Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A Megyei Önkormányzat új helye és szerepe a területfejlesztésben Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2014. január.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A Megyei Önkormányzat új helye és szerepe a területfejlesztésben Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2014. január."— Előadás másolata:

1 1 A Megyei Önkormányzat új helye és szerepe a területfejlesztésben Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2014. január 31. Nyíregyháza

2 A megyei önkormányzat feladatai 2 Új középszint, új megyei szerepek I.2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól  területfejlesztés  vidékfejlesztés  területrendezés  koordinációs feladatok II. 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről  megyei szintű területfejlesztés,  területrendezés → 2012-től a megyei önkormányzatok vették át a megszűnt RFT-k és a MFT-k feladatait is.

3 Fő feladat: a 2014-2020-as európai uniós programok középszintű tervezése 3

4 Európa 2020 stratégia - Felülről (Brüsszelből) vezérelt tervezés - Az EU 2020 stratégia olyan növekedést hivatott megvalósítani, amely: 1. INTELLIGENS (hatékonyabb oktatási, kutatási és innovációs beruházások) 2. FENNTARTHATÓ (alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra és versenyképes iparra való átállás) 3. INKLUZÍV (munkahelyteremtés és a szegénység csökkentése) 4

5 Fejlesztési fókuszok Az EU 11 tematikus célkitűzést határozott meg… 1. A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése; 2. Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák használatának és minőségének javítása; 3. A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA esetében), a halászati és akvakultúra- ágazat (az ETHA esetében) versenyképességének javítása; 4. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban; 5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és –kezelés előmozdítása; 6. A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása; 7. A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban; 8. A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése; 9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem; 10. Az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás; 11. Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás. … amelyekre alapozva a Magyar Kormány 8 operatív programot nevesített. 5

6 Európa 2020 stratégia A 11 tematikus cél alapján megfogalmazott hazai keretcélok: aktivitási ráta emelése (a munkaképes korúak 75%-a) a fiatalok megtartása a közoktatási rendszerben (ez legyen 10% alatt) csökkenjen a mélyszegénység (Magyarországon 450.000 fő alá) energiatakarékosság, energiahatékonyság, megújuló energia K+F+I arányának a növekedése a GDP %-ában (1.2%-ról 1.8%-ra ). intézményrendszer átalakítása, tétségi decentralizáció partnerség fokozása a tervezés során 6

7 a 2007-2013 közötti időszak tanulságai Szétaprózottság, pontszerű fejlesztések rengeteg párhuzamosság Az összes forrás 24%-a gazdaságfejlesztésre, 2014 után 60%. A humán erőforrás komplex támogatása 76%-ról 40%-ra mérséklődik. Fokozni kell az EU versenyképességét. 7

8 Egyszerűbben, gyorsabban, költségtakarékosan Tervezhetőség (több évre tervezhető struktúra) előleg lehívási lehetőség minden konstrukcióban átfutási idő csökkentése (600 napról 300 napra) egyablakos pályázati ügyintézés elektronikus adminisztráció normativitás fokozása átlátható bírálati és értékelési rendszer 8

9 Operatív programok 1322/2013. (VI.12.) Korm. hat. 9 Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP) Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) 16,3 % Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) Környezeti és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) Koordinációs OP (KOP) Vidékfejlesztés, halászat OP

10 A megyei tervezési folyamat logikája, dokumentumok összefüggései (NTH) 10

11 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlesztési stratégiájának célrendszere 11

12 A TOP-ban a decentralizált programok tervezése integrált programok kialakításával három területi szinten valósul meg: (1831/2013.(XI.14.) Korm. határozat) megyei szint megyei jogú városi szint várostérség és megyei jogú város térségének szintje ( várostérség és a megyei jogú város térsége szintjének területi meghatározása a területfejlesztési statisztikai kistérségek alapján történik) A Megyei Önkormányzat feladata:  a területi szintek tervezési feladatainak összehangolása, koordinálása  megyei szintű programmal összefüggő tervezési feladatokat ellátása  várostérségek és a megyei jogú városok térségének fejlesztésével összefüggő tervezési feladatok ellátása az érintett települési önkormányzatok bevonásával 12

13 Indikatív megyei források 2014-2020 (1831/2013.(XI.14.) Korm. határozat) 1.Megyei gazdaságfejlesztési program (TOP): 45, 8461 Mrd Ft (+ ágazati OP-k forrásai) Kistérségi fejlesztési program: 23, 949 Mrd Ft (+Vidékfejlesztési Program ???) 2. Nyíregyháza MJV: 14, 0013 Mrd Ft 3. Határmenti együttműködési programok: kb. 10 Mrd Ft (HU-RO, HU-SK, HU-SK-RO-UA) 13

14 A várostérségek, valamint a megyei jogú városok térségeinek fejlesztését támogató források indikatív, kistérségek szerinti megoszlása Baktalórántházai1 936,1 Csengeri1 102,3 Fehérgyarmati2 084,4 Ibrány-Nagyhalászi2 322,1 Kisvárdai2 665,8 Mátészalkai3 157,5 Nagykállói2 294,6 Nyírbátori2 300,6 Nyíregyházi 1 015,5 Tiszavasvári1 970,1 Vásárosnaményi1 774,7 Záhonyi1 325,3 A megyei önkormányzat a fejlesztése során ettől a forráskerettől a megyei területfejlesztési koncepcióban és programban megfogalmazott célkitűzések megvalósítása, valamint a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatása érdekében tíz százalékkal eltérhet a megye összes forráskeretén belül. 14

15 A Megyei Önkormányzati Hivatal szervezetében is alkalmazkodott az új feladataihoz Területfejlesztési és Költségvetési Főosztály 1. Költségvetési Osztály 2. Önkormányzati és Pályázatkezelő Osztály 3. Koordinációs Osztály Szervezési Osztály + a Regionális Fejlesztési Ügynökség, mint munkaszervezet + tervezők 15

16 TOP-ból finanszírozható megyei gazdaságfejlesztési részprogramok 16 A TOP keretein belül két prioritáshoz rendelhet programcsomagokat a megye: 1.Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 6.Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás ösztönzés

17 TOP-ból finanszírozható főbb megyei gazdaságfejlesztési részprogramok I. 17 Térség gazdasági húzóágazatainak erősítése Tudásalapú gazdaság megteremtésén elősegítése A foglalkoztatás növelését elősegítő programok támogatása KKV-k versenyhelyzetének javítása Megyei integrált gazdaságfejlesztési szervezet működtetése Komplex turisztikai termék-és vonzerő fejlesztés

18 TOP-ból finanszírozható főbb megyei gazdaságfejlesztési részprogramok II. Megyei turisztikai koordinációs szervezet működtetése Helyi szintű alternatív gazdaságfejlesztések Helyi termékekhez kapcsolódó marketing tevékenység támogatása Gazdaságélénkítési marketingtevékenységek támogatása Alternatív foglalkoztatás bővítését célzó programok szervezése 18

19 A megyei tervezési folyamat ütemezése 19

20 Partnerségi program 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 13. § „ a területfejlesztési koncepciók és programok kidolgozásának része az állampolgárok, a tervezéssel érintett területen működő érdekképviseletek, társadalmi szervezetek és vállalkozások tervezésbe való bevonását részletező partnerségi terv”. 20

21 A partnerségi folyamat működtetése Koordinálás: a Megyei Önkormányzati Hivatal Koordinációs Osztálya Partnerségi munkacsoportok: Vállalkozói Intézményi és civil Önkormányzat + Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum (megye–MJV) + Elnöki Konzultációs Testület 21

22 Megyei területfejlesztési feladatok 2014-től I.A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása értelmében A területfejlesztési tervek végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása keretében : A megyei önkormányzat dönt a hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználásáról. II. RFÜ-k átvétele 2014. január 1-jétől III. Vidékfejlesztés 22

23 A Megyei Önkormányzat vidékfejlesztési feladatai 2014. január 1-jétől dönt a hatáskörébe utalt vidékfejlesztési források felhasználásáról, összehangolja a vidékfejlesztési stratégiákat és akciókat egyetértési jogkört gyakorol a vidékfejlesztési stratégiák, akciók jóváhagyását megelőzően, a vidékfejlesztési források felhasználásával kapcsolatban közreműködői szervezeti feladatokat lát el a regionális fejlesztési ügynökség útján, elláthatja a helyi akciócsoportok, a közösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek munkaszervezeti feladatait, a helyi akciócsoportok és közösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek tevékenységében való részvétellel közreműködik azok tevékenységében, összehangolja a helyi akciócsoportok tevékenységét a fejlesztéspolitikához és a területfejlesztéshez kapcsolódóan, koordinációs és döntéshozatali feladatokat lát el, monitoring bizottsági feladatokat lát el a programok végrehajtásához kapcsolódóan, ösztönzi a települési önkormányzatok összefogását vidékfejlesztési programok kidolgozására és megvalósítására 23

24 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE TERVDOKUMENTUMAI SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014. FEBRUÁR 20.) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI RÉSZ (2014. ÁPRILIS 24.) OPERATÍV RÉSZ (2014. ÁPRILIS 24.) 24

25 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 25


Letölteni ppt "1 A Megyei Önkormányzat új helye és szerepe a területfejlesztésben Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2014. január."

Hasonló előadás


Google Hirdetések