Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 2004. május 03. Befektetési alapok - kollektív befektetések dr. Krizsai János K&H Alapkezelő Rt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 2004. május 03. Befektetési alapok - kollektív befektetések dr. Krizsai János K&H Alapkezelő Rt."— Előadás másolata:

1 1 2004. május 03. Befektetési alapok - kollektív befektetések dr. Krizsai János K&H Alapkezelő Rt.

2 2 Tartalom Szabályozás Jogi struktúrák Találkozási pontok

3 3 A befektetési alapkezelés lényege kisbefektetői tőkebevonás, tőkekoncentráció alapkezelő  befektetési alap  befektetési jegyek  befektetők befektetés-kezelési szolgáltatás nyújtása, illetve igénybevétele

4 4 Kollektív befektetéskezelés jellemzői Befektetési szolgáltatóBefektetési alapkezelő Bizományosi tev.Portfoliókezelés vagyonkezelés Kollektív befektetéskezelés Egyedi ép-ra kötött blanketta szerződés tranzakciószám érdekeltség Egy ügyfél ép. csomagja egyedi szerződés elkülönített kezelés hozamérdekeltség Több ügyfél azonos szerződési feltételek együttes kezelés előre meghatározott jogi keretek között cél: pf-kezelés igénybevé- tele, befektetés kezelés nyújtása volumen érdekeltség

5 5 Kollektív befektetéskezelés európai összehangolása 1. Fontosabb EU direktívák: 85/611 EGK irányelv (UCITS I.)- átruházható értékpapírokra vonatkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról 2001/107 EK ir-elv (UCITS III.) - 85/611/EGK ir-elv módosítása alapkezelő társaságok és az egyszerűsített tájékoztató szabályozása tekintetében 93/22 EGK ir-elv - az értékpapír befektetési szolgáltatásokról 89/298 EGK ir-elv- átruházható értékpapírok nyilvános ajánlattételekor közzéteendő tájékoztató összeállítására, vizsgálatára és terjesztésére vonatkozó követelmények összehangolásáról

6 6 Kollektív befektetés kezelés európai összehangolása 2. Tagállamok kölcsönös bizalma - nemzeti felügyeletek megfelelő tevékenysége Ha az átruházható értékpapírokba fektető kollektív befektetési vállalkozás (UCITS, ÁÉKBV) megfelel a direktíva előírásainak (befektetési politika, allokációs szabályok stb.) a nemzeti felügyeletek európai „passport”- ot adnak. Európai „passport” egyszerűsíti a forgalomba hozatalt egy másik EU tagországban, nem szükséges teljes helyi engedélyezési folyamat relatíve egyszerűbb regisztrációs procedúra

7 7 ÁÉKBV Átruházható értékpapírokba fektető kollektív befektetési vállalkozás (UCITS) amelyek kizárólagos célja nyilvános tőkebevonás, átruházható értékpapírokba fektetés, kockázatmegosztás, befektetési jegyeiket tulajdonosok kérésére vásárolják, vagy váltják vissza Működhetnek: kötelmi jog alapján vagyonkezelő társaság által kezelt közös alapokként (common found) befektetési alapokra von. szabályok alapján - befektetési alapként társasági jog alapján - befektetési társaságokként (investment company)

8 8 Hazai szabályozástörténet 1991. évi LXIII tv. a befektetési alapokról - 1992. 01. 01. 1990. évi VI. tv. egyes értékpapírok nyilvános forgalomba hozataláról és forgalmazásáról, valamint az értékpapír-tőzsdéről 1996. évi CXI. tv. Az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatókról és az értékpapír-tőzsdéről 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról (Tpt.) – 2002. 01. 01. egyes rendelkezések fokozatos hatálybalépése

9 9 Befektetési alapok a Tpt-ben Tőkepiac egységes szerkezetű szabályozása Értékpapírok előállítása és forgalomba hozatala Befolyásszerzés nyilvánosan működő részvénytársaságokban Befektetési szolgáltatók, árutőzsdei szolgáltatók, tevékenységük engedélyezése, működése, Befektetők védelme Befektetési alapok Tőzsde Elszámolóházi, központi értéktári tevékenység Tőkepiacon tevékenységet folyatatókra vonatkozó egységes szabályok – Pénz- és Tőkepiaci Választottbíróság Tevékenység felügyelete

10 10 Az alapkezelési tevékenység felügyelete Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1999. évi CXXIV. tv. Kormány irányítása alatt működő országos hatáskörű közigazgatási szerv felügyelete pénzügyminisztérium által. Tőkepiac egységes felügyelete összevont alapú felügyelet összefüggő vállalkozások között transzparens kockázatkezelés, Felügyelet elől ne legyen „eldugható”

11 11 Tevékenység és tőkeszükséglet a hazai szabályozásban

12 12 Szereplők és jogviszonyok Alapkezelő Forgalmazó AlapBefektető megbízási tulajdonosi bizományosi Kártérítési fel -Tájékoztató Képviseleti - törvényes - szervezeti megbízási Kártérítési fel -Tájékoztató Jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg

13 13 Befektetési jegy mint értékpapír Befektetési jegy: a befektetési alap nevében (javára és terhére) Kibocsátó személye Tpt-ben meghatározott módon és alakszerűséggel Nyilvános ajánlattétel, jegyzés, folyamatos forgalmazás – nyíltvégű Dematerializált ép. - keletkeztetés Sorozatban kibocsátott Azonos névértékű, azonos jogokat biztosító sorozat Elállási jog Vagyoni és egyéb jogokat biztosító Befektető jogai Átruházható Értékpapírszámlán történő jóváírás Értékpapí r Törvényi kellékek

14 14 Prudencia a szabályozásban - tranzakció alapkezelőpartner letétkezelő forgalmazó befektető KELER Rt. tranzakció Befektetők érdekében, alap nevében Egyenlő elbírálás elve Összesítetten, vagy külön Több alapot létrehozhat, elkülönített nyilvántartás

15 15 Általános szerződési feltételek a forgalmazásban Kezelési Szabályzat (KSz) – Tájékoztató melléklete Tpt. 236 § (1) KSz általános szerződési feltételek kibocsátása forgalomba hozatali feltétel tartalmi felépítése Felügyelet szerepe kibocsátáskor jóváhagyás módosításhoz is engedély - KIV. ÁSzF elfogadása a befektető által kifejezett: jegyzési ív, vagy szerződés aláírásával ráutaló mag.: Tájékoztató módosításakor - nem váltja vissza - hirdetmény KSz-ban rögzített fórumokon - határidők a módosítás hatálybalépésére ÁSzF megismerése a gyakorlatban marketing forgalmazó tájékoztatása együttműködés

16 16 Felelősség Kártérítési felelősség kibocsátó és forgalmazó egyetemleges felelőssége, Tpt. 40-43. §: - információ elhallgatásával, tájékoztató félrevezető tartalmával - befektető szerződéstől való elállása (alapoknál csak jegyzésben) - eredménytelen jegyzés - tartam: 5 év, nem kizárható, nem korlátozható felelősség kibocsátó Tpt. 55 § : rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, félrevezető tartalmával okozott kárért tőzsdei bevezetésben közreműködő befektetési szolgáltató felelőssége Felelősségvállaló nyilatkozat

17 17 Jogorvoslat Jogorvoslat a Ptk. alapján - megtámadási jog az ÁSzF tisztességtelen kikötése esetén sérelmet szenvedő fél közérdekű kereset- érintett valamennyi szerződésre kiterjed, KIV. egyéb érvénytelenségi okok pl.,: tévedés Ügyész többletjogai Tpt. 207. § alapján : cél a befektetők még szélesebb körű védelme keresetindítás kibocsátó, forgalmazó, bennfentes személy ellen szerződés érvénytelenségének megállapítása iránt Fővárosi Bíróság hatásköre és kizárólagos illetékessége Fogyasztóvédelmi szabályok alkalmazása Tpt. szerinti befektetési és kiegészítő bef-i szolgáltatások

18 18 Jogi konfliktusok lehetséges forrásai Néhány tényező: alapkezelő és befektető érdekellentéte értékesítés jelentőségének növekedése erősödő konkurencia harc - EU csatlakozás összetettebb, kevésbé átlátható konstrukciók megjelenése Konfliktushelyzetek gyenge hozammegfelelő tájékoztatás hiánya - tetten érhető-e az alapkezelő fel-e?- marketing és értékesítés - marketing - tájékoztató - belső - tájékoztató félrevezető v. szabályozottság és érdekeltség hamis tartalma, összhangja - pü-i folyamatok gyenge átláthatósága - befektetők a pénzükkel szavaznak

19 19 Összegzés Jól szabályozott piac, Tisztességes szereplők Letisztult rendszerek Jól kiépített ellenőrzési folyamat DE: Növekszik a jelentősége a lakossági megtakarításokban Új struktúrák és új szereplők megjelenése Ezért: Befektetővédelem új típusú, növekvő szerepe Felügyelet, szakmai szervezetek, bíróságok növekvő szerepe


Letölteni ppt "1 2004. május 03. Befektetési alapok - kollektív befektetések dr. Krizsai János K&H Alapkezelő Rt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések