Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Rehabilitációs szakmérnök szakmentorok szerepe az intézménykiváltásban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Rehabilitációs szakmérnök szakmentorok szerepe az intézménykiváltásban"— Előadás másolata:

1 Rehabilitációs szakmérnök szakmentorok szerepe az intézménykiváltásban

2 Szakmentori feladat definiálása 2012. december 13.
A rehabilitációs környezettervező szakmérnök szakmentorok feladata az intézmény-kiváltásban: A beruházás tervezése és megvalósítása során rehabilitációs és környezettervezői szaktanácsadást nyújt a folyamatban résztvevő összes szereplőnek. Résztvevő szereplők: intézményvezető és jelenlegi valamint leendő dolgozók; kulcsmentorok és mentorok; tervező, közbeszerzést előkészítő, kivitelező, műszaki ellenőr, lebonyolító (?) Munkánkhoz az egyik legfontosabb tényező a kétirányú kommunikáció!

3 Tudástérkép 2012. december 13. Stratégia ismerete
Építészmérnöki alapképzettség Rehabilitációs környezettervező szakmérnöki szaktudás Aktív részvétel Európai Uniós és hazai projektekben Szakmérnökként (szakági tervezőként) vagy akár építészmérnökként is Egyetemes tervezés elvrendszer alkalmazása Gyakorlati tapasztalat és referenciák a fogyatékos személyek épített környezetének kialakítására, fejlesztésére irányuló– köztük a lakóépületek – projektek előkészítésében, tervezésében és megvalósításában Jó kommunikációs képesség az egyes szereplőkkel – legyenek azok mérnöki vagy humán beállítottságúak Jó problémamegoldó-képesség Komplex szemlélet megléte– műszaki, humán, fenntarthatósági, jogszabályi ismeretek

4 Kockázatelemzés (SWOT analízis) 2012. december 13
Kockázatelemzés (SWOT analízis) december ERŐSSÉGEK (Strengths) Műszaki oldalról alapok felől építkező, komplex és preventív szemlélet program alapú, hosszú távú gondolkodás a szociális érzékenység mellett professzionális műszaki és rehabilitációs környezettervezői szaktudás, multidiszciplináris szemlélet jó példák részletes megismerésének lehetősége (műszaki, beruházási és üzemeltetési-fenntartási összefüggések megismerése) a támogatott lakhatáshoz egyéni szükségletfelmérésen alapuló, az egyéni igényekhez igazodó tervezés elméleti lehetősége lakóépületek és lakhatást, továbbá nappali, illetve komplex ellátást biztosító intézmények tervezésében egyaránt jártas szakmentor csoport: a vonatkozó hazai jogszabályi környezet ismerete a vonatkozó EU irányelvek és trendek ismerete fenntarthatósági-üzemeltetési tapasztalatok, ismeretek megléte.

5 Kockázatelemzés (SWOT analízis) 2012. december 13
Kockázatelemzés (SWOT analízis) december ERŐSSÉGEK (Strengths) Gazdasági oldalról Részben vagy egészben pályázati forrásból finanszírozható beruházási, eszközbeszerzési és HR költségek HR oldalról Magas szinten képzett, sokrétű mentor szakembergárda, különösen nagy létszámban a humán szakterületeken Kliens oldalról A kiváltási folyamatot koordináló, tapasztalt és magasan képzett szakemberekből álló IFKKOT léte garancia a kliens oldal érdekeinek megfelelő képviseletére

6 Kockázatelemzés (SWOT analízis) 2012. december 13
Kockázatelemzés (SWOT analízis) december 13. GYENGESÉGEK (Weaknesses) – Műszaki oldal Műszaki oldal Bizonytalanság: szilárd jogi alapok és háttér hiánya, (támogatott egyéni lakhatás jogi szabályozása hiányzik) tervezési program és az infrastruktúrát alapvetően meghatározó üzemelés-technológiai elképzelések teljes hiánya egyes műszaki szakágak és szakmák képviselőinek hiánya a folyamatból (pl.: ingatlan szakértő, beruházás előkészítő-bonyolító, szakági tervezők) a megvalósíthatósági tanulmányokhoz tartozó tervezés folyamán - adatok hiányában - az egyéni szükségletek figyelembevételére nem került sor rugalmatlan, általánosító pályázati és IFKKOT elvárások …. melyek nehezen kezelik a helyi és környékbeli műszaki, infrastrukturális, társadalmi, szociális, stb. adottságokat és lehetőségeket, …. nehézkes az adottságokhoz mért, összetett tervezhetőségi, gazdasági, fenntarthatósági és üzemeltethetőségi szempontok érvényesítése, …. műszaki, építész és ingatlanszakmai érvek szinte teljes mértékben figyelmen kívül hagyása

7 Kockázatelemzés (SWOT analízis) 2012. december 13
Kockázatelemzés (SWOT analízis) december 13. GYENGESÉGEK (Weaknesses) Gazdasági oldalról kitagolandó létszámmal nem arányos mértékű pályázati támogatás; (esélyegyenlőtlenség: nagyobb létszám esetén közel sem fedezi a beruházás költségeit) aránytalan távolságok, rugalmatlanság a telepítésben, (Logisztikai kérdések, szolgáltatások rugalmasságának, mennyiségének, minőségének kérdésköre) HR oldalról Szilárd jogi alapok és háttér hiánya; bizonytalanság a tanácsadással kapcsolatban (pl. forrásteremtés lehetőségei az üzemeltetéshez) Kliens oldalról Az IFKKOT szakemberei között nincs műszaki szakember, holott a kiváltási folyamat jelentős részét az ingatlanokkal, infrastrukturális háttérrel kapcsolatos műszaki tevékenységek és beruházások képezik

8 Kockázatelemzés (SWOT analízis) 2012. december 13
Kockázatelemzés (SWOT analízis) december LEHETŐSÉGEK (Opportunities) Műszaki oldalról illetékesség és hatáskörök, önálló felelősségi területek pontos meghatározása, elválasztása és rögzítése (pl. közreműködő rehabilitációs környezettervező szakmérnök és rehabilitációs szakmérnök szakmentor között) szakmai együttműködés a többi szakmentor csoporttal az első körben pályázott intézmények kiváltásával kapcsolatos, a megvalósulást követően leszűrt tanulságok alapján a teljes folyamat felülvizsgálata és értékelése, a szükséges változtatások elvégzése, beépítése a rendszerbe

9 Kockázatelemzés (SWOT analízis) 2012. december 13
Kockázatelemzés (SWOT analízis) december LEHETŐSÉGEK (Opportunities) Gazdasági oldalról Beruházások forrásának teljes vagy részleges biztosítása pályázati támogatásból HR oldalról Többlépcsős, moderált, átlátható, jól működtethető információs és kapcsolattartási rendszer kiépítése az egyes szakmentor csoportokon belül és azok között Kliens oldalról az IFKKOT és a rehabilitációs környezettervezői szakmentor csoport közötti kommunikációs csatorna létrehozása és működtetése kliensek elégedettségének mérése

10 Kockázatelemzés (SWOT analízis) 2012. december 13
Kockázatelemzés (SWOT analízis) december 13. VESZÉLYEK / KOCKÁZATOK (Threats) Műszaki oldalról én bekövetkező átfogó, ismeretlen tartalmú jogszabályváltozások az építési jogban a nagy intézményekben szerzett negatív tapasztalatokból eredő túlzott óvatosságból irracionális, a valós lehetőségektől távol álló, merev, pályázati elvárások több rehabilitációs környezettervező szakmérnök bevonása a projektbe (tervező és mentor oldalról), konfliktusok forrása

11 Kockázatelemzés (SWOT analízis) 2012. december 13
Kockázatelemzés (SWOT analízis) december 13. VESZÉLYEK / KOCKÁZATOK (Threats) Gazdasági oldalról részletes, előre megtervezett üzemelés-technológia és szilárd jogi háttér hiányában a fenntartási, üzemeltetési és egyéb finanszírozási problémák akár meghiúsíthatják a kiváltási folyamatot pl. normatívák, munkaerő bérezési, utazási költségei, a szétszórtan elhelyezkedő létesítmények miatt megnövekedő étkeztetési, rezsi és utazási kiadások, kliensek megnövekedő utaztatási költségei személyzet és infrastruktúra igénye, stb. a gazdasági válság tartósan nehezíti / akadályozza a célok megvalósítását HR oldalról A kiváltást követő állapotban kérdéses, hogy lesz-e elegendő szakképzett, motivált munkaerő Kliens oldalról Az IFKKOT koncepciójához teljes mértékben illeszkedő mintaprojektek részletekbe menő bemutatásának és megismertetésének hiánya

12 Az egyes projektek kapcsolati hálója rehabilitációs környezettervezői szakmentori szemszögből december 13.

13 A rehabilitációs környezettervezői szakmentorok kapcsolati hálója 2012
A rehabilitációs környezettervezői szakmentorok kapcsolati hálója december 13.

14 Feladat- és ütemterv 1. szakasz: Megvalósíthatósági tanulmány 2. szakasz: Építési engedélyezési és pályázati szakasz 3. szakasz: kiviteli tervkészítés 4. szakasz: KIVITELEZÉS

15 Feladat- és ütemterv 1. szakasz: Megvalósíthatósági tanulmány
pályázat és jogszabályi környezet előírásainak megismerése, a mentorcsoport-társakkal és a kiírókkal közös álláspont kialakítása elköteleződés a Stratégia és a Projekt elképzelései mellett az Intézmény erőforrásainak, a kiváltás utáni üzemeléstechnológiai elképzeléseinek feltérképezése, környezeti és helyi adottságok megismerése, helyszíni szemle „empowerment”: a tervező és a műszaki-előkészítő team támogatása ingatlan-kínálat feltérképezése a tervezési program és alap-koncepció összeállításában való aktív részvétel tervezői és megrendelői konzultáció vázlattervi szintű tervek alapján, észrevételezés, akár fenntarthatóság szempontjából is visszacsatolásként a végleges megvalósíthatósági tanulmány megismerése

16 Feladat- és ütemterv 2. szakasz: Építési engedélyezési és pályázati szakasz
a megvalósíthatósági tanulmány értékelésének megismerése, a javasolt módosítások alapján továbbtervezéshez javaslat-tétel tervezői és megrendelői konzultáció építési engedélyezési tervek alapján, észrevételezés és megoldási javaslatadás, akár fenntarthatóság szempontjából is helyszíni szemle a tervező rehabilitációs környezettervező szakmérnökkel együttes koncepció kialakítása, tanácsadás a tervezésben, a beruházói oldalt és a Stratégiát hitelesen képviselve. visszacsatolásként a végleges pályázati anyag megismerése

17 Feladat- és ütemterv 3. szakasz: kiviteli tervkészítés
a végleges, beadott pályázat; a pályázatértékelő és építési engedélyezési határozat megismerése, áttanulmányozása, esetleg észrevételezése folyamatos információcsere a többi kulcsmentorral és mentorcsoporttal, szervezett csoporttalálkozók keretében is Részvétel a tender- és / vagy kiviteli tervkészítés folyamatában: az építési engedélyezési terv megismerése, a továbbtervezéshez javaslat-tétel; tervezői és megrendelői konzultáció tender- és / vagy kivitelezési tervek alapján, észrevételezés és megoldási javaslatadás – de NEM komplex tervellenőrzés! a tervező rehabilitációs környezettervező szakmérnökkel együttes koncepció kialakítása, tanácsadás a tervezésben, a beruházói oldalt képviselve visszacsatolásként a végleges tender- és / vagy kiviteli tervdokumentáció megismerése

18 Feladat- és ütemterv 4. szakasz: kivitelezés
folyamatos helyszíni szemle, műszaki ellenőr mentorálása, „partnerség” folyamatos helyszíni és nem személyes szaktanácsadás, kooperációkon való rendszeres részvétel mentornapló folyamatos vezetése a lakók egyéni igényeinek figyelembevételével történő végleges lakókörnyezet kialakítása, személyközpontúság részvétel a műszaki átadás-átvételen mentornapló véglegesítése, átadása FSZK-nak


Letölteni ppt "Rehabilitációs szakmérnök szakmentorok szerepe az intézménykiváltásban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések