Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Beszámoló a Támogatási Szükségletmérő Mentorok munkájáról.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Beszámoló a Támogatási Szükségletmérő Mentorok munkájáról."— Előadás másolata:

1 Beszámoló a Támogatási Szükségletmérő Mentorok munkájáról

2 2012. december 13.Háttér A Komplex Támogatási Szükségletmérő Adatlap egy új eszköz a szükségleteknek és az igényeknek megfelelő szolgáltatási csomag összeállítására. A csoportmunka során felmerült lehetséges szerepek - feladatok: – felmérés; – összegzés – kiértékelés; – minőségi kontroll; – nyomon követés; – betanítás (Kit?, Mire?) A rendelkezésre álló 88 óra / intézmény órakeret a felmérések újbóli elvégzésére nem elegendő. Értelmesen feladattal feltölteni ezt a keretet csak abban az esetekben lehet, ha: – A TSZA mentor a munkáját a kiváltásra készülő intézmények részére tavaszán ezzel az eszközzel elvégzett felmérésekre alapozva kezdi meg

3 2012. december 13. A szerep megnevezése, felelősség, hatáskör TSZA felmérés felülvizsgálata: – a pályázati felkészülés során elkészített dokumentáció áttekintése – összevetése a felmérés alapján készített Lakhatási forma indoklása dokumentummal – javaslattétel az esetleg szükséges új felmérésekre Kimenet: – Az intézményi mentorokkal és dolgozókkal történő egyeztetést követően felmérési csomagot állít össze, és javaslatot tesz az új felmérésekre, illetve a korrekciós lehetőségekre

4 2012. december 13. A szerep megnevezése, felelősség, hatáskör II. TSZA felmérés elkészítése: – azokban az esetekben, ahol a – felkészülés során nem történt felmérés, vagy – az elkészített felmérés nem megfelelő színvonalú, vagy – az eltelt időben nagyfokú változás tapasztalható, vagy – nem megfelelő a felmérés alapján kijelölt lakóforma és szolgáltatási terv. Elvégzi a felmérést újból. A rendelkezésre álló és új felmérések alapján a szolgáltatási terv/javaslat elkészítése, egyeztetve az intézményi mentorokkal és a dolgozókkal – részben az időkeret függvényében

5 2012. december 13.Folyamatábra TSZA mentor Korábbi felmérések összevetése - a rendelkezésre álló dokumentációval, - a „Lakhatási szolgáltatás indoklása” lappal. Egyeztetés az intézmény dolgozóival. Tájékozódás a hiányzó felmérésekről (új ellátottak) Megfelelő a dokumentáció Új felmérés szükséges Felmérés szükséges Felmérések elvégzése Szolgáltatási terv/javaslat elkészítése (egyeztetve az intézményi mentorokkal és a dolgozókkal) 5.

6 2012. december 13. A szerephez tartozó cél A komplex támogatási szükségletmérő rendszer célja, hogy a szociális szolgáltatást igénybe vevő szükségleteiről, a szociális és demográfiai helyzetéről, a szükségletei kielégítéséhez szükséges beavatkozás mértékéről és módjáról egzakt, az aktuális helyzetet jól mutató összképet adjon

7 2012. december 13. A szerepben rejlő lehetőségek, felelősség, hatáskör Alapozó szerep: A felmérés a folyamat első találkozási pontja, a folyamat „arca” a kliensek és a dolgozók felé Mintaadó, attitűd formáló; kommunikációs és szemléleti mintát nyújt Felkészített felmérők, egységes dokumentációs rendszer  pontos, objektív kép Tanulási lehetőség minden szereplő számára (új megoldások, új megközelítések, rácsodálkozás, utat nyit). A kliens számára is tanulási folyamat kezdete lehet a felmérés (pl. kifejezni az igényeit, és egyáltalán gondolkodni azon). A szükségletek alapos megismerésére ad lehetőséget. Ez a tervezés kiindulási pontja. Ezzel szolgáltatástervezési folyamatba is bekapcsolódik. Tehát a független támogatási szükségletfelmérő mentor a felmérés alapján megismeri a klienst, hitelesen képviseli  ezzel segíti a személyre szabott és eredményes tervezési munkát. -> nagyon nagy felelősség!!!

8 2012. december 13.Kockázatok Érdekek ütközése. Beágyazódott tapasztalatok, túlvédés, félelmek a dolgozók részéről. A felmérésben résztvevő dolgozók releváns információkkal rendelkeznek? Adminisztrációs teher a felmérés során – segítség kell! Időtényező – egyénre szabott tevékenységek időigénye magas Folyamatjelleg biztosítása fontos – szükségletek változnak!

9 2012. december 13. A célokhoz tartozó feladatok A korábban elkészült TSZA felmérés felülvizsgálata, összevetése, egyeztetések (fentiekben részletezve) Felmérési javaslatcsomag összeállítása az új ill. ismételt felmérésekre vonatkozóan (tartalmazza a felmérések számát, ütemezését, felmérők beosztását) Felmérések elvégzése (új, ill. ismétlő) – A felmérések során nagyon sok dologra kell figyelni (korábban 2 fő végezte), így az alapos adminisztráció már túlzottan megterhelő, ehhez segítségre van szükség! Értékelő összegzés elkészítése a felméréseket követően Együttműködés Minden intézményben 1-2 vagy több megfelelő képzettséggel és kompetenciával rendelkező munkatárs részt vesz a felmérésen. A felmérés elvégzése során a TSZA mentor hozzáállásával, mintaadásával betekintést nyújt az intézmény dolgozóinak az eszköz használatábaAZONBAN!

10 2012. december 13. Nem tanít be! A TSZA előírt módszertana alapján történő felmérés pozitív hatásai/értékei: A protokoll szerint a felmérést független szakember végzi: Objektivitás külső szem, nyitottság kliens hangjának, önképviseletének felerősítője belső érdekellentétek kezelése, érdeksemlegesség szakmai felkészültség, szerteágazó - többrétű tapasztalat, keretek tartása pozitív, partneri munkakultúra megjelenítője attitűdformáló szerepIndoklás: A betanítással – ha érintett dolgozók végeznék a további felmérést: a pozitív hatások/értékek sérülnének (pl. objektivitás, nyitottság, tapasztalat), módszertan alkalmazása sérül, az intézményben dolgozók kompetenciája és felkészültsége nem mindenhol adott, javarészt helyi – beágyazódott tapasztalatok a betanításba a jelenleg felkészített mentorok töredéke tudna bekapcsolódni, mert erre a felkészítés nem szólt, illetve felmérést kevesen végeztek, a betanítást követően nincs lehetőség a szakmai munka kontrollálására és a visszajelzések begyűjtésére

11 2012. december 13. A felmérés során alkalmazott módszertan alapvető elemei, konkrét feladatok Szervezés – koordinálás, megfelelő intimitást biztosító helyszín és időkeretek biztosítása, klienst ismerő dolgozók bevonása Felmérés előtt minimális info. megkérdezése a kliensről, interjúelemek kockázatáról (pszichiátriai betegeknél fontos). Dokumentáció megtekintése inkább utólag lehet célszerű. Az interjúhelyzetnek megfelelő „ülésrend” kialakítása (felmérő a kliens mellett átlósan ülve ideális, kliens felé fordulva, a többi résztvevő szemben és másik oldalt a látótér határán) Bemutatkozás (magázódás! de pl. autista személy esetén vagy egyénileg szükséges lehet a kölcsönös tegeződés) Tájékoztatás. Keretek meghatározása. Megfelelő kommunikációs helyzet kialakítása, szükség szerint alternatív kommunikációs eszközök ill. kommunikációt segítő személy igénybevétele. Partneri kommunikáció biztosítása

12 2012. december 13. Feladatok a felmérés során és azt követően A felmérés során feladat: – Beszélgetés koordinálása, visszajelzések – Függő, szimbiotikus viszonyok ill. előfeltételezések, továbbá nem megfelelő kommunikációs mód kezelése a résztvevők között  helyzetbe hozás – Ventilálás kezelése Felmérést követően: – Értékelő összegzés elkészítése a kitagolást előkészítő szolgáltatási terv/javaslat előkészítéséhez – Egyeztetés az intézményi mentorokkal és a dolgozókkal – Jelző, delegáló funkció szükséges lehet – Visszacsatolás, folyamat jelleg biztosítása fontos lenne

13 2012. december 13. Felmérés keretei Késést és hamarabb kilépést nem engedjük Jelen lévő dolgozók részéről alapfeltétel a kliens ismerete. Ideális, ha személyi segítő/gondozó és fejlesztésben részt vevő munkatárs is jelen van Körülmények és eszközök (TSZA, kommunikációs eszközök)biztosítása Előzetes információk megosztása: – Szerepek és keretek tisztázása már előre is a dolgozókkal – Alapdiagnózis tisztázása – Kommunikációs akadályok és lehetőségek tisztázása – Van-e olyan témakör, ami kényes, amire figyelni kell? – Hány éves a kliens?

14 2012. december 13. Feladatok időkeretei Meghatározható időkeretek: Felméréseket megelőző és utólagos információ megosztás, tájékoztatás, egyéni feltételek megteremtése – kb.15 perc Felmérés és interjú elvégzése – átlag 1 óra 15 perc Egyéni értékelő összegzés elkészítése a felmérést követően a kitagolást előkészítő szolgáltatási terv/javaslathoz – 60 perc Időkeretek előre nem meghatározhatóak: Felmérések előkészítése, szervezés, koordinálás A korábban elkészült TSZA felmérés felülvizsgálata, összevetése a felmérés alapján készített Lakhatási forma indoklása dokumentummal, egyeztetések az intézményi mentorokkal és dolgozókkal Felmérési javaslatcsomag összeállítása az új ill. ismételt felmérésekre vonatkozóan (tartalmazza a felmérések számát, ütemezését, felmérők beosztását) Együttműködés

15 2012. december 13. A mentori kompetenciák I. Tudás Esetviteli tapasztalat Felmérési - értékelési tapasztalat Eszköz ismerete Fogalomrendszer (életminőség, közösségi szolgáltatások, személyre szabott szolgáltatás és személyközpontú tervezés) ismerete Fogalomrendszer gyakorlati vetülete Rendszerismeret Tervezési gyakorlat Értékelésben szerzett gyakorlat Célcsoport ismerete

16 2012. december 13. A mentori kompetenciák II. Készség, képesség Kommunikáció Értő figyelem, hallgatás képessége Empátia „Kérdésfeltevés” képessége Ventillálás és konfliktusok kezelése Együttműködés, team vezetése Rendszerszemléletű gondolkodás Kreativitás Önismeret

17 2012. december 13. A mentori kompetenciák III. Attitűd, hozzáállás, meghatározó értékek Objektivitás Hitelesség Nyitottság Felelősség Átláthatóság Partnerség Személyközpontúság Bizalom Feltétel nélküli elfogadás Rugalmasság Azonos tudás, informáltság

18 2012. december 13. A 10 alapérték ÁTLÁTHATÓSÁG – a felmérésben és a felhasználása érdekében FELELŐSSÉGVÁLLALÁS – nálunk is kiemelt érték EMPOWERMENT – a kliens és a dolgozó felé is tanulási folyamat FENNTARTHATÓSÁG – a folyamat jelleg biztosítása fontos ÁTFOGÓ, ERŐTELJES MEGÚJULÁS – a felmérés a tervezés alapja PARTNERSÉG – a felmérést, a kommunikációnkat meghatározza EMBERI MÉLTÓSÁG – EMBERI MÉLTÓSÁG TISZTELETE - alapvető ELKÖTELEZŐDÉS – hát persze SZAKÉRTELEM – SZAKMAI ALÁZAT – CSAPATMUNKA - alapvető SZEMÉLYKÖZPONTÚSÁG – az eszköz alapgondolata BIZALOM, BIZTONSÁG, KLIENSKÖZPONTÚSÁG – meg kell teremtenünk a felmérés elvégzéséhez HITELESSÉG – nálunk is kiemelt érték, csak így működik a TSZ

19 2012. december 13.Együttműködés Mentor hálózat, kulcsmentorok Szakmentorok Intézmény vezetése, dolgozói Felmérő team Kliens természetes támaszai Társintézmények munkatársai Klienssel kapcsolatos korábbi tapasztalatok, folyamatosság – élettörténet megtartása érdekében max. 1 éven belüli odaköltözés esetén Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Beszámoló a Támogatási Szükségletmérő Mentorok munkájáról."

Hasonló előadás


Google Hirdetések