Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

LA MUERTE (CIENTÍFICA) DE JESÚS Jézus (tudományos) halála.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "LA MUERTE (CIENTÍFICA) DE JESÚS Jézus (tudományos) halála."— Előadás másolata:

1

2 LA MUERTE (CIENTÍFICA) DE JESÚS Jézus (tudományos) halála

3 A los 33 años Jesús fue condenado a muerte. Jézust 33 éves korában halálra ítélték

4

5 La "peor" muerte de la época. Sólo los peores criminales murieron como Jesús. Y con Jesús todavía fue peor, porque no todos los criminales condenados a aquel castigo recibieron clavos en sus miembros. A kor „ legrosszabb” halálra. Csak a legelvetemültebb bűnözők haltak meg úgy, mint Jézus. De Jézus esetében még rosszabb volt, mert nem minden -ilyen büntetésre ítéltetett bűnözőket- szögezték a végtagjait

6 Sí, fueron clavos... ¡y de los grandes! Cada uno tenía de 15 a 20 cm, con una punta de 6 cm. y el otro extremo puntiagudo. Igen, szögek voltak… a nagyobbik fajtából! Mindegyik 15-20 centiméteres, a hegye 6 cm…

7 Ellos eran clavados en las muñecas y no en las manos como dicen. En la muñeca, hay un tendón que llega a nuestro hombro, y cuando los clavos fueron martillados, ese tendón se rompió obligando a Jesús a forzar todos los músculos de su espalda, por tener sus muñecas clavadas, para poder respirar porque perdía todo el aire de sus pulmones. Ezeket a csuklóra szögezték és nem a kezekre, ahogy mondják. A csukóban egy ín található, ami a vállig ér, és amikor verték a szögeket az ín szétszakadt kényszerítve Jézust arra, hogy feszítse a hátizmait –hisz szögezve voltak csuklói- azért, hogy lélegezni tudjon…

8 De esta forma era obligado a apoyarse en el clavo metidos en sus pies que todavía era más grande que el de sus manos, porque clavaban los dos pies juntos. Y como sus pies no aguantarían por mucho tiempo sin rasgarse también, Jesús era obligado a alternar ese "ciclo" simplemente para lograr respirar. Ezért kellett támaszkodni a lábra vert szögre, amely nagyobb volt, mint a csuklóé, mert az a két lábfejét együtt rögzítette. És, azért, mert lábai nem sokáig bírták volna anélkül hogy széthasadjanak, Jézusnak kellet felváltva támaszkodni rájuk, hogy lélegezni tudjon.

9 Jesús aguantó esa situación por poco más de 3 horas Jézus valamivel több, mint 3 óráig bírta ezt a helyzetet Sí, ¡más de 3 horas! Mucho tiempo, ¿verdad? Algunos minutos antes de morir, Jesús ya no sangraba más. Sencillamente le salía agua de sus cortes y heridas. Igen!...több, mint 3 óráig! Sok idő, nemde? Halála előtt néhány perccel, Jézus már nem vérzett. Egyszerűen csak víz folyt sebeiből, vágásaiból.

10 Cuando lo imaginamos herido, imaginamos meras heridas, pero no; las de Él eran verdaderos agujeros, agujeros hechos en su cuerpo. Amikor sebezve képzeljük Őt, csupán sebekre gondolunk, de nem: az Övéi igazi lyukak voltak, lyukak, amiket a testében csináltak. Él no tenía más sangre para sangrar, por lo tanto, le salía agua. Neki már nem volt vér, hogy vérezzen, azért csak víz folyt.

11 El cuerpo humano está compuesto de aproximadamente 3,5 litros de sangre (en un adulto). Az emberi testben kb. 3,5 liter vér van (a felnőttekben) Jesús derramó 3,5 litros de sangre; tuvo tres clavos enormes metidos en sus miembros; una corona de espinas en su cabeza y además un soldado romano le clavó una lanza en su tórax. Jézusból 3,6 liter vér folyt; három óriási szög lyukadta át végtagjait, fején tövises korona volt és méghozzá egy katona lándzsával döfte mellkasát.

12 Todo esto sin mencionar la humillación que pasó después de haber cargado su propia cruz por casi dos kilómetros, mientras la multitud le escupía el rostro y le tiraba piedras (la cruz pesaba cerca de 30 kilos, tan solo en la parte superior, en la que le clavaron sus manos). Továbbá azt a megaláztatást, amit viselni kellett,amikor két kilométeren át hordozta saját keresztjét, miközben a tömeg arcán köpte és kövekkel dobálta (a kereszt súlya közel 30 kilós nyomott, de csak a felső része, az, amelyre szögezték a kezeit)

13

14 Todo eso pasó Jesús, sólo para que tú tengas un libre acceso a Dios. Para que tengas todos tus pecados "lavados". ¡Todos ellos sin excepción!. No ignores esta situación. ¡ÉL MURIÓ POR TI!. Por ti que estás ahora leyendo este e-mail. No creas que Él murió por otros, por aquellos que van a la iglesia o por aquellos monjes, curas, pastores, obispos, etc. Ez mind történt Jézussal csak azért, hogy szabad belépésed legyen Istenhez. Hogy „megmosva” legyen minden bűnöd. Mindegyik kivétel nélkül! Ne tedd azt, hogy nem veszed tudomásul e tényt. Ő érted halt meg! Érted, aki most olvasod ezt az e-mailt. Ne hidd azt, hogy Ő másokért halt meg, azokért, akik templomba járnak, vagy azokért a szerzetesekért, papokért, lelkipásztorokért, püspökökért, stb..

15 Él murió por ti! Es fácil pasar un chiste, fotos con tonterías o pornografías por e-mail, pero cuando es alguna cosa relacionada con Dios, te da vergüenza pasarlo a los demás, porque te preocupa lo que ellos puedan creer de tu moralidad. Ő érted halt meg! Könnyű vicceket, képeket és egyéb butaságot esetleg pornográfiákat küldeni e-mailben, de valamit, amit Istennel kapcsolatos szégyelled tovább adni másoknak, mert az foglalkoztat, hogy mit gondolhatnak erkölcsi felfogásodról.

16 Acepta la realidad, la verdad de que JESÚS ES LA ÚNICA SALVACIÓN PARA EL MUNDO. Fogadd el a valóságot, azt az igazságot, hogy Jézus az egyetlen a világ mentésére. Dios tiene planes para ti, Enséñales a todos lo que Él pasó, únicamente para darte la salvación. ¡Piensa en esto ahora! ¡Dios bendiga nuestras vidas! Istennek tervei vannak számodra, mutasd meg mindenkinek mi történt vele csak azért, hogy megmentsen téged. Gondolj erre most! Isten áldja életünket!

17 Todo lo que tienes que hacer es lo siguiente: Csak a következőt kell tenned: 60 segundos con Dios Durante 60 segundos, deja lo que estás haciendo, y ¡aprovecha esta oportunidad! Veamos si satanás puede detener esto. 60 másodperc Istennel. 60 másodpercig hadd azt, amit teszel és használd ki a lehetőséget! Lássuk, ha a sátán megtudja állítani ezt.

18 1.Simplemente ora por la persona que te envió este mensaje: Señor tu conoces bien la vida de................. y te pido que en todo aspecto tú le bendigas y le prosperes. Cuida de su familia, de su salud, de su, trabajo y de todos los planes trazados para este año. No le dejes caer en tentación, mas líbralo del mal. En el nombre de Jesús, amén. 1.Egyszerűen imádkozz azért, aki küldte ezt az üzenetet: Uram, te jól ismered …….életét és arra kérlek, hogy áldd meg őt és (bőséget adj neki). Oltalmazd családját, egészégét, munkáját és mindent, amit tervezett erre az évre. Ne engedd, hogy kísértésbe essen, és őrizd őt a gonosztól. Jézus nevében. Amen

19 2.Luego, envíala a otras diez personas. Azután küld tovább tíz embernek 3. En un rato más, diez personas habrán orado por ti, y tú habrás logrado que muchas personas oren a Dios por otras personas. Egy pillanatnyi ideig, tíz ember érted fog imádkozni, és elérted, hogy sok ember imádkozzon Istenhez másokért 4. Luego, piensa por un momento y aprecia el poder de Dios en tu vida, por hacer lo que tú sabes que a Él le encanta. Azután, gondolkodjál el egy rövid ideig és értékeld Isten hatalmát saját életedben, amiért teszed azt, amit tudod, hogy tetszik Neki.

20 Si no tienes vergüenza de hacer esto, por favor, sigue las instrucciones. Jesucristo dijo, "Si te avergüenzas de mí, yo me avergonzaré de ti ante mi Padre". Ha nem röstelled megtenni, kérlek kövesd az utasításokat. Jézus azt mondta: „Azt, aki szégyell engem én is fogom megtagadni Atyám előtt” Si no tienes vergüenza, envía este mensaje... sólo si crees en ello Sí, amo a Dios. Él es mi fuente de existencia y mi Salvador. Él me mantiene funcionando día y noche. Ha nem szégyelled, továbbítsd ezt az üzenetet…csak akkor ha hiszed, Igen, szeretem Istent. Ő „működtet” (éltet) engem éjjel-nappal

21 Sin Él, nada soy, pero con Él "todo lo puedo en Cristo que me fortalece". Filipenses 4:13. Nélküle semmi se vagyok, de Vele „Mindenre képes vagyok abban (Krisztusban), aki nekem erőt ad” (Fil. 4,13 Ésta es la prueba más simple. Si amas a Dios y no te avergüenzas de todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ti, envía esto a las personas que amas. Ez a legegyszerűbb bizonyíték. Ha szereted Istent és nem szégyelled mind azért a csodálatos dolgokért, amiket Ő tett érted, küld el az üzenetet azoknak, akiket szeretsz


Letölteni ppt "LA MUERTE (CIENTÍFICA) DE JESÚS Jézus (tudományos) halála."

Hasonló előadás


Google Hirdetések