Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A klíma összeköt bennünket Fórum az éghajlatvédelemről Klímavédelmi kutatások Magyarországon Harnos Zsolt MHAS Budapesti Corvinus Egyetem 2007. március.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A klíma összeköt bennünket Fórum az éghajlatvédelemről Klímavédelmi kutatások Magyarországon Harnos Zsolt MHAS Budapesti Corvinus Egyetem 2007. március."— Előadás másolata:

1 A klíma összeköt bennünket Fórum az éghajlatvédelemről Klímavédelmi kutatások Magyarországon Harnos Zsolt MHAS Budapesti Corvinus Egyetem 2007. március 7.

2 2 KLIMAKKT 2006-2008 VAHAVA 2003-2006 ADAM 2006-2008 Társadalomtudomány 2007 (?) MTA Kutatócsoport 2007-2011

3 3 VAHAVA A globális klímaváltozás hazai hatásai és az arra adandó válaszok. VÁltozás – HAtás – VÁlaszadás KvVM – MTA együttműködés (2003-2006) Vezetője: Láng István MHAS MTA Több száz szakértő közreműködésével Honlap http://mit.uni-corvinus.hu/vahava /

4 4 A VAHAVA a már meglevő hazai és külföldi kutatási eredmények szintézise interdiszciplináris rendszerelemző munka.

5 5 A VAHAVA eredménye, hogy a kormányzat és a parlament programjába vette a klímastratégia megfogalmazását, s annak végrehajtását. A VAHAVA ajánlása: készüljön Nemzeti Éghajlatváltozás Stratégia, amit az Országgyűlés határozat formájában fogad el. A tervezett időpont: 2007 második félév Időhorizont 20-25 év.

6 6 KLIMA KKT Jedlik Ányos NKFP6-00079/2005 „Felkészülés a klímaváltozásra: környezet – kockázat –társadalom” projekt a VAHAVA kutatási, innovációs folytatása (2006-2008) Konzorcium vezetője: Harnos Zsolt MHAS, Budapesti Corvinus Egyetem, Matematika és Informatika Tanszék Tudományos társelnök: Láng István Honlap: www.uni-corvinus.hu/mit

7 7 A projekt kutatás jellegű, amely a gyakorlatban is alkalmazható eljárások kidolgozására irányul. Indikátorokra alapozott rendszerelméleti hatásvizsgálat, amelyben kiemelt szerepet kapnak a társadalmi, gazdasági hatások Fontosabb területei:  klimatológia, meteorológia  hidrológia  talajtan  növénytermesztés, földművelés  természeti környezet, biodiverzitás  katasztrófavédelem  CO 2 mérleg – GG kibocsátás  kockázatelemzés minden területen  társadalmi hatások

8 8 Projekt folyamatábra

9 9 Meteorológia – klimatológia Prof. Bartholy Judit ELTE TTK Meteorológiai Tanszék Feladatok:  a globális klímaváltozás és a regionális éghajlati szcenáriók modellezése a Kárpát-medence térségére. GCM-outputok sztochasztikus- dinamikus leskálázása.

10 10 Talajtani kutatások Prof. Várallyay György MHAS MTA Talajtani Kutatóintézet Feladatok:  A klímaváltozás értékelése a talaj anyagforgalmára és a talajdegradációs folyamatokra.  Beavatkozási stratégiák kidolgozása a klímaváltozás következtében esetleg bekövetkező káros hatások mérséklése és kiküszöbölése érdekében.

11 11 Hidrológiai kutatások Dr. Koncsos László BMGE Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Feladatok:  Térinformatikai adatbázis létrehozása (hidrometeorológia, területhasználat, talajtan, topográfia stb.).  Hidrológiai vízgyűjtő modell kidolgozása.  Hidrológiai döntéstámogató rendszer kidolgozása.

12 12 Biodiverzitás - ökológia Prof. Tuba Zoltán SZIE Növénytani és Növényélettani Tanszék Feladatok:  Biodiverzitás, mint a klímaváltozás indikátora.  Élőlényközösségek szerepe az üvegházhatású gázok koncentrációjának alakulásában.  Agrometeorológiai és kártevődinamikai viszonyok elemzése

13 13 Növénytermesztés Prof. Jolánkai Márton SZIE Növénytani és Növényélettani Tanszék Feladatok:  Új termeléstechnológiai eljárások kidolgozása termesztési kísérletek alapján.  A talajminőség javítás és fenntartás lehetőségeinek a feltárása a kedvezőtlen klimatikus hatások enyhítésére.

14 14 Ökológiai tényezők hatásvizsgálata Prof. Veisz Ottó MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet Martonvásár Feladatok:  Fitotron kísérletek a klímatényezők változékonysága hatásainak az elemzésére.  A hőmérséklet és a CO 2 koncentráció emelkedés együttes hatásainak az elemzése.  Mesterséges és természetes körülmények között a gazdanövény és a korokozók kapcsolatának a vizsgálata.

15 15 Katasztrófavédelem Dr. Bukovics István BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Feladatok:  Tudományosan megalapozott, a gyakorlatban alkalmazható módszer kidolgozása, amely segítségével jellemezhetőek az egyes térségek katasztrófakockázati elemei, s lehetőséget nyújt a szükséges védekezési elemek meghatározá- sára.

16 16 Kockázatelemzés, döntéstámogatás Prof. Harnos Zsolt MHAS Budapesti Corvinus Egyetem Matematika és Informatika Tanszék Feladatok:  Kockázati indikátorok kijelölése és eloszlásuk területi jellemzése a klímaszcenáriók szerint.  Az agroökológiai potenciál várható alakulása klímaváltozás függvényében. A módosult agroökológiai feltételek racionális kihasználásának lehetősége.  CO 2 mérlegszámítások, alternatív, megújuló energiaforrások használatának a lehetősége

17 17 Gazdasági- társadalmi következmények Dr. Láng István MHAS MTA Feladatok:  A VAHAVA projekt eredményeinek értékelése, s ezek alapján K+F feladatok megfogalmazása.  A klímaváltozással kapcsolatos tudomány- társadalom-politika együttműködés elősegítése.  A klímaváltozási stratégia kidolgozásában való részvétel.

18 18 2007. január 1-én alakul MTA kutatócsoport Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz Vezetője: Harnos Zsolt MHAS BCE Kutatási területei: a klímaváltozás hatása a a humánegészségügyre, az állategészségügyre, a biodiverzitásra. Résztvevők: BCE, SzIE ÁOTK, Országos Környezet-egészségügyi Intézet

19 19 2007. január 1-én alakul MTA Kutatásszervezési Intézet Klímavédelmi Koordinációs Iroda Szervezésében megkezdődött egy a „Klímaváltozás társadalmi hatásai, kommunikációs feladatai” projekt előkészítése a KvVM támogatásával Résztvevők: MTA KSZI, MTA Szociológiai Kutatóintézet, ELTE.

20 20 ADAM ADAM projekt 2006-2009 Adaptation and Mitigation Strategies: supporting European climate policy Konzorcium vezetője: Mike Hulme Tyndall Centre, University of East Anglia, Norwich. 26 konzorciumi tag 16 országból.

21 21 Alapvető cél: felmérni a jelenlegi üvegházhatású gázok (GG) kibocsátása és az alkalmazkodási politika hatását és olyan elfogadható alternatíva kidolgozása, amely biztosítja azt, hogy a globál felmelegedés ne legyen 2ºC-nál nagyobb a preindusztriális szintnél. Megbecsülje az abban rejlő veszélyeket, a költségeket, s összehasonlítsa egy olyan szcenárióval, amely szerint a felmelegedés eléri a 5ºC-ot.

22 22  kvantitatív becslése a klímaváltozás okozta sérülékenységnek a gazdaság és társadalom különböző területein  új GG kibocsátási és alkalmazkodási stratégiák kidolgozása különböző szcenárióknak megfelelően  az EU és a globál GG kibocsátási politikák költsége és azok hatása a gazdasági növekedésre, a foglalkoztatásra, az EU versenyképességére.

23 23 Magyarország egy esettanulmányt dolgoz ki a Tisza völgyére, amelynek a keretében arra keresi a választ, hogy a klímaváltozás hatásai, illetve a klímapolitika alakulása milyen következményekkel jár  környezeti  gazdasági  társadalmi szempontból. A magyar konzorciumi csoport vezetője: Harnos Zsolt MHAS, BCE Tagjai: MTA TAKI, MTA KSZI, SZIE, BMGE

24 24 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A klíma összeköt bennünket Fórum az éghajlatvédelemről Klímavédelmi kutatások Magyarországon Harnos Zsolt MHAS Budapesti Corvinus Egyetem 2007. március."

Hasonló előadás


Google Hirdetések