Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A klíma összeköt bennünket Fórum az éghajlatvédelemről

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A klíma összeköt bennünket Fórum az éghajlatvédelemről"— Előadás másolata:

1 A klíma összeköt bennünket Fórum az éghajlatvédelemről
Klímavédelmi kutatások Magyarországon Harnos Zsolt MHAS Budapesti Corvinus Egyetem 2007. március 7.

2 KLIMAKKT 2006-2008 VAHAVA 2003-2006 ADAM 2007 (?) 2007-2011
Társadalomtudomány 2007 (?) MTA Kutatócsoport

3 VAHAVA A globális klímaváltozás hazai hatásai és az arra adandó válaszok. VÁltozás – HAtás – VÁlaszadás KvVM – MTA együttműködés ( ) Vezetője: Láng István MHAS MTA Több száz szakértő közreműködésével Honlap

4 A VAHAVA a már meglevő hazai és külföldi kutatási eredmények szintézise interdiszciplináris rendszerelemző munka.

5 A VAHAVA eredménye, hogy a kormányzat és a parlament programjába vette a klímastratégia megfogalmazását, s annak végrehajtását. A VAHAVA ajánlása: készüljön Nemzeti Éghajlatváltozás Stratégia, amit az Országgyűlés határozat formájában fogad el. A tervezett időpont: 2007 második félév Időhorizont év.

6 KLIMA KKT Jedlik Ányos NKFP /2005 „Felkészülés a klímaváltozásra: környezet – kockázat –társadalom” projekt a VAHAVA kutatási, innovációs folytatása ( ) Konzorcium vezetője: Harnos Zsolt MHAS, Budapesti Corvinus Egyetem, Matematika és Informatika Tanszék Tudományos társelnök: Láng István Honlap:

7 A projekt kutatás jellegű, amely a gyakorlatban is alkalmazható eljárások kidolgozására irányul.
Indikátorokra alapozott rendszerelméleti hatásvizsgálat, amelyben kiemelt szerepet kapnak a társadalmi, gazdasági hatások Fontosabb területei: klimatológia, meteorológia hidrológia talajtan növénytermesztés, földművelés természeti környezet, biodiverzitás katasztrófavédelem CO2 mérleg – GG kibocsátás kockázatelemzés minden területen társadalmi hatások

8 Projekt folyamatábra

9 Meteorológia – klimatológia
Prof. Bartholy Judit ELTE TTK Meteorológiai Tanszék Feladatok: a globális klímaváltozás és a regionális éghajlati szcenáriók modellezése a Kárpát-medence térségére. GCM-outputok sztochasztikus-dinamikus leskálázása.

10 Talajtani kutatások Prof. Várallyay György MHAS MTA Talajtani Kutatóintézet Feladatok: A klímaváltozás értékelése a talaj anyagforgalmára és a talajdegradációs folyamatokra. Beavatkozási stratégiák kidolgozása a klímaváltozás következtében esetleg bekövetkező káros hatások mérséklése és kiküszöbölése érdekében.

11 Hidrológiai kutatások
Dr. Koncsos László BMGE Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Feladatok: Térinformatikai adatbázis létrehozása (hidrometeorológia, területhasználat, talajtan, topográfia stb.). Hidrológiai vízgyűjtő modell kidolgozása. Hidrológiai döntéstámogató rendszer kidolgozása.

12 Biodiverzitás - ökológia
Prof. Tuba Zoltán SZIE Növénytani és Növényélettani Tanszék Feladatok: Biodiverzitás, mint a klímaváltozás indikátora. Élőlényközösségek szerepe az üvegházhatású gázok koncentrációjának alakulásában. Agrometeorológiai és kártevődinamikai viszonyok elemzése

13 Növénytermesztés Prof. Jolánkai Márton SZIE Növénytani és Növényélettani Tanszék Feladatok: Új termeléstechnológiai eljárások kidolgozása termesztési kísérletek alapján. A talajminőség javítás és fenntartás lehetőségeinek a feltárása a kedvezőtlen klimatikus hatások enyhítésére.

14 Ökológiai tényezők hatásvizsgálata
Prof. Veisz Ottó MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet Martonvásár Feladatok: Fitotron kísérletek a klímatényezők változékonysága hatásainak az elemzésére. A hőmérséklet és a CO2 koncentráció emelkedés együttes hatásainak az elemzése. Mesterséges és természetes körülmények között a gazdanövény és a korokozók kapcsolatának a vizsgálata.

15 Katasztrófavédelem Dr. Bukovics István BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Feladatok: Tudományosan megalapozott , a gyakorlatban alkalmazható módszer kidolgozása, amely segítségével jellemezhetőek az egyes térségek katasztrófakockázati elemei, s lehetőséget nyújt a szükséges védekezési elemek meghatározá-sára.

16 Kockázatelemzés, döntéstámogatás
Prof. Harnos Zsolt MHAS Budapesti Corvinus Egyetem Matematika és Informatika Tanszék Feladatok: Kockázati indikátorok kijelölése és eloszlásuk területi jellemzése a klímaszcenáriók szerint. Az agroökológiai potenciál várható alakulása klímaváltozás függvényében. A módosult agroökológiai feltételek racionális kihasználásának lehetősége. CO2 mérlegszámítások, alternatív, megújuló energiaforrások használatának a lehetősége

17 Gazdasági- társadalmi következmények
Dr. Láng István MHAS MTA Feladatok: A VAHAVA projekt eredményeinek értékelése, s ezek alapján K+F feladatok megfogalmazása. A klímaváltozással kapcsolatos tudomány-társadalom-politika együttműködés elősegítése. A klímaváltozási stratégia kidolgozásában való részvétel.

18 2007. január 1-én alakul MTA kutatócsoport Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz Vezetője: Harnos Zsolt MHAS BCE Kutatási területei: a klímaváltozás hatása a a humánegészségügyre, az állategészségügyre, a biodiverzitásra. Résztvevők: BCE, SzIE ÁOTK, Országos Környezet-egészségügyi Intézet

19 2007. január 1-én alakul MTA Kutatásszervezési Intézet Klímavédelmi Koordinációs Iroda Szervezésében megkezdődött egy a „Klímaváltozás társadalmi hatásai, kommunikációs feladatai” projekt előkészítése a KvVM támogatásával Résztvevők: MTA KSZI, MTA Szociológiai Kutatóintézet, ELTE.

20 ADAM ADAM projekt Adaptation and Mitigation Strategies: supporting European climate policy Konzorcium vezetője: Mike Hulme Tyndall Centre, University of East Anglia, Norwich. 26 konzorciumi tag 16 országból.

21 Alapvető cél: felmérni a jelenlegi üvegházhatású gázok (GG) kibocsátása és az alkalmazkodási politika hatását és olyan elfogadható alternatíva kidolgozása, amely biztosítja azt, hogy a globál felmelegedés ne legyen 2ºC-nál nagyobb a preindusztriális szintnél. Megbecsülje az abban rejlő veszélyeket, a költségeket, s összehasonlítsa egy olyan szcenárióval, amely szerint a felmelegedés eléri a 5ºC-ot.

22 kvantitatív becslése a klímaváltozás okozta sérülékenységnek a gazdaság és társadalom különböző területein új GG kibocsátási és alkalmazkodási stratégiák kidolgozása különböző szcenárióknak megfelelően az EU és a globál GG kibocsátási politikák költsége és azok hatása a gazdasági növekedésre, a foglalkoztatásra, az EU versenyképességére.

23 Magyarország egy esettanulmányt dolgoz ki a Tisza völgyére, amelynek a keretében arra keresi a választ, hogy a klímaváltozás hatásai, illetve a klímapolitika alakulása milyen következményekkel jár környezeti gazdasági társadalmi szempontból. A magyar konzorciumi csoport vezetője: Harnos Zsolt MHAS, BCE Tagjai: MTA TAKI, MTA KSZI, SZIE, BMGE

24 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A klíma összeköt bennünket Fórum az éghajlatvédelemről"

Hasonló előadás


Google Hirdetések