Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tudásrégió Stratégia Pest Megyében Varga Csaba Stratégiakutató Intézet Kht.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tudásrégió Stratégia Pest Megyében Varga Csaba Stratégiakutató Intézet Kht."— Előadás másolata:

1

2 Tudásrégió Stratégia Pest Megyében Varga Csaba Stratégiakutató Intézet Kht. www.inco.hustrategia@elender.hu

3 Az információs társadalom fogalma Az információs társadalom fogalma négy tételben

4 1. Információs és kommunikációs technológia 1.1. Komputerizáció 1.2. Digitalizálás 1.3. Interaktivitás 1.4. Interoperativitás 1.5. Globális Internet 1.6. Mobil hálózatok, mobil Internet 1.7. Komplex hálózatok 1.8. Embert helyettesít ő robotok 1.9. Új technológiák

5 2. Tudásalapú gazdaság 2.1. Hagyományos ipar informatizálása 2.2. Információs iparágak 2.3. Oktatásipar, tudásipar 2.4. Médiaipar, m ű vészeti ipar 2.5. Kommunikációs iparágak 2.6. Intelligens parkok

6 2. Tudásalapú gazdaság 2.7. e-Gazdaság, e-Kereskedelem 2.8. Információs közm ű szolgáltatások 2.9. Távegészségügy 2.10. Kutatás+fejlesztés 2.11. Intelligens közlekedés

7 3. Információs társadalom 3.1. Homo informaticus (tudáspolgár) 3.2. Új világszerkezet 3.3. Új társadalomszerkezet 3.4. Intelligens ország és kormányzás 3.5. Intelligens régió és megye

8 3. Információs társadalom 3.6. e- K özigazgatás 3.7. Digitális ház, család 3.8. E-demokrácia, virtuális agóra 3. 9. Virtuális világok 3. 10. Távmunka, e-work

9 4. Információskor értékei, e-content 4.1.Új írásbeliség, képi világ 4.2. Új racionalitás, új transzcendencia 4.3. Új szabadság, új felel ő sség 4.4. Innováció, kreativitás, döntésképesség 4.5. Hagyomány és modernitás 4.6. Univerzalizmus és lokalitás

10 4. Információskor értékei, e-content 4.7. Új individualizmus, új civil polgár 4.8. Fenntartható fejlődés, ökológia 4.9. Kultúraközpontú nemzet 4.10. Multikulturalizmus 4.11. Tartalomipar, e-content

11 Az intelligens régió Az információs vagy tudástársadalom programjának regionális megvalósítása, a tudásalapú gazdaság és társadalom rendszerszerű, koncentrált kiépülése egy-egy megyében vagy régióban, avagy az intelligens életfeltételek intenzív és kreatív megteremtése, a hálózati e-gazdaság dominánssá válása, áttérés a digitális közigazgatásra és az értékőrző, az értékteremtő tartalom-szolgáltatások elterjedése.

12 e-Europe Akcióterv 1. Olcsóbb, gyorsabb és biztonságosabb internet a. Olcsóbb és gyorsabb internet hozzáférés b. Gyors internet a kutatóknak és diákoknak c. Biztonságos hálózatok és intelligens kártyák

13 e-Europe Akcióterv 2. Befektetés az emberekbe és az ismeretekbe a. Az európai ifjúság beléptetése a digitális korszakba b. Munka a tudásalapú gazdaságban c. Mindenki részvétele a tudásalapú gazdaságban

14 e-Europe Akcióterv 3. Az internet használatának ösztönzése a. Az e-kereskedelem el ő segítése b. Elektronikus közigazgatás: elektronikus hozzáférés a közszolgáltatásokhoz c. Távegészségügy d. Digitális tartalom a globális hálózatoknak e. Intelligens közlekedési rendszerek

15 Az információs társadalom kiépítésének ütemezése a következ ő tizenöt évben Magyarországon Forrás: A Stratégiakutató Intézet becslése, 2000. július

16 Érintett csoportok, kritériumok Elérend ő arány (százalék) Jelenleg 2005-ig 2010-ig 2015-ig Családok Számítógépes ellátottság Hálózati elérés Mobil internet 18 2 – 50 20 30 70 35 60 80 50 90 Vállalkozások Számítógépes ellátottság Hálózati elérés Mobil internet 60 20 – 90 40 90 100 50 100 100 75 100 A kormányzat és hivatalai Elektronikus ügyintézés –105075 Önkormányzatok Honlappal rendelkez ő k Elektronikus ügyintézés n.a. – 50 30 80 50 100 70

17 Az intelligens régió kritériumai 1. A tudásalapú gazdaság kialakulása és a K+F el ő térbe kerülése 2. Az élethosszig tartó tanulás célkit ű zésének megvalósulása 3. A regionális információs társadalom kohézió megteremtése 4. A tudáspolgári életforma elterjedése 5. Virtuális önkormányzás a régióban 6. A közigazgatás átalakulása e- közigazgatássá

18 Az intelligens régió kritériumai 7. A globális technológiai forradalom és az új információk folyamatos adaptálása 8. A lakosság intenzív felkészítése az információs korszakra 9. Új területfejlesztési stratégia kialakulása 10. Regionális és megyei prioritások kikristályosodása 11. Közép-Magyarország esélye az Európai Uniós régióvá válásra 12. A regionális politikai-közigazgatási elit személyes felkészültsége a korszakváltásra

19 Hazai intelligens régiók, megyék Elkészült: Tudásrégió (funkcionális régió) Dél-Alföld Nyugat-Dunántúl Közép-Magyarország Közép-Dunántúl Somogy megye, Fejér megye Készül: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Baranya megye Stb.

20 Tudásrégió projekt Pest és Bács-Kiskun megyében  Szélessávú, interaktív hálózat építése, működtetése  Digitális önkormányzás, elektronikus közigazgatás  Tudásalapú gazdaság, technológiafejlesztési övezetek  Távoktatási központok, virtuális egyetemek

21 Tudásrégió projekt Pest és Bács-Kiskun megyében  Távegészségügyi projektek  Intelligens falvak, városok  Teleházak és tudásházak rendszere  Interaktív médiák és új szolgáltatásaik (internetes televízió)  Tartalomszolgáltatási projektek (Tudás-völgy)

22 A Tudásrégió projekt tervezett irányítása  Térségi Fejlesztési Tanács létre hozása (1999. évi XCII. Törvény)  Együttműködés a regionális és a megyei területfejlesztési tanácsokkal  Tudásrégió Projekt Iroda alakulása  Szakmai kontroll, irányítás: Stratégiakutató Intézet Kht  Megyei konzultatív (szakértői) bizottságok  Gazdasági társulások (pl. konzorciumok, klaszterek) a részprojektek gazdái  Társadalmi társulások (pl. egyesületek) a részprojektek települési, kistérségi összefogásának megszervezésére  Takarékszövetkezeti és más pénzügyi konzorcium

23 A Virtuális megye program elemei 1. „kábelhálózat” (szélessávú, gyors, optikai alapú, infokommunikációs hálózat) 2. „hardver eszközök” (az önkormányzatok felszerelése hardver eszközökkel) 3. „szoftvercsomag” (szoftvercsomag az e-közigazgatás minden funkciójához) 4. „oktatás” (az önkormányzatok képviselőinek és a hivatalok apparátusainak felkészítése)

24 A Tudás-völgy projekt alapelemei 1. A Tudás-völgy építészeti-szervezeti központja Budaörsön 2. Integrált portálhálózat (e-mo) 3. Első Magyar Tudásáruház 4. Felsőoktatási távoktatási központ 5. A Tudás-völgy virtuális elemei

25 A Tudásrégió program tervei 2001- 2002- re Száz település bekötése az infokommunikációs hálózatba Az e-közigazgatás bevezetése 15-20 településen Megyei információs és e-gazdasági portál elkészítése Az INCOPARK program elindítása három helyszínen Három intelligens kistérségi program megvalósítása Öt-hét tudásház megnyitása Két távoktatási központ kialakítása A Pest megyei internetes televízió kísérleti adásának elkezdése A Tudás-völgy program tartalomszolgáltatásainak indítása

26 Európai fenntartható területfejlesztési irányelvek ( Strasbourg-Hannover, 2000) “Jelenleg az információs társadalom kibontakozása a legjelentősebb jelenség, amely átformálja a társadalmat és annak területi szerkezetét. Minden régióra kiemelt figyelmet kell fordítani, hogy az információhoz való hozzáférést ne korlátozzák fizikai vagy egyéb megszorítások. Fejleszteni kell a távközlési hálózatokat. A díjszabás ne legyen megfizethetetlen. Ösztönözni kell az információszolgáltatók és potenciális felhasználók - mint például a technológiai parkok, technológiaátadó intézetek, kutató és oktató központok - közötti országos és regionális interfészeket és on-line regionális adatbázisok kialakítását, amelyek például a termékek, szakképzettség és turizmus területét ölelik föl. Az ösztönzés célja, hogy valamennyi régió megjelenhessen a piacon és erősítse kapcsolatait a globális gazdasággal.”


Letölteni ppt "Tudásrégió Stratégia Pest Megyében Varga Csaba Stratégiakutató Intézet Kht."

Hasonló előadás


Google Hirdetések