Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Stratégia az intelligens közlekedési rendszerek hazai fejlesztéséhez” 2007. május 17. Dr.-habil. Lindenbach Ágnes egyetemi magántanár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Stratégia az intelligens közlekedési rendszerek hazai fejlesztéséhez” 2007. május 17. Dr.-habil. Lindenbach Ágnes egyetemi magántanár."— Előadás másolata:

1 „Stratégia az intelligens közlekedési rendszerek hazai fejlesztéséhez” 2007. május 17. Dr.-habil. Lindenbach Ágnes egyetemi magántanár

2 Az ITS stratégia szükségessége  Az ITS rendszerek/szolgáltatások fejlesztési irányainak, a prioritások rögzítése/megfogalmazása szükséges közlekedés- politikai célok eléréséhez.  Az ITS stratégia alapelemei meghatározása a hazai helyzet, a fejlődés várható tendenciáinak és a stratégiai jellegű dokumentumok figyelembe vételével.  A prioritások meghatározása mellett feladat-meghatározás: műszaki és nem műszaki jellegű feladatok rögzítése.  Közúti közlekedéshez kapcsolódó stratégia – a minden egyes közlekedési ágazatot magába foglaló stratégia részeként - kapcsolódási pontokkal a többi alágazat és közlekedési eszközök irányába.

3 Az ITS rendszerekhez kapcsolódó horizontális feladatok  Rendszerfelépítés – egységes Keret az egyes önálló rendszerek és szolgáltatások egymáshoz kapcsolódásának és együttműködésének módjának rögzítésére  Az intelligens közlekedési rendszerek / szolgáltatások értékelése  Az ITS rendszerek szabványosítása

4 Az ITS rendszerekhez kapcsolódó prioritások, egyéb feladatok  Együttműködés „PPP” keretében a tervezés, finanszírozás és üzemeltetés terén  Jogi/szabályi feltételek megteremtése, intézményi háttér  A kapcsolódó kutatás-fejlesztés koordinálása  Európai/regionális és határon átnyúló együttműködés a TERN hálózaton  Együttműködés nemzetközi ITS szervezetekkel  Finanszírozás biztosítása, finanszírozási modellek létrehozása  Tudatformálás, oktatás

5 Tendenciák - kitekintés  A rendszerintegráció szerepe felerősödik;  Általánossá válnak a mindenki számára, minden időben, mindenhol rendelkezésre álló szolgáltatások;  A felhasználók köre kibővül a közösségi közlekedést használókra is;  A lehetséges műszaki megoldások széleskörű intelligens közlekedési szolgáltatásokat tesznek lehetővé;  Nő az európai integráció és regionális együttműködés szerepe, ami interoperabilis rendszereket tesz szükségessé;  Az ITS rendszerek alkalmazása terén megnő az igény a Public Private Partnership (PPP) iránt.

6 Stratégiai jellegű EU dokumentumok  „Intelligens közlekedési rendszerek alkalmazása a Transz- európai úthálózaton” c. 2000 évi TEN-T jelentés;  „White Paper: Európai Közlekedéspolitika 2010-ig: itt az idő dönteni”.(2001. szeptember);  eSafety / eCall témához kapcsolódó EU közlemények;  European ITS service – Deployment of intelligent transport system in the road sector in Europe” (TEMPO Titkárság kiadványa, 2003);  „Keep Europe moving – sustainable mobility for our continent”, mid-term review of the European Commission’s 2001 Transport White Paper, 2006.

7 Stratégiai jellegű hazai dokumentumok  „Magyar közlekedéspolitika 2003 – 2015” c. dokumentum, GKM, 2003;  „Magyar Információs Társadalom Stratégia (MITS) c. dokumentum, IHM, 2003;  „Stratégia a hazai közúti telematikai rendszerek alkalmazásához”, munka- dokumentum, GKM, 2004.

8 ITS prioritások a hazai úthálózaton I. Az autópálya-hálózat forgalmi menedzsment rendszere:  A közeljövőben a változtatható jelzésképű táblákat felhasználó integrált forgalomszabályozó- és információs rendszereknek kell az autópálya forgalomszabályozás alapját képezniük.  Elsősorban az autópálya-hálózat kritikus szakaszain szükséges olyan érzékelők telepítése, amelyek lehetővé teszik a rendkívüli forgalmi helyzetek azonnali érzékelését.

9 ITS prioritások a hazai úthálózaton II. Forgalomirányító központok:  Autópálya forgalomirányító/forgalmi információs (fő)központ létrehozása az üzemeltetési határokon átnyúló, egyéb központokkal való együttműködést, ill. forgalmi menedzsmentet lehetővé téve.  Megvizsgálandók a kiemelt fontosságú hazai agglomerációknak az európai közlekedési folyosók forgalma által érintett térsége, itt regionális/ városkörnyéki központok. Multimodális közlekedési információk: Utazás előtti és utazás alatti információs rendszerek:  A felhasználók/közlekedők számára intermodális, személyre szabott információk, minden helyn, időben.  Alapfeltétel: átfogó adatbázis rendelkezésre állása, ill. a szükséges információk továbbítása/csereéje („PPP” szerepe).  Multimodális adatbázis létrehozásának szükségessége/lehetősége.

10 ITS prioritások a hazai úthálózaton III. ITS alkalmazása a modern útüzemeltetésben:  A modern útüzemeltetés tevékenységeihez tartozik a forgalomlefolyás szabályozása, a járművezetők informálása.  Az útüzemeltetés feladatait támogató telematikai eszközök fejlesztése szükséges. Rendszerfelépítés:  „Keret” az egyes önálló rendszerek/ szolgáltatások egymáshoz kapcsolódásának és együttműködésének módját.  Felhasználók, gyártók, üzemeltetők igényeinek, a jelenlegi adottságoknak és lehetőségeknek, a jogi, gazdasági és szervezeti háttérnek a figyelembe vétele.  „Nyílt rendszerfelépítés”: különböző technológiák /telematikai rendszerek fokozatos térbeli és időbeli megvalósításának lehetősége.

11 ITS prioritások a hazai úthálózaton IV. Elektronikus útdíjgyűjtés:  A jövőben a hazai autópálya-hálózaton jelenleg alkalmazott rendszerek mellett, majd később azt felváltva létezhetnek az elektronikus útdíjgyűjtő rendszerek.  A jövő rendszereihez kapcsolódóan azonban számos műszaki jellegű, és nem műszaki jellegű feladatok megoldása szükséges.

12 ITS prioritások a hazai úthálózaton V. Egyéb alkalmazási területek Egységes személyközlekedési elektronikus fizetési rendszer:  Az egységes személyközlekedési elektronikus fizetési rendszer létrehozása/bevezetése, nagy mértékben hozzájárulhat a közösségi közlekedés vonzóvá tételéhez.  A későbbiekben ez a fizetési mód rendszerintegrációval kibővíthető. Rugalmas tömegközlekedés:  A mindnekori igényekhez alkalmazkodó, a rendszeres személyszállítást pótló, ill. kiegészítő alkalmazás,  Hazai alkalmazási lehetőségek meghatározása.

13 ITS prioritások a hazai úthálózaton VI. Kapcsolódó feladatok/prioritások – nem műszaki jellegű szempontok  PPP együttműködés a tervezés, a finanszírozás, az üzemeltetés területén;  Jogi/ jogszabályi feltételek megteremtése, szabványosítási kérdések, intézményi háttér biztosítása;  A kapcsolódó kutatás-fejlesztés koordinálása;  nemzetközi együttműködés, határon átnyúló európai együttműködés a TERN hálózaton megvalósítandó ITS rendszerek/szolgáltatások tekintetében);  Finanszírozás biztosítása, finanszírozási modellek létrehozása;  az intelligens közlekedési rendszerek/szolgáltatások megvalósításához kapcsolódó tudatformálás, oktatás.

14 Munkaprogram  A legfontosabb aktuális EU dokumentumok, állásfoglalások és ajánlások áttekintése, értékelése;  A CONNECT országok stratégiáinak áttekintése, regionális együttműködés;  A hazai úthálózathoz kapcsolódó prioritások meghatározása;  A fenti prioritásokhoz kapcsolódó műszaki és nem műszaki jellegű feladatok meghatározása.

15 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "„Stratégia az intelligens közlekedési rendszerek hazai fejlesztéséhez” 2007. május 17. Dr.-habil. Lindenbach Ágnes egyetemi magántanár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések