Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„New Hungary” Rural Development Programme 2007-2013 Vidékfejlesztési támogatások Völgy Vidék LEADER térség AaAa Völgy Vidék Helyi Akciócsoport Tájékoztatófórum.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„New Hungary” Rural Development Programme 2007-2013 Vidékfejlesztési támogatások Völgy Vidék LEADER térség AaAa Völgy Vidék Helyi Akciócsoport Tájékoztatófórum."— Előadás másolata:

1 „New Hungary” Rural Development Programme 2007-2013 Vidékfejlesztési támogatások Völgy Vidék LEADER térség AaAa Völgy Vidék Helyi Akciócsoport Tájékoztatófórum Tájékoztató fórum Vál, 2009. május 23. Dr.MolnárBalázsPhD. Dr. Molnár Balázs PhD. Vidékfejlesztésitanácsadó, projektmenedzser Vidékfejlesztési tanácsadó, projektmenedzser

2 Vidékfejlesztés Vidéki térség Az EU értelmezésében az a terület, ahol a népsűrűség 100 fő/km 2 alatt van, és ahol a lakosság jelentős hányada mező-, erdő-, vad- vagy halgazdaságból él. A 27 tagú EU lakosság 56%-a vidéki térségekben él EU terület 91%-a Mo. népességének 74%-a él vidéki térségekbenMo. területének 96%-a Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés nem egy ágazat, hanem azok összessége, együttes hatása Felöleli a mg.-ot, az ipart, a mikro-, kis- és középvállalkozásokat, a vidéki turizmust, a területfejlesztést, az önkormányzati- és szociálpolitikát, nem utolsó sorban pedig a humán erőforrások és a közösségek fejlesztése is ide tartozik Fő célja a vidéki népesség elvándorlásának megelőzése és a lakosság számára vonzó élet- és munkakörülmények megteremtése a helyi erőforrások átgondolt, integrált és fenntartható hasznosításával a városi környezetben megszokott szolgáltatások minél nagyobb mértékben elérhetővé tételével EU – KAP – EMVA – ÚMVP – LEADER

3 EMOGA Garancia RészlegOrientációs Részleg Belpiaci intézkedések Külpiaci intézkedések Intervenció Közvetlen támogatások Kísérő intézkedések (NVT) A KAP finanszírozása 2006-ig AVOP LEADER + Vidékfejlesztési intézkedések

4 EMGA Belpiaci intézkedések Külpiaci intézkedések Intervenció Közvetlen támogatások: SPS bevezetése 2009-től A Közösség hozzájárulása a vidékfejlesztési programokhoz A KAP finanszírozása a 2007-től EMVA A KAP pillérjeinek szétválasztása

5 ÚjMagyarországVidékfejlesztési Program (ÚMVP)2007-2013 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) 2007-2013 4 fő fejlesztési prioritás (tengely), 40 intézkedés Mintegy 8,2 mrd euró fejlesztési forrás, ebből 5,2 mrd a közpénz (a többi magánkiadás), amiből 3,8 mrd-ot az EU áll az EMVA hozzájárulásával I. tengely: A mg.-i és erdészeti ágazat versenyképességének javítása (16 intézkedés, 47%) II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése (13 intézkedés, 32%) III. tengely: A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása (8 intézkedés, 14%) IV. tengely: A LEADER megközelítés megvalósítása (3 intézkedés, 5% + 2% technikai segítségnyújtás) A III. tengely 4 intézkedése, ill. a IV. tengely támogatásai megszerzéséhez a vidéki térségeknek ún. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát (HVS) kellett létrehoznia, ill. egy közhasznú nonprofit szervezetet (civil szervezetet v. vállalkozást) felállítania a stratégia megvalósításának menedzselésére (LEADER Helyi Akciócsoport – LEADER HACS) A LEADER HACS-ok a vidékfejlesztés motorjai a vidéki közösségekben LEADER"Liaison Entre Actions pour le Development de l'Economie Rurale" fr. elnevezésből képzett betűszó ( Közösségi Kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében ) A 96 hazai LEADER HACS átlagosan 1,8-2,2 mrd Ft támogatásban részesül A közösségeket több mint 12 ezer helyi szereplő alkotja3021 település érintett

