Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

3. Vélemények a családról, a család védő funkciója

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "3. Vélemények a családról, a család védő funkciója"— Előadás másolata:

1 3. Vélemények a családról, a család védő funkciója
Dr. Skrabski Árpád főiskolai tanár Apor Vilmos Katolikus Főiskola Kass János: Az Isten tenyerén

2 Módszertan A minták a magyar népességet életkor, nem, régiók és településnagyság szerint képviselték 16 illetve 18 év felett Hungarostudy 1988: személy Hungarostudy 1995: személy Hungarostudy 2002: személy Keresztmetszeti, hosszmetszeti összefüggések

3 Módszerek Hungarostudy 2002 kérdőíves vizsgálat 117 kérdéscsoport (kb. 300 kérdés) Egészségi adatok, betegségek, bio-pszicho-szociális háttértényezők 12634 (5654 férfi, 6980 nő) személy, otthoni interjú A kérdezőbiztosi feladatot a Védőnői Szolgálat munkatársai végezték

4 Hungarostudy 2002 felmérés kérdőívei
Pszichoszociális faktorok: ·      megbirkózás ·      társas támogatás ·      ellenségesség ·      társadalmi tőke ·      reménytelenség .      impulzivitás ·      elégedettség ·      életcélok · vallásosság Társadalmi-gazdasági jellemzők ·      demográfiai jellemzők · viszonylagos lemaradás mutatói Életminőség és egészségi indikátorok: . WHO életminőség kérdőív . egészségi állapot jellemzői Mentális egészség mutatói: ·     Beck Depresszió Skála, ·     Szorongás skála Vitális kimerültség Életmód és stressz: ·   dohányzás ·    alkohol ·    drog ·  munka, kapcsolati stressz      · életesemények, szükségletek 

5 A jó párkapcsolatban élők
Házastársa, élettársa az önhöz legközelebb álló személy, bizalmasa? Problémáikat közösen szokták megoldani? Házastársával (élettársával) közösen töltik szabadidejüket? „3” értéket adó házasok: 5250 (86.1%) élettársak 570 (82.8%)

6 A partnertől kapott támogatás Házastárs, élettárs segít
] A partnertől kapott támogatás Házastárs, élettárs segít % nem 1,7 keveset 2,5 átlago-san 8,8 nagyon 79,4 összesen 100,0

7 Segítség, amire a partnerüktől számíthattak 1988-ban, 1995-ben, 2002-ben
a nők a férfiak

8 Önhatékonyság Az élet értelme

9 Ellenségesség Együttműködés

10 Probléma orientált megbirkózás Érzelem orientált megbirkózás

11 SRH Egészségi állapot önbecslése
WHO életminőség SRH Egészségi állapot önbecslése

12 Szociális bizalmatlanság
Irigység

13 A magyarság családbarát
Kívánt gyerek szám Gye-rek-szám Abor-tusz házas 2.23 1.31 0.29 élet-társ 2.09 1.14 0.42 87.3 % a házasságot tartja a legjobb életformának, 70,5% úgy véli, nem lehet igazán boldog akinek nincs gyermeke. (Pongrácz Tiborné)

14 Milyen életformát tanácsolnak a fiataloknak %
Pongrácz Tiborné % teljes po-puláció házasok fiatal házasok élettárs fiatalok egyedül éljen 2.4 1.7 1.6 2.6 1.8 7.7 4.3 3.6 21.8 18.8 élettárs & házas 58.2 56.0 74.5 66.8 76.7 házas-ság 29.1 35.6 19.0 6.8 1.0 nem tudja 2.7 2.5 1.4 2.0

15 A gyermekeseknek jobb az életben
Ország apák % anyák % Magyarország 83.5 89.2 Oroszország 18.8 31.9 Lengyelország 42.1 49.9 Keletnémet terület 11.3 13.9 Nyugatnémet terület 34.6 32.3

16 Nem értenek egyet azzal, hogy a házasság elavult intézmény
ország % Belgium 54.7 Nyugatnémet terület 76.3 Keletnémet terület Ausztria 76.6 Olaszország Szlovénia 79.6 Lengyel ország 81.3 Hollandia 82.7 Finn ország 84.3 Litvánia 85.6 Cseh ország 87.1 Magyarország 87.5 Pongrácz Tiborné

17 Nincs semmi rossz abban, ha egy fiatal pár együtt él anélkül, hogy házasságot akarnának kötni
Lengyel ország 50.2 % Litvánia 50.6 % Cseh ország 63.4 % Belgium 70.4% Magyar ország 70.7 % Finn ország 78.6 % Szlovénia 82.9 % Ausztria 84.7 % Nyugatnémet terület 85.8 % Hollandia 87.2% Keletnémet terület 87.2 % Pongrácz Tiborné

18 Ha egy nő gyermeket szeretne de az apával nem kíván tartós kapcsolatot, akkor ez elfogadható igény
Keletnémet terület 94,2 % Ausztria 86.3 % Nyugatnémet terület 86.2 % Litvánia 83.7 % Szlovénia 79.2 % Cseh ország 75.3 % Finn ország 62.5 % Magyar ország 58.7 % Lengyel ország 56.5 % Hollandia 54.5 % Belgium 52.8 % Olaszország 19.9 % Pongrácz Tiborné

19 Az ember tökéletesen elégedett lehet, ha jó apának, vagy jó anyának érzi magát
Hollandia 59,3 % Belgium 62,5 % Nyugatnémet terület 64,7 % Finnország 64,8 % Szlovénia 71,2 % Keletnémet terület 71,4 % Csehország 75,4 % Litvánia 81,3 % Lengyelország 82,3 % Magyarország 86,9 % Olaszország 89,2 % Pongrácz Tiborné

20 Nyugatnémet területek 41 % Keletnémet területek 34 % Hollandia 33 %
Fontos ugyan a munka, de a nők többsége számára a család és a gyermekek fontosabbak Magyarország 79 % Románia 65 % Litvánia Lengyelország 58 % Ausztria 43 % Nyugatnémet területek 41 % Keletnémet területek 34 % Hollandia 33 % Pongrácz Tiborné

21 Nyugatnémet területek 39 % Keletnémet területek 31 %
A férj feladata, hogy keresetével biztosítsa a család megélhetését, a feleségé, hogy ellássa az otthoni feladatokat Magyarország 71 % Lengyelország 61 % Litvánia 60 % Románia 56 % Ausztria 46 % Nyugatnémet területek 39 % Keletnémet területek 31 % Pongrácz Tiborné

22 Nem jó, ha a férj marad otthon és neveli a gyermekeket és a feleség keresi a pénzt
Románia 79 % Magyarország 68 % Lengyelország 58 % Litvánia 55 % Keletnémet terület 47 % Ausztria 46 % Nyugatnémet terület 45 % Olaszország 43 % Hollandia 29 % Pongrácz Tiborné

23 Nő az egyedül élők aránya 92 Nő az egykék aránya 76 80
Az egyes demográfiai folyamatokat negatívan megítélők részaránya a teljes népességben és a fiatalok (39 évnél fiatalabbak) között Fiata-lok % teljes popu-láció Növekszik a válások száma 90 91 Egyre több gyermek él csonka családban 94 Növekszik a házasságon kívül születettek aránya 67 73 Nő az egyedül élők aránya 92 Nő az egykék aránya 76 80 Csökken a születések száma Nő a gyermektelen párok aránya 83 85 Csökken a házasságkötések száma 50 62 Az élettársi kapcsolatban élők száma nő 22 35

24 Nem lehet igazán boldog akinek nincs gyermeke Litvánia Belgium
Finnország Nyugatnémet ország Szlovénia Lengyel ország Keletnémet ország Cseh ország Hollandia Olaszország Magyar ország 21,3% 31,8 % 41,6 % 49,0 % 51,3 % 54,5 % 59,5 % 60,6 % 61,7 % 62,1 % 70,5 % Pongrácz Tiborné

25 Gyermekvállalás: Alapelv: a kívánt gyermekek megszületését kell támogatni! Mit jelent ez a mai magyar társadalomban? Nem akar gyereket % Egy gyereket szeretne % Két gyereket szeretne % Három gyereket szeretne % Több gyereket szeretne %

26 Hol születnek meg kevésbé a kívánt gyermekek?
A felsőbb végzettségű nők és férfiak egyaránt több gyereket szeretnének, ezzel szemben közöttük születnek meg legkevésbé a kívánt gyermekek! Miért? A társadalom nem támogatja, hogy a magasabb végzettségű nő pl. az otthoni segítséget kifizesse, hogy ezzel a hivatásában is eredményeket érjen el, nem kompenzálják, hogy eleve hátrányba kerül a hivatása terén, ami pedig az államnak is nagy veszteség

27 A kívánt és a tényleges gyerekszám eltérése iskolázottság szerint, a 45 évnél fiatalabb magyar nők között:

28 Tervezett és tényleges gyerekek számának különbsége a 42 évesnél fiatalabb férfiak körében, végzettség szerint (tanulók nélkül)

29 Tervezett és tényleges gyerekek számának különbsége a 42 évesnél fiatalabb nők körében, végzettség szerint (tanulók nélkül)

30 Kívánt gyermekek száma a vallásgyakorlás függvényében, 41 éves korig

31 Kívánt gyermekek száma a vallásosság függvényében, 41 éves korig

32 A tényleges és kívánt gyermekszám a tejes 45 évnél fiatalabb népességben (n=5597)
nincs gyerek 39 % 2 % egy gyerek 21 % 13 % két gyerek 28 % 61 % három gyerek 8 % 20 % több gyerek 4 %

33 A tényleges és kívánt gyerekszám 45 évnél fiatalabb nők között (n=2949)
abortusz házas 2.23 1.31 0.29 élettárs 2.09 1.14 0.42 kívánt tényleges abortusz cigány 2.35 2.08 1.04 nem cigány 2.12 1.25 0.25

34 Gyermekvállalás és egészségi állapot:
Férfiaknál az egészségi állapot önbecslése pozitív kapcsolatban Nőknél negatív kapcsolatban A gyermek vállalás ára ma: A nők esetében rosszabb pszichológiai és általános egészségi állapot, kevesebb segítség barátoktól, kollégáktól ez a társadalom bűne, mások helyett is vállalt felelősség

35 Gyermekvállalás pszichológiai háttértényezői lépésenkénti regresszió elemzés szerint:
Legfontosabb: Partnertől várható támogatás,élettársi kapcsolatban még fontosabb összesen 15 %-ot, nőknél 12 %-ot, férfiaknál 22 %-ot magyaráz a gyerekszám különbségeiből Hány gyereket szeretne? További 9 % Vallás fontossága Szomszédtól várható támogatás Kooperativitás Munkahelyi kontroll nőknél negatív, ffiaknál pozitív

36 Gyermekvállalás szociális háttértényezői:
Nőknél az anya, férfiaknál az apa iskolai végzettsége a legfontosabb negatív tényező, iskolázottság is- idősebb korban vállalnak gyereket Férfiaknál a saját anyagi helyzet pozitív Nőknél a család anyagi helyzete pozitív Az anyagi helyzet további jellemzői negatívak, pl. gépkocsi tulajdon

37 Gyerekszám nők Gyerekszám férfiak
A gyermekszám és az egészségi állapot parciális korrelációs együtthatói (a 45 évesnél fiatalabbak, életkor és iskolázottság szerint korrigálva.) Gyerekszám nők Gyerekszám férfiak (N=2864) (N=2546) Munkaképesség p= NS Relatív egészség NS p=.041 Életminőség (WHO) p= NS Kompetencia NS p=.002 Szorongás (HAS) p= p=031 Partnerre számíthat p= p=.000 Társas támogatás p= p=.000 Vallásgyakorlás NS p=038 Vallás fontossága p= p=.004 Cigány nemzetiségű p= p=.000 Napi cigarettaszám NS p=027 Kívánt gyerekszám p= p=.000

38 A gyermekszám és a társadalmi-gazdasági mutatók parciális korrelációs együtthatói a (45 évesnél fiatalabb magyar népesség körében, életkor szerint korrigálva.) Gyerekszám nők Gyerekszám férfiak (N=2864) (N=2546) Végzettség p= p=.000 Apa végzettsé p= p=.000 Anya végzettsége p= p=.000 Saját jövedelem p= p=.000 Családi jövedelem p= p=.007 Gépkocsi tulajdon p= p=.001 Relatív anyagi helyzet P= p=.000 Munkahelyi biztonság p= NS Rossz főnök NS Munkahelyi kontroll p= NS

39 Alapvető probléma a családok, a gyermeket akarók kiszolgáltatottsága
Munkahelyi kiszolgáltatottság- pl áruházláncok Egzisztenciális bizonytalanság Iskolázott nők hátrányos helyzete Fogyasztói szemlélet a gyermekvállalással kapcsolatban

40 Alapvető, a teljesítmény szempontjából nem szükséges kötöttségek minimalizálása
A jól-lét kritériuma a kontroll élmény A munkaidő rugalmassága – az EU-ban nálunk legalacsonyabb (12 %) azok aránya, akik rugalmasan oszthatják be munka idejüket, Svédországban 58 %. Röghöz kötöttség minimalizálása- heti egy napnál több telemunka- nálunk a legalacsonyabb, Hollandiában a leggyakoribb Kiszabadulás a fizikai tér fogságából – a szabadság új értelmezése és korlátai

41 A munkaidő kezdésének és befejezésének flexibilitása %

42 Otthon végzett táv-munka a foglalkoztatottak %-ában

43


Letölteni ppt "3. Vélemények a családról, a család védő funkciója"

Hasonló előadás


Google Hirdetések