Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ ÖNKORMÁNYZATOK FORRÁSAI Magyar – francia önkormányzati pénzügyi konferencia Budapest, 2012. június 28. DDFIP du Cher.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ ÖNKORMÁNYZATOK FORRÁSAI Magyar – francia önkormányzati pénzügyi konferencia Budapest, 2012. június 28. DDFIP du Cher."— Előadás másolata:

1 AZ ÖNKORMÁNYZATOK FORRÁSAI Magyar – francia önkormányzati pénzügyi konferencia Budapest, 2012. június 28. DDFIP du Cher

2 2 Conférence franco-hongroise sur les Finances Locales - Budapest, le 28 juin 2012 TARTALOM Az önkormányzati gazdálkodás néhány alapelve Franciaországban Az önkormányzati költségvetés szerkezete és a bevételek típusai Az önkormányzatok forrásait meghatározó elvek A kiegyenlítő mechanizmusok Az önkormányzatok költségvetési autonómiája Kölcsönfelvétel a helyi beruházások finanszírozása céljából

3 3 Conférence franco-hongroise sur les Finances Locales - Budapest, le 28 juin 2012 Bevezetés: Az önkormányzati gazdálkodás néhány alapelve Franciaországban

4 4 Conférence franco-hongroise sur les Finances Locales - Budapest, le 28 juin 2012 Bevezetés: jogi alapelvek A decentralizált francia rendszer és az önkormányzatok önálló igazgatásának alkotmányban szereplő elve Ehhez kapcsolódik: az önkormányzatok pénzügyi autonómiájának alkotmányban szereplő elve (a francia alkotmány 72-2 cikkelye) 2 ezekből következő elem: a saját források (főleg adók) meghatározó mértéke és a hatáskörátadással együtt járó pénzügyi kompenzáció Egy nélkülözhetetlen szervezeti alapelv Az utalványozó és a kifizető szétválasztásának elve (tehát a kifizetésről döntő és azt végrehajtó elválasztása)

5 5 Conférence franco-hongroise sur les Finances Locales - Budapest, le 28 juin 2012 Bevezetés: önkormányzati szintek és hatásköreik Település (36.600): az önkormányzatiság alapszintje (városfejlesztés, települési utak fenntartása, családi szolgáltatások, vízszolgáltatás…) Településtársulás (2.600): speciális szint a települési hatáskörök közös gyakorlására, de nem igazi önkormányzat Megye (101): szociális hatáskörök, megyei utak, közösségi közlekedés Régió (27): gazdaságfejlesztés, területfejlesztés, szakképzés

6 6 Conférence franco-hongroise sur les Finances Locales - Budapest, le 28 juin 2012 Bevezető: Az önkormányzatok pénzügyi súlya Az önkormányzati szféra pénzügyi súlya 215 Mrd euró (2010-es adat). Összehasonlításként: a szűken vett állami költségvetés 294 Mrd euró. A különböző önkormányzati szintek aránya: KÖLTSÉGVETÉS (Mrd euró)% TELEPÜLÉSEK9241% TELEPÜLÉSTÁRSULÁSOK3616% MEGYÉK6931% RÉGIÓK2712%

7 7 Conférence franco-hongroise sur les Finances Locales - Budapest, le 28 juin 2012 1. Az önkormányzati költségvetés szerkezete és a bevételek típusai

8 8 Conférence franco-hongroise sur les Finances Locales - Budapest, le 28 juin 2012 I.A települési költségvetés általános szerkezete (az oszlopok mérete arányos az adott kategória költségvetési súlyával)

9 9 Conférence franco-hongroise sur les Finances Locales - Budapest, le 28 juin 2012 I.A működési költségvetés  179 Mrd€ a teljes önkormányzati szféra, ebből 75 Mrd€ a települések

10 10 Conférence franco-hongroise sur les Finances Locales - Budapest, le 28 juin 2012 I.A beruházási költségvetés  64 Mrd€ a teljes önkormányzati szféra, ebből 29 Mrd€ a települések BEVÉTELEKKIADÁSOK Beruházási költségvetés Cash flow Beruházási kiadások Hitelfelvétel Elnyert beruházási támogatások A felvett hitelek tőketörlesztése ÁFA-kompenzáció Egyéb

11 11 Conférence franco-hongroise sur les Finances Locales - Budapest, le 28 juin 2012 I.Az önkormányzati bevételek típusai 1.Közvetlen helyi adóbevételek : 1.Átadott adóbevételekről is beszélhetünk, mivel az állam megőrizte az adótípusok meghatározásának és az adók beszedésének monopóliumát miközben biztosítja a kivetett adók értékének átutalását az önkormányzatoknak 2.Havi előlegek átutalásának mechanizmusa 3.Ennek párjaként: az önkormányzatok kötelezően az Államkincstárnál helyezik el pénzeszközeiket 2.Támogatások [dotációk és szubvenciók] : 1.Meghatározott források, amelyek összességében fedezik a gyakorolt hatáskörök költségeit

12 12 Conférence franco-hongroise sur les Finances Locales - Budapest, le 28 juin 2012 I.Az önkormányzati bevételek forrásai

13 13 Conférence franco-hongroise sur les Finances Locales - Budapest, le 28 juin 2012 2. Az önkormányzati bevételeket meghatározó elvek és szabályok

14 14 Conférence franco-hongroise sur les Finances Locales - Budapest, le 28 juin 2012 Az önkormányzatoknak juttatott adók: keretek közé szorított autonóm források (1) Az adóbevételek meghatározása Eredetileg minden önkormányzati szint ugyanazokból az adókból részesedett: az önkormányzat megszavazta az adó mértékét, amelyet ugyanazokra az – állami szervek által megállapított – adóalapokra alkalmaztak. Elindult egy önkormányzati szintenkénti adóügyi specializáció: a helyi iparűzési adó 2009-es reformjával. A helyi adók Lakhatási adó: a bentlakó vagy használó fizeti ; Építményadó [Beépített terület utáni ingatlanadó]: az épület tulajdonosa fizeti. Telekadó [Nem beépített terület utáni ingatlanadó]: a terület tulajdonosa fizeti. Gazdasági adók (Vállalati ingatlanadó és Helyi hozzáadott érték adó) : a gazdasági tevékenységre használt épület, terület után; illetve a hozzáadott érték után.

15 15 Conférence franco-hongroise sur les Finances Locales - Budapest, le 28 juin 2012 Az önkormányzatoknak juttatott adók: keretek közé szorított autonóm források (2) Közvetett hatalom (adókivetési jog) Az állam megszabja a helyi adók kereteit. Az adóalapokat az állami szervek határozzák meg. Az adók mértékének megszavazásakor is érvényesülnek határok (az adókulcsok közötti arányokra vonatkozó szabályok). Keretek közé szorított jog Határt szab az állam az adókulcsok közötti különbségeknek is. Az Iparűzési adó átalakítása megkérdőjelezi-e a pénzügyi autonómiát? A közvetlen adókivetési jog fogalma (az adó mértékének és a bevételek meghatározásának szabadsága).

16 16 Conférence franco-hongroise sur les Finances Locales - Budapest, le 28 juin 2012 Állami támogatások: alapvetően kompenzációs logika Az önkormányzatok általános terheinek kompenzációja ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS (ÁMT: dotáció; azaz normatív) A hatáskörátadás költségeinek kompenzációja ÁLTALÁNOS DECENTRALIZÁCIÓS TÁMOGATÁS MEGYEI BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁS A COLLEGE-EKRE Az állam által elhatározott helyi adók alóli (részleges)mentesség kompenzációja Az ÁFA-nak, mint országos adónak alávetett önkormányzatok kompenzációja ÁFA-KOMPENZÁCIÓS ALAP

17 17 Conférence franco-hongroise sur les Finances Locales - Budapest, le 28 juin 2012 Állami támogatások: maximalizált, meg- határozott, de szabad felhasználású források A költségvetési törvény határozza meg Az állami költségvetésen belül szabályozott módon növekszik a keret Szabad felhasználású források: kötelezettség és hozzárendelés (felcímkézés) nélkül Példa a településeknek juttatott Általános Működési Támogatás kiszámításának feltételeire: Legfontosabb tényezők: lakosságszám és terület

18 18 Conférence franco-hongroise sur les Finances Locales - Budapest, le 28 juin 2012 3. Kiegyenlítő mechanizmusok

19 19 Conférence franco-hongroise sur les Finances Locales - Budapest, le 28 juin 2012 A döntéshozókat egyre inkább foglalkoztató kihívás: a kiegyenlítő mechanizmusok Az eredeti koncepció: a vertikális (függőleges) kiegyenlítés Az önkormányzatoknak juttatott állami támogatások egy töredékét azok relatív szegénységéhez mérve kapják (a közvetlen támogatások nem egész 10%-át) Pl. Településtársulási Támogatás, Vidéki Szolidaritási Támogatás, Városi Szolidaritási Támogatás, Országos Kiegyenlítő Támogatás Jelentős kritérium: az adóerőképesség Egy helyi közösség potenciális gazdagságát úgy számítják ki, hogy a meglévő adóalapokra az átlagos adómértéket alkalmazzák. Általánosabb megközelítés: az önkormányzat jövedelemteremtő képessége kiszámításakor figyelembe veszik a normatív támogatásokat is

20 20 Conférence franco-hongroise sur les Finances Locales - Budapest, le 28 juin 2012 A döntéshozókat egyre inkább foglalkoztató kihívás: a kiegyenlítő mechanizmusok Megjelent egy újraelosztási logika: a horizontális kiegyenlítés A „gazdag” önkormányzatok forrásainak egy töredékét közvetlenül elvonják és a „szegény” önkormányzatoknak juttatják. Pl. Az Ingatlanátírási Illeték Kiegyenlítő Alap vagy a Települési és Társulási Adóbevételi Kiegyenlítő Alap Kis pénzügyi teher, mégis vitatott eszköz.

21 21 Conférence franco-hongroise sur les Finances Locales - Budapest, le 28 juin 2012 4. Az önkormányzatok költségvetési autonómiája

22 22 Conférence franco-hongroise sur les Finances Locales - Budapest, le 28 juin 2012 Önállóság a költségvetés kialakításakor Döntési szabadság (lásd: önálló igazgatás elve) a helyi körülmények függvényében Figyelemben kell venni a költségvetési és pénzügyi kiindulási helyzetet, valamint a közösség helyi sajátosságait. Figyelembe kell venni az állami szervek által meghatározott adóalapokat és az állami támogatásokat. A helyi adók mértékét megszavazza a közgyűlés, Az általános költségvetési alapelvek tiszteletben tartásával: Őszintén felmérni a várható kiadásokat és bevételeket. Biztosítani a kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadásokat. Biztosítani a költségvetés egyensúlyát.

23 23 Conférence franco-hongroise sur les Finances Locales - Budapest, le 28 juin 2012 Utólagos ellenőrző mechanizmusok A pénzügyi autonómia elvének bevezetése magával hozta az előzetes ellenőrzés/engedélyeztetés megszűnését, valamint ezzel párhuzamosan az utólagos ellenőrzések rendszerének kiépítését. Külső, közigazgatási ellenőrzések A „közkönyvelő” saját hatáskörben folytatott ellenőrzései. A döntéseket alávetik a Prefektúra utólagos törvényességi ellenőrzésének (kötelező megküldeni a legfontosabb döntéseket). A költségvetés „bírói” ellenőrzése Ezalatt leginkább az (önkormányzatok pénzügyi bíróságaként működő) Regionális Számvevőszéket értjük, amely főként a költségvetési egyensúly hiánya vagy a kötelező kiadások nem szerepeltetése esetén lép. Politikai ellenőrzés Az önkormányzati közgyűlés

24 24 Conférence franco-hongroise sur les Finances Locales - Budapest, le 28 juin 2012 5. Kölcsönfelvétel a helyi beruházá- sok finanszírozása céljából

25 25 Conférence franco-hongroise sur les Finances Locales - Budapest, le 28 juin 2012 Kölcsönfelvétel Az önkormányzat saját döntése, állami beavatkozás nélkül. A kölcsönfelvételt keretek közé szorítják a szigorú költségvetési szabályok: a kölcsön kizárólag beruházást finanszírozhat (az ún. „valós” költségvetési egyensúly elve alapján). A pénzintézeteknél igényelt finanszírozáshoz ma a közszféra (köztulajdonban lévő bankok, finanszírozási ügynökségek) támogatása szükséges. A nagy önkormányzatoknak lehetőségük van kötvényt kibocsátani. Az eredmény egy kezelhető mértékű adósságállomány: kb. 120 Mrd € a teljes önkormányzati szektor, ezen belül 60 Mrd € a települések adóssága, ami a francia közszféra adósságállományának kis része (miközben a közberuházások 75%-át az önkormányzatok generálják) és lényegesen kevesebb, mint az egy éves működési költségvetésük.

26 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET VITA ÉS KÉRDÉSEK Magyar – francia önkormányzati pénzügyi konferencia Budapest, 2012. június 28.


Letölteni ppt "AZ ÖNKORMÁNYZATOK FORRÁSAI Magyar – francia önkormányzati pénzügyi konferencia Budapest, 2012. június 28. DDFIP du Cher."

Hasonló előadás


Google Hirdetések