Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A mérnök szerepe a természetvédelemben Dukay Igor Természetvédelmi szakértő Természetvédelmi mérnök BME, Mérnökökológia 2014. április 15.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A mérnök szerepe a természetvédelemben Dukay Igor Természetvédelmi szakértő Természetvédelmi mérnök BME, Mérnökökológia 2014. április 15."— Előadás másolata:

1 A mérnök szerepe a természetvédelemben Dukay Igor Természetvédelmi szakértő Természetvédelmi mérnök BME, Mérnökökológia 2014. április 15.

2 Műszaki, mérnöki vonatkozások 1. A szerepvállalás térszínei:  Tervezés  Kivitelezés  Fenntartás, üzemeltetés  Döntéshozatal  Oktatás A tervezés, kivitelezés, fenntartás, döntés tárgya, pl.:  Út, híd  Épület (a családi lakóháztól a lakótelepen át az iparcsarnokig, bevásárlóközpontig, szennyvíztisztító telep, zajvédő fal, stb.)  Egyéb műszaki megoldások, technológiák  Terv (településrendezési, kezelési, …)  Hatósági tevékenység (engedélyezés)

3  A környezetvédelmi célú beavatkozások egy része ritkán szándékosan, számos közvetve természetvédelmi célokat is szolgál.  Egyesek hatása nem egyértelmű, sőt ellentétes.  Példák:  Kerékpárút – ha védett, Natura 2000 területen halad  Szennyvíztisztító – ha a kibocsátott vízminőség ront a felszíni víz minőségén  A hatásokat a maguk komplexitásában kell átlátni, kezelni.  A lehetőség a kezünkben van/lehet! Műszaki, mérnöki vonatkozások 2.

4 A természetvédelem szükségessége 1.  Élőhelyek nagy arányú szűkülése, térvesztése  Települési környezet  Művelt területek (szántók, gyepek)  Infrastrukturális elemek (utak, hidak, ipari területek, bányák) térbeli növekedése  Élőhelyek degradációja (minőségi leromlása)  Szerkezetük, fajkészletük elszegényedése  Fajok cseréje  Zavartság  A talaj, a levegő, a vízminőség romlása  Egyes fajok „túlhasználata”  Vadászat  Halászat  Gyűjtés

5  Az élettelen környezeti, természeti elemek megszűnése, csökkenése, állapotromlása  A tájak, a tájkép megváltozása, elszegényedése  Mindezek a lokálistól a globális léptékig! A természetvédelem szükségessége 2.

6 Élőhelyek térvesztése Kis területi kiterjedés   Kisebb terület – kisebb élőhelyi változatosság – kevesebb faj  Különösen a specialista fajok vannak veszélyben.  A terület-körvonal-arány eltolódása = sérülékenység,  Szegélyhatás  Zavarás  Elszigeteltség, ökológiai kapcsolatok hiánya   Terepi (és egyéb, pl. genetikai, viselkedési) kutatások fontossága  A szemlélet- és tudatformálás szerepe  A hatékony terület- és értékvédelem szerepe

7  Általánosságban: az ok a társadalmi és gazdasági igények növekedése, csökkenése (változása) (+ technológiai kérdések)  Utóbbi évtizedekben: 1.TSZ-ek megszűnése 2.Általános pénzszűke 3.EU-kvótarendszer 4.Kényszerművelés A tájhasználat változásának okai Mg-i művelés  Mg-i művelés  A táj regenerálódása, diverzitásának növekedése Újra átgondolni

8 Útkeresés  Területi védelem  „Jogi védelem”  Egyes fajok védelme  Oktatás, nevelés  Ökológiai kapcsolatok megőrzése, kialakítása  Élőhely-rehabilitáció

9 A természetesség kérdése 1.  Természetes-e vagy sem adott élőhely?  „Eredetiség”  Mesterséges élőhelyek?!  Települések, bányatavak, kanalizált patakok, ….  Fokozatok: pl. az ÁNÉR (Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer) szerinti 5 fokozatú élőhely- minősítés  Fő szempontok:  Táji adottságokra való jellemzőség  Fajszám  Érzékeny fajok megléte  …

10 A természetvédelmi törény 4. paragrafusa alapján: „c) természetes állapot: az az élőhely, táj, életközösség, melynek keletkezésében az ember egyáltalán nem, vagy - helyreállításuk kivételével - alig meghatározó módon játszott szerepet, ezért a benne végbemenő folyamatokat többségében az önszabályozás jellemzi; d) természetközeli állapot: az az élőhely, táj, életközösség, amelynek kialakulására az ember csekély mértékben hatott (természeteshez hasonlító körülményeket teremtve), de a benne lejátszódó folyamatokat többségükben az önszabályozás jellemzi, de közvetlen emberi beavatkozás nélkül is fennmaradnak;” A természetesség kérdése 2.

11 A természetvédelmi törvény 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről „Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természet területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk javítása, a jelen és jövő nemzedékek számára való megőrzése, a természeti erőforrásokkal történő takarékos és ésszerű gazdálkodás biztosítása, a természeti örökség és a biológiai sokféleség oltalma, valamint az ember és természet közötti harmonikus kapcsolat – nemzetközi Kötelezettségvállalásainkkal összhangban történő - kialakítása, mint az emberiség fennmaradásának alapvető feltétele, a természet hatékony védelmének létrehozását igényli, ezért a következő törvényt alkotja: …”

12 A Tvt. rendelkezik Például:  A táj általános védelméről  Az élőhely és fajok általános védelméről  Fajok és élőhelyek (területek) védetté nyílvánításáról  A földtani értékek védelméről  A természetvédelmi kezelésről  Az önkormányzatok szerepéről Külön jogszabályok rendelkeznek, például  A védett fajokról, pénzben kifejezett természeti értékükről  Konkrét területek védetté nyilvánításáról (országos, helyi)  A kezelési terv tartalmáról

13 A természetvédelem hazai szervezete  Nemzeti Park Igazgatóságok  Felügyelőségek  Polgári természetőr  Jegyző

14 Védett természeti területek „28. § (1) A védett természeti terület a védelem kiterjedtségének, céljának, hazai és nemzetközi jelentőségének megfelelően lehet:   a) nemzeti park,   b) tájvédelmi körzet,   c) természetvédelmi terület,   d) természeti emlék.”

15 Nemzeti Parkok és Nemzeti Park Igazgatóságok 1.Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2.Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 3.Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 4.Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 5.Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 6.Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 7.Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 8.Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 9.Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 10.Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság NPI ǂ NP NPI ǂ hatóság = Környezet- és Természetvédelmi, Vízügyi Felügyelőség NPI = állami szervezet; országos jelentőségű természetvédelmi területek kezelője, vagyongazdálkodója NP = országos jelentőségű védett terület

16 Tájvédelmi körzetek Például (közel 40 db):  Bihari-sík Tájvédelmi Körzet  Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet  Borsodi-Mezőség Tájvédelmi Körzet  Budai Tájvédelmi Körzet  Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet  Gerecsei Tájvédelmi Körzet  Gödöllői Dombvidék Tájvédelmi Körzet

17 Országos jelentőségű természetvédelmi területek Például (kb. 170 db):  Adonyi természetvédelmi terület  Alcsúti arborétum természetvédelmi terület  Attyai-láprét Természetvédelmi Terület  Babócsai Basa-kert természetvédelmi terület  Bácsalmási Gyapjas Gyűszűvirág Termőhelye Természetvédelmi Terület  Bakonygyepesi zergebogláros Természetvédelmi Terület

18 A törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi   forrás,   láp,   barlang,   víznyelő,   szikes tó,   kunhalom,   földvár. Ex lege-védelem

19 „Egyéb védelem”  Egyedi tájérték  Magyar természeti Értékű területek  Helyi természetvédelmi terület  IBA  MAB – Ember és Bioszféra

20 Nemzetközi természetvédelmi egyezmények  1971: „Ramsari Egyezmény”, „A nemzetközi jelentőségű vadvizekről, …”  1972: Párizs, „Világörökség Egyezmény”  1973: Washington, Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről  1979: Bern, Egyezmény az európai vadon élő növények és állatok természetes élőhelyeinek védelméről  1979: Bonn, Egyezmény a vándorló fajok védelméről  1992: Rio de Janeiro, Egyezmény a biológiai sokféleségről

21 A fajok védelme Védettségi szintek, típusok, pl.:  Védett fajok  Fokozottan védett fajok  Natura 2000 jelölő fajok  IUCN besorolás Nem természetvédelmi okból történő védelem  Korlátozottan hasznosítható fajok  „védett időszakok”, pl. halak ívási időben

22 Élőhelyek (élőhely-típusok) védelme „Magyar Vörös Könyv” (1999):  Védelemre javasolt  Fokozott Védelemre javasolt EU - Natura 2000:  Jelölő élőhelyek

23 Az élettelen természeti környezet védelme  Barlangok (pl. Aggteleki-karszt, Budai-hegység, Bakony)  Sziklakibúvások, sziklaképződmények (pl. „Napóleon-kalapja a Kő-hegyen)  Kőzetréteg-feltárások  Források  Vízesések (pl. a Szinva patakon, Ördögmalom-vízesés/Visegrád)  Ősmaradványok, ősélőhelyek (Ipolytarnóc, Vértesszőlős)  …

24 Nemzeti és nemzetközi ökológiai hálózatok 1.: Nemzeti Ökológiai Hálózat Hármas „szint”:  Magterület  Ökológiai folyosó  Pufferterület

25  Magyarország területének 20 %-a  Alapjai:  Madárvédelmi direktíva  Élőhelyvédelmi direktíva  Ún. jelölő fajok és élőhelyek alapján kerültek kiválasztásra a területek Nemzeti és nemzetközi ökológiai hálózatok 2.: EU – Natura 2000

26 Ökológiai hálózatok: egy példaterület

27 Természetvédelmi tervezés  Környezeti és előzetes hatástanulmányok természet- és tájvédelmi fejezete  Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció  Természetvédelmi kezelési terv  Rendezési tervek természetvédelmi fejezete

28 A természetvédelmi kezelési terv és a természetvédelmi kezelés  Jogszabály írja elő a terv  a tartalmi és formai követelményeit  személyi feltételeit  Egyedei értékekre, helyi és országos védettségű területekre vonatkozhat  10 évre vonatkozik, felül kell vizsgálni  Össze kell hangolni más szakterületekkel, szakpolitikákkal, pl. erdészet és egyéb mezőgazdasági ágazatok, vízgazdálkodás, kulturális értékek (ld. Világörökség) – de saját szakterületen belül is az egyes élőlények esetleg ellentétes ökológiai igényei miatt

29 1.Budapest világörökségi helyszínei 2.Hollókő ófalu és táji környezete (1987. Kulturális) 3.Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai (1995. Természeti) – Szlovákiával közös 4.Az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és közvetlen természeti környezete (1996. Kulturális) 5.Hortobágyi Nemzeti Park – Puszta (1999. Kulturális – kultúrtáj) 6.Pécsi ókeresztény sírkamrák (2000. Kulturális) 7.Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj (2001. Kulturális – kultúrtáj) – Ausztriával közös 8.Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék (2002. Kulturális – kultúrtáj) Világörökségi területek Kijelölés oka lehet Természeti Kulturális ok, illetve Mindkettő BME További VÖ-várományos területekkel bővül a lista.

30 Egy világörökségi példa természetvédelmi vonatkozásai: Hollókő, 2014

31 Hollókő: kultúrtáj és a szukcesszió

32 Natura 2000 hatásbecslés  Célja: Adott beruházás hatásainak bemutatása egy vagy több Natura 2000 terület élőhelyeire, fajaira vonatkozóan  A Környezetvédelmi Felügyelőség határozatban szólítja fel a beruházót az elkészítésére, elkészíttetésére  A beruházó által felkért tervező készíti el megadott szempontok alapján:  Jogszabály adja meg tartalmi és formai követelményeit  A szakértő felé való elvárásokat  Főbb tartalmi részei:  A Natura 2000 terület általános bemutatása (hol van, élőhelyei, fajai)  Élőhelyek és fajok bemutatása általában és  a beruházással összefüggésben (hatások elemzése, mértékük becslése)  Károk csökkentésének lehetőségeit és  a kompenzációt is vizsgálni kell

33 EU - Víz Keretirányelv  Kulcsfogalom a „jó ökológiai állapot” vagy a „jó ökológiai potenciál” elérése  Minden víztérre vonatkozik  Óriási természetvédelmi jelentősége (lenne)

34 Az oktatás és nevelés szerepe és lehetőségei a természet védelmében  Természetismereti táborok  Kutató- és építőtáborok  Oktatóközpontok (nemzeti parki, civil, iskolai)  Ökoiskolák  Szakkörök  Tanösvények  Kiállítások  Skanzen  ….

35 Tanösvények  Különböző fokú és típusú kiépítettség  Csak Pest és Nógrád megyében megközelítőleg 100 darab  Önállóan vagy vezetéssel  Gyalogosan, kerékpárral, lóval

36 Ökoszisztéma szolgáltatások  Levegő minőség javítása („porfogás”, O 2 -termelés, CO 2 -lekötés)  Zajvédelem  Vízminőség javítása  Remediáció  Rekreáció  Kedvező lélektani hatás

37 Híres természetvédők Például:  Jane Goodall  Dian Fossey  Konrad Lorenz  David Attenborough  Gerald Durrell  Jacques Cousteau  Hermann Ottó  Chernel István  Csörgey Titusz

38 „Nem menthetünk meg mindent, amit szeretnénk, de sokkal többet megmenthetnénk, mint akkor, ha soha meg se próbáltuk volna.” Sir Peter Scott, a WWF egyik alapítója

39 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "A mérnök szerepe a természetvédelemben Dukay Igor Természetvédelmi szakértő Természetvédelmi mérnök BME, Mérnökökológia 2014. április 15."

Hasonló előadás


Google Hirdetések