6 Bejegyezve 2008. október eleje 45 helyi szervezet hozta létre: civil szerveztek, vállalkozások és 17 települési önkormányzat Völgy Vidék LEADER térség 10 tagú elnökség, elnök Vál polgármestere, 3 fős iroda működtetése Válban Egy év tervezési periódus előzte meg az egyesület megalapítását, amely során 67 helyi szervezet – egy 15 tagú Tervezést Koordináló Csoport létrehozásával és munkájával – megalkotta a Völgy Vidék HVS-t (VVK HVS) A VVK HVS 5 fő fejlesztési prioritást tartalmaz céljuk a térség, az itt élők és szervezetik fejlesztése 4,13 millió euró áll rendelkezésünkre a VVK HVS megvalósítására 2013-ig Pályázati rendszer (ill. támogatási és kifizetési kérelmek) 2009. január 10-én zárult a támogatási kérelmek benyújtásának első szakasza az ÚMVP III. tengely 4 intézkedésére október (majd évente 2-szer: máj., okt.) LEADER (ÚMVP IV. tengely) először várhatóan ősz (majd évente 2x) Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület

7 17 település (2 város és 15 község) Fejér megye 3 kistérségét érinti (a megyében 10 kistérség van) 44 ezer ember él itt Völgy Vidék LEADER térség

8 A Völgy Vidék Közösség célja, a VVK HVS jövőképe és fejlesztési prioritásai VVK célja Társadalmi szervezetként összefogni a Váli-víz és a Szent László-patak völgye, a Vértesalja és az Etyeki dombság egymással szomszédos települési önkormányzatait, valamint a területükön működő vállalkozásokat, civil szervezeteket, intézményeket, magánszemélyeket és őstermelőket E szervezetek vidékfejlesztéssel összefüggő tevékenységeinek koordinálása, támogatási kérelmeik ösztönzése és széleskörű partnerség megteremtése a – három fejér megyei kistérségben (bicskei, ercsi és székesfehérvári) elhelyezkedő – 17 település által lefedett VölgyVidék LEADER térségben VVK HVS jövőképe A Völgyvidék ismert kultúrtáj, vonzó lakó-szolgáltató környezet, gazdaságilag, társadalmilag fejlett térség VVK HVS fő fejlesztési prioritásai 1) VölgyVidék helyi gazdaságfejlesztés (2 intézkedés) 2) VölgyVidéki helyi értékek, örökségek fejlesztése (2 intézkedés) 3) VölgyVidéki helyi életminőség fejlesztése (3 intézkedés) 4) VölgyVidéki helyi turizmus fejlesztése (2 intézkedés) 5) VölgyVidéki helyi környezetfejlesztés (3 intézkedés) www.volgyvidek.hu/helyi_videkfejlesztesi_strategia.html

9 ÚMVP III. ÚMVP III. tengely támogatásai 1) Falumegújítás és -fejlesztés (135/2008. FVM rendelet) 2) Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése (136/2008. FVM rendelet) 3) Turisztikai tevékenységek ösztönzése (137/2008. FVM rendelet) 4) Vidéki örökség megőrzése (138/2008. FVM rendelet) Támogatási kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél: rendelkezik MVH ügyfél-regisztrációs számmal vagy kérelmezi (G0001, G0002) a szervezet a támogatási kérelem benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt, természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt; nincs lejárt tartozása az MVH felé; megfelel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének; nem áll a SAPARD Program, az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program, illetve a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében nyújtott támogatásból való kizárás hatálya alatt.

10 ÚMVP III. 1) Falumegújítás és -fejlesztés Támogatás nyújtható 1. célterület: védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró épületek külső felújítására (települési szilárd burkolatú útvonalak mentén fekvő épületek; település központját alkotó vagy közvetlenül övező épületek; helyi turisztikai látványossághoz közvetlenül vezető útvonalak mentén fekvő épületek; kapcsolódó zöld felületek, kerítések rendezésére, kialakítására, felújítására) 2. célterület: a település környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (védelem alatt nem álló közparkok; pihenőhelyek; sétautak, ide nem értve az utak mentén elhelyezkedő járdákat; az 1.célterületben meghatározott útvonalak mentén zöld felületek, látvány és használati térelemek kialakítására, meglévők fejlesztésére) 3. célterület: új piacok létrehozására, meglévők fejlesztésére, bővítésére, az előírásoknak történő megfeleltetésére (így a piac területén: fedett és fedetlen elárusítóhelyek; egyéb üzlethelyiségek; egyéb szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek; raktárak; szociális és hatósági helységek; kiegészítő infrastruktúra, szelektív hulladéktárolók) 4. célterület.: kültéri, közcélú játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítése

11 ÚMVP III. Támogatható Non-profit szervezet Önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás Egyházi jogi személy Támogatás nem vehető igénybe 1. célterület esetében: önálló települési alapinfrastruktúra-fejlesztésre, kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok – kivéve köztemető – ellátását szolgáló épület fejlesztésére; kastély megnevezésű ingatlan fejlesztésére; vár és várrom bemutathatóvá tételére, rekonstrukciójára. 2. célterület esetében kastélyok, várak kertjeinek, parkjainak fejlesztésére; Natura 2000 területen megvalósítandó beruházásra; gyűjteményes növénykertek és történeti kertek rendbetételére; hordalékok takarítására; csatornatisztításra; infrastrukturális fejlesztésére, IKSZT címmel rendelkező ingatlanon megvalósuló fejlesztésre. Támogatási intenzitás 100% (3. célterületen 80%; ha az épület tulajdonosa magánszemély, akkor 70%) Max. 200 ezer euró igényelhető (de: HVS illeszkedés projektméretben is!)

12 ÚMVP III. 2) Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése Támogatás nyújtható új mikrovállalkozások létrehozására működő mikrovállalkozások beruházásaira működő mikrovállalkozások műszaki-technológiai fejlesztésére Támogatható természetes személy (aki vállalja, hogy az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát) Egyéni vállalkozó Mikrovállalkozás (összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg) Támogatás vehető igénybe a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzésére a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez tartozó építésre, épület-felújításra, épületgépészet kialakítására a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra fejlesztésre (40 ezer euróig) minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer bevezetésére (20 ezer euróig) Támogatási intenzitás 60% Min. 1200 max. 200 ezer euró igényelhető (de: HVS illeszkedés projektméretben is!)

13 ÚMVP III. 3) Turisztikai tevékenységek ösztönzése Támogatás nyújtható 1. célterület: falusi turizmushoz kapcsolódó új minőségi magánszálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már működő szálláshelyek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése, szolgáltatásainak fejlesztése (kivéve már működő szálloda, gyógyszálloda, wellness szálloda, garniszálloda, apartman szálloda, panzió, kemping, üdülőház, turistaszálló, ifjúsági szálló) 2. célterület: ifjúsági turizmushoz kapcsolódó új minőségi szálláshelyek létrehozása és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, illetve az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó már működő szálláshelyek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése és szolgáltatásainak fejlesztése 3. célterület: szálláshelyhez nem feltétlenül kötött minőségi és komplex agro- és ökoturisztikai szolgáltatások kiépítésére, vagy már működő szolgáltatások bővítésére, korszerűsítésére, fejlesztésére és marketingjére (a következő területeken: alkalmi falusi-, agroturisztikai; ökoturisztikai; lovasturisztikai; vadászati turizmushoz kapcsolódó; erdei turizmushoz és természetjáráshoz kapcsolódó; horgászturisztikai; borturisztikai; kerékpáros turizmushoz kapcsolódó; vízi turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások; a lovas-vadász-erdei-horgász-bor-kerékpáros-vízi turisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó gasztronómiai szolgáltatások)

