Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Teljes szerves széntartalom (TOC) meghatározása talajban Készítette : Zemplényi Zalán.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Teljes szerves széntartalom (TOC) meghatározása talajban Készítette : Zemplényi Zalán."— Előadás másolata:

1 Teljes szerves széntartalom (TOC) meghatározása talajban Készítette : Zemplényi Zalán

2 Szerves anyagok és a szerves széntartalom szerepe a talajban A talaj szerves anyagai magukban foglalnak a talajban élő minden organizmust az elpusztult organizmusok maradványaival együtt, azok különböző bomlási fázisában. A talaj szerves széntartalmának a két legfontosabb szerepe:  A talaj szerves anyagai táplálékforrásként szolgálnak a talaj állatvilága számára.  Alapvetően befolyásolja a talaj szerkezetét, fizikai tulajdonságait és vízmegkötő képességét.

3 Szerves anyagok és a szerves széntartalom szerepe a talajban A talajok szerves széntartalma a humusztartalommal, azaz a talaj szervesanyag- tartalmával arányos, így a szerves anyagok az egészséges talaj létfontosságú összetevői; azok csökkenése leromlott talajhoz vezet. Az egyik globális probléma a talajok szerves- anyag tartalmának folyamatos csökkenése. Ezt napjainkban sajnálatos módon szervetlen műtrágyák alkalmazásával igyekeznek helyettesíteni.

4 Szerves anyagok és a szerves széntartalom szerepe a talajban A szerves szén döntően befolyásolja a talaj szerkezetét, javítja a fizikai közeget, amelyen a gyökerek áthatolnak. A szerves anyagok felszívják a vizet – a tömegük hatszorosának megfelelő mennyiségű vizet képesek megkötni – jelenlétük ezért elengedhetetlen a növényzet számára a természetesen száraz és homokos talajokban. A szerves anyagokat tartalmazó talajnak jobb a szerkezete, ami elősegíti a víz beszivárgását, valamint csökkenti a talaj tömörödésre, erózióra, elsivatagosodásra és csuszamlásra való hajlamát.

5 TOC mérés elve A TOC (Total Organic Carbon = Teljes Szerves Széntartalom ) mérésekhez a minta elégetésével teljes oxidációt érnek el és széntartalmának oxidálása során keletkezett szén-dioxid gáz mennyiségét mérik. A talajban lévő széntartalom két részből áll: szerves szénből (TOC) és szervetlen szénből (TIC) A legtöbb TOC készülék esetében a szerves szántartalmat 2 lépésben határozzuk meg: Első lépésben meghatározzuk a teljes széntartalmat (TC), majd második lépésben a szervetlen széntartalmat. Végül képezzük az alábbi különbséget: TOC=TC-TIC

6 TOC készülék egyszerűsített elvi vázlata NDIRáramlásmérő számítógép halogéncsapda Szárító adszorbens Sav pumpa Hulladékvíz elvezető TIC kondenzáló edény és spirál kemence oxigén

7 A TC meghatározása A minta bejuttatása a vivőgáz áramba, amely tiszta oxigén vagy levegő. A vivőgáz áram a mintát egy nagyhőmérsékletre (680-900 °C- ra) fűtött katalizátorral töltött csőbe juttatja (katalizátor pl. alumínium-oxid hordozóra felvitt platina). A mintában lévő összes szén az égési térben CO 2 formájában jelenik meg. A vivőgáz a benne lévő szén-dioxiddal és egyéb égéstermékekkel együtt az elektromos szárító berendezésbe kerül, ahol lehül és dehidratálódik. Dehidratáció: A minták égetése során keletkező ill. elpárolgó víz egy Peltier hűtővel ellátott csőkígyóban kondenzálódik, a maradék vizet a gázáramból ezután adszorbens köti meg.

8 A TC meghatározása Ezután a gázelegy áthalad egy halogén gázmosó berendezésen. Végül a gázáram az nem diszperzív infravörös analizátorba (NDIR) jut, ahol a CO 2 detektálása történik. Infravörös detektálhatóság oka: A CO 2 IR aktív vegyértékrezgése: O=C=O as 2349 cm -1,azaz a C=O kötésnek asszimetrikus vegyértékrezgése van 2349 cm -1 hullámszámnál.

