Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

DEÁK ATTILA VEZETŐ MENEDZSER, TERÜLET ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI SZAKÉRTŐ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI ÜGYNÖKSÉG.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "DEÁK ATTILA VEZETŐ MENEDZSER, TERÜLET ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI SZAKÉRTŐ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI ÜGYNÖKSÉG."— Előadás másolata:

1 DEÁK ATTILA VEZETŐ MENEDZSER, TERÜLET ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI SZAKÉRTŐ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT KFT

2 FEJLESZTÉSPOLITIKA SZÁMSZERŰSÍTETT EREDMÉNYEI SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN

3 Támogatási érték (mFt) Időszak: 2002-2010 Támogatási forrás: mindegyik Forrás: TEIR, Támogatási alrendszer

4 Egy főre jutó támogatás (eFt) Időszak: 2002-2010 Támogatási forrás: mindegyik Forrás: TEIR, Támogatási alrendszer

5 Jóváhagyott költségigény (mFt) – BERUHÁZÁSOK VOLUMENE Időszak: 2002-2010 Támogatási forrás: mindegyik Forrás: TEIR, Támogatási alrendszer

6 Támogatás értékének összetétele (mFt) Időszak: 2004-2010 Támogatási forrás: mindegyik Forrás: TEIR, Támogatási alrendszer

7 Jóváhagyott költségek területi megoszlása Sz-Sz-B megyében (mFt) Időszak: 2002-2010 Támogatási forrás: mindegyik Forrás: TEIR, Támogatási alrendszer

8 Az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjainak jóváhagyott költségigénye (mFt) Sz-Sz-B megye kistérségeiben Időszak: 2007-2010 Forrás: TEIR, Támogatási alrendszer adatai alapján saját szerkesztés

9 KONTRA „A rendszerváltás óta a területi különbségek növekedtek Magyarországon”

10

11

12

13 Kora-újkor 16-18. század 16. század centrum-periféria kialakulása Európában, Magyarország Európa perifériája lesz Török dúlások hatásai (kiemelten a településhálózatra) Szabadságharcok bölcsője, Reformáció bölcsője Óriási károkat szenved a térség, amely meghaladja teherbíró képességét, demográfiai mélypont Nem tudja kihasználni az Alföld fénykoraként jegyzett 16-17. századi konjunktúrát Nem jön létre egy kereskedelmi és agrárpotenciállal bíró mező városhálózat, amely nagyobb lélekszámú településeket tartalmaz (elaprózott maradt a településszerkezet) középvárosok hiánya jelenleg is Alföldi út

14 19. század Tartós lemaradás: Jelentős megkésettséggel érnek el ide az ipari forradalom hatásai Ipari forradalom elkerüli a megyét Egészen az 1960-as évekig nem jön létre érdemi ipari potenciálja a megyének

15 20. század Trianon máig ható sérüléseket okozott a megye számára: Periféria perifériájává válik a térség Hagyományos gazdasági közösségek, települési kapcsolatok széttöredeznek Városhiányos térségek kialakulása Akut válságövezetek jönnek létre a határmentén

16

17

18

19 1945 után Kései iparosítása, 1960-as években indul el Részlegipar telepítése

20 1990 után Sérülékeny részlegipar összeomlása A rendszerváltást követő gazdasági és társadalmi trauma itt mélyebb Befektetési trendek, K+F+I elkerüli a térséget (tartós versenyhátrányok kialakulása) A területi különbségek folyamatosan növekednek

21

22 Tapasztalatok, konklúziók…… Egymásra épülő projektek, szinergikus hatások kiaknázása Projekt szemlélet helyett integrált program szemlélet Szervezeti háttér biztosítása a projekt utáni időszakra vonatkozóan (felelősök, kompetencia körök pontos lehatárolása) A problémák ismerete tükrében, valós hozzáadott értékű projektek generálása Széleskörű intézményesített összefogás, hálózat kialakítása, a szereplők között, egymásra épülő projekteken keresztül biztosítani a szinergiát Interdiszciplináris jelleg biztosítása Belső források, értékek feltérképezése és kommunikálása Meglévő promóciós eszközök szoros integrálása A projektek közötti átjárhatóság és integráció biztosítása Fejlesztési területek integrálása

23 RÉGIÓMARKETINGTURIZMUSMARKETING BEFEKTETÉS-ÖSZTÖNZÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSINNOVÁCIÓ-ÖSZTÖNZÉS HELYI IDENTITÁS KULTÚRA, MŰVÉSZET, HAGYOMÁN, YŐRZÉSCIVIL ÖNSZERVEZŐDÉS LOKÁLPATRIOTIZMUSKÖRNYEZETTUDATOSSÁG

24 Mi a régiómarketing? A régió és településmarketing terméke maga a földrajzi tér, az általa kínált adottságok, értékek, produktumok (területtermék) A marketing szintetizáló, koordinációs eszköz, amely egységes arculat, imázs formájában pozícionálja és kommunikálja a régiót. Egy régió versenyképességének, komparatív előnyeinek, vonzerejének feltárás, fejlesztése, kommunikálása Szemlélet és magatartásformáló eszköz Közösségi marketing A hátrányok leküzdésére tett fejlesztéspolitikai kísérlet Egy hatásos fegyver a periférikus térségek számára Olyan problémákra tud reagálni, amelyekre a klasszikus területfejlesztési eszközrendszer nem

25 ESZKÖZRENDSZER A RÉGIÓMARKETING PROGRAM HATÁSÁRA LÉTREJÖVŐ EREDMÉNYEK Megyei szintű régiómarketing politika kibontakozásának indukálása, ehhez kapcsolódó feltételek megteremtése: Humán erőforrás: Képzés Szervezeti feltételek: Régiómarketing iroda Stratégia, konkrét programok: Megyei marketing stratégia és akcióterv Adatbázisok, szakmai anyagok, megalapozó kutatások: Kataszter, trend elemzések Egységes brand és arculat Közösségi marketing eszközrendszer: Honlap, PR film, ajándéktárgy Marketing kampány lefolytatása Promóciós akciók lebonyolítása: Fesztivál/expo Termékvédjegy rendszer felépítése Szemléletváltás a területfejlesztésben. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megye területfejlesztési eszközrendszerei sorába beillesztésre kerül a régió és településmarketing eszköz Bemeneti csatorna Kimeneti csatorna A térség gazdaság, turizmus és területfejlesztési szervezetei között egy egységes stratégiai szemlélet megalapozása, az együttműködés feltételeinek megteremtése Pilot program

26 DEÁK ATTILA +36 42 508-357 +36 20/376-7647 deak@szszbmfu.huwww.szszbmfu.eu


Letölteni ppt "DEÁK ATTILA VEZETŐ MENEDZSER, TERÜLET ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI SZAKÉRTŐ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI ÜGYNÖKSÉG."

Hasonló előadás


Google Hirdetések