Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Információs társadalom, tudásalapú gazdaság, Készítette: Varga Csaba Stratégiakutató Intézet Kht. 2094 Nagykovácsi, Kolozsvár u. 17-19. Tel: (26) 356-044,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Információs társadalom, tudásalapú gazdaság, Készítette: Varga Csaba Stratégiakutató Intézet Kht. 2094 Nagykovácsi, Kolozsvár u. 17-19. Tel: (26) 356-044,"— Előadás másolata:

1 Információs társadalom, tudásalapú gazdaság, Készítette: Varga Csaba Stratégiakutató Intézet Kht. 2094 Nagykovácsi, Kolozsvár u. 17-19. Tel: (26) 356-044, Fax: (26) 389-088 Készítette: Varga Csaba Stratégiakutató Intézet Kht. 2094 Nagykovácsi, Kolozsvár u. 17-19. Tel: (26) 356-044, Fax: (26) 389-088

2 Az információs társadalom integrált fogalma 1.Információs és kommunikációs technológia 1.1.Komputerizáció 1.2.Digitalizálás 1.3.Interaktivitás 1.4.Interoperativitás 1.1.Komputerizáció 1.2.Digitalizálás 1.3.Interaktivitás 1.4.Interoperativitás

3 Az információs társadalom integrált fogalma 1. Információs és kommunikációs technológia 1.5.Globális internet 1.6.Mobil hálózatok, mobil internet 1.7.Komplex hálózatok 1.8.Embert helyettesítő robotok 1.9.Új technológiák 1.5.Globális internet 1.6.Mobil hálózatok, mobil internet 1.7.Komplex hálózatok 1.8.Embert helyettesítő robotok 1.9.Új technológiák

4 Az információs társadalom integrált fogalma 2. Tudásalapú gazdaság 2.1.Hagyományos ipar informatizálása 2.2.Információs iparágak 2.3.Oktatásipar, tudásipar 2.4.Médiaipar, művészeti ipar 2.5.Kommunikációs ipar 2.1.Hagyományos ipar informatizálása 2.2.Információs iparágak 2.3.Oktatásipar, tudásipar 2.4.Médiaipar, művészeti ipar 2.5.Kommunikációs ipar

5 Az információs társadalom integrált fogalma 2. Tudásalapú gazdaság 2.6.Intelligens parkok 2.7.e-gazdaság, e-kereskedelem 2.8.Információs közmű szolgáltatások 2.9.Távegészségügy 2.10.Kutatás + fejlesztés 2.11.Intelligens közlekedés 2.6.Intelligens parkok 2.7.e-gazdaság, e-kereskedelem 2.8.Információs közmű szolgáltatások 2.9.Távegészségügy 2.10.Kutatás + fejlesztés 2.11.Intelligens közlekedés

6 Az információs társadalom integrált fogalma 3.Információs társadalom 3.1.Homo informaticus, tudáspolgár 3.2.Új világszerkezet 3.3.Új társadalomszerkezet 3.4.Intelligens ország és kormányzás 3.5.Intelligens régió és megye 3.1.Homo informaticus, tudáspolgár 3.2.Új világszerkezet 3.3.Új társadalomszerkezet 3.4.Intelligens ország és kormányzás 3.5.Intelligens régió és megye

7 Az információs társadalom integrált fogalma 3.Információs társadalom 3.6.e-közigazgatás 3.7.Digitális ház, család 3.8.e-demokrácia, virtuális agóra 3.9.Virtuális világok 3.10.Távmunka, e-work 3.6.e-közigazgatás 3.7.Digitális ház, család 3.8.e-demokrácia, virtuális agóra 3.9.Virtuális világok 3.10.Távmunka, e-work

8 Az információs társadalom integrált fogalma 4. Információs kor értékei, e-content 4.1.Új írásbeliség, képi világ 4.2.Új racionalitás, új transzcendencia 4.3.Új szabadság, új felelősség 4.4.Innováció, kreativitás, döntésképesség 4.5.Hagyomány és modernitás 4.1.Új írásbeliség, képi világ 4.2.Új racionalitás, új transzcendencia 4.3.Új szabadság, új felelősség 4.4.Innováció, kreativitás, döntésképesség 4.5.Hagyomány és modernitás

9 Az információs társadalom integrált fogalma 4. Információs kor értékei, e-content 4.6.Univerzalizmus és lokalitás 4.7.Új individualizmus, új civil polgár 4.8.Fenntartható fejlődés, ökológia 4.9.Kultúraközpontú nemzet 4.10.Multikulturalizmus 4.11.Tartalomipar, e-content 4.6.Univerzalizmus és lokalitás 4.7.Új individualizmus, új civil polgár 4.8.Fenntartható fejlődés, ökológia 4.9.Kultúraközpontú nemzet 4.10.Multikulturalizmus 4.11.Tartalomipar, e-content

10 Tudástársadalom: A világ kreatív (tudáslényegű) formálhatósága Új aranykor: Kreatív, dinamikus, utópikus világépítés Végső pokol: ökológiai, civilizációs, kulturális katasztrófa

