Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Módszertani eszköztár

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Módszertani eszköztár"— Előadás másolata:

1 Módszertani eszköztár

2 Deming kör (PDCA) A minőség fejlesztéséhez általánosan alkalmazott formula. Tervezd meg! P (plan) Cselekedj! D (do) Ellenőrizd! C (check) Avatkozz be! A (action) (Ha a folyamat nem megfelelő, akkor módosítsuk, ha megfelelt terveinknek, akkor dokumentáljuk és alkalmazzuk a javított folyamatot.)

3 SWOT-mátrix + - LEHETŐSÉG VESZÉLY ERŐSSÉG GYENGESÉG
Belső Jellemzők Külső jellemzők Lehetséges lépések Szükséges lépések

4 Pareto elemzés Pareto-elv = 80/20 szabály
A hibák 80%-át az okok 20%-a okozza, tehát a problémák megszüntetéséhez a hibák kisebb részének elhárítása is elegendő. a problémaelemzésben a kiugró értékek megtalálásának leghatásosabb eszköze, technikája a brainstorming (ötletroham), ábrázolása diagramban történik. Vizuális megjelenítési eszköz a sok lehetőségből az igazán lényeges(ek) kiválasztására.

5 Ishikawa vagy halszálka diagram
Egy probléma vagy állapot (vagyis az okozat) összes lehetséges okának szisztematikus, növekvő részletességgel történő meghatározása és grafikus ábrázolása. Felfedi a sokszor rejtett kapcsolatot az okok között. A módszer a probléma gyökerének megtalálásához vezet. Azokat a kapcsolatokat szemlélteti, amelyek az egyes okozatok és az azokat befolyásoló vagy létrehozó okok között fennállnak. A problémát, mint végeredményt a diagram jobb oldalán (a hal feje), a fontosabb befolyásoló tényezőket a diagram bal oldalán a hal csontvázához hasonlatos formában tüntetjük fel.

6

7 Delphi-módszer Elmélyült egyéni problémamegoldásra épül.
A résztvevők egymástól függetlenül, egyénileg dolgoznak; a megfelelően előkészített és leírt problémát egy meghatározott idő alatt kell megoldaniuk. Előnye, hogy nem igényli a csoport együttlétét, ennek ellenére kihasználja a csoportos munkavégzés előnyeit. Előnye továbbá, hogy a számunkra legfontosabb szakembereket egyidejűleg kérhetjük fel a megoldásra. Esetleges titoktartást igénylő problémák esetében is alkalmazható. Nincs sem beosztásbeli, sem távolsági probléma. Hátránya: az értékelő csoport nem megfelelő összeállítása; az interaktivitás hiánya és az időbeli hosszúság.

8 Delphi-módszer lépései
A probléma megfogalmazása (beleértve az esetleges eddigi megoldási kísérleteket, az eddigi megoldatlanság okait, valamint a megoldandó célt) A megadott időpontra beérkezett válaszok elemzése. Az értékelő csoport ezek alapján elkészíti az első komplex javaslatot, Ez visszajut a team tagjaihoz, rámutatva az esetleges ellentmondásokra. A fordulók száma függ a probléma bonyolultságától, így általában 3-5, néha 8-10 fordulóval lehet eljutni a végső megoldáshoz. Az ellenőrző csoport összeállítja a végső megoldást, és kiküldi a tagoknak véleményezésre.

9 Nominális csoport módszer (NCM)
Egy csoport tagjai fizikailag egy helyen vannak ugyan, de köztük a beszéddel való kommunikáció nincs megengedve. A munka menete: lépés Az elgondolások (ötletek szótlan leírása) lépés: Az elgondolások (ötletek) körben járó módon való feljegyzése lépés: Az elgondolások sorrendben való megbeszélése tisztázásuk céljából lépés: Előszavazás az elgondolásokról lépés: Az előszavazás eredményének megbeszélése lépés: A végső szavazás

10 A Pro és Contra Interakció (PCI)
A PCI egy vitamódszer, a szerepjátékok egy speciális kialakítású technikája. A PCI előkészítése során a csoport által érvekkel minősítendő probléma, a megoldási változatok kielégítő pontossággal definiálandók. Minden tárgyalható változathoz 2-2 Pro (védő, pozitíve érvelő) és 2-2 Contra (elutasító, negatíve érvelő) képviselőt szükséges kijelölni vagy az önként jelentkezők közül elfogadni. A Pro és a Contra álláspontok gyűjteményét (érv-háló)a harmadik lépésben a teljes csoport megvitatja és kiegészíti.

11 Kreatív technikák Brainstorming (ötletbörze, ötletroham)
Gondolattérkép

12 Gantt-diagram - sávos ütemterv
Az ütemtervezés módszertani eszköze. Elkészítése 4 lépésből áll: 1. A tevékenységek definiálása 2. A tevékenységek logikai sorrendjének, egymásra épülésének meghatározása 3. A tevékenységek időtartamának meghatározása 4. A Gantt-diagram összeállítása

13 Gantt-diagram Feladat … Közre-működők Felelős 1. … 2. … 3. … 1.né
Igazgató Képviselőtestület Polgármester 2. … Projektvezető Pénzügyi Bizottság 3. … ……… ………. ……. ……..

14 Erőtér-analízis brainstorminggal
A cél megvalósítása C A cél érdekében megvalósítását ható erők É gátló erők + L

15 Erőtér elemzés Segít felismerni azokat az erőket és tényezőket, amelyek támogatják egy eset, illetve probléma megoldását, vagy ellene dolgoznak. Ezáltal erősíthetők a pozitív és/vagy elháríthatók, esetleg gyengíthetők a negatív tényezők. Gyűjtsük össze azokat a erőket, melyek az elérendő célt támogatják, illetve gátolják! + - Rangsoroljuk a tényezőket! (Használhatunk különböző (nagyságú) nyilakat) A pozitívak közül a leggyengébbekre, a negatívak közül a legerősebbekre figyeljünk! Elsősorban a fékezőerő kiküszöbölésére, csökkentésére törekedjünk. (A hajtóerők növelésétől új fékezőerők keletkeznek.)

16 Miként lehet az akadályozókat a támogatók sorába irányítani?
Érintettek pozíciója Javasolt lépések Akadályozók megnyerése Semlegesek mozgósítása Támogatók megtartása

17 LOGFRAME-MÁTRIX

18 Logikai kapcsolatok a beavatkozási stratégia és feltételezések között
Ellenőrzés forrásai és eszközei Objektíven igazolható eredményességi mutató Feltételezések Projekt leírás ÁTFOGÓ CÉLOK (overall objectives) PROJEKT CÉLJA (project purpose) VÁRT EREDMÉNYEK (Expected results v. output) TEVÉKENYSÉGEK (Activities) ELŐFELTÉTELEK

19 Paradigmaváltás??

20 Melyik módszert tudnák a mindennapi gyakorlatban használni?


Letölteni ppt "Módszertani eszköztár"

Hasonló előadás


Google Hirdetések