Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Országos Mentortalálkozó 2013. október 3. S ZENT L UKÁCS G ÖRÖGKATOLIKUS S ZERETETSZOLGÁLAT Á POLÓ -G ONDOZÓ O TTHONÁNAK KIVÁLTÁSA S ZAKOLY 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Országos Mentortalálkozó 2013. október 3. S ZENT L UKÁCS G ÖRÖGKATOLIKUS S ZERETETSZOLGÁLAT Á POLÓ -G ONDOZÓ O TTHONÁNAK KIVÁLTÁSA S ZAKOLY 1."— Előadás másolata:

1 Országos Mentortalálkozó 2013. október 3. S ZENT L UKÁCS G ÖRÖGKATOLIKUS S ZERETETSZOLGÁLAT Á POLÓ -G ONDOZÓ O TTHONÁNAK KIVÁLTÁSA S ZAKOLY 1

2 Színház az egész projekt… avagy: projekt az egész világ - rendszerek és szerepek a kiváltásban „Színház az egész világ…” fenntartó-intézmény-projekt „…És színész benne minden férfi és nő: fellép s lelép:…” gondozottak-gondozók-vezetők-fenntartók- mentorok „… s mindenkit sok szerep vár életében...” önálló életvitel-közösségi befogadók- kísérők-támogatók-esetfelelősök 2

3 Projekt szervezet és mentor csapat 3

4 Dolgozók Munkacsoport Dolgozók felkészítése szakmentorok Koncepció: dolgozók minél teljesebb bevonása, a kiváltási folyamat láthatóvá tétele, a felkészülés (választások/döntések) tudatosítása Hol tartunk? szükségletfeltárás előkészítése: dolgozók személyes fejlődési terve műhelymunkában készül, információk összegyűjtése, kompetencia-térkép összeállítása  képzési terv Kihívások kapacitás tervezés, hosszú- és középtávú prioritások szem előtt tartása, bizonytalanságokkal szembeni tolerancia 4

5 Dolgozók Munkacsoport Szupervízor szakmentorok Koncepció: A beinduló képzések, tréningek előkészítése (ismerkedés a csoport munkával). A dolgozók önreflexiós készségének fejlesztése különös tekintettel a változásra. Az újat, mint lehetőséget fogadják el a munkatársak szakmai személyiségük gazdagodására. Hol tartunk? A 3 szupervízor egyenként 3, 7-8 fős, munkatársakból álló csoporttal, 6 alkalommal találkozik. Az intézmény nyitott és segítő a szupervízió szervezésében. Az 1. ülések megtörténtek mind a 9 csoportban. 5

6 Dolgozók Munkacsoport Szupervizor szakmentorok Kihívások A bizalmi légkör kialakítása a csoportokban, mivel a titoktartás sérült egy előző szupervízió alkalmával. A most induló folyamat és a kiváltási program kapcsolata. Az új helyzet által teremtett bizonytalanság és a "beláthatatlan jövő„. Szupervízor-coachként úgy végig vinni a dolgozókat a folyamaton, hogy részükről a "nem látom a helyem" dilemma jelen van. 6

7 Lakók Munkacsoport - Támogatási szükségletfelmérő szakmentorok Koncepció: A jelenleg intézményi ellátásban részesülő fogyatékossággal élő személyek szükségleteinek feltárása a „komplex támogatási szükségletfelmérő” eszköz segítségével. Hol tartunk? Október közepén 9 új lakó felmérés Az intézmény jelzése alapján a korábbi felmérések elemzése Kihívások: Jelentősen eltérő szükségletű párok együttélése Az intézmény profiljától eltérő szükséglettel rendelkező személyek 7

8 Lakók Munkacsoport Lakók felkészítése szakmentorok Koncepció: Ebben az évben elvégzett feltáró és ismeretátadó munka alapján a lakók képzésének megvalósítása csoportokban, az elkészített képzési terveik alapján. 2014-ben az intézmény által választott képzés indítása. Hol tartunk? Lakóotthonok látogatásának szervezése a szakolyi kollégákkal, tapasztalatcsere céljából. A képzés kiválasztása megtörtént. Kihívások Lakók heterogén összetétele, motiváltsága, együttműködése. Szakmentori területek összehangolása. 8

9 Lakók Munkacsoport Foglalkoztatási szakmentor Koncepció: A foglalkoztatás (kiemelten az értelmi sérült emberek esetében, és az integráció szellemében) a társadalom- és gazdaságpolitika részeként, az elsődleges munkaerőpiac felé nyitott rendszerekben zajló, értékteremtő közösségi tevékenység folyamata, amelynek célja a folyamatban résztvevő emberek életminőségének fejlesztése a foglalkoztatási és foglalkozási rehabilitáció eszköztárával. Hol tartunk? munkaterv koncepciója kész, a részletek véglegesítése folyik, az érintett helyi foglalkoztatási szakembereken túl az intézmény vezetése személyesen kíván részt venni a folyamatban Kihívások Az intézmény vezetői és a foglalkoztatásért felelős munkatársak nyitottak új foglalkoztatási lehetőségek indítására, akár új szervezeti formákban is. Egy új foglalkoztatási koncepció kidolgozása és létrehozása a kiváltási program kifejezett célja, azonban komoly korlát mind a fenti helyi szakemberek leterheltsége, mind a foglalkoztatási mentor korlátozott órakerete. 9

10 Társadalmi környezet, lakókörnyezet Munkacsoport Koncepció: Beengedés – Ismerkedés – Megismerés – Elfogadás – Befogadás – Együttélés lakókörnyezetből, személyes kapcsolatok útján Hol tartunk? munkacsoporttagok keresése a lakók, dolgozók között és a faluközösségekben tervek kidolgozása a személyes kapcsolatok kiépítésére Kihívások nagy felelősség ehhez a munkához nincs hozzárendelt szakmentor a dolgozók nagy érzelmi, időbeli és szakmai leterheltsége 10

11 Szervezet átalakítás, Szolgáltatások Mcs Koncepció Hol tartunk? Az új szervezeti forma gyakorlóterepeként elindítottuk a munkacsoportos működést Kialakítottuk a szolgáltatási portfóliót az új jogszabály szerint: Elkezdtünk a dolgozói csoportokkal közösen gondolkodni a hogyan-ról, következő lépés a szolgáltatások stratégiai szintű modellezése Kihívások Az organikus szervezet kialakítási törekvések során inspiráló válaszokat adni és türelemmel lenni, amikor a sok éves gyakorlat és a jogos, valóságos korlátok alapján első reakciók, megoldások, prioritások pl: beosztás, gyógyszer, végzettség, jó, jó de miből?? 11 SzolgáltatásCélcsoport dimenzió Ki, kinek biztosítja? Szervezet tevékenységei EngedélyeztetésFinanszírozás BevonásKliens számára adott érték alapú megközelítésRugalmasság Kreativitás ösztönzéseTámogatás Együttműködés Keretek/korlátok tartásának művészete Mátrix Személyközpontúság

12 Infrastruktúra munkacsoport Koncepció: az ésszerű akadálymentesítés a lakók számára akadálymentesítünk, felkészülve a jelenlegi lakók állapotromlására, és új, más jellegű fogyatékossággal is élő kliensek befogadására. Hol tartunk? Az építési engedélyezési tervek elkészültek, a tulajdonviszonyok rendezését követően az engedélyek beadásra kerülnek az Építési Hatósághoz. Egy 18 főt befogadó lakócentrum létesül, a többi lakóépület 6-12 fő befogadására alkalmas. Kihívások A tervezéshez Tervezők megkapták az egyes ingatlanokhoz a lakók névsorát, de a fluktuáció és a lakók igényeinek változása miatt az eredeti összetétel folyamatosan változik. Ezért az utolsó pillanatig várni kell majd az épületek személyre szabásával. 12

13 Mentorcsapat szükséglet felmérés eredményei A kiváltási stratégia szakmai bázisának stabil, markáns megjelenése és képviselete (információs oldal adatokkal, tényekkel, információkkal) – FSZK? Kézenfogva? IFKKOT? Projekt honlap? Szakterületi mentori együttműködések, tapasztalatcserék erősítése, katalizálása és a kötelező folyamatkísérés egyensúlyának megtalálása A szakmapolitikai, jogszabályi egyeztetések koordinálása (ez eddig tipikusan hálózatosan zajlott, hasznos lenne közös mederbe terelni) 13


Letölteni ppt "Országos Mentortalálkozó 2013. október 3. S ZENT L UKÁCS G ÖRÖGKATOLIKUS S ZERETETSZOLGÁLAT Á POLÓ -G ONDOZÓ O TTHONÁNAK KIVÁLTÁSA S ZAKOLY 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések