Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyógyszerek életútja Magyarországon I.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyógyszerek életútja Magyarországon I."— Előadás másolata:

1 Gyógyszerek életútja Magyarországon I.
Dr. Zajzon Gergely Semmelweis Egyetem, EKK Egészségügyi Informatikai, Fejlesztő és Továbbképző Intézet

2 Gyógyszerek útja a betegig
Preklinikai, klinikai vizsgálatok Forgalomba hozatali engedélyezés Ártámogatás meghatározása: transzparencia eljárás Nagykereskedő Gyógyszertár DR. ZAJZON GERGELY DR. ZAJZON GERGELY 2

3 Kapcsolodó jogszabályok
Hazai jogszabályok - törvények - Eütv - Egészségügyi tv. (1997. évi CLIV tv.) - Gytv. - Gyógyszertörvény ( évi XCV. tv) Hazai jogszabályok – EüM rendeletek Gyógyszerek forgalomba hozataláról – 52/2005. (XI.18.) EüM rendelet DR. ZAJZON GERGELY

4 Kapcsolodó jogszabályok
Európai Uniós (közösségi) jog Gyógyszer engedélyezésre vonatkozó kódex: EUDRALEX 10 fejezetből áll – 1 tartalmazza az emberi gyógyszerekre vonatkozó joganyagot Volume 1 – Pharmaceutical Legislation – Human Medicinal Products DR. ZAJZON GERGELY

5 EudraLex DR. ZAJZON GERGELY

6 2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról -összhangban a 2001/83/EC irányelvvel (direktíva) – az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről DR. ZAJZON GERGELY

7 Gyógyszer: bármely anyag vagy azok keveréke, amelyet emberi betegségek megelőzésére vagy kezelésére állítanak elő; vagy azok az anyagok vagy keverékei, amelyek farmakológiai, immunológiai vagy metabolikus hatások kiváltása révén az ember valamely élettani funkciójának helyreállítása, javítása vagy módosítása, illetve az orvosi diagnózis felállítása érdekében alkalmazható. DR. ZAJZON GERGELY

8 Gyógyszer alkalmazható
Forgalomba hozatali engedélye van Magisztrális gyógyszer Speciális esetek: Egyedi import engedély, gyógyszeradomány (más országban rendelkezik forg. engedéllyel) IMP – Investigational Medical product = Klinikai vizsgálati készítmény DR. ZAJZON GERGELY

9 Gyógyszer forgalmazható
Gyógyszer Magyarországon csak akkor hozható forgalomba, ha forgalomba hozatalát az GYEMSZI-OGYI vagy az EMA engedélyezte. DR. ZAJZON GERGELY

10 A gyógyszer forgalomba hozatalának engedélyezése, törzskönyvezés
A forgalomba hozatali engedély megszerzéséhez szükséges folyamat a törzskönyvezés. Engedélyezés: Szakmai és Jogi procedúra. => Közigazgatási eljárás Időtartama: kb. 210 nap (eljárástípustól függően; korábban 2 év volt) DR. ZAJZON GERGELY

11 Forgalomba hozatali engedély:
az arra illetékes hatóság által kiadott, a gyógyszer embergyógyászati célra történő alkalmazhatóságát engedélyező hatósági határozat. (Közig. Eljárás eredménye) Angolul: Marketing Authorisation (MA) DR. ZAJZON GERGELY

12 A forg. engedély jellemzői
A gyógyszer forgalomba hozatali engedélye akkor adható ki, ha annak a) minősége, mennyiségi összetétele - ideértve a gyártás körülményeit is - ismert és meghatározott, továbbá QUALITY b) terápiás hatásossága - az egyszerűsített eljárással törzskönyvezhető homeopátiás gyógyszerek kivételével -klinikailag is bizonyított, valamint EFFICACY c) előny/kockázat aránya kedvező, azaz a készítmény relatív ártalmatlansága, biztonságossága megfelelő. SAFETY DR. ZAJZON GERGELY

13 A gyógyszer engedélyezés főbb hazai szereplői:
NEFMI: Nemeztei ErőForrás Minisztériuma(korábbi nevei: EüM: Egészségügyi Minisztérium, ESZCSM: Egészségügyi és Szociális Minisztérium, NM: Népjóléti Minisztérium) GYEMSZI* - OGYI: Országos Gyógyszerészeti Intézet OEP: Országos Egészségbiztosítási Pénztár Forgalombahozatali engedély jogosult Marketing Authorisation Holder (MAH) DR. ZAJZON GERGELY

14 2011. május elsejétől az egészségügyi struktúraátalakítás jegyében gazdasági együttműködésben folytatja tovább tevékenységét a NEFMI egészségügyi háttérintézményeinek egy része. DR. ZAJZON GERGELY

15 EMA: European MEdicines Agency
Európai Gyógszerügynökség 1995-ben hozták létre A 2309/93/EGK tanácsi rendelet az emberi illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az EMA létrehozásáról szóló jogszabály (2004-ig European Agency for the Evaluation of Medicinal Products, 2010-ig rövidítése: EMEA) Székhelye: London, UK Honlap: DR. ZAJZON GERGELY

16 Többféle törzskönyvezési folyamat létezik:
Nemzeti törzskönyvezés MRP: Kölcsönös elismerési eljáráson alapuló törzskönyvezés Decentralizált törzskönyvezés Centralizált törzskönyvezés Az egyes eljárás típusokról részletesen az EudraLex Vol.2a (Procedures for Marketing Authorisation) ír részletesen. DR. ZAJZON GERGELY

17 Nemzeti törzskönyvezés
a folyamatot az OGYI-nál (illetve az illetékes nemzeti hatóságnál) kell kezdeményezni Az így megszerzett forgalomba hozatali engedély csak Magyarország területén érvényes jelentősége 1998 óta az Európai Unión belül fokozatosan csökken (MR, DC és CP nő) DR. ZAJZON GERGELY

18 Kérelem benyújtásához kell:
Az igazgatási szolg. díjakra vonatkozó min. rendeletben meghatározott értékelési díjat az OGYI felé előre kell kifizetnie. Application Form – törzskönyvezés iránti kérelemre vonatkozó űrlap (EudraLex – Vol. 2b) Törzskönyvi dosszié (CTD formátum) Minta DR. ZAJZON GERGELY

19 A TÖRZSKÖNYVEZÉS FOLYAMATA
ELŐÉRTÉKELÉS (formai) SZAKMAI ÉRTÉKELÉS Q S E Inspekció SPC, PIL, Label BEJEGYZÉS MA DR. ZAJZON GERGELY

20 A TÖRZSKÖNYVEZÉS FOLYAMATA
Előértékelés (validálás): beadott anyagok átnézése formai szempontból Szakmai értékelés: Inspekció:Gyártási engedélyek (GMP) vizsgálata Kémia: gyógyszer minőség (quality) vizsgálata (pl. Összetétel, stabilitás, lejárat) Orvos-biológiai értekelés (safety, efficacy) – az elvégzett preklinikai és klinikai vizsg.ok eredményei alapján DR. ZAJZON GERGELY

21 A TÖRZSKÖNYVEZÉS FOLYAMATA
Bejegyzés: Kísérőiratok (SPC, PIL, Label) Forgalomba hozatali engedély (MA) DR. ZAJZON GERGELY

22 Kölcsönös elismerés (MRP) Nemzeti Centralizált (CP)
Eljárásban: 1 érintett tagállam Eljárásban: több érintett tagállam Eljárásban: EMEA érintett Kölcsönös elismerés (MRP) Nemzeti Centralizált (CP) Decentralizált (DCP) Összes tagállamra érvényes A kiadott engedély csak 1 tagállamban érvényes DR. ZAJZON GERGELY

23 Több tagállamot érintő eljárások
MRP – Kölcsönös elismerésen alapuló eljárás (Mutual Recognition Procedure) DCP – Decentralizált eljárás CP – Centralizált eljárás DR. ZAJZON GERGELY

24 MRP: Mutual Recognition Procedure
Kölcsönös elismerési eljáráson alapuló törzskönyvezés 1995. január 1-én került bevezetésre választható jelleggel az Európai Unió tagállamaiban. Célja: kölcsönös elismerés elvének alkalmazásával elősegítse a gyógyszerek egységes európai piacra történő bevezetését. DR. ZAJZON GERGELY

25 MRP: Mutual Recognition
Több tagállamot érintő TK-i eljárás Abban az esetben indítható, ha valamely tagállamban már volt az adott készítményre korábban nemzeti törzskönyvezés A folyamatban érintett tagállamokat két csoportra bonthatjuk: Referens tagállam (Reference Member State, RMS) Érintett tagállamok (Concerned Member State, CMS) DR. ZAJZON GERGELY

26 MRP: Mutual Recognition
a gyógyszergyártó vagy az őt képviselő cég, mint kérelmező indítja. A kérelmezőnek minden tagállam illetékes hatóságához be kell nyújtania a kérelmet, és nyilatkoznia kell, hogy minden országba azonos dokumentációt mellékelt. A kérelmező az egyes tagállamokhoz benyújtott kérelemmel egyidőben köteles értesíteni az EMEA-t is. DR. ZAJZON GERGELY

27 MRP: Mutual Recognition
RMS (Reference Member State) már korábban nemzetileg engedélyezte a készítményt => Assessment Report: értékelő jelentés a korábbi nemzeti engedélyezés alapján Koordináló szerep: biztosítja, hogy az eljárás az érvényes kérelem benyújtását követően 210 napon belül befejeződjön. DR. ZAJZON GERGELY

28 MRP: Mutual Recognition
CMS (Concerned Member State) A folyamatban érintett többi tagállam (mindenki aki nem RMS) DR. ZAJZON GERGELY

29 MRP: Mutual Recognition Procedure
Az értékelés párhuzamosan történik a referens és az érintett tagállamokban. Az érintett tagállamokban az értékelés során felmerült kérdések, és a kérelmező válaszai az RMS megjegyzéseivel kerülnek továbbításra a CMS-ek, illetve a kérelmező felé. DR. ZAJZON GERGELY

30 MRP: Mutual Recognition Procedure
Amennyiben a tagállamok a rendelkezésre álló határidőn belül nem hoznak döntést, akkor haladéktalanul az EMEA elé utalják az ügyet, hogy a bizottság foglaljon állást. Az EMEA-ban a centralizált eljárásokkal is foglalkozó CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) hoz döntést. DR. ZAJZON GERGELY

31 MRP: Mutual Recognition
indulhat egy tagállam kezdeményezésére is Amennyiben egy tagállam arról értesül, hogy egy gyógyszer törzskönyvezése egy másik tagállamban folyamatban van, felfüggesztheti a kérelem részletes elbírálását annak érdekében, hogy megvárja a másik tagállam által elkészített úgynevezett értékelő jelentés (Assessment Report) eredményét. Ebben az esetben a másik tagállamban folyó törzskönyvezés MRP eljárássá alakulhat és az az ország lesz a referens tagállam (RMS), ahol a kérelem értékelése már elkezdődött. DR. ZAJZON GERGELY

32 MRP forg. eng. az MRP eljárás végén kiadott forgalomba hozatali engedély egyenértékű a nemzeti engedéllyel, mivel az MRP során szerzett engedély csak az adott országban jogosítja fel a céget forgalmazásra. A különbség a nemzeti és az MRP törzskönyvezésben magában az eljárásban keresendő. Ahhoz, hogy az egyik tagállam forgalomba hozatali engedélyével már rendelkező készítmény a másik országban is forgalmazható legyen, le kell bonyolítani egy értékelő eljárást, szemben a centralizált forgalomba hozatali engedéllyel. DR. ZAJZON GERGELY

33 DCP: Decentralizált törzskönyvezés
az MRP-hez hasonlóan, több tagállamot érintő folyamat. Az értékelés itt az összes folyamatban részt vevő országban egyidejűleg zajlik. Nincs megelőző nemzeti törzskönyvezés, tehát a készítmény még egyik tagállamban sem volt forgalomban! DR. ZAJZON GERGELY

34 DCP: Decentralizált törzskönyvezés
Itt is van RMS és CMS Az RMS azonban korábban még nem engedélyezte a gyógyszert => nehezebb a feladata az eljárás során! Az RMS országot a kérelmező válaszhtatja ki. (de jelenleg előre egyeztetni kell az érintett hatóságokkal!) DR. ZAJZON GERGELY

35 DCP forg. eng. A decentralizált eljárás végén minden nemzeti hatóság külön forgalomba hozatali engedélyt állít ki, amely saját országára érvényes. DR. ZAJZON GERGELY

36 Centralizált törzskönyvezés
Az eljárás lényege, hogy a forgalomba hozatali engedély iránti kérelmet csupán az EMEA-hoz kell benyújtani, és ha az értékelés kedvező döntéssel zárul a kiadott forgalomba hozatali engedély az Európai Unió minden tagállamában érvényes. A jogszabály január 1-én került bevezetésre. DR. ZAJZON GERGELY

37 Centralizált törzskönyvezés
A 2309/93/EGK tanácsi rendelet az emberi illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az EMEA létrehozásáról szóló jogszabály fekteti le a központosított (centralizált) törzskönyvezés jogi feltételeit, eljárási rendjét és intézményi hátterét. DR. ZAJZON GERGELY

38 Centralizált törzskönyvezés
Az EMA feladata a forgalomba hozatali engedély nyilvántartásba vétele, a módosítások, a megújítások valamint az időszakonkénti biztonságossági jelentések értékelése. DR. ZAJZON GERGELY

39 Centralizált törzskönyvezés
EMEA-hoz kell benyújtani De az értékelő munkát 2 kiválasztott tagállam végzi: Rapporteur Co-Rapporteur Végső döntés: CHMP (Commitee – Human Medicinal Products) DR. ZAJZON GERGELY

40 CENTRALIZÁLTAN ENGEDÉLYEZENDŐ GYÓGYSZEREK
Biotechnológiai eljárások valamelyikével kifejlesztett gyógyszerek rekombináns DNS-technológia, biológiailag aktív proteineket kódoló ellenőrzött génexpresszió prokariotákban és eukariotákban hibridóma és monoklonális ellenanyag módszerek. Fejlett terápiás gyógyszerkészítmények (1394/2007/EK rendelet) Új hatóanyagot tartalmazó, „emberi” gyógyszerek: szerzett immunhiányos betegség, rák, neurodegeneratív rendellenesség, cukorbetegség, autoimmun betegségek és az immunrendszer más működési zavarai, vírusos betegségek. DR. ZAJZON GERGELY

41 Törzskönyvezési eljárástípusok megoszlása az EU csatlakozást követően
Új Tk Nemzeti MRP Referens 2006 630 230 400 45 2005 620 240 380 5 2004 680 50 DR. ZAJZON GERGELY

42 A forg. engedély jellemzői
A forgalomba hozatali engedély – a gyógyszer azonosító adatain kívül – tartalmazza a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének számát, annak jogosultjára és a gyártó(k)ra vonatkozó adatokat, alkalmazási előírását, betegtájékoztatóját, címkeszövegét, osztályozását, lejárati idejét és tárolásának körülményeit. DR. ZAJZON GERGELY

43 SmPC vagy SPC (Summary of ProductCharacteristics)
Alkalmazási előírás: az orvos, illetve a gyógyszerész részére szóló, a forgalomba hozatali engedélyben szereplő szakmai előírás, amely a gyógyszer legfontosabb adatait, az alkalmazás feltételeit és jellemzőit tartalmazza SmPC vagy SPC (Summary of ProductCharacteristics) Betegtájékoztató: a gyógyszerhez mellékelt, a felhasználónak (betegnek) szóló, e törvény szerinti közérthető tájékoztatás (PIL) PIL (Patient Information Leaflet) DR. ZAJZON GERGELY

44 ELJÁRÁS FAJTÁK Új engedélyezés (törzskönyvezés, forgalomba hozatali engedélyezés) Módosítás (VARIATION): kötelező, ha a készítményre vonatkozó bármely adat módosul Felújítás (RENEWAL): engedélyezést követő 5 évben kötelező, dosszié felújítása – addigi tapasztalatok összefoglalása Törzskönyvi törlés (WITHDRAWAL) DR. ZAJZON GERGELY

45 ELJÁRÁS FAJTÁK Véglegminta: a forgalomba hozatali engedély megszerzését követően benyújtandó termékminta. Mindenben meg kell felelnie a Forg. Eng. ben meghatározottaknak. Fontos lehet, pl. hamisítás kivédése szempontjából. Alaki hiba: Forg. Eng.-től való eltérés engedélyezése, pl. külföldi doboz forgalmazása átmenetileg, termékhiány kivédése érdekében, felülragasztással + pótlolag behelyezett magyar nyelvű betegtájékoztatóval. (52/2005.(XI.18.) EüM rendelet 35.§) DR. ZAJZON GERGELY

46 Köszönöm a figyelmet! Dr. ZAJZON GERGELY Egyetemi tanársegéd
Telefon: Web: DR. ZAJZON GERGELY


Letölteni ppt "Gyógyszerek életútja Magyarországon I."

Hasonló előadás


Google Hirdetések