14 ÚMVP III. Támogatható Természetes személy Mikro-, kis-, és középvállalkozás (gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó) Non-profit szervezet Önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás Egyházi jogi személy Támogatás vehető igénybe Építés, épület-felújítás, -korszerűsítés, épületgépészet Szálláshelyek, szolgáltatások működését szolgáló berendezési tárgyak, eszközök Infrastrukturális és rekreációs fejlesztések kiépítéséhez kapcsolódó beszerzések Horgászati cél esetén árnyékot adó és helyi vízgazdálkodási és talajadottságoknak megfelelő fa fajok telepítése A szolgáltatás működtetéséhez szükséges minősítési eljárás díja A Vhr. 31. §.-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások Támogatási intenzitás 60% (közhasznú tevékenységhez kapcsolódóan 100% önkormányzatok, egyházak és nonprofit szervezetek esetében) Max. 200 ezer euró igényelhető (de: HVS illeszkedés projektméretben is!)

15 ÚMVP III. 4) Vidéki örökség megőrzése Támogatás nyújtható 1. célterület: helyi vagy országos védelem alatt álló építmények külső felújítására (építmény rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az érintett épület vagy épületrész belső felújítására, korszerűsítésére; az épület közvetlen megközelítését szolgáló gyalogutak kialakítására; parkoló kialakítására; kapcsolódó zöld felületeinek rendezésére, létrehozására, felújítására; kapcsolódó kerítésének kialakításra, felújítására) 2. célterület: a természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítására, kialakítására (természeti és történelmi látnivalók bemutatását elősegítő, már meglévő útvonal mentén új pihenőhelyek létesítésére, meglévők felújítására; természeti és történelmi látnivalók közvetlen környezetének rehabilitációjára) 3. célterület: Az 1. és 2. célterület alapján megvalósított fejlesztéssel összefüggésben helyi identitás fejlesztését és megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítő intézkedések megvalósítására (tanösvény, tematikus út, túraútvonalak kialakítására; tájékoztató kiadványok készítésére a helyi természeti és történelmi értékekről, a környezet védelméről; helyi természeti, történelmi és kulturális értékekről, környezet védelméről táblák készítésére és elhelyezésére)

16 ÚMVP III. Támogatható Non-profit szervezet Önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás Egyházi jogi személy Támogatás nem vehető igénybe Lakóépület belső részének felújítására, korszerűsítésére Világörökségi Listára felvett helyszín létesítményének felújítására, korszerűsítésére Az ingatlan-nyilvántartásban kastély, vagy vár megnevezésű ingatlan felújítására, korszerűsítésére; Kizárólag gazd.-i funkciót ellátó épületek belső részének felújítására, korszerűsítésére; Lakóépület, valamint kastély, vár kertjének, parkjának rendbetételére; IKSZT címmel rendelkező épületen megvalósuló fejlesztésre Egyes esetekben védett természeti területen, illetve Natura 2000 területen megvalósítandó fejlesztésre; Hordalékok takarítására (mederkotrás, -tisztítás, iszaptalanítás). Támogatási intenzitás 100% (ha az épület tulajdonosa magánszemély, akkor 70%) Max. 200 ezer euró igényelhető (de: HVS illeszkedés projektméretben is!)

17 ÚMVP III. eddigi támogatási kérelmek főbb adatai

18 ÚMVP IV. – LEADER LEADER rendelet előkészítése folyamatban 2008 dec. – 2009 febr. LEADER jogcímtípusok és az ÚMVP III. tengelyes alaprendeletek közötti kapcsolat, lehatárolás. LEADER jogcímtípusok, a HVS-ben tervezett LEADER fejlesztések és a 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet (általános végrehajtási rendelet) közötti összefüggések, kapcsolat, szükségesnek tartott kivételek meghatározása. Az előkészületben levő jogszabállyal kapcsolatos egyéb pontosítások a támogatás tárgya, a támogatás igénybevételének feltételei és a támogatási kérelem elbírálása kapcsán. 2009. febr. – máj. HVS felülvizsgálata (főképp a LEADER HPME-k kapcsán), további egyeztetése, illetve a rendelet mellékleteiben való feltüntetése. 2009. Nyár végéig Rendelet véglegesítése 2009. ősz Támogatási kérelmek beadása

19 ÚMVP IV. – LEADER ÚMVP IV. tengely, LEADER támogatások Helyi termékek helyben történő értékesítésének ösztönzése Komplex kulturális, rekreációs, borturisztikai szolgáltatások fejlesztése Egészségügyi, közbiztonsági infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztés Faluszépítő akciók szervezése, kapcsolódó eszközbeszerzés és tájékoztatás Népi kulturális értékek bemutatása, kapcsolódó eszközbeszerzés és tájékoztatás Kommunikációs infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztés Turisztikai vonzerővel rendelkező rendezvények szervezése, kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés, eszközbeszerzés és tájékoztatás Kampányszervezés, képzés, tájékoztatás, rendezvényszervezés a szelektív hulladékgyűjtés elterjesztése, az illegális hulladéklerakás megelőzése és felszámolása, a komposztálás kultúrájának elterjesztése, a veszélyes hulladékok elszállítása és elhelyezése, a környezettudatos szemlélet és a tudatos fogyasztói magatartás növelése érdekében

20 ÚMVP IV. – LEADER ÚMVP IV. tengely, LEADER támogatások (folyt.) Helyi termékekre védjegy, egységes minősítési, minőségellenőrzési rendszer kidolgozása és bevezetése, egységes arculat, marketing kialakítása, közösségi vállalkozás szervezése Turisztikai stratégiák kidolgozása, értékkataszter összeállítása, idegenforgalmi tudásbázis kialakítása, kiadványkészítés Foglalkoztatási stratégiák kidolgozása, képzések szervezése Hátrányos helyzetű csoportok helyzetének felmérése, képzése, együttműködéseik fejlesztése Kulturális örökségvédelemmel, helyi identitás erősítésével kapcsolatos stratégiák kialakítása, (művészeti) oktatás-képzés, ismeretterjesztés, népszerűsítés, táborok szervezése (környezet- és egészségvédelem is) Együttműködés hazai és külföldi LEADER akciócsoportokkal Helyi fejlesztési, beruházási tervek, tanulmányok készítése Helyi szervezetek együttműködésének fejlesztése, fórumok szervezése, internetes megjelenés elősegítése

21 Köszönöm a figyelmet! Völgy Vidék Közösség 2473 Vál, Vajda J. u. 2 Tel\fax: +36-22-243-124 www.volgyvidek.hu www.umvp.eu www.mvh.gov.hu Kapcsolat: Tóth Ferencné, Völgy Vidék Közösség elnöke email: jutka@volgyvidek.hujutka@volgyvidek.hu Szendrői Júlia, vidékfejlesztési irodavezető email: jszendroi@volgyvidek.hujszendroi@volgyvidek.hu Dr. Molnár Balázs, vidékfejlesztési tanácsadó email: bmolnar@volgyvidek.hubmolnar@volgyvidek.hu Tel: 20\9893-804


Letölteni ppt "„New Hungary” Rural Development Programme 2007-2013 Vidékfejlesztési támogatások Völgy Vidék LEADER térség AaAa Völgy Vidék Helyi Akciócsoport Tájékoztatófórum."

Hasonló előadás


Google Hirdetések