Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vérmérsékletem képekben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vérmérsékletem képekben"— Előadás másolata:

1 Vérmérsékletem képekben
Flegmatikus vérmérséklet

2 Vérmérsékletek

3 A mindennapi életben is a nyugodt szemlélő szerepét játssza
A mindennapi életben is a nyugodt szemlélő szerepét játssza. Nem háborog és nem táplál haragot. A flegmatikus jóindulatú és összeférhető természetű. Ebben segítségére van békeszeretete. Békeszerető, ez a vonása megegyezik a természetével. Lehetőség szerint kerüli az izgalmakat, a zajt, és nem képes felfogni, miért nyüzsögnek az emberek annyit tennivalóik körül.

4 - A „zöld ember” (más szóval a flegmatikus ember ,célorientált, jókedvü.

5 A flegmatikus ember lusta ,nyugodt ,higgadt , kényelmes.

6 A flegmatikus személyiség

7 Szelíd és csendes lelkülete miatt nagyon kellemes a társaságában lenni
Szelíd és csendes lelkülete miatt nagyon kellemes a társaságában lenni. Szereti a dolgokat nyugodtan és fokozatosan megközelíteni. Kerüli a konfliktusokat, nem sért meg senkit. Kellemes társaság

8 A flegmatikus személyiségtípus Jelmondat: „Lassan járj, tovább élsz!”
Alapvetően szeretetreméltó és vidám, még akkor is, ha nem beszél sokat. Ellentétben az unalmas kolerikussal, ő kedélyes, kellemes és tréfálkozó. Igazi tréfamester.. Az embereket és az adottságokat nyugodtabban, és ezért pontosabban szemléli, mint más, így jobban észreveszi azt, ami komikus.

9 Nagyon könnyed és laza természete van,
békés .

10 Főlényes, hajlamos a gőgös közönyre, az önteltségre
Főlényes, hajlamos a gőgös közönyre, az önteltségre. Temperamentuma alapján kiegyensúlyozott. Érdektelen megfigyelője a körülötte zajló eseményeknek, nyugodt és éleslátó. Minél inkább észreveszi az emberek ostobaságát, hiúságát és önzését, annál inkább kialakul benne mások megvetése. Ilyenkor fölényessé válik. Valójában tanulmányozza az embereket, de alig érdeklődik irántuk. Hiúság Főlényes

11 segítőkész Mások iránt közönyös. Sem nem kemény, sem nem brutális, mint a kolerikus, de hideg. Ha valaki segítséget kér tőle és cselekvésre ösztönözhető, akkor barátságos és szeretetreméltó. Egyébként passzív, mert alaptermészetéhez tartozik az a vágy, hogy ne zavarja senki. Így bebiztosítja a saját kényelmes életét, hogy ne kelljen törődnie mások gondjával és bajával. Közönyös

12 Erőfeszítést nem igényel
Alapvetően lusta, a flegmatikus lustább, mint a többi típus. A szangvinikus és a kolerikus mindig tevékeny, a melankolikus nem annyira, de még mindig sokkal aktívabb, mint a flegmatikus. Ő minden erőfeszítést igyekszik elkerülni. Lusta Erőfeszítést nem igényel

13 Ha egy helyzet túlfeszített, ő maximum ironikusan mosolyog.

14 Jó diplomata, természete szerint a békességet keresi
Jó diplomata, természete szerint a békességet keresi. Közülük sokan lesznek tanítók, orvosok, tudósok, színészek, vagy könyvkiadással foglalkoznak. Ha másoktól elég indíttatást kapnak, vezetővé fejlődhetnek diplomata

15 A flegmatikus eleme a víz
Jegyei a - RÁK, SKORPIÓ, HALAK RÁK SKORPIÓ VÍZ HALAK

16 A flegma tikus ember a munkában
A házasságban, a munkahelyen megnyugtató hatást fejt ki, akármilyen háborgó is legyen a környezete Gyakorlatiassága megkönnyíti számára az élethez való alkalmazkodást. Ő igazán viheti valamire az életben. Természete szerint nem igazán tevékeny, viszont van benne energia és eltökéltség. Képes határozatokat hozni és - bár nem azonnal - de végre is hajtja őket. Általában valaki más, vagy egy bizonyos körülmény kényszeríti őt cselekvésre. A munkavégzésben kevesebb energia befektetésre van szüksége, mint másoknak, mivel feladatait könnyebben megoldja. A flegma tikus ember a munkában

17 Megalkuvó. Undorodik minden fáradozástól és kényelmetlenségtől
Megalkuvó. Undorodik minden fáradozástól és kényelmetlenségtől. Az érdekli igazán, ami könnyen és fáradság nélkül megoldható, nem az, ami jó és igazságos. Hajlamos arra, hogy a munkájának a színvonalát lejjebb vigyerti, jobban megtervezi és jobban kivitelezi A nyugalma mindennapi életében is nagy előnyére szolgál. Megfelelő mennyiségű időt szán arra, hogy feladatait alaposan átgondolja. A flegmatikus mindig nyugodt marad, és mielőtt cselekedne, mindent gondosan felmér. Amit dolgozik és cselekszik, azt jól végzi és megbízható a munkájában. Száraz, nyugodt modorban anekdotizál, pont úgy, ahogy a mindennapi életben a munkáját végzi.

18 A flegmatikus mint barát
Ha látja embertársai hibáit, megvan a maga véleménye, de nem háborog és nem táplál haragot. Egy másik asszony a barátnőjéről mesélt, aki szintén hasonló típus, hogy senki nem tud olyan jól odafigyelni és meghallgatni, mint ő. Végighallgat, és utána meg is köszöni, hogy odafigyelhetett. A bartság terén a flegmatikus nem olyan szívélyes és túláradó, mint a szangvinikus, ezzel ellentétben kitartó és hűséges. Nála soha nem adódik semmiféle meggondolatlanság, jóllehet – mint majd látni fogjuk – neki is vannak hibái. A flegmatikus nem különösebben aktív és nem használja ki teljesen a képességeit. Jellemző erre a típusra, hogy szívesen tesz a köz érdekében. Erre azonban fel kell kérni. Aki tanácsot vagy segítséget kér tőle, mindig nyitott fülekre talál.

19 A békés flegmatikus mint barát · Könnyű kijönni vele · Kedves, jó társaság · Nem bántó · Figyelmes hallgatóság . A flegmatikusnak nemcsak bőségesen van ideje, hanem a szükséges szellemi nyugalma is megvan ahhoz, hogy egy problémát minden oldalról megvizsgáljon. Ezt képes szenvtelenül és előítélet mentesen tenni. Ritkán követünk el hibát, ha az ő tanácsait követjük. Ha társaságban van, nem olyan eleven, mint a szangvinikus, de nem is annyira tartózkodó és borongós, mint a melankolikus. Alapvetően szeretetreméltó és vidám, még akkor is, ha nem beszél sokat. Ellentétben az unalmas kolerikussal, ő kedélyes, kellemes és tréfálkozó. Igazi tréfamester.. Az embereket és az adottságokat nyugodtabban, és ezért pontosabban szemléli, mint más, így jobban észreveszi azt, ami komikus. Békés környezet

20 A flegmatikus mint szülő
A flegmatikus többnyire jó házastárs. Általában könnyű vele érintkezni és bár meglehetősen önző, a vitákban rendszerint engedékeny, mert nem szereti a zűrzavart. De ha valami akarata ellenében történik, elkeseredik, és az önsajnálat búskomorrá teheti. Kiegyensúlyozottak, állhatatosak, és mivel a biztonságot tartják a legfontosabbnak, szeretnek biztos környezetet teremteni a házastársuknak és gyermekeiknek. Békére, nyugalomra törekszenek, és inkább vállalják a közvetítő szerepét, mint a harcosét. Lojális emberek, akik abban lelik örömüket, ha mindent megtehetnek családjukért és segíthetnek a rászorulókon. A flegmatikusról ilyeneket mondhatunk: "Micsoda aranyos ember!" vagy "Milyen kedves asszony!". A flegmatikust úgy is nevezhetjük: "a figyelő".

21 nyugalomra vágyik Meg figyelő
  Egy családanya mesélte, akinek a férje flegmatikus, hogy néha tényleg nehéz volt számára elviselni. De a gyerekek kamaszkorában ez nagyon jól jött. Már sokszor a plafonon volt mindentől, a férje meg abszolút nyugodt volt. Az apja sokszor viccet csinált a dolgokból, és a 15 éves duzzogó lányának is nevethetnékje támadt. Ezzel a helyzet meg volt mentve nyugalomra vágyik Meg figyelő


Letölteni ppt "Vérmérsékletem képekben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések