Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

3. Vélemények a családról, a család védő funkciója Kass János: Az Isten tenyerén Dr. Skrabski Árpád főiskolai tanár Apor Vilmos Katolikus Főiskola.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "3. Vélemények a családról, a család védő funkciója Kass János: Az Isten tenyerén Dr. Skrabski Árpád főiskolai tanár Apor Vilmos Katolikus Főiskola."— Előadás másolata:

1 3. Vélemények a családról, a család védő funkciója Kass János: Az Isten tenyerén Dr. Skrabski Árpád főiskolai tanár Apor Vilmos Katolikus Főiskola

2 Módszertan A minták a magyar népességet életkor, nem, régiók és településnagyság szerint képviselték 16 illetve 18 év felett Hungarostudy 1988: 20.902 személy Hungarostudy 1995: 12.463 személy Hungarostudy 2002: 12.640 személy Keresztmetszeti, hosszmetszeti összefüggések

3 Módszerek Hungarostudy 2002 kérdőíves vizsgálat 117 kérdéscsoport (kb. 300 kérdés) Egészségi adatok, betegségek, bio-pszicho-szociális háttértényezők 12634 (5654 férfi, 6980 nő) személy, otthoni interjú A kérdezőbiztosi feladatot a Védőnői Szolgálat munkatársai végezték

4 Hungarostudy 2002 felmérés kérdőívei Életminőség és egészségi indikátorok:. WHO életminőség kérdőív. egészségi állapot jellemzői Mentális egészség mutatói: · Beck Depresszió Skála, · Szorongás skála Vitális kimerültség Életmód és stressz: · dohányzás · alkohol · drog · munka, kapcsolati stressz · életesemények, szükségletek Pszichoszociális faktorok: · megbirkózás · társas támogatás · ellenségesség · társadalmi tőke · reménytelenség. impulzivitás · elégedettség · életcélok · vallásosság Társadalmi-gazdasági jellemzők · demográfiai jellemzők · viszonylagos lemaradás mutatói

5 1.Házastársa, élettársa az önhöz legközelebb álló személy, bizalmasa? 2.Problémáikat közösen szokták megoldani? 3.Házastársával (élettársával) közösen töltik szabadidejüket? A jó párkapcsolatban élők „3” értéket adó házasok: 5250 (86.1%) élettársak 570 (82.8%)

6 ] A partnertől kapott támogatás Házastárs, élettárs segít % nem1,7 keveset2,5 átlago- san 8,8 nagyon79,4 összesen100,0

7 Segítség, amire a partnerüktől számíthattak 1988-ban, 1995-ben, 2002-ben a nőka férfiak

8 ÖnhatékonyságAz élet értelme

9 EllenségességEgyüttműködés

10 Probléma orientált megbirkózás Érzelem orientált megbirkózás

11 SRH Egészségi állapot önbecslése WHO életminőség

12 Irigység Szociális bizalmatlanság

13 A magyarság családbarát 87.3 % a házasságot tartja a legjobb életformának, 70,5% úgy véli, nem lehet igazán boldog akinek nincs gyermeke. (Pongrácz Tiborné) Kívánt gyerek szám Gye- rek- szám Abor -tusz házas2.231.310.29 élet- társ 2.091.140.42

14 Milyen életformát tanácsolnak a fiataloknak Pongrácz Tiborné www.dmrek.hu % teljes po- puláció házasokfiatal házasok élettársfiatalok egyedül éljen 2.41.71.62.61.8 élettárs 7.74.33.621.818.8 élettárs & házas 58.256.074.566.876.7 házas- ság 29.135.619.06.81.0 nem tudja 2.72.51.42.01.8

15 A gyermekeseknek jobb az életben Országapák %anyák % Magyarország83.589.2 Oroszország18.831.9 Lengyelország42.149.9 Keletnémet terület 11.313.9 Nyugatnémet terület 34.632.3

16 Nem értenek egyet azzal, hogy a házasság elavult intézmény ország% Belgium54.7 Nyugatnémet terület76.3 Keletnémet terület76.3 Ausztria76.6 Olaszország76.6 Szlovénia79.6 Lengyel ország81.3 Hollandia82.7 Finn ország84.3 Litvánia85.6 Cseh ország87.1 Magyarország87.5 Pongrácz Tiborné www.dmrek.hu

17 Nincs semmi rossz abban, ha egy fiatal pár együtt él anélkül, hogy házasságot akarnának kötni Lengyel ország50.2 % Litvánia50.6 % Cseh ország63.4 % Belgium70.4% Magyar ország70.7 % Finn ország78.6 % Szlovénia82.9 % Ausztria84.7 % Nyugatnémet terület85.8 % Hollandia87.2% Keletnémet terület87.2 % Pongrácz Tiborné www.dmrek.hu

18 Ha egy nő gyermeket szeretne de az apával nem kíván tartós kapcsolatot, akkor ez elfogadható igény Keletnémet terület94,2 % Ausztria86.3 % Nyugatnémet terület86.2 % Litvánia83.7 % Szlovénia79.2 % Cseh ország75.3 % Finn ország62.5 % Magyar ország58.7 % Lengyel ország56.5 % Hollandia54.5 % Belgium52.8 % Olaszország19.9 % Pongrácz Tiborné www.dmrek.hu

19 Az ember tökéletesen elégedett lehet, ha jó apának, vagy jó anyának érzi magát Hollandia59,3 % Belgium62,5 % Nyugatnémet terület64,7 % Finnország64,8 % Szlovénia71,2 % Keletnémet terület71,4 % Csehország75,4 % Litvánia81,3 % Lengyelország82,3 % Magyarország86,9 % Olaszország89,2 % Pongrácz Tiborné www.dmrek.hu

20 Fontos ugyan a munka, de a nők többsége számára a család és a gyermekek fontosabbak Magyarország79 % Románia65 % Litvánia65 % Lengyelország58 % Ausztria43 % Nyugatnémet területek41 % Keletnémet területek34 % Hollandia33 % Pongrácz Tiborné www.dmrek. hu

21 A férj feladata, hogy keresetével biztosítsa a család megélhetését, a feleségé, hogy ellássa az otthoni feladatokat Magyarország71 % Lengyelország61 % Litvánia60 % Románia56 % Ausztria46 % Nyugatnémet területek39 % Keletnémet területek31 % Pongrácz Tiborné www.dmrek. hu

22 Nem jó, ha a férj marad otthon és neveli a gyermekeket és a feleség keresi a pénzt Románia79 % Magyarország68 % Lengyelország58 % Litvánia55 % Keletnémet terület47 % Ausztria46 % Nyugatnémet terület45 % Olaszország43 % Hollandia29 % Pongrácz Tiborné www.dmrek.hu

23 Az egyes demográfiai folyamatokat negatívan megítélők részaránya a teljes népességben és a fiatalok (39 évnél fiatalabbak) között Fiata- lok % teljes popu- láció Növekszik a válások száma 9091 Egyre több gyermek él csonka családban 94 Növekszik a házasságon kívül születettek aránya 6773 Nő az egyedül élők aránya 92 Nő az egykék aránya 7680 Csökken a születések száma 9192 Nő a gyermektelen párok aránya 8385 Csökken a házasságkötések száma 5062 Az élettársi kapcsolatban élők száma nő 2235

24 Nem lehet igazán boldog akinek nincs gyermeke Litvánia Belgium Finnország Nyugatnémet ország Szlovénia Lengyel ország Keletnémet ország Cseh ország Hollandia Olaszország Magyar ország 21,3% 31,8 % 41,6 % 49,0 % 51,3 % 54,5 % 59,5 % 60,6 % 61,7 % 62,1 % 70,5 % Pongrácz Tiborné www.dmrek.hu

25 Gyermekvállalás: Alapelv: a kívánt gyermekek megszületését kell támogatni! Mit jelent ez a mai magyar társadalomban? Nem akar gyereket 2 % Egy gyereket szeretne 13 % Két gyereket szeretne 61 % Három gyereket szeretne 20 % Több gyereket szeretne 4 %

26 Hol születnek meg kevésbé a kívánt gyermekek? A felsőbb végzettségű nők és férfiak egyaránt több gyereket szeretnének, ezzel szemben közöttük születnek meg legkevésbé a kívánt gyermekek! Miért? A társadalom nem támogatja, hogy a magasabb végzettségű nő pl. az otthoni segítséget kifizesse, hogy ezzel a hivatásában is eredményeket érjen el, nem kompenzálják, hogy eleve hátrányba kerül a hivatása terén, ami pedig az államnak is nagy veszteség

27 A kívánt és a tényleges gyerekszám eltérése iskolázottság szerint, a 45 évnél fiatalabb magyar nők között :

28 Tervezett és tényleges gyerekek számának különbsége a 42 évesnél fiatalabb férfiak körében, végzettség szerint (tanulók nélkül)

29 Tervezett és tényleges gyerekek számának különbsége a 42 évesnél fiatalabb nők körében, végzettség szerint (tanulók nélkül)

30 Kívánt gyermekek száma a vallásgyakorlás függvényében, 41 éves korig

31 Kívánt gyermekek száma a vallásosság függvényében, 41 éves korig

32 A tényleges és kívánt gyermekszám a tejes 45 évnél fiatalabb népességben (n=5597) ténylegeskívánt nincs gyerek39 %2 % egy gyerek21 %13 % két gyerek28 %61 % három gyerek8 %20 % több gyerek4 %

33 A tényleges és kívánt gyerekszám 45 évnél fiatalabb nők között (n=2949) kívántténylegesabortusz házas2.231.310.29 élettárs2.091.140.42 kívántténylegesabortusz cigány2.352.081.04 nem cigány2.121.250.25

34 Gyermekvállalás és egészségi állapot: Férfiaknál az egészségi állapot önbecslése pozitív kapcsolatban Nőknél negatív kapcsolatban A gyermek vállalás ára ma: A nők esetében rosszabb pszichológiai és általános egészségi állapot, kevesebb segítség barátoktól, kollégáktól ez a társadalom bűne, mások helyett is vállalt felelősség

35 Gyermekvállalás pszichológiai háttértényezői lépésenkénti regresszió elemzés szerint: Legfontosabb: Partnertől várható támogatás,élettársi kapcsolatban még fontosabb összesen 15 %-ot, nőknél 12 %-ot, férfiaknál 22 %-ot magyaráz a gyerekszám különbségeiből Hány gyereket szeretne? További 9 % Vallás fontossága Szomszédtól várható támogatás Kooperativitás Munkahelyi kontroll nőknél negatív, ffiaknál pozitív

36 Gyermekvállalás szociális háttértényezői: Nőknél az anya, férfiaknál az apa iskolai végzettsége a legfontosabb negatív tényező, iskolázottság is- idősebb korban vállalnak gyereket Férfiaknál a saját anyagi helyzet pozitív Nőknél a család anyagi helyzete pozitív Az anyagi helyzet további jellemzői negatívak, pl. gépkocsi tulajdon

37 A gyermekszám és az egészségi állapot parciális korrelációs együtthatói (a 45 évesnél fiatalabbak, életkor és iskolázottság szerint korrigálva.) Gyerekszám nők Gyerekszám férfiak (N=2864) (N=2546) Munkaképesség -.0519 p=.003 NS Relatív egészség NS.0339 p=.041 Életminőség (WHO) -.0438 p=.009 NS Kompetencia NS.0557 p=.002 Szorongás (HAS).0410 p=.014.0369 p=031 Partnerre számíthat.2836 p=.000.3467 p=.000 Társas támogatás.1099 p=.000.1143 p=.000 Vallásgyakorlás NS.0347 p=038 Vallás fontossága.0352 p=.029.0521 p=.004 Cigány nemzetiségű.1456 p=.000.2041 p=.000 Napi cigarettaszám NS.0377 p=027 Kívánt gyerekszám.3662 p=000.3303 p=.000

38 A gyermekszám és a társadalmi-gazdasági mutatók parciális korrelációs együtthatói a (45 évesnél fiatalabb magyar népesség körében, életkor szerint korrigálva.) Gyerekszám nők Gyerekszám férfiak (N=2864) (N=2546) Végzettség -.2784 p=.000 -.1523 p=.000 Apa végzettsé -.2075 p=.000 -.1425 p=.000 Anya végzettsége -.2357 p=.000 -.1352 p=.000 Saját jövedelem -.1117 p=.000 -.2357 p=.000 Családi jövedelem -.0602 p=.002 -.0563 p=.007 Gépkocsi tulajdon -.0807 p=.000 -.0648 p=.001 Relatív anyagi helyzet -.0767 P=.000 -.0847 p=.000 Munkahelyi biztonság -.1747 p=.000 NS Rossz főnök -. 0875 NS Munkahelyi kontroll -.1960 p=.000 NS

39 Alapvető probléma a családok, a gyermeket akarók kiszolgáltatottsága Munkahelyi kiszolgáltatottság- pl áruházláncok Egzisztenciális bizonytalanság Iskolázott nők hátrányos helyzete Fogyasztói szemlélet a gyermekvállalással kapcsolatban

40 Alapvető, a teljesítmény szempontjából nem szükséges kötöttségek minimalizálása A jól-lét kritériuma a kontroll élmény A munkaidő rugalmassága – az EU-ban nálunk legalacsonyabb (12 %) azok aránya, akik rugalmasan oszthatják be munka idejüket, Svédországban 58 %. Röghöz kötöttség minimalizálása- heti egy napnál több telemunka- nálunk a legalacsonyabb, Hollandiában a leggyakoribb Kiszabadulás a fizikai tér fogságából – a szabadság új értelmezése és korlátai

41 A munkaidő kezdésének és befejezésének flexibilitása %

42 Otthon végzett táv-munka a foglalkoztatottak %-ában

43


Letölteni ppt "3. Vélemények a családról, a család védő funkciója Kass János: Az Isten tenyerén Dr. Skrabski Árpád főiskolai tanár Apor Vilmos Katolikus Főiskola."

Hasonló előadás


Google Hirdetések