Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyakorlati alkalmazás Fizikai-kémiai felmérés és monitoring.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyakorlati alkalmazás Fizikai-kémiai felmérés és monitoring."— Előadás másolata:

1 Gyakorlati alkalmazás Fizikai-kémiai felmérés és monitoring

2 Zaj vizsgálat mérés alapján Üzemi zajforrás Üzemi zajforrás esetén a helyszíni méréseket az MSZ 18150-1 Környezeti zaj vizsgálata és értékelése c. szabvány alapján kell elvégezni. A mérési ponton mért értékeket az alapzaj korrekcióval, az MSZ 18150-1:1998 4.5.2. pontja alapján módosítottuk. A vizsgált zaj egyenértékű A-hangnyomásszinjét (L Aeq ) a mért egyenértékű A-hangnyomásszintjéből (L Aeq,mért ) és az alapzaj (K a ) korrekció alkalmazásával kell meghatározni a következő összefüggéssel: L Aeq = L Aeq,mért + K a A K a alapzaj-korrekciót a következő összefüggéssel kell meghatározni: ahol: ΔL A = L Aeq,mért - L Aa L Aa : az alapzaj legkisebb A-hangnyomásszintje.

3 Az L AM megítélési szintet a mérési eredményekből a következők szerint kell meghatározni a) Ha a vonatkoztatási időt nem bontották részidőkre, akkor: ahol: L Aeq = a vizsgált zaj egyenértékű A-hangnyomásszintje a vonatkoztatási időre, K imp = impulzuskorrekció, K ton = keskenysávú korrekció. ahol: L AImax =a műszer impulzusos (I) időállandójával meghatározott legnagyobb A-hangnyomásszint, (dB), L ASmax =a műszer lassú (S) időállandójával meghatározott legnagyobb A-hangnyomásszint, (dB). ahol: ΔL terc =a középső, kiemelkedő tercsávban és a vele szomszédos két tercsávban mért terc-hangnyomásszintek közötti különbségek közül a kisebbik érték.

4 Mivel egyes zajforrások üzemelési ideje a nappali időszakban nem haladja meg a 8 órát, ezért az L AM számításánál vonatkoztatásra volt szükség. A vizsgált zaj, ha meghatározott időre vonatkozik, illetve ha több zajforrás ismert üzemelési idővel működik, akkor a zajkibocsátás az alábbi számítási módszerrel meghatározható: Ha a vonatkoztatási időt n darab T v,j részidőre bontották, akkor az egyes részidőkre vonatkoztatott L Aeq,j részmegítélési szinteket, a vonatkoztatási időre érvényes L Aeq eredő egyenértékű A-hangnyomásszintet a következő összefüggéssel kell számolni: ahol T v a vonatkoztatási idő (nappal 28800 sec, éjjel 1800 sec), T v = ∑ t vj Ha a vonatkoztatási időn belül több különböző forrás meghatározott ideig működik (függetlenül az esetleges egyidejűségtől) és az ezektől származó zaj L Aeq,k megítélési szintjét a t k működési időkre külön-külön határozták meg, akkor a vonatkoztatási időre érvényes eredő egyenértékű A-hangnyomásszintet úgy kell számítani, hogy T v,j helyett t k -t, az L Aeq,j helyett L Aeq,k -t kell venni. Megjegyzés: Ebben az esetben a ∑ t k nagyobb lehet a T v vonatkoztatási időnél.

5 Közlekedési zaj Közút A vizsgálat során a mérési idő alatt meg kell határozni a mérési ponton a közúttól származó alapzaj szerint korrigált - egyenértékű A-hangnyomásszintet (L' A e q ). A mérés során a mintavételezéses mérési eljárást alkalmaztuk, amikor a t mérési idő több szakaszból áll; ezek a szakaszok a T megítélési időben egyenletesen követik egymást, egyenlő hosszúságúak és az egyes szakaszokban mért részeredmények a mérési eredmény kialakításában egyenlő súllyal szerepelnek. A mérési idő (a mérési szakaszok együttes időtartama) nem lehet kevesebb, a szakaszok kezdetének követési ideje pedig nem lehet nagyobb nappal 4, éjjel 2 óránál. (3.4.2 fejezet) Mintavételezés vagy szakaszos mérés esetén a mérés eredményét az egyes szakaszokban mért - alapzaj szerint korrigált egyenértékű A-hangnyomásszintből (L' Aeqi ) a következő módon kell meghatározni: Ahol: L Aeqi az i-edik mérési szakaszban mért – alapzaj szerint korrigált – egyenértékű A-hangnyomásszint, dB; t i az i-edik mérési szakasz időtartama, s; K = 0, mivel a mérés a mintavételezéses mérési módszerrel történt;

6 A közúti közlekedésből származó mértékadó A-hangnyomásszint meghatározása A mérés idején fennálló forgalmi helyzet időnként lényegesen különbözik az átlagostól. Ennek kiküszöbölésére meg kell határozni a közúti közlekedésből származó mértékadó A-hangnyomásszintet (L AM, kö ). A mértékadó forgalmi helyzethez tartozó zajállapot felmérése Mivel a közlekedési zajméréshez mértékadó forgalmi adatokkal nem rendelkezünk, így a szabvány 5.2.2. bekezdése alapján az L AM, kö mértékadó A-hangnyomásszintet az alábbiak szerint határozhatjuk meg: 5.2.2. Mértékadó forgalmi adatokkal nem rendelkező közút vizsgálata esetén L AM, kö = L' Aeq + K ü + K h, ahol K ü a hónapok (üdülőszezon) szerinti korrekció; Az üdülőidényi személygépkocsi - forgalom relatív értékének meghatározása: július és augusztus hónapok átlagos személygépjármű forgalma Ψ = április és május hónapok átlagos személygépjármű forgalma

7 /A havi forgalmi adatokat „Az országos közutak 2006. évi keresztmetszeti forgalma” c. kiadványból vettük./ A hónapok szerinti korrekció (K ü ) értéke, dB (ha a mérés a megjelölt hónapban történik) hónap Az üdülőidényi gépkocsiforgalom kicsi Ψ<1,4 közepes 1,4<Ψ<2,6 nagy 2,6<Ψ január0,71,62,8 február0,41,83 március0,112 április00,50,8 május000 június-0,3-0,6 július-0,6-1,8-2,8 augusztus-0,7-2-3,5 szeptember0-0,5-0,4 október000,7 november0,40,81,8 december0,71,22,2 K h a hétvégi forgalom miatti korrekció, melynek értéke a mérési nap alapján 0, így K h =0.

8 Vasút Mértékadó forgalmi helyzethez tartozó zajállapot felmérés 1.A vizsgálat során a megfigyelési idő alatt meg kell határozni az egyes mérési pontokon minden elhaladó szerelvény alapzaj szerint korrigált zajeseményszintjét /L’ AX, dB(A)/ az alábbiak szerint: 1.1. Zajesemény egyenértékű A-hangnyomásszintje, /dB(A)/ 1.2. Alapzajjal korrigált zajeseményszint meghatározása, /dB(A)/ Ahol: K a : alapzaj korrekció MSZ 18150:1 szabvány szerint.

9 2. Vasúti közlekedésből származó zaj mértékadó A-hangnyomásszintjének meghatározása 2.1. A mért vonatelhaladások alapzajjal korrigált zajeseményszintjeit kategóriákba kell sorolni úgy, hogy az egy kategórián belül az L’ AX értékek korrigált szórása (σ n-1 ) a 3 dB-t ne haladja meg. Az egy kategóriába eső zajeseményszintek száma nem lehet 3-nál kevesebb. Az összes kategóriákban megmért elhaladások együttes száma legalább 10 legyen., /dB/ ahol: L’ AX,átl az i-edik kategória korrigált zajeseményszintjeinek középértéke, dB; L’ AX,j az i-edik kategóriába tartozó j-edik vonatelhaladás korrigált zajeseményszintje, dB; naz i-edik kategóriába tartozó j-edik vonatelhaladások száma, db.

10 2.2. Az i-edik kategóriába eső szerelvények egyenértékű A-hangnyomásszintjét (L Aeq,i ) a következő módon kell kiszámítani: ahol: L’ AX,átl az i-edik kategória korrigált zajeseményszintjeinek középértéke, dB; t3600 sec, K f a forgalmi korrekció az alábbiak alapján, dB, ahol: Q i az i-edik kategóriába tartozó, a forgalmi adatlapon megadott mértékadó forgalom, vonat/h; l oi az i-edik kategóriába tartozó szerelvények forgalmi adatlapon megadott hossza, m; l i az i-edik kategóriába tartozó szerelvényeknek a vizsgálat alatt mért átlagos hossza, m; v oi az i-edik kategóriába tartozó szerelvények forgalmi adatlapon megadott sebessége, km/h; v i az i-edik kategóriába tartozó szerelvényeknek a vizsgálat alatt mért átlagos sebessége, km/h. 2.3. A vasúti forgalomból származó mértékadó A-hangnyomásszintet a mérési pontban a következő összefüggéssel kell kiszámítani: ahol: L Aeq,j az j-edik kategóriába eső szerelvények egyenértékű A-hangnyomásszintje, /dB(A)/

11 Légiközlekedési zaj A jelenleg érvényben lévő szabályozás szerint a légiközlekedésből eredő zaj vizsgálatot L AM,re szintjét kell meghatározni. A jelenleg hatályos előírások szerint a repülési zaj azonos megítélés alá esik ez egyéb közlekedés eredetű zajjal, illetőleg a repülési eljárások által okozott rövidebb idejű csúcsértékekre vonatkozóan nincsenek korlátozó jellegű előírások. A zajterhelést helyszíni, szabványos mérésekkel és/vagy számítással állapíthatjuk meg, L AM,re (dB). Közlekedési eredetű zaj esetén a megítélési idő jogszabály szerint nappal 57600 sec, éjjel 28800 sec időtartam. Épületakusztika Az épületakusztikai mérések számos vizsgálatot tartalmaznak magukban, melyek az alábbiak lehetnek: 1. Teremakusztikai vizsgálatok (hangelnyelés, utózengési idő, stb.) 2. Léghanggátlás vizsgálat 3. Lépéshangszigetelés vizsgálat A vizsgálatok módszerét a vonatkozó szabványok közlik.

12 Munkahelyi zaj Az L Aeq egyenértékű hangnyomásszintet 1. pontossági osztályú precíziós, integráló hangszintmérő műszerrel határoztuk meg, a vonatkozó rendelet előírásai szerint. A vizsgálandó munkahelyeket úgy választottuk meg, hogy a vizsgálat minden egyes dolgozó zajexpozíciójára jellemző vizsgálati eredményt adjon, illetve a legkedvezőtlenebb zajterhelésnek kitett dolgozók és munkahelyek is szerepeljenek. A mérési pontot a munkavállaló fülétől 30 cm-en belül jelöltük ki. Ha ez nem alkalmazható a mérési pontot általában a dolgozó távollétében, a dolgozó szokásos tartózkodási helyén, álló munkavégzés esetén 1,5 m, ülő munkavégzés esetén 1,25 m magasságban jelöltük ki. A méréseket a dolgozók szokásos tartózkodási helyén, a dolgozók jelenlétében végeztük. A mikrofont a vizsgált munkahelyen a dolgozó fülétől számított 30 cm-es távolságon belül helyeztük el. A mérési időt (T m ) úgy választottuk meg, hogy az így meghatározott egyenértékű hangnyomásszintek a megítélési időre jellemzőek legyenek. A mérőműszer A- és C-súlyozó szűrőjével, állandó zaj esetén S-időállandóval, változó zaj esetén F-időállandóval mértük a zaj egyenértékű A-hangnyomásszintjét (L Aeq, L Ceq ). A megítélési idő (T) 8 óra (28800 s) a műszak, illetve a zajhatás időtartamától függetlenül.

13 A τ értékelési időre vonatkoztatott L Aeq egyenértékű A-hangnyomásszintet többszöri mintavétellel határozzuk meg. A mérőműszer pontosságát mérés előtt és után akusztikus kalibrátorral ellenőriztük. A dolgozók adott tevékenységei közben a mérést a τ értékelési időn belül többször megismételtük. Az értékelési idő részidőkre is bontható. A mért egyenértékű zajszintekből a megítélési zajszintek az üzemelési idők figyelembe vételével, számítással határozhatók meg. A τ értékelési idő részidőkre bontása esetén az L Aeq egyenértékű A-hangnyomásszintet a következő képletekkel határoztuk meg. A vizsgálat eredménye az L EX,8h zajexpozíció meghatározása, melyhez első lépésben meg kell határozni az L Aeq egyenértékű A hangnyomásszintet a τ értékelési időre vonatkozóan, dB-ben az (1) képlet szerint kell meghatározni. ahol: p A (t) az A-szűrővel súlyozott hangnyomás időfüggvénye Pa-ban, p 0 = 20×10 -6 Pa, az alapszint, t 1 a mérési idő kezdete, t 2 a mérési idő vége, T m = (t 2 -t 1 ), a mérési idő s-ban. Megjegyzés: Ha a mérést a teljes értékelési időben folyamatosan végzik, akkor T m = τ

14 Ha a munkavállaló az értékelési időben változó tevékenységet folytat, illetve különböző munkahelyeken tartózkodik, akkor az értékelési időt célszerű részidőkre bontani. Ekkor a részidők az egyes tevékenységek idejét, illetve az egyes munkahelyeken való tartózkodási időt jelentik. Az értékelési idő a munkavállaló tevékenységétől függetlenül is felbontható olyan részidőkre, amelyeken belül a zaj az idő függvényében azonos jelleggel változik vagy állandó, de az egyes részidőkre vonatkoztatott L Aeq,i egyenértékű A-hangnyomásszintek eltérőek. Az értékelési idő részidőkre bontása esetén minden egyes “i” részidőre meg kell mérni a zaj L Aeq,i egyenértékű A-hangnyomásszintjét az első képlet szerint, majd a következő összefüggéssel kell kiszámítani az értékelési időre vonatkozó L Aeq egyenértékű A-hangnyomásszintet, dB-ben. ahol: L Aeq,i az i-edik részidőben ható zaj egyenértékű A-hangnyomásszintje dB-ben, τ i az i-edik részidő tartama s-ban, az értékelési idő s-ban n a részidők száma. Ha a munkavállaló az értékelési időben változó tevékenységet folytat, illetve különböző munkahelyeken tartózkodik, akkor az értékelési időt célszerű részidőkre bontani. Ekkor a részidők az egyes tevékenységek idejét, illetve az egyes munkahelyeken való tartózkodási időt jelentik.

15 A munkavállalót érő zajexpozíciót a képlettel kell kiszámítani. ahol: L Aeq a zaj egyenértékű A-hangnyomásszintje dB-ben, a τ értékelési időre vonatkoztatva, τ az értékelési idő s-ban, T = 28800 s, a megítélési idő Megjegyzés: Az eredményt egész decibelre kerekítve kell megadni. Az egyéni hallásvédő eszköz használata mellett a munkavállalót érő zajexpozíciót a következő képlettel lehet számolni. ahol: L Ceq az értékelési időre meghatározott egyenértékű C – hangnyomásszint SNR az alkalmazott egyéni hallásvédő védőeszköz legalább 80 % - os szinten számított csillapítása (SNR 80 )

16 Rezgés vizsgálat mérés alapján A méréseket hitelesített rezgés analizátorral célszerű elvégezni. A feladat céljától függően, környezeti rezgésterhelés, épületszerkezeti rezgésterhelés, illetőleg munkahelyi rezgésvizsgálatoknál szabványos rezgésgyorsulás érzékelővel ellátott mérőrendszerrel kell végezni a mintavételt, vagy rezgésforrás üzemelésétől függően egy időszakra vett folyamatos méréssel végezhetjük. A rezgésgyorsulás érzékelőt mérés előtt és mérést követően kalibrálni kell. A mérési módszer és vizsgálati eljárást a vonatkozó szabványok és előírások tartalmazzák. A tevékenység és vizsgálat céljától függően rendelhetünk hozzá rezgésvédelmi határértékeket, melyek a káros mértékű rezgést, illetőleg a munkavállalókra maradandó sérülés, megbetegedés kizárását teszik lehetővé. Forrás: Akusztika Mérnöki Iroda Kft.


Letölteni ppt "Gyakorlati alkalmazás Fizikai-kémiai felmérés és monitoring."

Hasonló előadás


Google Hirdetések