Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Először másokkal együtt megtanuljuk azt, amit később egyedül cselekszünk.” (Vigotszkij)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Először másokkal együtt megtanuljuk azt, amit később egyedül cselekszünk.” (Vigotszkij)"— Előadás másolata:

1 „Először másokkal együtt megtanuljuk azt, amit később egyedül cselekszünk.” (Vigotszkij)

2 A „Jól bevált” tanítás-tanulási folyamat mellé,újszemlélet kialakítása, amelybe beleférnek új módszerek, technikák és munkaformák A változást kiváltó önelemző kérdések: Hogyan taníthatnék hatékonyabban? Hogyan nyújthatnék segítséget? Hogyan tehetném pozitívabbá a tanulók iskolához fűződő kapcsolatát?

3 A tanulás definíciója: Ismeretszerzés- tárgyi tudás Önálló tanulási technikák- eszköztudás EGYENSÚLY!!! A gyermeki tanulás: érdeklődésre és kíváncsiságra alapozott szellemi és/vagy fizikai erőfeszítés. Kompetenciafejlesztés

4 A tanulás folyamata, a tanuló kompetenciáinak fejlesztése Beillesztés ismétlés, gyakorlás    Új ismeret  megértés  jártasság  képesség  alkalmazható ismeret készség

5 Kompetencia-fejlesztés SzemélyesKognitívSzociális Kulcskompetencia Szakmai kompetencia Kompetencia: aktivitás + döntés + kivitelezés

6 Meglévő ismeretek különbsége – amit otthonról hozott (szókincs, értékrend, hozott ismeretek). Képességbeli különbségek Észlelés (Mit tudunk megtanítani egy vak, vagy hallássérült gyereknek?): célszoftverek alkalmazása Figyelem: hallási, látási, cselekvéssel támogatott Emlékezet: hallási, látási, cselekvéses

7 Gondolkodás és nyelv – 7-féle intelligencia Nyelvi-verbális Logikai-matematikai Vizuális Mozgásos Zenei Interperszonális Intraperszonális

8 Irányultság/ intelligenciaAhogyan gondolkodnakAmiket szeretnekAmire szükségük van Nyelvi-verbálisSzavakbanOlvasni, írni, mesélni, szójátékokat játszani Írásos dokumentumok olvasása, elemzése, készítése. Párbeszédek, beszélgetések, érvelések, mesék IKT támogatás: rejtvények megoldása, SDT- szövegek keresés, könyvjelző-talált ismeretek feldolgozása, olvasó-betűtanuló szoftverek Logikai-matematikaiÉrvelésselKísérletezni, kérdezni, számolni, logikai fejtörőket megoldani Felfedezni való és elgondolkodtató dolgok, tudományos anyagok elemzése, tanulmányi kirándulások IKT támogatás: rejtvénykészítése, SDT-ből adatok gyűjtése, keresés, könyvjelző, GPS- tervező feladatok VizuálisKépekbenTervezni, rajzolni, képileg megjeleníteni, firkálni, grafikákat készíteni Művészet, lego, filmek, keresztrejtvények, fantáziajátékok, illusztrációk. IKT támogatás: rajzolóprogramok, illusztrációk készítése, prezentációkészítés, SDT-ből képek keresése, gyűjtése, fényképek készítése, letöltése

9 Testi - MozgásosSzomatikus észlelésTáncolni, futni, ugrálni, építeni, tapintani, gesztikulálni Szerepjátékok, drámajátékok, mozgásos gyakorlatok, sport, építőkockák, vagy más építhető tárgyak, tapintásos gyakorlatok IKT támogatás: gyakori tevékenységváltás, animációk gyűjtése SDT-ből, több érzékszervre ható feladatok, GPS – tervező feladatok ZeneiRitmusokban és dallamokban Énekelni, fütyörészni, dúdolni, kézzel- lábbal dobolni, kopogni, zenét hallgatni Koncertlátogatás, otthoni és iskolai zenélés, hangszerek, éneklés lehetősége IKT támogatás: dallamkészítő szoftverek, dalok gyűjtése, hangfelismerés, dallamfelismerés InterperszonálisEmpatikusan, másokra odafigyelve Irányítani, szervezni, kapcsolatokat teremteni, manipulálni, közvetíteni Barátok, csoportos játékok, összejövetelek, közösségi események, klubok, közös tervezésű feladatvégzések IKT támogatás: projektek szervezése részfeladatok kiosztása, prezentációk bemutatása IntraperszonálisMélyen önmagukbanCélokat kitűzni, meditálni, csendben lenni, tervezgetni egyedüllét, egyéni ütemezésű projektek, választási lehetőségek IKT támogatás: önálló gyűjtő, kutatómunkák, érvek gyűjtése

10 Más-más motiváció: attitüd, érdeklődési kör, agyfélteke-dominancia fiú-lány különbségek Eltérő személyiségtípusok

11 Tervszerű megfigyelés Egyéni munkavégzés, feladatmegoldó képesség Javasolt munkamenet betartása Munkaeszköz használata Mit csinál nehézség esetén? munkatempóTeljesítmény görbe munkamorál - önálló, egyéni munkavégzésre képes - alkalmanként segítséget igényel - rendszeres segítésre szorul - teljes mértékben betartja - nem tartja be - nem tartja fontosnak - nem tartja be, másikat követ - utasításnak megfelel - utasítástól eltérő - célszerűtlen - önállóan próbálkozik - segítséget kér társaitól - segítséget kér a pedagógustól - leáll - gyors - közepes - lassú - egyenletes -rapszodikus - fokozatosan növekvő - felügyelet nélkül is dolgozik - szükség van időközönként tanítói ellenőrzésre - csak rendszeres ellenőrzéssel végez munkát

12 Az érzelmi motiváció: Kíváncsiságra alapozott tanulás Társak Beszéd, mese, képzelődés Mozgás, cselekvés, játék Védelem, biztonság, szeretet Biológiai, fiziológiai szükségletek

13 Tanulási motiváció A tanulást gátló negatív pszichológiai attitűdök A gátló tényezők feloldása Érdeklődés felkeltése Cél meghatározása Sikerélmény Tudás, mint érték Változatos munkaformák, módszerek alkalmazása

14 A tanítás definíciója A tanítás: eszköztudás (differenciálás alapfeltétele) és tárgyi tudás átadása, képességfejlesztés, személyiségformálás (élni tudjon a gyermek a megszerzett ismeretekkel, készségekkel) A pedagógus szerepének megváltozása magyarázó segítő résztvevő

15 Pedagógiai teendők megváltozása tervezés szervezés előkészület indirekt irányítás segítségadás érzelmi és tanulási motiváció

16 A differenciált tanulásszervezés szintjei (Glaser szerint) hagyományos tanulásszervezés képesség és érdeklődés szerinti tanulásszervezés szervezeti (tanulócsoportos bontás) tartalmi differenciálás tanulási követelmények differenciálása


Letölteni ppt "„Először másokkal együtt megtanuljuk azt, amit később egyedül cselekszünk.” (Vigotszkij)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések