Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A civil társadalom fejlesztése az információs társadalom korában

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A civil társadalom fejlesztése az információs társadalom korában"— Előadás másolata:

1 A civil társadalom fejlesztése az információs társadalom korában
Varga Csaba Stratégiakutató Intézet Kht

2 1. Globalizáció és lokalizáció
A globalizáció több ezer éves világ-folyamat A globalizáció közelmúltja a pénz-központú újkapitalizmus A globalizáció jelene az informatikai, majd az információs társadalom A globalizáció jövője a tudástársadalom korszaka, mint új típusú globalizáció

3 A globalizáció jellemzői
A globalizáció új fogalma Globalizáció és lokalizáció együtt Globalizáció: funkcionalitás szubsztancialitás (egységesülés) Kvantitatív és kvalitatív globalizáció 21. század első fele: új globlokál világ

4 PÉNZKÖZPONTÚ ÚJ- KAPITALIZMUS TUDÁSKÖZPONTÚ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM
A globális közeljövő programja: PÉNZKÖZPONTÚ ÚJ- KAPITALIZMUS HELYETT TUDÁSKÖZPONTÚ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM

5 2. Lokalizáció és civil társadalom
A hiányzó lokalizációelmélet aktuális megfogalmazása A globalizációban a lokális szintek felértékelődése megy végbe A lokalitás egyszerre részben alávetett és részben önálló szint A lokalitásban a központi szereplő a civil társadalom

6 A lokalizáció jellemzői
Lokalizáció színterei: régió, megye, kistérség, település (város és falu) A globális világ alapegysége és ellensúlya (autonómia-paradigma) Az új társadalomban első szint A virtuális lokalitás – kvalitatív lokalitás? Lokalizáció és új közösségek, új gyülekezetek

7 Lokalitás-szerkezet Felső életvilág (régió, megye) Alsó életvilág
Környező világ (kistérség, település) Kéznéllévő világ (család, egyén) Belső vált életvilág (a személyek felettes éne) A globalizáció hatásai – a lokalizáció viszontválaszai (virtuális lokális világ?) Az információ és tudás hozzáférés térstrukturáló szerepe

8 A lokális egyén Az egyéni második (kvalitatív) individualizációja indulhat Az egyén csökkenő mértékben foglya társadalmi és ideológiai helyzetének Az egyén (elvileg) külső korlátok nélkül tudáshoz juthat A tudatfejlesztő kor küszöbén vagyunk

9 3. Információs kor, mint új globlokál világ
Az új globlokál világ az információs kor Az információ központú világmodell „lépcsői” Tudásalapú, új életminőségű, fenntartható „fejlődés” Intelligens civil társadalom Intelligens személyes és családi világ

10 Tudati-nyelvi termékek
Adat: egységnyi megismerés jelentését hordozó tudati-nyelvi alakzat Információ: két adat viszonyának meghatározása, így már képzet (üzenet, hír, felvilágosítás a valóságról) Ismeret: összekapcsolt, rendszerezett, szerkesztett információ Tudás: értelmezett ismeretrendszer, átfogó vízió a valóságról (avagy folyton új valóságkép) Döntés: valóságváltoztatásra hasznosított tudásrendszer

11 Fizikai-technikai termékek
Jel: ember alkotta eszközzel továbbított információ Értelmezett jel (Tudásjel): ember alkotta eszközzel értelmezett információ- és ismeret-rendszer (nem ember alkotta tudás ember alkotta eszközzel) JelDöntés: a tudásjelrendszerekkel döntéshozás és döntés-végrehajtás (nem ember alkotta tudásból nem emberi döntés - emberi kontrollal)

12 Információs és/ vagy tudástársadalom
Az információs társadalom: ember alkotta eszközzel továbbított jelek társadalma és potenciálisan már ismeret-társadalom (egyúttal a jelenelmélet alaptézise) A tudástársadalom: az értelmezett ismeretrendszer társadalma, amely potenciálisan már a tudásjel társadalma is, s amely a tudással és - részben - a tudásjellel újraszerkeszti a társadalmat (egyúttal a közeljövő-elmélet alaptézise)

13 Információs kor (1980-2050?) Az információs társadalom / jeltársadalom
( ) A tudástársadalom / döntéstársadalom ( ) A tudattársadalom / valóság(át)alakító társadalom ( ) Egységkor (2050-?) Az egységtársadalom / ember-valóság, tudat és eszköz egységesülése ( )

14 4. Intelligens civil társadalom
Nyitott a globális civil társadalomra Kooperál a nemzeti/állami civil társadalommal Helyben integrálja az eltérő társadalmi- és tudáscsoportokat A társadalmi tőke növelését választja Út a barbár helyi társadalomtól az intelligens civil társadalomig

15 Új társadalom? Globális társadalomszerkezet - káoszjellegű (globális és lokális központú) hálózati társadalom Ökológiai társadalomgazdaság/etikai gazdaság Tudás- és tudatfejlesztő társadalom A digitális állam visszafejleszti a hatalom- és szuperhatalmi szférák mindenek fölötti státuszát A mesterséges intelligencia és a spirituális intelligencia együttes szerepe Társadalmi mobilitás - tudás-mobilitás, csoportként, de egyénenként is

16 Intelligens régió Az információs vagy tudástársadalom programjának regionális megvalósítása, a tudásalapú gazdaság és társadalom rendszerű, koncentrált kiépülése egy-egy megyében, vagy régióban, avagy az intelligens életfeltételek intenzív és kreatív megteremtése, a hálózati e-gazdaság dominánssá válása, áttérés a digitális közigazgatásra és az értékőrző, az értékteremtő tartalom-szolgáltatások elterjedése.

17 Intelligens kistérség
Ha az információs társadalom régió intelligens híd, akkor az intelligens kistérség kreatív működési központ A globális kötelező és a lokális egyedi elemek lokalitást erősítő, életvilág átalakító kombinációja Az intelligens életvilág szülőhelye A helyi társadalom folytonos (tudásalapú) újraszervezése, avagy helyi út a tudástársadalomba

18 Helyi szolgáltatások helyi e-hálózat e-demokrácia
e-közigazgatás, e-önkormányzás (települési és kistérségi) e-gazdaság e-oktatás, távoktatás, e-content (tartalomszolgáltatás) intelligens lakás, ház, épület

19 E-demokrácia az elektronikus virtuális-démosz megszületése
út a kvantitatív demokráciától a kvalitatív demokráciába (potenciálisan új demokrácia-modell) a globális és lokális demokrácia intézményesülése a választó joggal való élés e-kiterjesztése a választók és a választói csoportok tudásfejlesztése az elektronikus közvetlen részvétel megteremtése e-kormányzás, e-közigazgatás gyors elterjedése a posztmodern demokráciaelmélet kialakulása

20 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!!


Letölteni ppt "A civil társadalom fejlesztése az információs társadalom korában"

Hasonló előadás


Google Hirdetések