Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kémiai extrakció Zsók Edina Imelda A4BFPJ. Extrakció  Szó eredete: latin  Jelentése: kihúzás, eltávolítás  (vegyi: kivonás, előállítás, gyártás) 

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kémiai extrakció Zsók Edina Imelda A4BFPJ. Extrakció  Szó eredete: latin  Jelentése: kihúzás, eltávolítás  (vegyi: kivonás, előállítás, gyártás) "— Előadás másolata:

1 Kémiai extrakció Zsók Edina Imelda A4BFPJ

2 Extrakció  Szó eredete: latin  Jelentése: kihúzás, eltávolítás  (vegyi: kivonás, előállítás, gyártás)  Extrakcióval  Hőkezeléssel vagy  Biológiai kezeléssel vagy ezen alaptechnológiák kombinációjával oldható meg a szennyezés helyéről eltávolított talaj mobilizálható szennyezőinek ártalmatlanítása

3 Extrakció II Az eljárások során két féle módszerrel deszorbeálhatják a fémeket a talajrészecskékről:  Savas mosással vagy  szerves felületaktív anyagokkal Savas extrakció létrejöhet:  ásványi vagy  szerves savakkal (kevésbé károsítja a talajt) A savas oldatban levő fémek kinyerésénél több féle eljárásból lehet választani, például: meszezéssel történő kicsapás, ioncsere, elektrokémiai módszer

4 Kémiai extrakció A kémiai extrakció  ex situ kémiai kezelés  szennyezett talajok  üledékek és iszapok kezelésére alkalmas  A kémiai extrakció során extraktorban keverik össze a szennyezett talajt és az extrahálószert  Az extraktumból egy szeparátorban elválasztják a szennyező anyagot( később további kezelésre kerül) az extrahálószertől( újrafelhasználásra kerül)

5 Kémiai extrakció II A kémiai extrakció során a szennyező anyagok:  nem bomlanak le,  talajtól, üledéktől, illetve iszaptól való elválasztása történik  a szennyezett közeg térfogata csökken. Az extrakció során szemben a talajmosással az extrahálószer nem víz vagy adalékokat tartalmazó víz, hanem egyéb extrahálószer.  A fizikai méret szerinti szétválasztás gyakran megelőzi a kémiai extrakciót  a szennyező anyag legnagyobb része a kicsi, de nagy felületű talajrészecskéken jellemző

6 Kémiai extrakció III  Extraháló szerekként savak is alkalmazhatók (nehézfémekkel szennyezett talajok extrakciójához hipoklórossavat alkalmazunk)  Az extrahálószer talajban való tartózkodási ideje változó  A keveréket folyamatosan szivattyúzzák ki a keverő tartályból, majd a fázis-szétválasztást hidrociklonokban végzik.  A talajt ezt követően vízzel mentesítik a maradék savtól és a fémektől  A mosóvizet fémekkel csapadékot képző anyagok, vagy mészkő hozzáadásával, flokkuláló szerek adagolása mellett regenerálják  A talaj víztartalmát csökkentik, majd mésszel semlegesítik  Extraháló szerekként szerves oldószereket is alkalmaznak, és a technikát gyakran együttesen alkalmazzák a szilárdítási/stabilizálási, égetési, talajmosási technológiákkal helyszín-specifikusan  A kezelt talajt általában visszajuttatják eredeti helyére, amennyiben minősége megfelel az előírásoknak.  A talajextrakció alkalmazható pl.: PCB-k, illékony szerves vegyületek, halogénezett oldószerek és kőolaj-származékok esetén is

7 A technológia jellemzői:  Függ a talajtípustól és a nedvességtartalomtól;  A magas agyag-tartalom csökkenti a hatékonyságot (hosszabb extrakciós idő) SWOT analízis:  Lehetőség: A szerves extrahálószerekkel komplex kötésbe lépő fémek a szerves szennyező anyagokkal együtt extrahálhatók  Veszély: A toxikus extrahálószerek alkalmazását kerülni kell  Erősség: A technológia alkalmazása nagyobb léptékben költség-hatékony  Gyengeség: Nehézfém-szennyezések esetében a szigorú határértékek betartása miatt az eljárás gazdaságtalan lehet. Az oldószeres extrakció általában kevésbé hatékony, ha nagy molekulasúlyú és hidrofil sajátságú szerves vegyület a szennyező anyag

8 Szerves extraháló szerek  Sheppard és Thibult (1992) elem extrakcióját vizsgálat 0.25 M Na2-EDTA oldattal, többek között az Pb-ot is  Lund és mtsai (1990) a nehézfémek eltávolítását szennyvíziszapból és komposzttal EDTA (leghatékonyabb), hidrogén-tioszulfát és pirofoszfát extraháló szerekkel végezték Megfigyeléseik:  pH optimum: 4-5  a hőmérsékletemelés nincs hatással  EDTA koncentráció optimum 6 g/kg  levegőztetés a kezelés előtt 3-5% hatékonyság növekedést eredményez  az ismételt extrakció nem növeli a hatékonyságot  a Ni extrakciója kb. 95%, míg Zn-é csak 44%

9 Szerves extraháló szerek II  Lo és Chen (1990) EDTA és NTA (nitrilo-triecetsav oldatokat alkalmaztak 4 különböző szennyvíziszap kezelésére  Jenkins és mtsai az extrahálási időtartamokat és a dózisokat változtatták a kísérletükben, ahol EDTA-t alkalmaztak ( egyik sem volt szignifikánsan kimutatható)  Assink és Rulkens (1987) közölte a nehézfém extrahációs eredményeit szennyezett talajokból, ahol 20 vagy 100 g/kg Na3-EDTA-t alkalmaztak, különböző időtartamokig. A különböző időtartamok használata nem adott szignifikáns különbséget.  Bell és msi 9 évvel a szennyvíziszapos kezelés után vizsgálták a talaj fémeinek oldhatóságát. Az extrakcióhoz 4 extraháló oldatot használtak

10 Alkalmazhatósági vizsgálat:  jellemző megoszlási koefficiensek a fémekre a talaj/víz rendszerben és ezeket befolyásoló tényezők  lehetséges fém extraháló szerek  extraháló szerek toxicitása és biodegradálhatósága  a talajban és az extraháló szerben maradó fémkoncentrációk összehasonlítása az elfogadható talaj nehézfém szintekkel és az oldatban lévő mikroorganizmusok tűrőképességével  technikai és gazdasági paraméterek

11 Fémek extrakciója  Kationcsere  Anioncsere  Átoldás

12 Réz extrakció

13 Szennyezés forrásai:  Ipari szennyvizek és hulladéklerakók  Bányászati és kohászati műveletek  Műtrágyák, peszticidek gyártása és használata  Hulladékégetés, és egyéb égetési műveletek

14 Kémiai extrakció ábra

15

16 Extrakciós görbe

17 Köszönöm a figyelmet!

18 Források  Dr Gruiz Katalin Szennyezett talajok remediálása  http://www.kislexikon.hu/extrahalas_extrakcio.html http://www.kislexikon.hu/extrahalas_extrakcio.html  http://www.kvvm.hu/szakmai/karmentes/kiadvanyok/karmkezikk4/kk44.17.jpg http://www.kvvm.hu/szakmai/karmentes/kiadvanyok/karmkezikk4/kk44.17.jpg  Simándi Béla Környeztbarát eljárások  http://www.kislexikon.hu/extrahalas_extrakcio.html http://www.kislexikon.hu/extrahalas_extrakcio.html  http://gisserver1.date.hu/NEHEZFENELTAVOLITAShtml.html http://gisserver1.date.hu/NEHEZFENELTAVOLITAShtml.html  Székely E.,Simándi B. Extrakció Vegyipari műveletek II segédanyag  Debreceni Egyetem Környezetgazdálkodási Agrármérnöki Bsc Talajremediáció HEFOP-3.3.1


Letölteni ppt "Kémiai extrakció Zsók Edina Imelda A4BFPJ. Extrakció  Szó eredete: latin  Jelentése: kihúzás, eltávolítás  (vegyi: kivonás, előállítás, gyártás) "

Hasonló előadás


Google Hirdetések