Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az elmemegfigyelés javaslatának szakértői kérdései

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az elmemegfigyelés javaslatának szakértői kérdései"— Előadás másolata:

1 Az elmemegfigyelés javaslatának szakértői kérdései
Módis Katalin (igazságügyi elmeorvos szakértő)

2 Az elmeállapot megfigyelése
A Be. 74.§ (1) szerint: A terheltet a vádirat benyújtásáig az ügyész, a bírósági eljárás során a bíróság elmegyógyintézetbe utalhatja, ha a szakvélemény szerint elmeállapotának hosszabb megfigyelése szükséges. A megfigyelés egy hónapig tarthat, ezt a határidőt az elrendelő hatóság az elmegyógyintézet véleménye alapján egy hónappal meghosszabbíthatja.

3 OIOI 14 sz. módszertani levele
Az igazságügyi pszichiátriai szakértői vizsgálatokról és véleményezésről kimondja: -ha a terhelt pszichés állapotát ambuláns vizsgálattal nem lehet véleményezni, az orvos-szakértőnek megfigyelést kell javasolnia.

4 A megfigyelés helye Az R 52. §-nak (3) bekezdése kimondja:
- ha a szakértő véleménye szerint az előzetes letartóztatásban lévő terhelt elmeállapotának megfigyelése szükséges, őt az IMEI-be - a szabadon lévő terheltet az ideggondozó intézet útján kórházi pszichiátriai osztályra kell beutalni.

5 A megfigyeltekre az eü. törvény vonatkozik
Az egészségügyről szóló évi CLIV. Törvény X. fejezete szól a pszichiátriai betegek gyógykezeléséről és gondozásáról. A 196. § c. pontja szerint a bíróság kötelező intézeti gyógykezelést elrendelő határozata alapján van helye a beteg intézeti gyógykezelésbe vételének.

6 Az ombudsman szerint: a hatályos törvények alapján nem ítélhető meg egyértelműen, hogy milyen beavatkozások, illetve korlátozó intézkedések alkalmazhatók az elmeállapot megfigyelésére beutalt, büntető eljárás alatt álló emberek esetében.

7 Elmemegfigyelés 1885 „Ítélő tehetsége teljesen hamis alapra van felépítve…..Felfogása lopás és sikkasztás ténye iránt egyszerűen a hazugság köpönyege alá van burkolva, hazudik, mert neki ösztönszerűen hazudnia kell.” Beszámíthatatlannak véleményezték.

8 Esetismertetés: emberölési kísérlet
R.A. 31 éves nő a cselekmény napján zaklatottan megjelent munkahelyén, egy általános iskolában a magával vitt késsel 8 gyermeknek és 3 nevelőnek különböző sérüléseket okozott.

9 Élettörténeti adatok -tanítóképző főiskolát végzett
-1,5 éves, amikor szülei elválnak, akik később sem tudtak együttműködni -tanítóképző főiskolát végzett -kezdetben általános, majd kisegítő iskolákban tanít, legutóbb napközis nevelő -csak rövid ideig tartó, átmeneti partnerkapcsolatok -pszichiátriai előzménye nincs, büntetlen előéletű

10 Cselekményről elmondja
Hosszabb ideje nem aludt, kimerült volt kést vitt aznap a munkahelyére úgy gondolta, végez magával is úgy érezte, a gyerekek fenyegető hangon beszélnek vele szúrnia kellett, olyat érzett, hogy ölnie kell, a gyerekek szeme felé szúrt az igazgató fogta le nem tudja, mi az a sajnálat

11 A cselekmény előtti idő adatai
3 hónappal korábban szállásadónője felakasztotta magát 24 éves kora körül a vallás felé fordult, saját vallást alakított ki, szellemekről, démonokról beszélt az utóbbi időben lakásából alig mozdult ki,környezetét, önmagát elhanyagolta anyja szerint feszült és szorongó volt lakásában időnként késeket találtak

12 Elmeállapot -vizsgálatkor gyógyszeres állapotban van
-a szemkontaktust kerüli -válaszai hárítók, kitérők -magatartása bizalmatlan -a cselekményről részlegesen számol be -érzelmi rezonancia nincs -korábbi akusztikus hallucinációkat említ -gondolkodásban kóros jelentőségtulajdonítások, vallási téveseszme-töredékek -érzelmileg sivár, paranoid élményfeldolgozás

13 Előzetes vélemény Elmebetegségben szenved, amely feltehetően tudathasadásos jellegű /Dg.: Sch. Paranoides / tekintettel gyógyszeres állapotára, részleges együttműködésére, IMEI-ben történő megfigyelését javasoltuk.

14 IMEI-ben elmondta saját istene van nagyon fél a kárhozattól
hangokat is hall valami rettenetes dolgot kell tennie korábban mostohaapjára fogott kést

15 IMEI vélemény Pszichológiai vizsgálat: pszichotikus mérvű regresszív állapot, paranoid schizophreniában szenved. Heveny pszichotikus állapot észlelhető kezelés mellett is.

16 Végleges szakértői vélemény
Nevezett tudathasadásos elmebetegségben szenved /Dg.: Schizophrenia paranoides/ A megfigyelés feltárta, hogy gyermekkorától szorongó, visszahúzódó volt. Pár éve magatartása megváltozott , bizarr szervérzés, érzékcsalódások,vallásos gondolatok uralták. Környezetétől fokozatosan izolálódott. Cselekményét parancsoló hallomások és vallási téveszmék hatására követte el. Beszámíthatatlan, kényszergyógykezelése szükséges.

17 Emberölés bűntette R.I. 38 éves ffi
Lakásukon, előzetes szóváltásuk után egy konyhakéssel megszúrta testvérét, aki a sérülésekbe belehalt Előzőleg 6-7 dl bort ivott Nem emlékszik, hogyan került a kezébe a kés és hányszor szúrt A vért felmosta, hogy „rend legyen”

18 Vérvételi jegyzőkönyv adatai
Lehelet alkohol-szaga gyengén érezhető Horizontális nisztagmus pozitív Romberg tünet bizonytalan Beszéde akadozó Emlékezése részlegesen megtartott a cselekményre Véralkohol koncentrációja: 1,21 ezrelék (cselekmény idején 1,61-1,81)

19 Élettörténeti adatok 8 általánost és 3 éves iparit végzett, épületasztalos szakmát szerzett 17 éves kortól építőiparban dolgozik 13 évig, majd két további munkahelye volt Sorkatonai szolgálatra alkalmatlan volt, gyermekkori altesti forrázás miatt Büntetlen előéletű

20 Élettársa nem volt Anyja egy éve meghalt Apjával és két fiútestvérével lakott Ha ittak, veszekedtek Pszichiátriai előzménye nincs

21 Italfogyasztás 17 éves korától, időnként, 1-2- héten át Jól bírta
31 éves kortól (1990) 3-4 évig rendszeresen, heti 3-4x ittas, vagy részeg (bátyja halála miatt) Munkahelyéről ittassága miatt elbocsátják 1,5 évig nem iszik orvosi tanácsra 2 éve kezd újra inni, napi 6-7- dl bort

22 Tünetek ital hatására Ingerlékeny Kötözködik
Nem emlékszik, ha többet iszik 25 éves kora óta kézremegés 35 éves kortól alkoholmentesen: látomások (macskák, bogarak)

23 Cselekményére vonatkozóan
Cselekmény napján, munka után fél óra alatt 6-7 dl bort ivott Később további 4-6 dl bort fogyaszt Este 9 körül ér haza, bátyja rátámad, megüti Ekkor kést vesz elő Dulakodás közben szúr

24 Cselekmény utáni magatartás
Segítséget kér a bátyja ellátásához Felmossa a vért, hogy „rend legyen” Mintha síró női hangot hallana Felelősnek érzi magát Megbánást mutat

25 Elmeállapot Együttműködő A fontosabb részleteket felidézi
„ez nem is vér, hanem piros festék” Valódi érzékcsalódás nincs Érzelmileg kissé színtelen, egyszerű személyiség Paranoid élményfeldolgozás

26 Vélemény Gyenge-átlagos értelmi képességű
Nincs olyan mérvű személyiségzavara, mely korlátozó tényezőt jelent Pathológiás részegsége nem volt Beszámítható Alkoholista

27 Újabb szakértői vizsgálat adatai
Rajzos intelligenciateszt alapján: organikus károsodás Döntéseiben bizonytalan Realitáskontroll gyenge

28 Új szakértői vélemény „Organikus agykárosodás és mentális zavar felvetődik” Schizotíp-paranoid személyiségzavar IMEI-ben való megfigyelés javasolt

29 IMEI-ben történt vizsgálatok
MAWI IQ: 105, VQ: 109, PQ:100, DI: 0 % EEG: kóros nincs Koponya CT: enyhe vascularis encephalopathia Pszichózisa nincs

30 IMEI vélemény A CT-n látható vascularis laesiók klinikai konzekvenciáit nem észlelték Mindvégig rendezett volt Szenzitív-paranoid személyiségzavara van Alkoholista Elmebetegség, elbutulás nem áll fenn

31 Ellenőrző szakértői vélemény
„az IMEI megfigyelése részben alátámasztotta a realitáskontroll zavart, az ítéletalkotás zavarát” „személyiségzavara, alkoholizmusa és vasc. encephalopathiaja miatt beszámítási képessége enyhe fokban korlátozott

32 ETT vélemény Nem igazolható szenzitív-paranoid személyiségzavar
Az első szakvéleményt fogadják el Beszámítható

33 Életveszélyt okozó testi sértés
M.V.H. 34 éves ffi lakásukon előzetes szóváltás után egy késsel mellkason szúrta élettársát.

34 Élettörténeti adatok 7 osztályt végzett, több évismétléssel
elvált, élettársi kapcsolatban él 10 alkalommal volt büntetve, többnyire lopások miatt pszihiátrián kezelték korábban öngyilkossági kísérlet miatt Dg.: Pszichopátia. Mentális retardáció

35 Cselekményről elmondja
Szóváltásba került élettársával – aki el akarta hagyni. Hangot hallott, mintha százan ordítottak volna. Élettársát véresen látta. A szúrásra nem emlékszik. Ittas volt, de nem részeg. Ő telefonált a rendőrségre.

36 Vérvételi jegyzőkönyv adatai
Lehelet alkoholszaga jól érezhető. Romberg bizonytalan. Beszéde akadozó. Magatartása nyugtalan. Véralkohol: 2,76 ezrelék (cselekmény idején 2,96-3,06).

37 Elmeállapot Megviselt küllem. Cselekményről nem tud beszámolni.
Bizonytalan hanghallást említ. Szenzitív-paranoid élményfeldolgozás. Intelligenciában kezdődő hanyatlás.

38 Pszichológus szakértői vélemény
Alkoholos eredetű, pszichotikus szintű paranoid állapot.

39 Elmeszakértői vélemény
Paranoid tébolyállapota miatt beszámíthatatlan. Kényszergyógykezelés javasolt. (A szakértők 2 évvel korábban még schizophrenia paranoidest állapítottak meg). (Régebbi szakvéleményekben korlátozó tényező nem volt).

40 IMEI vélemények Érzékcsalódások, patológiás gondolattartalmak nincsenek. Dg.: Kevert személyiségzavar. Pszichiátriai teendő nincs.

41 Újabb elmeszakértői vélemény
Cselekményét féltékenységgel indokolja. Hanghallásai soha sem voltak, ezt célszerűségből mondta. Tesztvizsgálatkor is célzottan félrevezető válaszokat adott.

42 A véleményből A hosszmetszeti kép alapján elmebetegség nem diagnosztizálható. Személyiségzavarától nem idegen a figyelemfelkeltő, manipulatív viselkedés. Tartós megfigyelés sem igazolt pszichózis maradványtünetet. Súlyos fokú alkoholos befolyásoltság mellett is célszerűen cselekedett a cselekmény után. Beszámítható.

43 Hivatalos személy elleni erőszak
B.R.19 éves ffi. szgk.-val közlekedett, rendőri jelzésre nem állt meg, hosszasan menekült. Az egyik rendőrnek félre kellett ugrania, hogy el ne üsse. Jogosítványa sosem volt.

44 Élettörténeti adatok 10 osztályt végzett kisegítőben.
3 éves szakképzőt sikerrel elvégzett. Büntetlen, de jogosítvány nélküli vezetés miatt másik ügye is van. A jelen ügy óta pszichiátriai gondozóba jár.

45 Cselekményéről elmondja
Jogosítvány nélkül vezetett, „de nem halt meg senki”. A rendőröknek nem állt meg, „mert félt”. „Nem veszélyeztetett senkit”.

46 Elmeállapot Lassabb pszichés tempó. Magatartása panaszait hangsúlyozó.
Felfogása időnként szándékoltan lassabb. Időben részlegesen tájékozatlan. Ismeretanyag hiányos. Hanghallások: „vigyél kocsit”. Enyhe fokban gyengeelméjű. Érzelmileg kissé színtelen, ideges reakciókra hajlamos.

47 Vélemény Enyhe fokú gyengeelméjűsége és személyisége mellett is beszámítható. Elmebetegség színlelése nem áll fenn, de személyiségéből adódóan időnként manipulatív megnyilvánulások jellemzik.

48 Ismételt vizsgálata bíróság kérésére
Újabb orvosi adatok: - 10 évesen MAWGYI IQ=69. - dg (pszichiátriai gondozó): poszttraumás stressz zavar, határeseti intellektus. (cselekmény előtt)

49 Pszichiátriai osztályon történő megfigyelés
Utóbbi hetekben feszült. Gyakori éjszakai ágybavizelés. Felfogása kissé nehezített. Anxiózus. Tesztvizsgálattal nem működik együtt. Dg.: Közepes mentális retardáció. Gondnokság alá helyezés javasolt. (1 évvel a cselekmény után).

50 Elmeszakértői vélemény
Enyhe fokban gyengeelméjű. Korábbi adatok nem utalnak imbecillitásra. Eredeti szakvéleményünket fenntartjuk. Beszámítható.

51 Gondnoksági ügyben készült szakértői vélemény
Enyhe fokban gyengeelméjű. Tüneteit súlyosbító magatartás, védekezési stratégia Gondnokság alá helyezés nem szükséges.

52 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Az elmemegfigyelés javaslatának szakértői kérdései"

Hasonló előadás


Google Hirdetések