Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A differenciálásról „Először másokkal együtt megtanuljuk azt, amit később egyedül cselekszünk.” (Vigotszkij)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A differenciálásról „Először másokkal együtt megtanuljuk azt, amit később egyedül cselekszünk.” (Vigotszkij)"— Előadás másolata:

1 A differenciálásról „Először másokkal együtt megtanuljuk azt, amit később egyedül cselekszünk.” (Vigotszkij)

2 I. A differenciált tanulásszervezés alapjai
A „Jól bevált” tanítás-tanulási folyamat mellé,újszemlélet kialakítása, amelybe beleférnek új módszerek, technikák és munkaformák A változást kiváltó önelemző kérdések: Hogyan taníthatnék hatékonyabban? Hogyan nyújthatnék segítséget? Hogyan tehetném pozitívabbá a tanulók iskolához fűződő kapcsolatát?

3 Az iskolai tanulás és tanítás értelmezése
A tanulás definíciója: Ismeretszerzés- tárgyi tudás Önálló tanulási technikák- eszköztudás EGYENSÚLY!!! A gyermeki tanulás: érdeklődésre és kíváncsiságra alapozott szellemi és/vagy fizikai erőfeszítés. Kompetenciafejlesztés

4 Az iskolai tanulás és tanítás értelmezése
A tanulás folyamata, a tanuló kompetenciáinak fejlesztése Beillesztés ismétlés, gyakorlás    Új ismeretmegértésjártasságképességalkalmazható ismeret készség

5 Az iskolai tanulás és tanítás értelmezése
Kompetencia: aktivitás + döntés + kivitelezés Kompetencia-fejlesztés Személyes Kognitív Szociális Kulcskompetencia Szakmai kompetencia

6 A tanulói különbségek forrásai, okai
Meglévő ismeretek különbsége – amit otthonról hozott (szókincs, értékrend, hozott ismeretek). Képességbeli különbségek Észlelés (Mit tudunk megtanítani egy vak, vagy hallássérült gyereknek?): célszoftverek alkalmazása Figyelem: hallási, látási, cselekvéssel támogatott Emlékezet: hallási, látási, cselekvéses

7 A tanulói különbségek forrásai, okai
Gondolkodás és nyelv – 7-féle intelligencia Nyelvi-verbális Logikai-matematikai Vizuális Mozgásos Zenei Interperszonális Intraperszonális

8 A tanulási stílusok hét fajtája (2/1)
Irányultság/ intelligencia Ahogyan gondolkodnak Amiket szeretnek Amire szükségük van Nyelvi-verbális Szavakban Olvasni, írni, mesélni, szójátékokat játszani Írásos dokumentumok olvasása, elemzése, készítése. Párbeszédek, beszélgetések, érvelések, mesék IKT támogatás: rejtvények megoldása, SDT- szövegek keresés, könyvjelző-talált ismeretek feldolgozása, olvasó-betűtanuló szoftverek Logikai-matematikai Érveléssel Kísérletezni, kérdezni, számolni, logikai fejtörőket megoldani Felfedezni való és elgondolkodtató dolgok, tudományos anyagok elemzése, tanulmányi kirándulások IKT támogatás: rejtvénykészítése, SDT-ből adatok gyűjtése, keresés, könyvjelző, GPS-tervező feladatok Vizuális Képekben Tervezni, rajzolni, képileg megjeleníteni, firkálni, grafikákat készíteni Művészet, lego, filmek, keresztrejtvények, fantáziajátékok, illusztrációk. IKT támogatás: rajzolóprogramok, illusztrációk készítése, prezentációkészítés, SDT-ből képek keresése, gyűjtése, fényképek készítése, letöltése

9 A tanulási stílusok hét fajtája (2/2)
Testi - Mozgásos Szomatikus észlelés Táncolni, futni, ugrálni, építeni, tapintani, gesztikulálni Szerepjátékok, drámajátékok, mozgásos gyakorlatok, sport, építőkockák, vagy más építhető tárgyak, tapintásos gyakorlatok IKT támogatás: gyakori tevékenységváltás, animációk gyűjtése SDT-ből, több érzékszervre ható feladatok, GPS –tervező feladatok Zenei Ritmusokban és dallamokban Énekelni, fütyörészni, dúdolni, kézzel-lábbal dobolni, kopogni, zenét hallgatni Koncertlátogatás, otthoni és iskolai zenélés, hangszerek, éneklés lehetősége IKT támogatás: dallamkészítő szoftverek, dalok gyűjtése, hangfelismerés, dallamfelismerés Interperszonális Empatikusan, másokra odafigyelve Irányítani, szervezni, kapcsolatokat teremteni, manipulálni, közvetíteni Barátok, csoportos játékok, összejövetelek, közösségi események, klubok, közös tervezésű feladatvégzések IKT támogatás: projektek szervezése részfeladatok kiosztása, prezentációk bemutatása Intraperszonális Mélyen önmagukban Célokat kitűzni, meditálni, csendben lenni, tervezgetni egyedüllét, egyéni ütemezésű projektek, választási lehetőségek IKT támogatás: önálló gyűjtő, kutatómunkák, érvek gyűjtése

10 Eltérő személyiségtípusok
Más-más motiváció: attitüd, érdeklődési kör, agyfélteke-dominancia fiú-lány különbségek

11 II. Tájékozódás a tanulók önálló munkavégzéséről
Tervszerű megfigyelés Egyéni munkavégzés, feladatmegoldó képesség Javasolt munkamenet betartása Munkaeszköz használata Mit csinál nehézség esetén? munkatempó Teljesítmény görbe munkamorál - önálló, egyéni munkavégzésre képes - alkalmanként segítséget igényel - rendszeres segítésre szorul - teljes mértékben betartja - nem tartja be - nem tartja fontosnak - nem tartja be, másikat követ - utasításnak megfelel - utasítástól eltérő - célszerűtlen - önállóan próbálkozik - segítséget kér társaitól - segítséget kér a pedagógustól - leáll - gyors - közepes - lassú - egyenletes -rapszodikus - fokozatosan növekvő - felügyelet nélkül is dolgozik - szükség van időközönként tanítói ellenőrzésre - csak rendszeres ellenőrzéssel végez munkát

12 III. Az érzelmi és tanulási motiváció megteremtése
Kíváncsiságra alapozott tanulás Társak Beszéd, mese, képzelődés Mozgás, cselekvés, játék Védelem, biztonság, szeretet Biológiai, fiziológiai szükségletek Az érzelmi motiváció:

13 III/a. Az érzelmi és tanulási motiváció megteremtése
A tanulást gátló negatív pszichológiai attitűdök A gátló tényezők feloldása Érdeklődés felkeltése Cél meghatározása Sikerélmény Tudás, mint érték Változatos munkaformák, módszerek alkalmazása

14 III/b. Az iskolai tanulás és tanítás értelmezése és a motiváció kapcsolata
A tanítás definíciója A tanítás: eszköztudás (differenciálás alapfeltétele) és tárgyi tudás átadása, képességfejlesztés, személyiségformálás (élni tudjon a gyermek a megszerzett ismeretekkel, készségekkel) A pedagógus szerepének megváltozása magyarázó segítő résztvevő

15 érzelmi és tanulási motiváció
III/b. Az iskolai tanulás és tanítás értelmezése és a motiváció kapcsolata Pedagógiai teendők megváltozása tervezés szervezés előkészület indirekt irányítás segítségadás érzelmi és tanulási motiváció

16 IV. A tanórai differenciálás
A differenciált tanulásszervezés szintjei (Glaser szerint) hagyományos tanulásszervezés képesség és érdeklődés szerinti tanulásszervezés szervezeti (tanulócsoportos bontás) tartalmi differenciálás tanulási követelmények differenciálása


Letölteni ppt "A differenciálásról „Először másokkal együtt megtanuljuk azt, amit később egyedül cselekszünk.” (Vigotszkij)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések