Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A civil társadalom fejlesztése az információs társadalom korában Varga Csaba Stratégiakutató Intézet Kht www.e-mo.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A civil társadalom fejlesztése az információs társadalom korában Varga Csaba Stratégiakutató Intézet Kht www.e-mo.hu."— Előadás másolata:

1 A civil társadalom fejlesztése az információs társadalom korában Varga Csaba Stratégiakutató Intézet Kht www.e-mo.hu

2 1. Globalizáció és lokalizáció w A globalizáció több ezer éves világ- folyamat w A globalizáció közelmúltja a pénz- központú újkapitalizmus w A globalizáció jelene az informatikai, majd az információs társadalom w A globalizáció jövője a tudástársadalom korszaka, mint új típusú globalizáció

3 A globalizáció jellemzői w A globalizáció új fogalma w Globalizáció és lokalizáció együtt w Globalizáció: funkcionalitás szubsztancialitás (egységesülés) w Kvantitatív és kvalitatív globalizáció w 21. század első fele: új globlokál világ

4 A globális közeljövő 2001-2010 programja: PÉNZKÖZPONTÚ ÚJ- KAPITALIZMUS HELYETT TUDÁSKÖZPONTÚ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM

5 2. Lokalizáció és civil társadalom w A hiányzó lokalizációelmélet aktuális megfogalmazása w A globalizációban a lokális szintek felértékelődése megy végbe w A lokalitás egyszerre részben alávetett és részben önálló szint w A lokalitásban a központi szereplő a civil társadalom

6 A lokalizáció jellemzői w Lokalizáció színterei: régió, megye, kistérség, település (város és falu) w A globális világ alapegysége és ellensúlya (autonómia-paradigma) w Az új társadalomban első szint w A virtuális lokalitás – kvalitatív lokalitás? w Lokalizáció és új közösségek, új gyülekezetek

7 Lokalitás-szerkezet w Felső életvilág (régió, megye) w Alsó életvilág Környező világ (kistérség, település) Kéznéllévő világ (család, egyén) w Belső vált életvilág (a személyek felettes éne) w A globalizáció hatásai – a lokalizáció viszontválaszai (virtuális lokális világ?) w Az információ és tudás hozzáférés térstrukturáló szerepe

8 A lokális egyén Az egyéni második (kvalitatív) individualizációja indulhat Az egyén csökkenő mértékben foglya társadalmi és ideológiai helyzetének Az egyén (elvileg) külső korlátok nélkül tudáshoz juthat A tudatfejlesztő kor küszöbén vagyunk

9 3. Információs kor, mint új globlokál világ w Az új globlokál világ az információs kor w Az információ központú világmodell „lépcsői” w Tudásalapú, új életminőségű, fenntartható „fejlődés” w Intelligens civil társadalom w Intelligens személyes és családi világ

10 Tudati-nyelvi termékek w Adat: egységnyi megismerés jelentését hordozó tudati-nyelvi alakzat w Információ: két adat viszonyának meghatározása, így már képzet (üzenet, hír, felvilágosítás a valóságról) w Ismeret: összekapcsolt, rendszerezett, szerkesztett információ w Tudás: értelmezett ismeretrendszer, átfogó vízió a valóságról (avagy folyton új valóságkép) w Döntés: valóságváltoztatásra hasznosított tudásrendszer

11 Fizikai-technikai termékek w Jel: ember alkotta eszközzel továbbított információ w Értelmezett jel (Tudásjel): ember alkotta eszközzel értelmezett információ- és ismeret-rendszer (nem ember alkotta tudás ember alkotta eszközzel) w JelDöntés: a tudásjelrendszerekkel döntéshozás és döntés-végrehajtás (nem ember alkotta tudásból nem emberi döntés - emberi kontrollal)

12 Információs és/ vagy tudástársadalom w Az információs társadalom: ember alkotta eszközzel továbbított jelek társadalma és potenciálisan már ismeret-társadalom (egyúttal a jelenelmélet alaptézise) w A tudástársadalom: az értelmezett ismeretrendszer társadalma, amely potenciálisan már a tudásjel társadalma is, s amely a tudással és - részben - a tudásjellel újraszerkeszti a társadalmat (egyúttal a közeljövő-elmélet alaptézise)

13 Információs kor (1980-2050?) w Az információs társadalom / jeltársadalom (1990-2010-20) w A tudástársadalom / döntéstársadalom (2000-2030-50) w A tudattársadalom / valóság(át)alakító társadalom (2020-2050-70) Egységkor (2050-?) w Az egységtársadalom / ember-valóság, tudat és eszköz egységesülése (2040-2070-90)

14 4. Intelligens civil társadalom w Nyitott a globális civil társadalomra w Kooperál a nemzeti/állami civil társadalommal w Helyben integrálja az eltérő társadalmi- és tudáscsoportokat w A társadalmi tőke növelését választja w Út a barbár helyi társadalomtól az intelligens civil társadalomig

15 Új társadalom? w Globális társadalomszerkezet - káoszjellegű (globális és lokális központú) hálózati társadalom w Ökológiai társadalomgazdaság/etikai gazdaság w Tudás- és tudatfejlesztő társadalom w A digitális állam visszafejleszti a hatalom- és szuperhatalmi szférák mindenek fölötti státuszát w A mesterséges intelligencia és a spirituális intelligencia együttes szerepe w Társadalmi mobilitás - tudás-mobilitás, csoportként, de egyénenként is

16 Intelligens régió Az információs vagy tudástársadalom programjának regionális megvalósítása, a tudásalapú gazdaság és társadalom rendszerű, koncentrált kiépülése egy-egy megyében, vagy régióban, avagy az intelligens életfeltételek intenzív és kreatív megteremtése, a hálózati e- gazdaság dominánssá válása, áttérés a digitális közigazgatásra és az értékőrző, az értékteremtő tartalom-szolgáltatások elterjedése.

17 Intelligens kistérség w Ha az információs társadalom régió intelligens híd, akkor az intelligens kistérség kreatív működési központ w A globális kötelező és a lokális egyedi elemek lokalitást erősítő, életvilág átalakító kombinációja w Az intelligens életvilág szülőhelye w A helyi társadalom folytonos (tudásalapú) újraszervezése, avagy helyi út a tudástársadalomba

18 Helyi szolgáltatások w helyi e-hálózat w e-demokrácia w e-közigazgatás, e-önkormányzás (települési és kistérségi) w e-gazdaság w e-oktatás, távoktatás, w e-content (tartalomszolgáltatás) w intelligens lakás, ház, épület

19 E-demokrácia w az elektronikus virtuális-démosz megszületése w út a kvantitatív demokráciától a kvalitatív demokráciába (potenciálisan új demokrácia- modell) w a globális és lokális demokrácia intézményesülése w a választó joggal való élés e-kiterjesztése w a választók és a választói csoportok tudásfejlesztése w az elektronikus közvetlen részvétel megteremtése w e-kormányzás, e-közigazgatás gyors elterjedése w a posztmodern demokráciaelmélet kialakulása

20 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!! www.e-mo.hu www.inco.hu www.stratégiakutató.hu www.vargacsaba-hu


Letölteni ppt "A civil társadalom fejlesztése az információs társadalom korában Varga Csaba Stratégiakutató Intézet Kht www.e-mo.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések