Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2008. November 28. Etyek. ÚMVP III. tengely 580 millió forint 2008 – 2013. 17 település 4 intézkedés: –Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése –Turisztikai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2008. November 28. Etyek. ÚMVP III. tengely 580 millió forint 2008 – 2013. 17 település 4 intézkedés: –Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése –Turisztikai."— Előadás másolata:

1 2008. November 28. Etyek

2 ÚMVP III. tengely 580 millió forint 2008 – 2013. 17 település 4 intézkedés: –Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése –Turisztikai tevékenységek ösztönzése –Falumegújítás és falufejlesztés –Vidéki örökség megőrzése Benyújtási határidő: 2009. január 10.

3 36/2008 ( X.18.) FVM rendelet Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 36/2008 ( X.18.) FVM rendelet

4 A támogatás célja A vidéki térségekben a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség ösztönzése, munkahelyek megtartása és új munkahelyek létrehozása, valamint a gazdasági szerkezet fejlesztése

5 A támogatás célja A cél elérése érdekében e rendelet keretében támogatás nyújtható új mikrovállalkozások létrehozására, működő mikrovállalkozások beruházásaira, működő mikrovállalkozások műszaki- technológiai fejlesztésére

6 Ki lehet ügyfél? Természetes személy aki vállalja, hogy az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát Egyéni vállalkozó Mikrovállalkozás összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg (2004. évi XXXIV. Tv. 3.§ (3))

7 A támogatás tárgya Támogatás vehető igénybe – a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzésére; – a gazdasági tevékenységgel érintett épület-hez tartozó építésre, épület-felújításra, épületgépészet kialakítására; – a gazdasági tevékenységgel érintett épület-hez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra fejlesztésre; – minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer bevezetésére.

8 Támogatás mértéke Támogatási intenzitás: 60 % A támogatás összege ügyfelenként egymást követő három pénzügyi évben nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintössze-get. (De minimis)

9 A támogatás mértéke Az ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés esetén legfeljebb 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg támogatás igényelhető. A minőségbiztosítási és környezetirányí-tási rendszer, szabvány bevezetése esetén legfeljebb 20 000 eurónak megfelelő forintösszeg támogatás igényelhető.

10 A támogatás mértéke A jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke és aránya nem haladhatja meg: – a Gépkatalógusban szereplő gépek, berendezések esetében a Gépkatalógusban szereplő referenciaárat; – az építési normagyűjteményben (a továbbiakban: ÉNGY) beazonosítható tételek vonatkozásában az elszámolható kiadás, ÉNGY szerinti referenciaárát.

11 A támogatás mértéke Nem támogatható az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget el nem érő támogatási kérelem.

12 A támogatás igénybevételének feltételei A fejlesztések csak abban az esetben kezdhetőek meg, ha az ügyfél rendelkezik a támogatási kérelem pozitív elbírálásáról szóló határozattal.

13 Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet

14 A támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megőrzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható falusi-, agro-, és ökoturisztikai fejlesztések, beruházások infrastrukturális és szolgáltatási feltételeinek, marketingjének támogatása.

15 Ki lehet ügyfél? Természetes személy Mikro-, kis-, és középvállalkozás (gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó) Non-profit szervezet (társadalmi szervezet- kivéve biztosító egyesület, politikai párt, munkáltató és munkavédelmi szervezet-, alapítvány, közalapítvány, közhasznú társaság, nonprofit gazdaság társaság, közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezet) Önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás Egyházi jogi személy

16 1. célterület Falusi turizmushoz kapcsolódó új minőségi magánszálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már működő szálláshelyek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése, szolgáltatásainak fejlesztése KIVÉVE:!!!! (45/1998. (VI.24.) IKIM rendelet alapján már működő) Szálloda (szálloda étteremmel) Gyógyszálloda Wellness szálloda Garniszálloda (szálloda étterem nélkül) Apartman szálloda Panzió Kemping Üdülőház Turistaszálló Ifjúsági szálló

17 2. célterület Vidéki térségben az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó új minőségi szálláshelyek létrehozása és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, illetve Vidéki térségben az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó már működő szálláshelyek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése és szolgáltatásainak fejlesztése.

18 3. célterület Szálláshelyhez nem feltétlenül kötött minőségi és komplex agro- és ökoturisztikai szolgáltatások kiépítése, vagy már működő szolgáltatások bővítése, korszerűsítése, fejlesztése és marketingje a következő területeken: Alkalmi falusi-, agroturisztikai szolgáltatások Ökoturisztikai szolgáltatások Lovasturisztikai szolgáltatások Vadászati turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások Erdei turizmushoz és természetjáráshoz kapcsolódó szolgáltatások Horgászturisztikai szolgáltatások Borturisztikai szolgáltatások Kerékpáros turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások Vízi turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások A lovas-vadász-erdei-horgász-bor-kerékpáros és vizi turisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó gasztronómiai szolgáltatások

19 Támogatható tevékenységek és elszámolható kiadások Építés, épületfelújítás, -korszerűsítés, épületgépészet a 3. számú mellékletben nem szereplő, a szálláshelyek, szolgáltatások működését szolgáló berendezési tárgyak, eszközök Infrastrukturális és rekreációs fejlesztések kiépítéséhez kapcsolódó beszerzések (2.számú melléklet I. és II. pontja) Horgászati cél esetén árnyékot adó és helyi vízgazdálkodási és talajadottságoknak megfelelő fa fajok telepítése A szolgáltatás működtetéséhez szükséges minősítési eljárás díja A Vhr. 31. §.-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások

20 Támogatás mértéke Természetes személy, mikro-, kis-, és középvállalkozás esetén: az összes elszámolható kiadás 60%-a Települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, egyházi jogi személy, non-profit szervezet esetén: az összes elszámolható kiadás 100%-a, amennyiben a beruházás az ügyfél közhasznú tevékenységének ellátásához köthető az összes elszámolható kiadás 60%-a, amennyiben a beruházás az ügyfél nem közhasznú tevékenységének ellátásához köthető

21 Támogatás igénybevételének feltételei Az 1. célterületen megvalósuló fejlesztés estén: - a fejlesztéssel kialakított(létrehozott, bővített, felújított) szálláshely az alábbi feltételeknek eleget tegyen:- 45/1998. (VI.24.) IKIM rendelet szerinti legalább 4 napraforgós minősítés, - legalább 6 férőhely, - a saját használatú helységektől/lakrészektől való elkülönítettség, - összkomfort. - A 2. célterületen megvalósuló fejlesztés estén: - a legalább 30 férőhelyes, nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshelyek támogathatóak: - legalább „B” kategóriás gyermek-és ifjúsági tábor, telepített sátortábor, „A” kategóriájú turistaház.

22 Az ügyfél kötelezettségei : Az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított 5 évig tart. Az 1. és 2. célterületre irányuló fejlesztés esetén az ügyfél a vendégekenek köteles legalább kétféle szolgáltatást kínálni- amelyből az egyik más szolgáltatóval történő megállapodás alapján is nyújtható- az alábbiak közül: - étkeztetés - szabadidős sport vagy rekreációs szolgáltatás - vezetett túrázási lehetőség - természeti vagy kulturális értékek megismertetése, bemutatása A 3. célterületre ( lovas-vadász-erdei-horgász-bor-kerékpáros- és viziturizmusra) irányuló kapcsolódó fejlesztés estén köteles: - nyitvatartási időben turisták által igénybevehető üzletszerű szolgáltatást nyújtani

23 Az ügyfél kötelezettségei II. Az 3. célterületen megvalósuló fejlesztés estén: - Lovas turisztikai szolgáltatásra irányuló fejlesztés esetén az üzemeltetési kötelezettség alatt a Magyar Lovas Turisztikai Szövetség szerint 3 patkós minősítésű lovas szolgáltatást végezni - Vadászati turizmushoz kapcsolódó szolgáltatás esetén a Mezőgazdasági és Szakigazgatási Hivatal területi szerve által ellenőrzött vadászati jogosultsággal rendelkezni - Horgászturisztikai szolgáltatásokra irányuló fejlesztés esetén horgász turisták számára biztonságosan és higiéniai helységekkel kiépített ingatlanon, az MgSzH területi szerve által ellenőrzött halászati és horgászati jogosultsággal rendelkezni Tagságot fenntartani turisztikai szakmai szervezetben Az 1. célterületen megvalósuló fejlesztés esetén: -a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége által elismert minősítők általi minősítésnek megfelelő szolgáltatást nyújtani.

24 Falumegújítás és Falufejlesztés 135/2008. (X.18.) FVM rendelet

25 Támogatás célja a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állapotának javítása, a helyi piacok létrehozásának és fejlesztésének támogatása.

26 Ki lehet ügyfél? települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat önkormányzati társulás nonprofit szervezet (társadalmi szervezet- kivéve biztosító egyesület, politikai párt, munkáltató és munkavédelmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, közhasznú társaság, nonprofit gazdaság társaság, közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezet) egyházi jogi személy

27 1. célterület Helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró alábbi épületek küls ő felújítására,  települési szilárd burkolatú útvonalak mentén fekv ő épületek;  település központját alkotó vagy közvetlenül övez ő épületek;  helyi turisztikai látványossághoz közvetlenül vezet ő útvonalak mentén fekv ő épületek.  Kapcsolódó zöld felületek, kerítések rendezése, kialakítása, felújítása

28 2. célterület A település környezetét és megjelenését javító kislépték ű infrastruktúra-fejlesztések, illetve az 5. számú mellékletben felsorolt települések területén:  védelem alatt nem álló közparkok;  pihen ő helyek;  sétautak, ide nem értve az utak mentén elhelyezked ő járdákat;  az 1.célterületben meghatározott útvonalak mentén zöld felületek, látvány és használati térelemek kialakítására, meglév ő k fejlesztésére.

29 3. célterület Alapvet ő en a helyben megtermelt mez ő gazdasági termékek értékesítése feltételeinek javítása céljából új piacok létrehozására, meglév ő k fejlesztésére, b ő vítésére, az el ő írásoknak történ ő megfeleltetésére, így a piac területén:  fedett és fedetlen elárusítóhelyek;  egyéb üzlethelyiségek;  egyéb szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek;  raktárak;  Szociális és hatósági helységek;  Kiegészít ő infrastruktúra, szelektív hulladéktárolók

30 4. célterület Kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglév ő k korszer ű sítésére, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003 (XI. 27) GKM rendeletnek megfelel ő en. (EU szabvány)

31 Nem vehet ő igénybe támogatás 1.Célterület esetében oönálló települési alapinfrastruktúra-fejlesztésr e (pl:gáz hálózat, elektromos hálózat, ivóvíz hálózat, szennyvízhálózat) oaz önkormányzatok által a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott, kötelez ő en ellátandó feladatok - kivéve köztemet ő - ellátását szolgáló épület fejlesztésére okastély megnevezés ű ingatlan fejlesztésére; ovár és várrom bemutathatóvá tételére, rekonstrukciójára.

32 Nem vehet ő igénybe támogatás 2. Célterület esetén okastélyok, várak kertjeinek, parkjainak fejlesztésére, oNatura 2000 területen megvalósítandó beruházásra, ogy ű jteményes növénykertek és történeti kertek rendbetételére, ohordalékok takarítására (mederkotrás, -tisztítás, iszaptalanítás), ocsatorna megtisztítására, rendbetételére, infrastrukturális fejlesztésére Nem vehet ő igénybe támogatás Integrált Közösségi és Szolgáltatói Tér címmel rendelkez ő ingatlanon megvalósuló fejlesztésre.

33 Támogatás mértéke A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100 %-a. Kivételek:  Amennyiben a beruházás a 3. célterületen (piac) belüli fejlesztésre irányul, úgy a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 80 %-a  Amennyiben az épület tulajdonosa természetes személy, a jogcímrendelet 4.§ (4) bekezdést ő l eltér ő en az épületet érint ő fejlesztésre vonatkozóan a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 70 %-a. Az ügyfélen kívül az egyéb jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez ő szervezet tulajdonában lév ő épületeken végrehajtott fejlesztés nem támogatható.

34 Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

35 A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszer ű sítése, ezen belül a településkép és a környezet állapotának javítása, az épített, természeti és kulturális örökség és helyi identitás meg ő rzése, megújítása, ezáltal a települések vonzerejének növelése.

36 Ki lehet ügyfél? A támogatási rendelet 4. vagy 5. számú melléklete szerinti településen székhellyel, telephellyel rendelkez ő, ill. ott m ű köd ő : nonprofit szervezet egyházi jogi személy, települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás.

37 1. célterület Helyi vagy országos védelem alatt álló építmények küls ő felújítására, építmény rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az érintett épület vagy épületrész bels ő felújítására, korszer ű sítésére; építmény rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén, az épület közvetlen megközelítését szolgáló gyalogutak kialakítására; építmény rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén parkoló kialakítására; kapcsolódó zöld felületeinek rendezésére, létrehozására, felújítására; kapcsolódó kerítésének kialakításra, felújítására.

38 2. célterület A természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítására, kialakítására. természeti és történelmi látnivalók bemutatását el ő segít ő, már meglév ő útvonal mentén új pihen ő helyek létesítésére, meglév ő k felújítására; természeti és történelmi látnivalók közvetlen környezetének rehabilitációjára;

39 3. célterület Az 1. és 2. célterület alapján megvalósított fejlesztéssel összefüggésben helyi identitás fejlesztését és meg ő rzését, környezeti tudatosságot el ő segít ő intézkedések megvalósítására. tanösvény, tematikus út, túraútvonalak kialakítására; tájékoztató kiadványok készítésére a helyi természeti és történelmi értékekr ő l, a környezet védelmér ő l; helyi természeti, történelmi és kulturális értékekr ő l, környezet védelmér ő l táblák készítésére és elhelyezésére.

40 Nem vehet ő igénybe támogatás lakóépület bels ő részének felújítására, korszer ű sítésére Világörökségi Listára felvett helyszín létesítményének felújítására, korszer ű sítésére az ingatlan-nyilvántartásban kastély megnevezés ű ingatlan felújítására, korszer ű sítésére; az ingatlan-nyilvántartásban vár megnevezés ű ingatlan felújítására, korszer ű sítésére; kizárólag gazdasági funkciót ellátó épületek bels ő részének felújítására, korszer ű sítésére; lakóépület, valamint kastély, vár kertjének, parkjának rendbetételére; az Integrált Közösségi és Szolgáltatói Tér címmel rendelkez ő épületen megvalósuló fejlesztésre az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott fejlesztésekre védett természeti területen, illetve Natura 2000 területen megvalósítandó fejlesztésre; hordalékok takarítására (mederkotrás, -tisztítás, iszaptalanítás).

41 A támogatás mértéke A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100 %-a. Kivétel: Amennyiben az épület tulajdonosa természetes személy, a jogcímrendelet 4.§ (4) bekezdést ő l eltér ő en az épületet érint ő fejlesztésre vonatkozóan a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 70 %-a.

42 Az ügyfél kötelezettségei I. Üzemeltetési kötelezettség, az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart. Az ügyfél köteles az üzemeltetési kötelezettség végéig biztosítani a fejlesztés eredményének közcélra történ ő hasznosítását A fejlesztés megvalósítása esetén köteles biztosítani az építmény legalább heti öt napon való rendszeres látogathatóságát. Amennyiben az ügyfél nem teljesíti a m ű ködési és fenntartási tervben vállalt látogathatósági kötelezettségét, a nem teljesített napok után naponként 10 000 forintot visszafizetésére kötelezett, a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint. Az üzemeltetési kötelezettség id ő tartalma alatt a beruházás tárgya nem idegeníthet ő el, nem adható bérbe és nem terhelhet ő meg.

43 Kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók

44 Alapjogosultsági feltételek  Ügyfél-regisztrációs szám (G001, legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásakor, G002 adatváltozás bejelentése 15 napon belül)  Szervezet a támogatási kérelem benyújtásakor nem áll cs ő d-felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt, természetes személy végrehajtási eljárás alatt;  Nincs lejárt tartozása az MVH felé;  Megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének; (1992. évi XXXVIII. Áht. feltételei szerint)  Nem áll a SAPARD, AVOP, NVT kizárás hatálya alatt.

45 Kett ő s finanszírozás elkerülése  Program szinten  Műveleti szinten  Bizonylati szinten Köztartozás Nem kizáró > Adótartozás levonás

46 Lényege, hogy a Szerz ő dés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK rendelet hatálya alá tartozó vállalkozások által bármely három pénzügyi év id ő szakában odaítélt csekély összeg ű (de minimis) támogatás kummulált összege nem haladhatja meg a 200 000 eurót. Vállalkozás: egyéni vállalkozó, mikro-,kis- vagy középvállalkozás, gt., szövetkezet Ha az ügyfél önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyház, stb. – akkor ez a 200.000 eurós de minimis támogatási összeg jogcímenként külön-külön értend ő. Ha az igényelt a támogatással átlépné a 200.000 eurót, a kérelem elutasításra kerül. De minimis

47 47 Katalógus o k 1. Gépkatalógus 2. Építési normagy ű jtemény

48 48 www.mvh.gov.hu

49 Támogatási és kifizetési kérelem Támogatási kérelem > támogatásra jogosultság Kifizetési kérelem > támogatás igénylése ( elszámolás) ‏ /utólagos finanszírozás/ A kérelem f ő bb részei F ő lap – ügyfélre és kérelemre vonatkozó alapvető információk, nyilatkozatok Betétlapok – támogatás tárgyára vonatkozó részletes információk Mellékletek – támogatásra jogosultságot, vagy pontozási szempontot érintő dokumentumok (nem MVH formanyomtatványok)

50 Alapjogosultság Az MVH érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kérelmet, ha azt  nem formanyomtatványon vagy,  nem postai úton vagy ügyfélkapun,  nem a megadott határid ő ben nyújtották be, vagy  a f ő lap az arra jogosult által nincs, vagy nem megfelel ő módon van aláírva.

51 Benyújtandó mellékletek 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapmásolat Nem saját tulajdonú, vagy más személy olyan jogával terhelt ingatlanon: bizonyító okirat (ügyfél jogosult a beruházást az ingatlanon megvalósítani és az üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni) Tervdokumentáció Egyéb beruházás esetén m ű szaki leírás és dokumentáció Legalább két árajánlat (ha nincs referenciaár) ‏ 5 millió forint alatt pénzügyi terv (gazdálkodás számszerű adatai megelőző két évre, következő öt évre) 5 millió forint felett pénzügyi terv és üzleti vagy m ű ködtetési és fenntarthatósági terv (vállalkozás bemutatása, főbb jellemzői, fejlesztési tervek, célok szöveges formában)

52 Benyújtandó mellékletek Kifizetési kérelemhez:  az els ő, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a joger ő s építési engedély hiteles másolatát vagy az illetékes építésügyi hatóság igazolását arról, hogy a tevékenység nem építési engedélyköteles;  engedélyköteles tevékenység esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a joger ő s hatáskörrel rendelkez ő építési hatóság engedélyét a létesítmény használatba vételéhez.

53 Jogkövetkezmények 1.)Vállalt kötelezettségek nem teljesítése esetén szankcionálás: vállalt munkavállalói létszám (foglalkoztatottanként 2%, min. 350000,-Ft) m ű ködési és fenntartási tervben vállalt nyitvatartási kötelezettség (naponként 10000,-Ft) hátrányos helyzet ű munkavállalói létszám eltérés (2%, min. 350000,-Ft) vállalt árbevétel (30%-nál nagyobb eltérés a 4. évre százalékpontonként 5%) Átlagos foglalkoztatotti létszám (2 ill.5%, minimum 300000,-Ft 2.) Amennyiben az ügyfél nem valós adatot szolgáltatott, akkor a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak min ő sül és az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága megsz ű nik.

54 Pályázatokkal, kérelmekkel kapcsolatos tapasztalatok

55 Formai követelmények Dokumentum hiteles másolata – Kibocsátó hatóság által hitelesített: „eredetivel teljesen megegyező másolat” szöveggel, hitelesítés dátumával, hitelesítő eredeti aláírásával ellátott másolat Együttműködési megállapodás esetében: ugyanaz a szöveg, keltezés, de mindkét fél eredeti aláírásával történjen a hitelesítés – Közjegyző által történő hitelesítés - költséges

56 Árajánlat 2 árajánlat – Részletes – Összehasonlítható – Nettó + ÁFA – Összeférhetetlenség szabályai itt is érvé-nyesek

57 Kötelezettségek A támogatás igénybevételével kötele- zettségeket is vállal az ügyfél: – Üzemeltetési kötelezettség – Megvalósítási kötelezettség (80 %) – Biztosítás – Tájékoztatás és nyilvánosság (logók, szlogenek) – Monitoring adatszolgáltatás

58 Folyamatba épített ellenőrzések Előzetes helyszíni szemle Helyszíni szemle Helyszíni ellenőrzés „ Az ellenőrzés során vizsgálni kell, hogy a kérelemben, a pályázatban, illetve a döntést követően a határozatban, illetve a hatósági szerződésben foglalt adatok, tények, körülmények megfelelnek-e a valóságnak, az intézkedésben való részvétel feltételeit megállapító jogszabályban, illetve a pályázati felhívást tartalmazó közleményben foglaltaknak.” (2007. évi XVII. Tv.)

59 Eljárásrend

60 – Az Ü gyf é l maghatalmaz á st ad a LEADER HACS munkaszervezetének meghatározott tagja r é sz é re, hogy k é relm é t felt ö ltse az ü gyf é lkapus rendszerbe; – A meghatalmaz á st a k é relembeny ú jt á st megelőzően legal á bb tizen ö t nappal kell beny ú jtani a k é relmező lak ó helye vagy sz é khelye szerint illet é kes MVH ter ü leti kirendelts é gére; – Felt ö lt é s ut á n a munkaszervezet meghatalmazott tagja a k é relmet 2 p é ld á nyban kinyomtatja, az ügyféllel együtt aláírja; – A k é relem mell é kleteit az ü gyf é l postai ú ton megk ü ldi az MVH kirendelts é g é re; – A LEADER HACS a t á mogat á si k é relem beny ú jt á s á ra rendelkez é sre á ll ó időszak utols ó napj á t k ö vető legkésőbb 20. napig megk ü ldi a pontoz á si jegyzők ö nyvet az MVH r é sz é re. Kérelem benyújtása ügyfélkapun”A

61 Kérelem benyújtása ügyfélkapun„B – Az Ü gyf é l felt ö lti k é relm é t az ü gyf é lkapus rendszerbe; – Felt ö lt é s ut á n a k é relmet 1 p é ld á nyban kinyomtatja, al áí r á s á val ell á tja é s eljuttatja a LEADER HACS munkaszervezet é hez; – Az ü gyf é l meghatalmaz á st ad a LEADER HACS munkaszervezet meghatározott tagjának, hogy a k é relme vonatkozásában a pontoz á si jegyzők ö nyvet ki á ll í tsa; – A LEADER HACS a k é relem á tv é tel é ről á tad á s- á tv é teli jegyzők ö nyvet á ll í t ki; – A k é relem mell é kleteit az ü gyf é l postai ú ton megk ü ldi az MVH kirendelts é g é re; – A LEADER HACS a t á mogat á si k é relem beny ú jt á s á ra rendelkez é sre á ll ó időszak utols ó napj á t k ö vető legkésőbb 20. napig megk ü ldi a pontoz á si jegyzők ö nyvet az MVH r é sz é re.

62 – Az Ü gyf é l kit ö lti a k é relem formanyomtatv á nyait; – A k é relem 1 p é ld á ny á t eljuttatja a LEADER HACS munkaszervezet é hez; – Az ü gyf é l meghatalmaz á st ad a LEADER HACS munkaszervezet meghat á rozott tagj á nak, hogy a k é relme vonatkoz á s á ban a pontoz á si jegyzők ö nyvet ki á ll í tsa; – A LEADER HACS a k é relem á tv é tel é ről á tad á s- á tv é teli jegyzők ö nyvet á ll í t ki; – A k é relmet é s a mell é kleteit az ü gyf é l postai ú ton megk ü ldi az MVH kirendelts é g é re; – A LEADER HACS a t á mogat á si k é relem beny ú jt á s á ra rendelkez é sre á ll ó időszak utols ó napj á t k ö vető legk é sőbb 20. napig megk ü ldi a pontoz á si jegyzők ö nyvet az MVH r é sz é re. Kérelem benyújtása postai úton

63 Az ü gyf é l meghatalmaz á sa alapj á n a LEADER HACS munkat á rsa(i) elők é sz í ti(k) a k é relmeket az é rt é kel é sre; A LEADER HACS fel á ll í tott d ö nt é shoz ó test ü lete a munkaszervezet előterjeszt é se alapj á n meg á llap í tja a k é relmek pontsz á m á t; A LEADER HACS a t á mogat á si k é relem beny ú jt á s á ra rendelkez é sre á ll ó időszak utols ó napj á t k ö vető legk é sőbb 20. napig k ö teles megk ü ldeni a pontoz á si jegyzők ö nyvet az MVH r é sz é re. A LEADER HACS a k é relmek pontoz á sa alapj á n előzetes t á mogat á si rangsort k ö teles fel á ll í tani, é s azt a t á mogat á si k é relem beny ú jt á s á ra rendelkez é sre á ll ó időszak utols ó napj á t k ö vető legk é sőbb 20. napig megk ü ldeni az IH r é sz é re; A LEADER HACS jogc í menk é nt minimum pontsz á mot javasolhat, annak meg á llap í t á s á t k é rheti az IH-t ó l. PONTOZÁSI JEGYZŐKÖNY KIÁLLÍTÁSA

64 K É RELEM FELDOLGOZ Á SA MVH teljességi és adminisztratív ellenőrzést végez a benyújtott kérelmeken; Ellenőrzés keretében ellenőrzi a LEADER HACS által adott pontszámokat; Pontszám eltérés esetében a végső pontszám megállapítása az IH-n belül működő Forrásallokációs és Minőségi Projektek kiválasztási Bizottság (a továbbiakban: FAB) feladata;

65 K É RELEM FELDOLGOZ Á SA A FAB a végső pontszám meghozatala érdekében egyeztetni jogosult a LEADER HACS-csal, valamint MVH-val is; A FAB által jóváhagyott támogatási rangsor alapján a támogató vagy elutasító határozatok meghozatala az MVH feladata; 2004. évi CXL. törvény rendelkezései alapján a hatósági feladatellátásra nem jogosult LEADER HACS-ok nem hozhatnak határozatot egy közigazgatási eljárás keretében.

66 VölgyVidék iroda 2473 Vál, Vajda J. u. 2. Szendrői Júlia Tel.: 20/352-1604 E-mail: szendroi@szelavi.hu www.volgyvidek.hu www.umvp.eu www.mvh.gov.hu

67 Az ÚMVP Irányító Hatóságának 24/2008. (IV. 4.) közleménye A helyi közösségek számára rendelkezésre álló források (összes forrás) 245,5HVK működési HVK fejlesztésiHVK összes LEADER kiegészítő LEADER működési LEADER fejlesztésiLEADER összes Euro416 7362 361 5042 778 2401 352 855706 0073 425 0884 131 095 Forint102 308 688579 749 232682 057 920332 125 903173 324 719840 859 1041 014 183 823

68

69

70


Letölteni ppt "2008. November 28. Etyek. ÚMVP III. tengely 580 millió forint 2008 – 2013. 17 település 4 intézkedés: –Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése –Turisztikai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések