Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Spórátlan, aerob baktériumok. Acetobacter (CO 2 ) Gluconobacter (ecetsav) Spórátlan, aerob baktériumok Ecetsav baktériumok Pseudomonas csoport Micrococcus.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Spórátlan, aerob baktériumok. Acetobacter (CO 2 ) Gluconobacter (ecetsav) Spórátlan, aerob baktériumok Ecetsav baktériumok Pseudomonas csoport Micrococcus."— Előadás másolata:

1 Spórátlan, aerob baktériumok

2 Acetobacter (CO 2 ) Gluconobacter (ecetsav) Spórátlan, aerob baktériumok Ecetsav baktériumok Pseudomonas csoport Micrococcus Mycobacterium Pseudomonas Xanthomonas Alcaligenes Alteromonas Flavobacterium Chromobacterium Acinetobacter Neisseria Moraxella Brucella Psychrobacter

3 Pseudomonas és Xanthomonas Gram – Szaprofiták Előfordulás: talaj, víz, főleg növények Pszichrotróf  hűtve tárolt élelmiszerek romlása Pseudomonas fluorescens Csillós pálca Kataláz + Sárgászöld festékanyag, amely UV fényben fluoreszkál tejszínben, vajban avasodást okozhat Pseudomonas fragi tejszínben, vajban avasodást okozhat, a zsírt hidrolizálja túróban gyümölcs szagot, továbbá avas vagy keserű ízanyagokat képez és az alvadékrögöket fehér, filmszerű réteggel vonja be.

4 Pseudomonas putrefaciens Egyes élelmiszerekben sajtos, gyakran kifejezetten rothadt ízhibát okoz Előfordul talajban, vízben, vajban és egyéb tejtermékekben. Pseudomonas aeruginosa Húsféléket és zöldségeket szennyez Alkalmi patogén Xanthomonas-ok Sárga színű, vízoldhatatlan festékanyagot termel Xanthomonas campestris: az élelmiszeripari adalékanyagként használatos xantán ipari előállítására használják fel. Pseudomonas és Xanthomonas

5 BRUCELLA NEMZETTSÉG

6 BRUCELLA NEMZETSÉG Előfordulás: - obligát parazita  fertőzött szervezetben - Magyarország brucellózistól mentes Morfológia: - 0,5-2  m coccoid pálcika - csilló, burok, spóra nincs Festődés: - Gram- - Köster-féle differenciáló festés (viszonylagos savállóság) - összetett festési eljárás (fukszin, metilénkék) - brucellák pirosak, minden más kék - fagocitáló sejtekben intracellulárisan találhatók Tenyésztés: - igényes: - CO 2, Glükóz, B-vitaminok: tiamin, nikotinsavamid, pantoténsav, biotin (élesztőkivonat), vér - T opt = 37 ºC - szelektív tenyésztés: polimixin, bacitracin, klórhexidin, etilviola

7 BRUCELLA NEMZETSÉG Biokémia: - obligát aerob, kataláz+, oxidáz+ (kiv. Br. neotomae, Br. ovis) - nitrátredukció Antigénszerkezet: - szoros antigénrokonságban egymással és a francisellákkal Ellenállóképesség: - közepes Patogenitás: - obligát patogén

8 BRUCELLA FAJOK ÉS GAZDÁIK KÖZTI KAPCSOLAT -fertőződés: - p.o., p.c., genitálisan - vérfertőzés, gyulladásos elhalásos gócok - placentitis, foetopatogen hatás  utolsó harmadban vetélés - hím állatokban heregyulladás - Sertésekben - csigolyatályog  keresztbénulás

9 BRUCELLA NEMZETSÉG Húshigiéniai szempontok: - kiegészítő bakteriológiai vizsgálat  vérfertőzés gyanúja, gyulladásos-elhalásos gócok Elbírálás: 1. Fogyasztásra alkalmatlan - vérfertőzés - Br. melitensis 2. Fogyasztásra feltételesen alkalmas - kiv. elváltozott szervek, tőgy, here

10 BRUCELLA NEMZETSÉG Tejhigiéniai szempontok: - nem vemhes méh esetében a tőgy és a tőgy feletti nyirokcsomókban vannak - tejjel ürül, de érzékszervi elváltozást nem okoz - szárazonálláskor feldúsul - tejben 8-10 napig túlél  fertőzési forrás lehet - savanyodáskor 1-2 nap alatt elpusztul Elbírálás: - beteg és betegségre gyanús állat teje fogyasztásra és feldolgozásra alkalmatlan - fertőzött és fertőzésre gyanús állat teje hőkezelés után feldolgozható Közegészségügyi szempontok: - zoonózis (Br. melitensis, Br. abortus, Br. suis, Br. canis) - Máltai láz, Bang-kór - intermittáló láz - csigolyacsont-, izület- és ínhüvely-gyulladás - szem- és agyvelőgyulladás - here- és mellékhere-gyulladás

11 Micrococcus Gram+, gömb alakú sejtek, melyek párokat vagy csoportokat képeznek Elterjedten szaprofiták Főleg hús- és tejtermékekben fordul elő Élelmiszeiparban széles körben elterjedt: Ételkészítés környezetében Ételeket készítőkön

12 MYCOBACTERIUM NEMZETSÉG Előfordul á s: szaprofita é s fakultat í v patog é n - b á rhol oblig á t patog é n - a fertőz ö tt szervezetben é s k ö rnyezet é ben. Morfol ó gia: P á lcika, de ezen belül nagy a heterogenit á s Cordk é pződ é s – mikroszkópos képen a baktériumok szorosan egymáshoz tapadó kötegek formájában látható Festőd é s: Gram+, a M. tuberculosis szakaszosan. Ziehl-Nelsen fest é s - sav- é s alkohol á ll ó bakt é riumok, patogének jobban patog é nek - p ü sp ö klila fakultat í v patog é nek - r ó zsasz í n fluoreszcens fest é s - sz ö vetekből Teny é szt é s: ig é nytelen bakt é riumok, T opt = 37-40 o C (patog é nek), obligát aerob

13 MYCOBACTERIUM NEMZETSÉG Biok é mia: oblig á t aerob, katal á z+, nitr á tredukci ó, pigmenttermel é s Antig é nszerkezet: Sejtfalában számos antigénhatású anyag található: glikolipid, lipoproteid szoros antig é nrokons á g – elkülönítésük: immun-elektroforézissel A szintetikus levestáptalajokban elszaporított mycobacteriumok szürlete: tuberkulin - emlőstuberkulin, mad á rtuberkulin Tuberkulin tisztításával nyerik a PPD-t (purified protein derivate), amelyben allergén hatású polipeptidek vannak, és bőrbe oltva ott lokális allergiás reakciót váltanak ki. Ellen á ll ó k é pess é g: igen nagy, nem spórás baktériumok között a legellenállóbbak hagyom á nyos pasztőr ö z é si elj á r á sok nem mentes í tik a tejet

14 MYCOBACTERIUM NEMZETSÉG Patogenit á s: (csoportosításuk ez alapján történik) patog é n mycobacteriumok M. tuberculosis, M. bovis, M. avium – ember és háziállatok g ü mők ó rja M. paratuberculosis – kérődzők paratuberculosis M. leprae – emberi lepra fakultat í v patog é nek é s szaprofit á k - Runyon-s é ma Növekedési ütem és pigmenttermelés alapján. I.Fotokromog é n fajok: teny é szt é si idej ü k 2-4 h é t, megvil á g í t á s hat á s á ra s á rga pigmenteket k é peznek II.Szkotokromog é n fajok: teny é szt é si idej ü k 2-4 h é t, S ö t é tben is k é pesek a s á rg á t ó l a narancsv ö r ö sig terjedõ pigmenteket k é pezni III.Nem kromog é n fajok: teny é szt é si idej ü k 1-4 h é t, pigmentet nem termelnek IV.Gyorsan n ö vekvõ fajok: teny é szt é si idej ü k egy h é ten bel ü l van

15

16 Gümőkór (Tuberculosis, TBC) Kóroktana: +++: erősen fogékony, generalizált gümőkór ++: gyengén fogékony +: lokális reakció  : nem fogékony

17 Gümőkór K ó rfejlőd é s: - form á i:- tuberculum-k é pződ é ssel j á r ó - t ú lnyom ó r é szt exsudat í v forma - t ú lnyom ó r é szt proliferat í v forma - fertőződ é s:- p.o. (szájon át), aerog é n ú ton

18 Gümőkór lefolyása 1. Primer szakasz pimer komplexus a bemeneti kapuban - t ö k é letes (az elváltozás a bemeneti kapu szöveteiben és a regionális nyirokcsomókban is kialakul) - t ö k é letlen (csak a regionális nyirokcsomókban)    limfog é n    hematog é n t ö k é letes gy ó gyul á s inakt í v nyugalmi korai generaliz á ci ó á llapot- ha gyors, heveny mili á ris  g ü mők ó r  - ha lassú, conglomeratum   elhull á s fell á ngol á s = exacerbatio  2. Posztprimer szakasz  fel ü lfertőződ é s  - id ü lt szervi g ü mők ó r 3. Let ö r é si szakasz - késői generalizáció, elterjedés az egész szervezetben, elhullás

19 Gümőkór megítélése Húshigiéniai szempontok: A betegség ellen nem gyógykezelünk, hanem mentesítünk. Tuberkulin pozitív egyedeket kényszervágóhídon kell levágni és ott kiegészítő bakterológiai vizsgálathoz mintát venni. Tejhigiéniai szempontok: A tejbe kerülhet gümőbaktérium a vérből, a fertőzött tőgy szöveteiből, a fertőzött környezetből és a tejjel foglalkozó emberektől. A gümőkorban beteg tehén rendszeresen üríti a kórokozót, különösen nagy számban tőgygömőkor esetén. Ekkor a termelt tej mennyisége csökken, vizes, áttetsző állományú, majd a folyamat előrehaladtával sárgás színű és gennyes állományú lesz. Közegészségügyi szempontok: Korábban a humán gümőkor 10-40%-át a M. bovis okozta. Főleg azok az emberek tartoztak a veszélyeztetett csoportba, akik fertőzött szarvasmarha- állományban dolgoztak. Ma már a negatív szarvasmarha-állományokban fokozottabb figyelmet érdemel az embertől eredő szarvasmarha-fertőzés.

20 Sertések atípusos mycobacteriumok okozta lymphadenitise - tartáshigiéniai problémák - klinikai tünetekben nem nyilvánul meg - húsvizsgálatkor derül rá fény Szarvasmarhák paratuberculosisa A kórokozó hasonló a gümőbaktériumhoz, a betegség viszont nem - M. paratuberculosis - makrofágokban intracellulárisan fészkekbe rendezõdve látható - obligát patogén – szm, juh - világszerte elõforduló - fertõzõdés: p.o. vagy diaplacentárisan - lappangási ideje rendkívül hosszú, évekig is elhúzódhat - idült proliferatív csípõ- és vastagbélgyulladás Egyéb, mycobacteriumok által okozott kórképek


Letölteni ppt "Spórátlan, aerob baktériumok. Acetobacter (CO 2 ) Gluconobacter (ecetsav) Spórátlan, aerob baktériumok Ecetsav baktériumok Pseudomonas csoport Micrococcus."

Hasonló előadás


Google Hirdetések