9 A NDIR analizátor felépítése

10 A TIC és a TOC meghatározása Második lépésben a minta szervetlen szén tartalmat határozzuk meg: A készülék a bejuttatott mintából a szervetlen szenet szén-dioxid formájában savval (pl. foszforsav) felszabadítja, amelyet aztán a NDIR detektor jelezni tud. Azaz a TIC-t szén-dioxid formában határoztuk meg. A két eredmény alapján megadható a minta szervetlen, szerves és összes széntartalma: TOC=TC-TIC

11 Egyéb mérési lehetőségek Ha széndioxidot a mérés előtt metánná redukálják a meghatározásra a gázkromatográfiában elterjedten alkalmazott lángionizációs detektor (FID) alkalmazható. Ha a CO 2 nagyobb mennyiségben keletkezik, elnyeletést és a klasszikus kémiai titrálást is alkalmazhatjuk.

12 TOC analizátor A TOC mérés előnye, hogy gyors mérés. Egy példa a piacról: A Shimadzu TOC 5000A ára : $7900 ~ 1580000 ft (www.labx.com)

13 A TOC mérés bizonytalansága Bár a TOC ismertetett differenciális meghatározása sokféle hibát kiküszöböl, mégis befolyásolhatja a mért TOC értéket, hogy a szén tartalmú komponensek kémiai formában voltak jelen. A mintánkban ugyanis lehetnek olyan egyéb szenet tartalmazó ionok, amelyek nem CO2 formában távoznak el a rendszerből, pl. CN-, OCN-, SCN-. Savazáskor ezekből HCN, HOCN, HSCN keletkezik.

14 A TOC mérés bizonytalansága A HCN, HOCN, HSCN molekulák nem abszorbeálnak fényt abban az infravörös hullámhossz tartományban ahol a CO 2 –t mérjük, így nem lesznek belemérve a szervetlen szén (IC) értékébe, emiatt nem is kerülnek levonásra. Ha ezek az ionok jelen vannak, mennyiségük a teljes szerves széntartalom (TOC) értékében jelentkezik. A mért TOC ekkor nagyobb a ténylegesnél. (pozitív fals)

15 Irodalomjegyzék http://enfo.agt.bme.hu/drupal/node/5935 http://eki.sze.hu/ejegyzet/ejegyzet/kornymer/3fej ezet.htm#3.4 http://eki.sze.hu/ejegyzet/ejegyzet/kornymer/3fej ezet.htm#3.4 Nagy szerves anyag tartalmú szennyvizek KOI és TOC értékeinek meghatározás - mérési leirat https://lists.ch.bme.hu/pipermail/vegyeszkar2005 /.../attachment-0001.doc https://lists.ch.bme.hu/pipermail/vegyeszkar2005 /.../attachment-0001.doc Fenntartható mezőgazdaság és talajmegőrzés : A szervesanyag-tartalom csökkenése, 2009 Dr. Bodnár Ildikó: Vízgazdálkodás és Vízvédelem II.: Szennyvíztisztítás

16 Irodalomjegyzék Lakatos J.: Analitikai Kémiai Gyakorlatok Anyagmérnök BSc. Hallgatók Számára (2007) :Vízminta kémiailag oxidálható szerves anyag tartalmának meghatározása Környezeti minták vegyület-tartalmára jellemző összegparaméterek; TOC, TNb meghatározása: http://www.chem.elte.hu/system/files/TOC_gyakorlat_ 2011_0.pdf http://www.chem.elte.hu/system/files/TOC_gyakorlat_ 2011_0.pdf OKTATÁSI SEGÉDLET a Vízgazdálkodás- és vízminőségvédelem II. c. tantárgy laboratóriumi gyakorlatához, DE-MK, Környezet- és Vegyészmérnöki Tanszék 2011.


Letölteni ppt "Teljes szerves széntartalom (TOC) meghatározása talajban Készítette : Zemplényi Zalán."

Hasonló előadás


Google Hirdetések