11 Az elméleti feladat Globalizáció és közvetítő rendszer elmélet Kozmosz és planéta-elmélet Ember és tudatelmélet Lokalizáció és közvetítő rendszer elmélet INFORMÁCIÓS KOR ELMÉLET Tudástársadalom elmélet Múlt és jövő- elmélet Valláselmélet, Új istenkép Tudás- elmélet Információ és innováció elmélet

12 A világszerkezet főbb csoportjai és ezek elemei Transzcendens Transzcendens Transzcendens “világ” Transzcendens “világ” (isteni szellem “világa”) (isteni szellem “világa”) Transzcendens “világ” Transzcendens “világ” (isteni szellem “világa”) (isteni szellem “világa”) Világegyetem Világegyetem (einsteini téridő “rendszer”) (einsteini téridő “rendszer”) Tejút galaxis Tejút galaxis Világegyetem Világegyetem (einsteini téridő “rendszer”) (einsteini téridő “rendszer”) Tejút galaxis Tejút galaxis Kozmikus Kozmikus Planetáris Planetáris Naprendszer Naprendszer Föld bolygó Föld bolygó Naprendszer Naprendszer Föld bolygó Föld bolygó

13 A világszerkezet főbb csoportjai és ezek elemei Globális Globális Korlátozottan globális (a fejlett világ)Korlátozottan globális (a fejlett világ) Globális-szigetek (pl: Ausztrália, Dél-Afrika)Globális-szigetek (pl: Ausztrália, Dél-Afrika) Kontinentális (pl: Európa, Ázsia. Észak-Amerika)Kontinentális (pl: Európa, Ázsia. Észak-Amerika) Globálisból egyelőre kimaradtak (pl: harmadik világ alsó fele)Globálisból egyelőre kimaradtak (pl: harmadik világ alsó fele) Korlátozottan globális (a fejlett világ)Korlátozottan globális (a fejlett világ) Globális-szigetek (pl: Ausztrália, Dél-Afrika)Globális-szigetek (pl: Ausztrália, Dél-Afrika) Kontinentális (pl: Európa, Ázsia. Észak-Amerika)Kontinentális (pl: Európa, Ázsia. Észak-Amerika) Globálisból egyelőre kimaradtak (pl: harmadik világ alsó fele)Globálisból egyelőre kimaradtak (pl: harmadik világ alsó fele)

14 A világszerkezet főbb csoportjai és ezek elemei Közvetítő rendszer (államcsoportok és államok) Közvetítő rendszer (államcsoportok és államok) Rész-kontinentális (pl.Közép-Európa) Rész-kontinentális (pl.Közép-Európa) Szubregionális (pl. EU- régiók) Szubregionális (pl. EU- régiók) Nemzeti Nemzeti Állami Állami Rész-kontinentális (pl.Közép-Európa) Rész-kontinentális (pl.Közép-Európa) Szubregionális (pl. EU- régiók) Szubregionális (pl. EU- régiók) Nemzeti Nemzeti Állami Állami

15 A világszerkezet főbb csoportjai és ezek elemei Lokális Lokális Emberi Emberi Régió (államon belül) Régió (államon belül) Kistérség (településcsoport) Kistérség (településcsoport) Település (város, falu) Település (város, falu) Családok Családok Régió (államon belül) Régió (államon belül) Kistérség (településcsoport) Kistérség (településcsoport) Település (város, falu) Település (város, falu) Családok Családok Egyéni szellemek Egyéni szellemek Egyéni szellemnélküliek Egyéni szellemnélküliek Egyéni szellemek Egyéni szellemek Egyéni szellemnélküliek Egyéni szellemnélküliek

16 Identitás mező (mikro- társadalmi kozmosz) Igazi énmező (isteni én) Kollektív tudat mező (+társadalmi tudattalan) Pléroma (Tiszta Fény tartománya) Szellemi mező (mentáltest) + személyes tudattalan Életerő mező (asztrál test + étertest) Személyes fizikai mező Fizikai világ mező (természet és épített kör- nyezet) Társadalmi mező Új ember- kép (az ember külső és belső mezői ) belső mezői ) Új ember- kép (az ember külső és belső mezői ) belső mezői )

17 Az információs kor globális értelemadásai Valóságképe, kiindulópontja Elmélete, filozófiája Domináns jövőképe Emblematikus képviselői Nincs értelemadás A planetáris valóságvilág önfejlődése Egyetlen értelemadás sem érvényes Nincs jövőképe, de nincs veszélyképe sem Nincs képviselője Negatív értelemadás 1. A gonosz globális világ gonosz cselekedetei Konfliktus- elméletek a világellen- tétekről Elég volt a gazdasági és politikai erőfölényekből Daniel C. Korten, stb. Negatív értelemadás 2. A vég előtti legeslegutolsó pillanat A vég immanenciája, paroxizmus A gondolkodás végleges bizonytalanság a (nincs utópia) Jean Baudrillard, stb. Technológiai értelemadás A világ működtethető techno-rendszer Technológia- és innováció- elméletek Technoutópia, információs szupersztráda Bill Gates, stb.

18 Az információs kor globális értelemadásai Valóságképe, kiindulópontja Elmélete, filozófiája Domináns jövőképe Emblematikus képviselői Pozitív értelemadás 1. Az isteni valóság, a metafizikai világ létezik Transzcenden- tális értelemadások Isten feltámad, transzcendens szubjektum Karl Rahner, B. Ramana Maharsi Pozitív értelemadás 2. Szembefordulás a metafizikával és a modernnel Posztmodern (és posztmodern utáni) elméletek A szubjektum és a beszéd/szöveg halála Jean-Francois Lyotard, J. Derrida Pozitív értelemadás 3. Cybervalóság és cyberpunk Információs közösség, közvetlen demokrácia Virtuális valóság, kreatív világ, cyberjövő Yoneji Masuda, Timothy Leary, stb. Pozitív értelemadás 4. Globális tudásalapú kor Hálózati társadalom, tudástársadalom elméletei Tudás- társadalom paradigma M. Castells, Nico Stehr, K.S. Cook

19 Az információs kor globális értelemadásai Valóságképe, kiindulópontja Elmélete, filozófiája Domináns jövőképe Emblematikus képviselői Előjel nélküli értelemadás 1. Négydimenziós tér (téridő) A fizika egyesített elmélete Táguló világegyetem, görbülő téridő Stephen W. Hawking, Fritjof Capra Előjel nélküli értelemadás 2. Transzperszo- nális valóság Egyesített ember- és tudatelméletek Új tudatosságok Stanislaw Grof, Peter Russell, stb. Előjel nélküli értelemadás 3. Vissza korábbi korok életformáihoz Fenntartható gazdaság és társadalom Környezet- és emberbarát társadalom H. Daly, Ulrich Beck, Helmut Creutz, stb.

20 A globális információs kor metaforgatókönyvei  Negatív forgatókönyvek: 1.A fejlett világ átmeneti világuralma 2.A fejletlen és fejlett világok közötti konfliktusok 3.A fejlett világ magas szintű izolációja 4.Globális pénzipar totális csődje 2.A fejletlen és fejlett világok közötti konfliktusok 3.A fejlett világ magas szintű izolációja 4.Globális pénzipar totális csődje 1.A fejlett világ átmeneti világuralma 2.A fejletlen és fejlett világok közötti konfliktusok 3.A fejlett világ magas szintű izolációja 4.Globális pénzipar totális csődje 2.A fejletlen és fejlett világok közötti konfliktusok 3.A fejlett világ magas szintű izolációja 4.Globális pénzipar totális csődje

21 A globális információs kor metaforgatókönyvei  Pozitív forgatókönyvek: 1.A házasság: pénzipar + információs társadalom 2.Részleges fenntartható fejlődés segítése 3.A fejlett világ új “globális” információs modellje 4.A földi civilizáció új kultúra-modellje 2.Részleges fenntartható fejlődés segítése 3.A fejlett világ új “globális” információs modellje 4.A földi civilizáció új kultúra-modellje 1.A házasság: pénzipar + információs társadalom 2.Részleges fenntartható fejlődés segítése 3.A fejlett világ új “globális” információs modellje 4.A földi civilizáció új kultúra-modellje 2.Részleges fenntartható fejlődés segítése 3.A fejlett világ új “globális” információs modellje 4.A földi civilizáció új kultúra-modellje

22 A globális információs kor metaforgatókönyvei  A pozitív forgatókönyvek változatai, lépcsői: 1.Információs-kommunikációs technológiák forradalmai 2.Az információ-gazdagok hálózati társadalma 3.A fejlett északi tudástársadalmak 4.Az új globális kultúratársadalom 2.Az információ-gazdagok hálózati társadalma 3.A fejlett északi tudástársadalmak 4.Az új globális kultúratársadalom 1.Információs-kommunikációs technológiák forradalmai 2.Az információ-gazdagok hálózati társadalma 3.A fejlett északi tudástársadalmak 4.Az új globális kultúratársadalom 2.Az információ-gazdagok hálózati társadalma 3.A fejlett északi tudástársadalmak 4.Az új globális kultúratársadalom

23 Az információs korszak nemzeti/állami alternatívái  ELSŐ ALTERNATÍVA: az információs kor ellenőrizetlenül végigsöpör

24 Az információs korszak nemzeti/állami alternatívái  MÁSODIK ALTERNATÍVA: az információs kor Magyarországot kiselejtezi (kimaradunk a globalizációból) az információs kor Magyarországot kiselejtezi (kimaradunk a globalizációból)

25 Az információs korszak nemzeti/állami alternatívái  HARMADIK ALTERNATÍVA: az információs kor elől (amennyire tudunk) elzárkózunk

26 Az információs korszak nemzeti/állami alternatívái  NEGYEDIK ALTERNATÍVA: az információs kort nyögve-nyelősen (központilag) kontrolláljuk

27 Az információs korszak nemzeti/állami alternatívái  ÖTÖDIK ALTERNATÍVA: az információs kort (amennyire lehet) saját stratégiánk szerint alakítjuk a Kárpát- medencében  NINCS ESÉLY A KÍVÜL MARADÁSRA!! az információs kort (amennyire lehet) saját stratégiánk szerint alakítjuk a Kárpát- medencében  NINCS ESÉLY A KÍVÜL MARADÁSRA!!

28 1.Olcsóbb, gyorsabb és biztonságosabb Internet Olcsóbb és gyorsabb Internet hozzáférés Gyors Internet a kutatóknak és diákoknak Biztonságos hálózatok és intelligens kártyák Olcsóbb és gyorsabb Internet hozzáférés Gyors Internet a kutatóknak és diákoknak Biztonságos hálózatok és intelligens kártyák e -Europe akcióterv

29 2.Befektetés az emberekbe és az ismeretekbe Az európai ifjúság beléptetése a digitális korszakba Munka a tudás-alapú gazdaságban Mindenki részvétele a tudásalapú gazdaságban Az európai ifjúság beléptetése a digitális korszakba Munka a tudás-alapú gazdaságban Mindenki részvétele a tudásalapú gazdaságban e -Europe akcióterv

30 3.Az Internet használatának ösztönzése eAz e -kereskedelem elősegítése Elektronikus közigazgatás: elektronikus hozzáférés a közszolgáltatásokhoz eAz e -kereskedelem elősegítése Elektronikus közigazgatás: elektronikus hozzáférés a közszolgáltatásokhoz e -Europe akcióterv

31 3.Az Internet használatának ösztönzése Távegészségügy Digitális tartalom a globális hálózatoknak Intelligens közlekedési rendszerek Távegészségügy Digitális tartalom a globális hálózatoknak Intelligens közlekedési rendszerek e -Europe akcióterv

32 Az új gazdaság fogalmai Tudásalapú gazdaság Információs és kommunikációs gazdaság e-gazdaság e-kereskedeleme-kereskedelem Internet gazdaság

33 e e -gazdaság: az intelligens régiókra épülő magyar gazdaság tudásalapú hálózati gazdasága  a magyar e -gazdaság szubregionális része a globális -mindenekelőtt az európai-tudásalapú hálózati gazdaságnak. e -GAZDASÁG

34 Ma a gazdasági növekedés és a termelékenység legfontosabb mozgatóereje a tudás, amely elsősorban a technológiában, s az emberi lényben pedig mint szellemi tőke testesül meg. A „tudásalapú gazdaság” kifejezés a tudás és a technológia gazdasági növekedésre gyakorolt hatásának felismeréséből és elismeréséből született meg. Az OECD gazdaságokban a jólét, a teljesítmény és a foglalkoztatottság növekedését a tudásintenzitás és a magas technológia dinamikus fejlődése határozza meg. A tudásalapú gazdaság az OECD szerint

35 Az OECD gazdaságok közvetlenül a termelésben, a tudás és az információ felhasználásán és elosztásán alapulnak A gazdasági teljesítmények szempontjából alapvetően fontos a tudásba történő befektetés, valamint az ismeretek elosztása a hivatalos és nem hivatalos csatornákon (a megszülető információs társadalomban a számítógép- és távközlési hálózatokon keresztül). A tudásalapú gazdaság az OECD szerint

36 A tudásteremtés, tudásátadás és tudásközvetítés, a technológiaáramlás fontossága megköveteli a tudáshálózatok, valamint a „nemzeti innovációs rendszerek”, mint gazdasági meghatározók jobb megértését. A modern tudásalapú gazdaságokat a magas műszaki beruházások, a magas színvonalú gyáripar, az információs technológiák magas arányú felhasználása, a folyamatos tanulás igényével az egyre magasabban képzett munkaerő és az ehhez kapcsolódó termelékenységi eredmények jellemzik. A tudásalapú gazdaság az OECD szerint

37 Az e-Gazdaság forgalma az Európai Unió országaiban és országcsoportjaiban (különböző becslések – millió USD-ben 1995-19961996-1997200-20012001-2002 Benelux134800 Franciaország0461008367 Németország073970016090 Olaszország013900 Hollandia2 Spanyolország011500 Egyesült Kir.2691100012872 Egyéb EU266730027031 EU összesen65964430064360

38 Az e-Gazdaság legfontosabb magyarországi mutatói Fogyasztói elektr. ker-i forg. (mFt) Vállalatközi elektr. ker-i forg. (mFt) B2B webes alkalmazások forgalma (mFt) Online reklámipar forgalma (mFt) Online-bank használók száma 1998 2424,70n.a. 1999 8481,40,929010000 2000* 243135,32,473041100 2001* 778219,67,11380112000 2002* 1711387,215,82300 Nincs becslés * Becslés Forrás: Carnation Consulting

39 Az információs társadalom kiépítésének ütemezése a következő Magyarországon Forrás: A Stratégiakutató Intézet becslése, 2000. július

40 100 70 80 50 30 n.a. – Önkormányzatok Honlappal rendelkezők Elektronikus ügyintézés 755010 – A kormányzat és hivatalai Elektronikus ügyintézés 100 75 100 100 50 100 90 40 90 60 20 – Vállalkozások Számítógépes ellátottság Hálózati elérés Mobil internet 80 50 90 70 35 60 50 20 30 18 2 – Családok Számítógépes ellátottság Hálózati elérés Mobil internet Elérendő arány (százalék) Jelenleg 2005-ig 2010-ig 2015-ig Érintett csoportok, kritériumok

41 Az Internet-használók számának közelmúltbeli és várható alakulása Magyarországon (becslések) Az Internet-használók számának közelmúltbeli és várható alakulása Magyarországon (becslések)

42 Használat módja1997*1998*1999*2000**2001** Egyetem, főiskola 90000180000200000240000290000 Sulinet (általános és középiskola) 060000100000140000200000 Kormányzat 5000700090001100019000 Cégek 60002500070000130000240000 Egyéni 1125057000125000210000370000 Más módon (mobil- telefon, kábeltele- vízió) --90002000060000 ÖSSZESEN112250329000513000778000 1179000 Forrás: *Figyelő, 2000. május 18-24. **Stratégiakutató Intézet Kht. 2000. július

43 Tudásszerkezet Magyarországon Szuperelit(magaskultúratulajdonosok) Európai követelmény Jelenleg Max.3% Min. 10% Elit (diplomások és értelmiség, információ gazdagok)Max.8-10% Min. 30%

44 Tudásszerkezet Magyarországon Középrétegek (középfokú és nyolc általános) Európai követelmény Jelenleg Max.50-60% Min. 45% Iskolázatlanok, fél analfabéták, analfabéták (információ szegények, kommunikációbólkizáródtak)Min.30-35% Max. 15-20%

45 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája 1.Nemzeti információs hozzáférési stratégia (intelligens, szélessávú információs- kommunikációs hálózatok) 1.Nemzeti információs hozzáférési stratégia (intelligens, szélessávú információs- kommunikációs hálózatok)

46 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája 2.A kormányzat információmodellje (nyitott kormányzás és elektronikus önkormányzás; digitális állam; az információs korszak jogrendje) 2.A kormányzat információmodellje (nyitott kormányzás és elektronikus önkormányzás; digitális állam; az információs korszak jogrendje)

47 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája 3.Tudásalapú gazdaság programja (a tudásalapú gazdaság térhódítása és dominanciája Magyarországon) 3.Tudásalapú gazdaság programja (a tudásalapú gazdaság térhódítása és dominanciája Magyarországon)

48 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája 4.Az információs korszak munkavilága (az új munkaszervezetek, új munkatípusok és táv-munkamódok, foglalkoztatási modellek koncepciója) 4.Az információs korszak munkavilága (az új munkaszervezetek, új munkatípusok és táv-munkamódok, foglalkoztatási modellek koncepciója)

49 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája 5.A magyar tudástársadalom koncepciója (az alap, közép felső és felnőttoktatás mennyiségi és minőségi fejlesztésének stratégiája) 5.A magyar tudástársadalom koncepciója (az alap, közép felső és felnőttoktatás mennyiségi és minőségi fejlesztésének stratégiája)

50 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája 6.A távszolgáltatások programja (a levelezéstől a távegészségügyig, a közlekedéstől a banki szolgáltatásig, a távmunkától a távoktatásig)

51 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája 7.Az információhoz jutás stratégiája (az információs polgár egyéni, családi, kisközösségi programjai, kezdve a digitális családi háztól a családi tartalomszolgáltatásig)

52 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája 8. Elektronikus demokrácia előkészítése (a demokrácia új modellje, a közvetlen demokrácia fejlődése, például az on- line választási rendszer, a virtuális képviselők hálózatai, stb.) 8. Elektronikus demokrácia előkészítése (a demokrácia új modellje, a közvetlen demokrácia fejlődése, például az on- line választási rendszer, a virtuális képviselők hálózatai, stb.)

53 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája 9.A nemzeti kommunikációs stratégia (a globális kommunikációs rendszerben a magyar hírközlési, távközlési program és a médiastratégia 9.A nemzeti kommunikációs stratégia (a globális kommunikációs rendszerben a magyar hírközlési, távközlési program és a médiastratégia

54 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája 10.Regionális információs társadalmak terve (a magyar regionális információs társadalom projektek koncepcionális megvalósítása) 10.Regionális információs társadalmak terve (a magyar regionális információs társadalom projektek koncepcionális megvalósítása)

55 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája 11.Átfogó tartalomipari program (új tudás előállítása, a kulturális hagyomány-átadás, a magyar kontentipar /tudásipar/) 11.Átfogó tartalomipari program (új tudás előállítása, a kulturális hagyomány-átadás, a magyar kontentipar /tudásipar/)

56 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája 12.Közép-európai cybertér koncepciója (magyar program a kárpát-medencei cyber társadalom megtervezésére és megvalósítására) 12.Közép-európai cybertér koncepciója (magyar program a kárpát-medencei cyber társadalom megtervezésére és megvalósítására)

57 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája +1.Az információs társadalom irányítása, intézményei és működési elvei

58 Globális szerepek esélyei a tudásrégióban Intelligens város: minden lakásba és irodába telefon-, kábeltelevíziós-, vagy mobilalapú Internet kapcsolat Intelligens város: minden lakásba és irodába telefon-, kábeltelevíziós-, vagy mobilalapú Internet kapcsolat Intelligens régió: pénzügyi, befektetési központ Intelligens régió: pénzügyi, befektetési központ

59 Globális szerepek esélyei a tudásrégióban Intelligens kistérség: tudomány”város” (magyar vagy közép-európai kutató és fejlesztő központok) Intelligens kistérség: tudomány”város” (magyar vagy közép-európai kutató és fejlesztő központok) Technológiafejlesztési övezet: szellemi tőke parkok (tudomány parkok, innovációs parkok, jövőparkok) Technológiafejlesztési övezet: szellemi tőke parkok (tudomány parkok, innovációs parkok, jövőparkok)

60 Globális szerepek esélyei a tudásrégióban Intelligens város: közép-európai egyetemi központ (öt-hét nyelven oktató virtuális egyetemek) Intelligens város: közép-európai egyetemi központ (öt-hét nyelven oktató virtuális egyetemek) Intelligens kistérség: életmódpark (komplex gazdasági-társadalmi fejlesztés) Intelligens kistérség: életmódpark (komplex gazdasági-társadalmi fejlesztés)

61 Globális szerepek esélyei a tudásrégióban Intelligens település: regionális médiaközpont (médiaparkok, filmgyárak, digitális televíziók, tudáscsatornák) Intelligens település: regionális médiaközpont (médiaparkok, filmgyárak, digitális televíziók, tudáscsatornák) Intelligens régió: információs gazdaság központja (szoftveripar, elektronikai cégek) Intelligens régió: információs gazdaság központja (szoftveripar, elektronikai cégek)

62 Globális szerepek esélyei a tudásrégióban Intelligens város: biotechnológiai központ Intelligens város: biotechnológiai központ Intelligens régió: logisztikai csomópont Intelligens régió: logisztikai csomópont Intelligens régió: TUDÁSRÉGIÓ

63 Hol készül intelligens megye (régió) program? 2001. március

64

65

66

67 Tudásrégió projekt Pest és Bács-Kiskun megyében regionális információs társadalom projekt vidékfejlesztés az ezredfordulón Információ: Tel: 26-356-044, 26-389-088; E-mail:strategia@elender.hu regionális információs társadalom projekt vidékfejlesztés az ezredfordulón Információ: Tel: 26-356-044, 26-389-088; E-mail:strategia@elender.hu

68 A Tudásrégió projekt elemei Digitális önkormányzás Szélessávú, interaktív hálózat építése Technológia fejlesztési övezet és tudásalapú gazdaság Digitális önkormányzás Szélessávú, interaktív hálózat építése Technológia fejlesztési övezet és tudásalapú gazdaság

69 A Tudásrégió projekt elemei Távoktatási központok Távoktatási központok Távegészségügyi fejlesztések Távegészségügyi fejlesztések Intelligens falvak, városok Intelligens falvak, városok

70 A Tudásrégió projekt elemei Teleházak, tudásházak Teleházak, tudásházak Interaktív rádiók, televíziók, tudáscsatornák Interaktív rádiók, televíziók, tudáscsatornák Tartalomszolgáltatási programok Tartalomszolgáltatási programok Teleházak, tudásházak Teleházak, tudásházak Interaktív rádiók, televíziók, tudáscsatornák Interaktív rádiók, televíziók, tudáscsatornák Tartalomszolgáltatási programok Tartalomszolgáltatási programok

71 A projektek típusai 1. Két megyét átfogó 2. Egy-egy megyére kiterjedő 3. Egy-egy megyében pilot projektek A Tudásrégió projekt partnerei Finn, svéd, osztrák, német információs társadalom projektek (RISI-projektek) 1. Két megyét átfogó 2. Egy-egy megyére kiterjedő 3. Egy-egy megyében pilot projektek A Tudásrégió projekt partnerei Finn, svéd, osztrák, német információs társadalom projektek (RISI-projektek)

72 Tudásrégió projekt Pest megyében I. Megyei projektek Témák Települések, kistérségek Megyei információs, kommunikációs projekt (Megyei Közgyűlés) Minden településen, ahol önkormányzat van (virtuális megye) Megyei távoktatási (és távmunka) projekt Fót (Tudásfolyó projekt) Budaörs stb.

73 Tudásrégió projekt Pest megyében I. Megyei projektek Témák Települések, kistérségek Megyei távegészségügyi projekt Budaörstől Solymárig Ócsa és térsége Tudásfolyó projekt Budakeszi, Nagykovácsi Technológia fejlesztési övezet projekt (tudomány park) BudaörsFót,Szada

74 Tudásrégió projekt Pest megyében I. Kistérségi projektek TelepülésekProjektek Budakeszi,Nagykovácsi,Solymár Távoktatási központ 1. Teleházak Egészségügyi információrendszer Technológiai övezet Vác és Kistérsége Interaktív rádió, Technológiai övezet

75 Tudásrégió projekt Pest megyében I. Kistérségi projektek TelepülésekProjektek Fót,Veresegyház,Erdőkertes Távoktatási központ Digitális galéria Intelligens falu Fóton, Erdőkertesen Missziós egészségház, Tudásház Gödöllő és Kistérsége Intelligens város Technológiai övezet

76 Tudásrégió projekt Pest megyében I. Kistérségi projektek TelepülésekProjektek Gyömrő és Kistérsége Intelligens falu és kistérség, Technológiai övezet Monor, Ócsa és Kistérsége Interaktív televízió, Térségi információs forrásközpont Ócsán, Térségfejlesztés

77 Tudásalapú gazdaság fejlesztése a Pest és Bács-Kiskun megyei tudásrégióban Pest megye RészprojektneveHelyeKészültségi fok fokMegjegyzés Interaktívkábelhálózat Pest megye (Novotron Kft.) épül Digitális ön- kormányzás Pest megye (SZÜV+Elender) Öt településen

78 Tudásalapú gazdaság fejlesztése a Pest és Bács-Kiskun megyei tudásrégióban Pest megye RészprojektneveHelyeKészültségi fok fokMegjegyzés Technológiaiövezet Pest megye (INNOTECH)elindult TudásházakFót,Gyömrő,Tök,Ócsa,stb.Fótonmegnyilt INCOPARK

79 Tudásalapú gazdaság fejlesztése a Pest és Bács-Kiskun megyei tudásrégióban Pest megye RészprojektneveHelyeKészültségi fok fokMegjegyzés Felnőttoktatási távoktatás távoktatás konzorcium konzorciumFótProjekttervkészen FelsőoktatásitávoktatásikonzorciumBudaörsProjektterv készen készen Önkormányzatmegszavazta

80 Tudásalapú gazdaság fejlesztése a Pest és Bács-Kiskun megyei tudásrégióban Pest megye RészprojektneveHelyeKészültségi fok fokMegjegyzés Intelligensfalurész építés építés Tök, Fót Intelligens falvak,városok falvak,városokfejlesztése Gödöllő, Fót, Gyömrő, Tök, stb. stb.Fóton,Gyömrőnelindult Új családi házas telepek

81 Tudásalapú gazdaság fejlesztése a Pest és Bács-Kiskun megyei tudásrégióban Pest megye RészprojektneveHelyeKészültségi fok fokMegjegyzés e-kereskede-lem Pest megye (Trebag Kft.) Távegészség-ügyiprojekt Érd, Kistarcsa, Budakeszi,VeresegyházaProjektterv készen készen Projektkész

82 Tudásalapú gazdaság fejlesztése a Pest és Bács-Kiskun megyei tudásrégióban Bács-Kiskun megye RészprojektneveHelyeKészültségi fok fokMegjegyzés InteraktívkábelhálózatBács-KiskunmegyeProjekttervkészül Digitális ön- kormányzásBács-Kiskunmegye (SZÜV, stb.) Projektelőkészítés

83 Tudásalapú gazdaság fejlesztése a Pest és Bács-Kiskun megyei tudásrégióban Bács-Kiskun megye RészprojektneveHelyeKészültségi fok fokMegjegyzés TechnológiaiövezetBács-Kiskunmegye TudásházakÖt-hattelepülésenProjektelőkészítésMegyeitudásházépül

84 Tudásalapú gazdaság fejlesztése a Pest és Bács-Kiskun megyei tudásrégióban Bács-Kiskun megye RészprojektneveHelyeKészültségi fok fokMegjegyzés Intelligens falvak,városok falvak,városokfejlesztéseKét-háromtelepülésProjektelőkészítés FelsőoktatásitávoktatásikonzorciumKecskemétProjektterv félig készen Virtuálisegyetem

85 Tudásalapú gazdaság fejlesztése a Pest és Bács-Kiskun megyei tudásrégióban Bács-Kiskun megye RészprojektneveHelyeKészültségi fok fokMegjegyzés e-kereskede-lemBács-Kiskunmegye Távegészség-ügyiprojektBács-KiskunmegyeProjektterv félig készen

86 A Tudás-völgy építészeti-szervezeti központja Interaktív fejlesztési adatbázis Első Magyar Szellemi Tőke Társaság Kreatív Média Központ A Tudás-völgy virtuális elemei A Tudás-völgy projekt alapelemei

87 Mit hoz az információs kor? Felszabaduló lokalitásAlávetett lokalitás Egyén újjászületéseIndividuum halála Isten feltámadásaIsten halála Információs globalitás Nem teljes gazdasági és politikai globalitás Közlekedés a fizikai és szellemi univerzumban Kilépés a (fizikai) univerzumba Történelem folytatásaTörténelem vége Információs korÚjkapitalizmus

88 Mit hoz az információs kor? Visszatérés az elutasított korokhoz Az antik és a modern kor elutasítása Tudásalapú gazdaságPénzipari gazdaság Innovációs szupertechnológia Ipari csúcstechnológia Digitális kormányzás Klasszikus kormányzási modell Hálózati demokrácia A demokrácia-típus kifáradása Tudásalapú társadalomHatalomalapú társadalom Információs korÚjkapitalizmus

89 A SZÉCHENYI TERV két legfontosabb alapelve Új típusú gazdaságfejlesztési modell (kettő-hét évre szól, finanszírozása 50-50 %-ban állami és magánszféra) Nyitott tervezés (a legtöbb javaslat az információs társadalom és gazdaság fejlesztéséhez érkezett)

90 Tudástársadalom koncepciója (általános vízióként a 21. századra) Egységkor vízió 1. Új emberstratégia 2. Új információ és tudás program 3. Új keresztény (ökumenikus) stratégia

91 Tudástársadalom koncepciója (általános vízióként a 21. századra) Egységkor vízió 4. Új kozmosz vízió és program 5. Új civilizációs alternatíva 6. Új globalitás és lokalitás (globlokál) alternatíva

92 Tudástársadalom koncepciója (általános vízióként a 21. századra) Egységkor vízió 7. Új civil társadalom (tudásalapú társadalom) stratégia 8. Új technológia és innovációs stratégia 9. Új tradicionális (és nemzeti) program

93 Tudástársadalom koncepciója (általános vízióként a 21. századra) Egységkor vízió 10. Új tudásosztály alternatíva 11. Új (környezetbarát és tudásalapú) gazdaságstratégia 12. Új poszt-posztmodern program

94 A Széchenyi Terv januárban megjelenő mintegy hetven pályázata közül néhány:

95 1. Vállalkozáserősítő program A mikro-, kis- és középvállalkozások általános üzleti, működési feltételeinek javítását célzó alprogram A kis- és középvállalkozások technológiai innovációját támogató alprogram A kis- és középvállalkozások külpiaci aktivitását segítő alprogram Ágazat-, szakma- és rétegspecifikus alprogramok A mikro-, kis- és középvállalkozások általános üzleti, működési feltételeinek javítását célzó alprogram A kis- és középvállalkozások technológiai innovációját támogató alprogram A kis- és középvállalkozások külpiaci aktivitását segítő alprogram Ágazat-, szakma- és rétegspecifikus alprogramok

96 1. Vállalkozáserősítő program Az integrátori beszállítói alprogram A kis- és középvállalkozások információs gazdaságban való bekapcsolódását segítő alprogram Az információtechnológia kezdő vállalkozások támogatását célzó alprogram A szolgáltató közigazgatás kialakítása Az integrátori beszállítói alprogram A kis- és középvállalkozások információs gazdaságban való bekapcsolódását segítő alprogram Az információtechnológia kezdő vállalkozások támogatását célzó alprogram A szolgáltató közigazgatás kialakítása

97 2. Turizmusfejlesztési program Konferenciaturizmus fejlesztési alprogram Turisztikai tematikus parkok fejlesztési alprogram Turisztikai információs rendszerek fejlesztési alprogram Konferenciaturizmus fejlesztési alprogram Turisztikai tematikus parkok fejlesztési alprogram Turisztikai információs rendszerek fejlesztési alprogram

98 3. Regionális Gazdaságépítési Program A regionális innovációs rendszerek fejlesztését célzó alprogram A regionális klaszterek létrehozását segítő alprogram A térségi elektronikus piacok fejlesztését támogató alprogram A regionális innovációs rendszerek fejlesztését célzó alprogram A regionális klaszterek létrehozását segítő alprogram A térségi elektronikus piacok fejlesztését támogató alprogram

99 3. Regionális Gazdaságépítési Program A kistérségi gazdaságfejlesztési mintaprogramok alprogram A kiemelkedő magyar termékek (hungarikumok) fejlesztését és piacra jutását segítő alprogram A kistérségi gazdaságfejlesztési mintaprogramok alprogram A kiemelkedő magyar termékek (hungarikumok) fejlesztését és piacra jutását segítő alprogram


Letölteni ppt "Információs társadalom, tudásalapú gazdaság, Készítette: Varga Csaba Stratégiakutató Intézet Kht. 2094 Nagykovácsi, Kolozsvár u. 17-19. Tel: (26) 356-044,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések