Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar jogszabály 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Forrás:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar jogszabály 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Forrás:"— Előadás másolata:

1 Magyar jogszabály 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Forrás: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000043.TV

2 A 2000. évi XLIII. törvény célja A 2000. évi XLIII. törvény célja az emberi egészség védelme, a természeti és az épített környezet megóvása, a fenntartható fejlődés biztosítása és a környezettudatos magatartás kialakítása a hulladékgazdálkodás eszközeivel, a természeti erőforrásokkal való takarékoskodás, a környezet hulladék által okozott terhelésének minimalizálása, szennyezésének elkerülése érdekében a hulladékkeletkezés megelőzése, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a fogyasztás-termelés körforgásban tartása, a nem hasznosuló, vissza nem forgatható hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása.

3 2000. évi XLIII. törvény tartalma A hulladékgazdálkodás általános szabályai –5.§ A gyártókötelezettségei –6-9.§ A forgalmazó kötelességei –10.§ A fogyasztókötelességei –12.§ A hulladék termelőjének, birtokosának kötelezettségei –13.§

4 2000. évi XLIII. törvény tartalma Hulladékkezelés és hulladékhasznosítás –14-19.§ Az ingatlantulajdonos kötelezettségei –20.§ A települési önkormányzatok kötelességei –21-24.§ A hulladékkezelési és közszolgáltatási díj -25-26.§ A hulladékkezelési közszolgáltatás –27-29.§ Elhagyott hulladék –30.§ A közterületek tisztántartása – Veszélyes hulladékok –32.§

5 2000. évi XLIII. törvény tartalma Hulladékgazdálkodási terv –33-37.§ Hulladékgazdálkodási igazgatás –40-45.§ Felelősség hulladékgazdálkodási szabályok megtartásáért –46- 49.§ A hulladékgazdálkodás társadalmi nyilvánossága és az adatközlési kötelezettség –50-54.§

6 2000. évi XLIII. törvény tartalma A lerakással ártalmatlanított biológiailag bomló szervesanyag- tartalmat a következő ütemben kell csökkenteni: 2004. július 1. napjáig 75%-ra, 2007. július 1. napjáig 50%-ra, 2014. július 1. napjáig 35%-ra. Hulladékká vált csomagolóanyagok hasznosítása 2005. július 1. napjáig: legalább 50% hasznosításra kerüljön (25%-a anyagában)

7 Hazai rendeletek a 2000. évi XLIII. törvény kapcsán 242/2000.(XII.10.) számú kormányrendelet –a hulladékkezelési közszolgáltatási díjmegállapításának szabályai242/2000.(XII.10.) számú kormányrendelet 241/2000.(XII.23.) számú kormányrendelet–a közszolgáltató kiválasztására irányuló pályázat és elbírálásának részletes szabályai241/2000.(XII.23.) számú kormányrendelet– 241/2001. (XII.10.) Korm. rendelet –a jegyző hulladékgazdálkodási feladatairól241/2001. (XII.10.) Korm. rendelet 50/2001.(IV.3.) számú kormányrendelet –a szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének részletes szabályai50/2001.(IV.3.) számú kormányrendelet 40/2008. (II. 26.) Korm. rendelet – a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról40/2008. (II. 26.) Korm. rendelet 98/2001.(VI.5.) számú kormányrendelet –a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételei98/2001.(VI.5.) számú kormányrendelet 213/2001.(XI.14.) számú kormányrendelet –a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételei213/2001.(XI.14.) számú kormányrendelet 271/2001.(XII.21.) számú kormányrendelet –a hulladékgazdálkodási bírság kiszabásának és megállapításának módja, mértéke271/2001.(XII.21.) számú kormányrendelet 164/2003. (X. 18.) Korm. Rendelet – a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről164/2003. (X. 18.) Korm. Rendelet 22/2001. (X.10.) KöM rendelet – a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről22/2001. (X.10.) KöM rendelet

8 Hazai rendeletek a 2000. évi XLIII. törvény kapcsán 241/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet – a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről 241/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 94/2002.(IV.10.) kormányrendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól94/2002.(IV.10.) kormányrendelet 126/2003. (VIII.15.) kormányrendelet –a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről126/2003. (VIII.15.) kormányrendelet 313/2005.(XII. 25.) Korm. rendelet – a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet, valamint ezzel összefüggésben egyes további kormányrendeletek módosításáról313/2005.(XII. 25.) Korm. rendelet 20/2006.(IV. 5.) KvVM rendelet – a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről (22/2001. (X.3.) számú KöM rendelet módosítása)20/2006.(IV. 5.) KvVM rendelet 16/2001.(VII.18.) számú KöM rendelet –hulladékok jegyzéke16/2001.(VII.18.) számú KöM rendelet 4/2001.(II.23.) számú KöM rendelet –hulladékolajok kezelésének szabályai4/2001.(II.23.) számú KöM rendelet

9 Hazai rendeletek a 2000. évi XLIII. törvény kapcsán 5/2001.(II.23.) számú KöM rendelet –poliklórozott bifenilek és terfenilek kezelésének szabályai 5/2001.(II.23.) számú KöM rendelet 9/2001.(IV.9.) számú KöM rendelet –az elemek és akkumulátorok kezelésének szabályairól9/2001.(IV.9.) számú KöM rendelet 2/2002.(VII.9.) KvVM rendelet –a titán-dioxid gyártás hulladékairól2/2002.(VII.9.) KvVM rendelet 5/2002.(X.29.) KvVM rendelet –a települési szilárd hulladék kezelésére szolgálóegyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól5/2002.(X.29.) KvVM rendelet 15/2003.(XI.7.) KvVM rendelet –a területi hulladékgazdálkodási tervekről15/2003.(XI.7.) KvVM rendelet 23/2003.(XII.29.) KvVM rendelet –a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről23/2003.(XII.29.) KvVM rendelet

10 Hazai rendeletek a 2000. évi XLIII. törvény kapcsán 16/2002.(IV.10.) EÜM rendelet –a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről16/2002.(IV.10.) EÜM rendelet 1/2002.(I.11.) EÜM rendelet –az egészségügyi intézetekben keletkező hulladék kezeléséről1/2002.(I.11.) EÜM rendelet 71/2003. (VI.27.) FVM rendelet –az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól71/2003. (VI.27.) FVM rendelet 103/2003.(IX.11.) FVM rendelet –a növényvédőszerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről103/2003.(IX.11.) FVM rendelet 192/2003. (XI.26.) Korm. rendelet – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet módosításáról192/2003. (XI.26.) Korm. rendelet


Letölteni ppt "Magyar jogszabály 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Forrás:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések