Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2012/2013 – 1. félév Oktatásmenedzsment. Vezetés  Paidagogosz – az antik görög kultúrában – elvezette a gyermeket arra a helyre, ahol szelleme, lelke,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2012/2013 – 1. félév Oktatásmenedzsment. Vezetés  Paidagogosz – az antik görög kultúrában – elvezette a gyermeket arra a helyre, ahol szelleme, lelke,"— Előadás másolata:

1 2012/2013 – 1. félév Oktatásmenedzsment

2 Vezetés  Paidagogosz – az antik görög kultúrában – elvezette a gyermeket arra a helyre, ahol szelleme, lelke, teste egészségesen gyarapodhatott. VEZETÉS – a pedagógus munkájának szerves része. Vezetés – olyan tevékenység, amely összefogja egy embercsoport munkáját valamilyen közös cél elérése érdekében.

3 Kulcsfogalmak 1. – a szervezet.  A vezetéshez szükségünk van egy CSOPORTRA (egynél több ember már csoportot alkot).  A feladatra orientált csoport a SZERVEZET – mely egyfelől a vezetés tárgya, másfelől a vezetés kerete.  Közoktatásban:  szervezet az óvoda, az iskola, a kollégium, stb.  A szervezet tagjai: gyerekek (diákok), pedagógusok, egyéb dolgozók és a szülők.

4 Kulcsfogalmak 2. - a cél  A szervezetek valamilyen cél érdekében, meghatározott feladatok elvégzésére jönnek létre.  A szervezet tagjainak egyéni céljai alárendelődnek a szervezet céljainak.  A vezetés – a szervezeti célok érdekében végzett tudatos, tervszerű tevékenység. A közoktatás legfőbb célja a NEVELÉS.

5 Kulcsfogalmak 3. - vezetési funkciók  Minden szervezet vezetésében hasonló funkciók lépnek fel:  Tervezés: célok és munkamenet megtervezése.  Erőforrások biztosítása: megfelelő anyagi és emberi erőforrások biztosítása a hatékony működtetéshez.  Ellenőrzés – visszacsatolás biztosítása.  Értékelés, elszámolás.  A legmeghatározóbb a DÖNTÉS – a munkamenetet átfogja elejétől a végéig.

6 Kulcsfogalmak 4. - együttműködés  A szervezet céljainak elérése csakis a tagok közötti együttműködés révén valósulhat meg.  Az együttműködés sok esetben KONFLIKTUSokkal jár, mivel a szervezet tagjai eltérő értékekkel, érdekekkel rendelkeznek.

7 Kulcsfogalmak 5. - mások tevékenységére irányultság  A vezetés általában mások tevékenységére irányul.  A vezetőnek nem feladata a végrehajtás. Közoktatásban: kivétel – a vezető sokszor maga is tanít, végrehajt.

8 Kulcsfogalma 6. - hatásgyakorlás  A végrehajtás nem fizikai értelemben vett ösztökélés révén valósul meg.  A hatásgyakorlás, a befolyásolás kommunikáció révén valósul meg, intellektuális síkon.

9 Kulcsfogalmak 7. vezetési módszerek és stílusok  A vezetői tevékenységet mindig jól meghatározott módszerek és stílus jellemzik.  Hasonlatosak a nevelési módszerekkel és stílusokkal.

10 Vezetés - meghatározás  A szervezeti célok érdekében a szervezet tagjainak együttműködésére irányuló olyan tudatos, tervszerű, jellemzően intellektuális tevékenység, amely a vezetőknek az emberekre történő hatásgyakorlása révén, sajátos vezetési funkciókban valósul meg, és meghatározott módszereket alkalmaz.

11 Vezetés – más meghatározás  A vezetés = folyamatos problémamegoldás Lépései:  A problémák felismerése és feltárása.  Elemzés, az okok feltárása  A problémák megoldását szolgáló célok meghatározása.  A feladatokat kijelölő döntések előkészítése és meghozatala.  Végrehajtás és ellenőrzés.

12 Vezetés = 3 vezetői szerep betöltése 1. Személyközi szerepek: 1. Nyilvános megjelenés szerepe 2. Főnöki szerep 3. Kapcsolatteremtő és –ápoló szerep. 2. Információs szerep: 1. Információgyűjtés 2. Információszétosztás 3. Szóvivőség 3. Döntési szerep: 1. Vállalkozói szerep 2. Zavarelhárító szerep 3. Erőforrás-elosztó szerep 4. Tárgyaló-megelőző szerep.

13 Vezető  Minden olyan személy, aki a fentiekben értelmezett vezetés feladatát ellátja egy szervezeten belül.  Vezető szerepeket tölt be a szervezeten belül.  Vezetési funkciókat gyakorol a szervezeten belül. Pl. igazgató, igazgató helyette, munkaközösség vezető, osztályfőnök, tanító, stb.

14 Vezetőség  A vezetést ellátó személyek összessége, az első számú vezető és közvetlen munkatársai, akikkel együttesen gyakorolja a vezetési funkciókat.

15 Vezetés – irányítás - menedzsment  A vezetés a szervezeten belül valósul meg, a hierarchia csúcsáról kiindulva.  A vezető a szervezet tagja, és így fejti ki tevékenységét.  Pl. óvodavezető, iskolaigazgató  Kívülről jövő tevékenységet jelöl, létrehoz vagy megszüntethet egy intézményt.  Hatása: szabályozás, ösztönzés és szankcionálás.  Pl. oktatási miniszter VezetésIrányítás Menedzsment Korszerűen megszervezett vezetőség mely csapatban végzi a vezetés munkáját. Elsősorban a szervezet fejlődésének előremozdítására irányul.

16 A vezetés szintjei Felső vezetők Középvezetők Közvetlen vezetők Végrehajtók

17 A vezetés szintjei a romániai közoktatásban Oktatási miniszter Tanfelügyelőség Iskolaigazgató

18 Az iskola mint intézmény  A tanügy elementáris és legfontosabb egysége.  Egy nagyobb rendszer szerves része.  Szereplői:  Ideiglenes pozíciójúak: gyermekek és szüleik.  Állandó szereplők: pedagógusok és az őket segítő személyzet.  Célja: a gyermekek nevelése, társadalomba való beillesztése, személyiségük fejlesztése.

19 Pedagógiai vezetés sajátosságai  Feladat – alárendelődik a pedagógiai feladatnak,  nem tűri a katonai vagy bürokratikus vezetést,  Állandó forráshiány jellemzi.  Lapos szervezet, a szervezet tagjai nagyjából egy végzettségűek, nincs középvezetői réteg.  Kötelező állami feladatot végez el, más jogszabályok érvényesek, mint egy cégnél (nem lehet piacosítani).

20 A pedagógiai vezetés sajátosságai  Túlszabályozott rendszer (állandó reformtörekvések, változtatások, forráshiány, stb).  Szakmailag autonóm rendszer.  Demokratikus vezetési stílus jellemzi (a nevelőtestület együttesen hoz döntéseket).  Az első számú vezető kinevezése eltérő: politikai kinevezés, most tantestület választja.

21 Vezetési stílusok  Döntésközpontú elméletek (Lewin) 1. Autokratikus (diktatórikus) 2. Demokratikus 3. Laissez-faire (ráhagyó)  Személyközpontú elméletek  Feladatorientáltság  Kapcsolatorientáltság mentén vizsgálják a típusokat.

22 Autokrata  A vezető maga jelöli meg:  a feladatokat,  a feladatok megoldásának minden lépését,  Ő rendelkezik a megoldáshoz szükséges minden információval,  Mérlegel,  Egyedül dönt.  Egyedül ellenőriz és értékel,  Az értékelést nem osztja meg másokkal.

23 Autokrata  Ideig-óráig eredményes  Gyors, határozott, egyértelmű intézkedések.  Kényelmes, a beosztottak csak a feladatokat végzik, nincs semmi felelősségük.  Az iskolában gondolkodó, szuverén emberek vannak, akik nem tűrik hosszú távon ezt a vezetési stílust.  Ellenállás:  passzív ellenállás,  Szabotálás,  lázadás. ElőnyökHátrányok

24 Demokrata  A beosztottak azonosulni tudnak a célokkal, hiszen részt vesznek a megfogalmazásukban.  Ötleteik vannak, az intézmény innovatív lesz.  Önálló, felelősségtudatos dolgozók.  Jó hangulat, pozitív légkör, mely kihat a nevelő tevékenységre is.  Időigényes, mert az érdekek egyeztetése hosszas folyamat, és nem mindig vezet eredményhez.  Sok a konfliktus, amit ha nem megfelelőn kezelnek, megmérgezi az iskolai légkört.  Szükséges a tapasztalt, jó vezető, aki uralja a helyzetet. ElőnyökHátrányok

25 Laissez-faire  A be nem avatkozás elvét hirdeti.  A beosztottak irányítása minimális.  Kiadja a feladatot, de utána nem ellenőrzi.

26 Laissez-faire  Tehermentesíti a vezetőt  Maximális önállóságot biztosít a beosztottaknak.  A szervezet visszafejlődését eredményezi.  Nincsenek irányjelző pontok  Mindenki a maga útját járja.  Megszűnik a szervezeti viselkedés.  Az iskola nevelési tevékenységére is rossz hatással van, felőrli a rendszert. ElőnyökHátrányok

27 Likert és munkatársai  Vezetési stílusok: 1. Keménykezű parancsoló (autokrata) 2. Jóakaratú parancsoló (paternalista) 3. Konzultatív (demokratikus) 4. Részvételi csoport (demokratikus)

28 Tannenbaum és Schmidt  Vezetési stílusok: 1. A vezető meghozza és bejelenti döntését. 2. Eladja döntését 3. Elmondja gondolatait és felszólítja beosztottjait, hogy tegyenek fel kérdéseket 4. Bejelent egy döntést úgy, hogy azon még változtatni lehet. 5. Előadja a problémát, meghallgatja a javaslatokat, majd dönt. 6. Megállapítja a határokat, a csoport hozza meg a döntést. 7. A vezető lehetővé teszi, hogy az előírt korlátokon belül a csoport hozza meg a döntését.

29 VEZETŐTÍPUSOK Komplex Gondoskodó Kompromisszumos Közönyös Technokrata AZ EMBEREK IRÁNTI ELKÖTELEZETTSÉG A SZERVEZET FELADATAI IRÁNTI ELKÖTELEZETTSÉG

30 HATALOM  A vezetés feltétele és eszköze a hatalom.  Sokszor ellenérzést vált ki az emberekből, ha nem megfelelően használják.  A hatalom nem uralkodás mások felett, hanem a közösség szolgálata.  Igazgató – vezeti a diákokat vezető pedagógust!!!  Nem szabad visszaélni a hatalommal.  Jellemzője az autoritás.

31 Az autoritás fajtái 1. Hivatali autoritás: a vezetői pozícióból eredő törvényes hatalomból ered, a státusz vonja maga után. 2. Funkcionális autoritás: az elvégzendő feladat a forrása. 3. Személyes autoritás: a személyiség erejéből fakad. 4. Szakmai autoritás: a szakértelemből fakadó autoritás.

32 Felhasznált könyvészet:  Hoffmann Rózsa: Vezetés pedagógusszemmel. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2oo5


Letölteni ppt "2012/2013 – 1. félév Oktatásmenedzsment. Vezetés  Paidagogosz – az antik görög kultúrában – elvezette a gyermeket arra a helyre, ahol szelleme, lelke,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések