Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

a Támogatási Szükségletmérő Mentorok munkájáról

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "a Támogatási Szükségletmérő Mentorok munkájáról"— Előadás másolata:

1 a Támogatási Szükségletmérő Mentorok munkájáról
Beszámoló a Támogatási Szükségletmérő Mentorok munkájáról

2 Háttér 2. A Komplex Támogatási Szükségletmérő Adatlap egy új eszköz a szükségleteknek és az igényeknek megfelelő szolgáltatási csomag összeállítására. A csoportmunka során felmerült lehetséges szerepek - feladatok: felmérés; összegzés – kiértékelés; minőségi kontroll; nyomon követés; betanítás (Kit?, Mire?) A rendelkezésre álló 88 óra / intézmény órakeret a felmérések újbóli elvégzésére nem elegendő. Értelmesen feladattal feltölteni ezt a keretet csak abban az esetekben lehet, ha: A TSZA mentor a munkáját a kiváltásra készülő intézmények részére tavaszán ezzel az eszközzel elvégzett felmérésekre alapozva kezdi meg.

3 A szerep megnevezése, felelősség, hatáskör
3. TSZA felmérés felülvizsgálata: a pályázati felkészülés során elkészített dokumentáció áttekintése összevetése a felmérés alapján készített Lakhatási forma indoklása dokumentummal javaslattétel az esetleg szükséges új felmérésekre Kimenet: Az intézményi mentorokkal és dolgozókkal történő egyeztetést követően felmérési csomagot állít össze, és javaslatot tesz az új felmérésekre, illetve a korrekciós lehetőségekre

4 A szerep megnevezése, felelősség, hatáskör II.
4. TSZA felmérés elkészítése: – azokban az esetekben, ahol a felkészülés során nem történt felmérés, vagy az elkészített felmérés nem megfelelő színvonalú, vagy az eltelt időben nagyfokú változás tapasztalható, vagy nem megfelelő a felmérés alapján kijelölt lakóforma és szolgáltatási terv. Elvégzi a felmérést újból. A rendelkezésre álló és új felmérések alapján a szolgáltatási terv/javaslat elkészítése, egyeztetve az intézményi mentorokkal és a dolgozókkal – részben az időkeret függvényében.

5 Folyamatábra TSZA mentor Tájékozódás a hiányzó felmérésekről
5. TSZA mentor Korábbi felmérések összevetése - a rendelkezésre álló dokumentációval, - a „Lakhatási szolgáltatás indoklása” lappal. Egyeztetés az intézmény dolgozóival. Tájékozódás a hiányzó felmérésekről (új ellátottak) Megfelelő a dokumentáció Felmérés szükséges Új felmérés szükséges Felmérések elvégzése Szolgáltatási terv/javaslat elkészítése (egyeztetve az intézményi mentorokkal és a dolgozókkal)

6 A szerephez tartozó cél
6. A komplex támogatási szükségletmérő rendszer célja, hogy a szociális szolgáltatást igénybe vevő szükségleteiről, a szociális és demográfiai helyzetéről, a szükségletei kielégítéséhez szükséges beavatkozás mértékéről és módjáról egzakt, az aktuális helyzetet jól mutató összképet adjon.

7 A szerepben rejlő lehetőségek, felelősség, hatáskör
7. Alapozó szerep: A felmérés a folyamat első találkozási pontja, a folyamat „arca” a kliensek és a dolgozók felé Mintaadó, attitűd formáló; kommunikációs és szemléleti mintát nyújt Felkészített felmérők, egységes dokumentációs rendszer pontos, objektív kép Tanulási lehetőség minden szereplő számára (új megoldások, új megközelítések, rácsodálkozás, utat nyit). A kliens számára is tanulási folyamat kezdete lehet a felmérés (pl. kifejezni az igényeit, és egyáltalán gondolkodni azon). A szükségletek alapos megismerésére ad lehetőséget. Ez a tervezés kiindulási pontja. Ezzel szolgáltatástervezési folyamatba is bekapcsolódik. Tehát a független támogatási szükségletfelmérő mentor a felmérés alapján megismeri a klienst, hitelesen képviseli  ezzel segíti a személyre szabott és eredményes tervezési munkát. -> nagyon nagy felelősség!!!

8 Kockázatok 8. Érdekek ütközése. Beágyazódott tapasztalatok, túlvédés, félelmek a dolgozók részéről. A felmérésben résztvevő dolgozók releváns információkkal rendelkeznek? Adminisztrációs teher a felmérés során – segítség kell! Időtényező – egyénre szabott tevékenységek időigénye magas Folyamatjelleg biztosítása fontos – szükségletek változnak!

9 A célokhoz tartozó feladatok
9. A korábban elkészült TSZA felmérés felülvizsgálata, összevetése, egyeztetések (fentiekben részletezve) Felmérési javaslatcsomag összeállítása az új ill. ismételt felmérésekre vonatkozóan (tartalmazza a felmérések számát, ütemezését, felmérők beosztását) Felmérések elvégzése (új, ill. ismétlő) A felmérések során nagyon sok dologra kell figyelni (korábban 2 fő végezte), így az alapos adminisztráció már túlzottan megterhelő, ehhez segítségre van szükség! Értékelő összegzés elkészítése a felméréseket követően Együttműködés Minden intézményben 1-2 vagy több megfelelő képzettséggel és kompetenciával rendelkező munkatárs részt vesz a felmérésen. A felmérés elvégzése során a TSZA mentor hozzáállásával, mintaadásával betekintést nyújt az intézmény dolgozóinak az eszköz használatába AZONBAN!

10 Nem tanít be! 10. A TSZA előírt módszertana alapján történő felmérés pozitív hatásai/értékei: A protokoll szerint a felmérést független szakember végzi: Objektivitás külső szem, nyitottság kliens hangjának, önképviseletének felerősítője belső érdekellentétek kezelése, érdeksemlegesség szakmai felkészültség, szerteágazó - többrétű tapasztalat, keretek tartása pozitív, partneri munkakultúra megjelenítője attitűdformáló szerep Indoklás: A betanítással – ha érintett dolgozók végeznék a további felmérést: a pozitív hatások/értékek sérülnének (pl. objektivitás, nyitottság, tapasztalat), módszertan alkalmazása sérül, az intézményben dolgozók kompetenciája és felkészültsége nem mindenhol adott, javarészt helyi – beágyazódott tapasztalatok a betanításba a jelenleg felkészített mentorok töredéke tudna bekapcsolódni, mert erre a felkészítés nem szólt, illetve felmérést kevesen végeztek, a betanítást követően nincs lehetőség a szakmai munka kontrollálására és a visszajelzések begyűjtésére

11 A felmérés során alkalmazott módszertan alapvető elemei, konkrét feladatok
11. Szervezés – koordinálás, megfelelő intimitást biztosító helyszín és időkeretek biztosítása, klienst ismerő dolgozók bevonása Felmérés előtt minimális info. megkérdezése a kliensről, interjúelemek kockázatáról (pszichiátriai betegeknél fontos). Dokumentáció megtekintése inkább utólag lehet célszerű. Az interjúhelyzetnek megfelelő „ülésrend” kialakítása (felmérő a kliens mellett átlósan ülve ideális, kliens felé fordulva, a többi résztvevő szemben és másik oldalt a látótér határán) Bemutatkozás (magázódás! de pl. autista személy esetén vagy egyénileg szükséges lehet a kölcsönös tegeződés) Tájékoztatás. Keretek meghatározása. Megfelelő kommunikációs helyzet kialakítása, szükség szerint alternatív kommunikációs eszközök ill. kommunikációt segítő személy igénybevétele. Partneri kommunikáció biztosítása.

12 Feladatok a felmérés során és azt követően
12. A felmérés során feladat: Beszélgetés koordinálása, visszajelzések Függő, szimbiotikus viszonyok ill. előfeltételezések, továbbá nem megfelelő kommunikációs mód kezelése a résztvevők között  helyzetbe hozás Ventilálás kezelése Felmérést követően: Értékelő összegzés elkészítése a kitagolást előkészítő szolgáltatási terv/javaslat előkészítéséhez Egyeztetés az intézményi mentorokkal és a dolgozókkal Jelző, delegáló funkció szükséges lehet Visszacsatolás, folyamat jelleg biztosítása fontos lenne.

13 Felmérés keretei Késést és hamarabb kilépést nem engedjük
13. Késést és hamarabb kilépést nem engedjük Jelen lévő dolgozók részéről alapfeltétel a kliens ismerete. Ideális, ha személyi segítő/gondozó és fejlesztésben részt vevő munkatárs is jelen van Körülmények és eszközök (TSZA, kommunikációs eszközök)biztosítása Előzetes információk megosztása: Szerepek és keretek tisztázása már előre is a dolgozókkal Alapdiagnózis tisztázása Kommunikációs akadályok és lehetőségek tisztázása Van-e olyan témakör, ami kényes, amire figyelni kell? Hány éves a kliens?

14 Feladatok időkeretei Meghatározható időkeretek:
14. Meghatározható időkeretek: Felméréseket megelőző és utólagos információ megosztás, tájékoztatás, egyéni feltételek megteremtése – kb.15 perc Felmérés és interjú elvégzése – átlag 1 óra 15 perc Egyéni értékelő összegzés elkészítése a felmérést követően a kitagolást előkészítő szolgáltatási terv/javaslathoz – 60 perc Időkeretek előre nem meghatározhatóak: Felmérések előkészítése, szervezés, koordinálás A korábban elkészült TSZA felmérés felülvizsgálata, összevetése a felmérés alapján készített Lakhatási forma indoklása dokumentummal, egyeztetések az intézményi mentorokkal és dolgozókkal Felmérési javaslatcsomag összeállítása az új ill. ismételt felmérésekre vonatkozóan (tartalmazza a felmérések számát, ütemezését, felmérők beosztását) Együttműködés

15 A mentori kompetenciák I. Tudás
15. Esetviteli tapasztalat Felmérési - értékelési tapasztalat Eszköz ismerete Fogalomrendszer (életminőség, közösségi szolgáltatások, személyre szabott szolgáltatás és személyközpontú tervezés) ismerete Fogalomrendszer gyakorlati vetülete Rendszerismeret Tervezési gyakorlat Értékelésben szerzett gyakorlat Célcsoport ismerete

16 A mentori kompetenciák II. Készség, képesség
16. Kommunikáció Értő figyelem, hallgatás képessége Empátia „Kérdésfeltevés” képessége Ventillálás és konfliktusok kezelése Együttműködés, team vezetése Rendszerszemléletű gondolkodás Kreativitás Önismeret

17 A mentori kompetenciák III. Attitűd, hozzáállás, meghatározó értékek
17. Objektivitás Hitelesség Nyitottság Felelősség Átláthatóság Partnerség Személyközpontúság Bizalom Feltétel nélküli elfogadás Rugalmasság Azonos tudás, informáltság

18 A 10 alapérték 18. ÁTLÁTHATÓSÁG – a felmérésben és a felhasználása érdekében FELELŐSSÉGVÁLLALÁS – nálunk is kiemelt érték EMPOWERMENT – a kliens és a dolgozó felé is tanulási folyamat FENNTARTHATÓSÁG – a folyamat jelleg biztosítása fontos ÁTFOGÓ, ERŐTELJES MEGÚJULÁS – a felmérés a tervezés alapja PARTNERSÉG – a felmérést, a kommunikációnkat meghatározza EMBERI MÉLTÓSÁG – EMBERI MÉLTÓSÁG TISZTELETE - alapvető ELKÖTELEZŐDÉS – hát persze  SZAKÉRTELEM – SZAKMAI ALÁZAT – CSAPATMUNKA - alapvető SZEMÉLYKÖZPONTÚSÁG – az eszköz alapgondolata BIZALOM, BIZTONSÁG, KLIENSKÖZPONTÚSÁG – meg kell teremtenünk a felmérés elvégzéséhez HITELESSÉG – nálunk is kiemelt érték, csak így működik a TSZ

19 Együttműködés Köszönjük a figyelmet!
19. Mentor hálózat, kulcsmentorok Szakmentorok Intézmény vezetése, dolgozói Felmérő team Kliens természetes támaszai Társintézmények munkatársai Klienssel kapcsolatos korábbi tapasztalatok , folyamatosság – élettörténet megtartása érdekében max. 1 éven belüli odaköltözés esetén Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "a Támogatási Szükségletmérő Mentorok munkájáról"

Hasonló előadás


Google Hirdetések