Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Általános egyensúlyi elmélet L.Walras: 1834-1910 Francis Ysidro Edgeworth 1845-1926.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Általános egyensúlyi elmélet L.Walras: 1834-1910 Francis Ysidro Edgeworth 1845-1926."— Előadás másolata:

1 Általános egyensúlyi elmélet L.Walras: 1834-1910 Francis Ysidro Edgeworth 1845-1926.

2 Parciális egyensúlyi elemzések Egy-egy piac izolált vizsgálata Egy-egy piac izolált vizsgálata Adott piacon: egyensúly, egyéni és piaci optimum meghatározása Adott piacon: egyensúly, egyéni és piaci optimum meghatározása Nem írják le, hogyan működik a részpiacok összefüggő rendszere, a gazdaság egésze Nem írják le, hogyan működik a részpiacok összefüggő rendszere, a gazdaság egésze

3 „ Olyan helyzetben vagyunk tehát, mint a játékszenvedéllyel megáldott-megvert egyszerű földi halandó a Rubik-féle bűvös kockával a kezében. Midőn a játék lényegével való ismerkedés kezdeti fázisában érthetően csak arra összpontosít, hogy egy újabb szín kilenc kis kockájának egymás mellé forgatásával kerüljön közelebb a hőn áhított végcélhoz, hajlamos megfeledkezni arról, hogy megfigyelje, mi történik a korábban kirakott oldal lapocskáival” Vági Márton

4 Általános egyensúlyi elemzés A gazdaság egészének működését, hatékonyságát, valamint jóléti következményeit vizsgálja A gazdaság egészének működését, hatékonyságát, valamint jóléti következményeit vizsgálja Hogyan hatnak egymásra a különböző piacok keresleti és kínálati feltételei? Hogyan hatnak egymásra a különböző piacok keresleti és kínálati feltételei? Két lépcsőben vizsgáljuk: Két lépcsőben vizsgáljuk: a) csere általános egyensúlya a) csere általános egyensúlya b) termelés általános egyensúlya b) termelés általános egyensúlya

5 Feltételezések Az erőforrások szűkösen állnak rendelkezésre Az erőforrások szűkösen állnak rendelkezésre Két termék, két erőforrás, két szereplő Két termék, két erőforrás, két szereplő Minden termelő tevékenység végső célja a fogyasztás Minden termelő tevékenység végső célja a fogyasztás A szereplők optimalizáló magatartása A szereplők optimalizáló magatartása Isoquantok, közömbösségi görbék negatív meredekségüek és konvexek Isoquantok, közömbösségi görbék negatív meredekségüek és konvexek Tökéletes verseny feltételei érvényesülnek Tökéletes verseny feltételei érvényesülnek Nincs piaci tökéletlenség (externália, bizonytalanság, információhiány ) Nincs piaci tökéletlenség (externália, bizonytalanság, információhiány )

6 A fogyasztó preferencia- rendszerének ábrázolása x1Ax1A x1Bx1B x2Ax2A x 2B x2x2 x1x1

7 A fogyasztó költségvetési halmaza

8 A fogyasztó optimális választása

9 Az Edgeworth-doboz x1 x2

10 A csere Edgeworth-doboza

11 Pareto-hatékony elosztások esetén :

12 Szerződési görbe

13 A haszon-lehetőség határa y x y x A B B1B1 E4E4 E3E3 E2E2 B2B2 E1E1 D B. fogyasztó hasznossága E’ 1 D’ E’ 2 E’ 3 E’ 4 B’ 1 =B’ 2 A fogyasztó hasznossága

14 BúzaSzövetbúzaszövetbúzaszövet 38891114 631061411 101154199 BúzaSzövetbúzaszövetbúzaszövet 297131214 641091412 103177 11 Arató és Takács gazdaságában 20 egység búzát és 15 egység szövetet állítottak elő. a)Ábrázolja a fogyasztás Edgeworth-dobozát! b)Határozza meg a szerződési görbét! c)Amennyiben az induló készletallokáció olyan, hogy Arató 3 egység búzával és 8 egység szövettel rendelkezik, akkor hol a gazdaság magja?

15 Árakat bevezetve Tetszőleges árarányok mellett:

16 Az „A” és „B” fogyasztók nettó kereslete (e) x termékből: A két fogyasztó nettó keresletét összeadva megkapjuk az x termék aggregált túlkeresleti függvényét: = +

17 Egyensúly:

18 Termelés

19 Az optimális inputkombináció: Q2Q2 K L

20 K L K X termék B E4E4 E3E3 E2E2 E1E1 D A termelés Edgeworth-doboza Y termék

21 A termelés általános egyensúlyi feltétele

22 A TERMELÉSI LEHETŐSÉGEK HATÁRA y x

23 K L K L X Y B1B1 E4E4 E3E3 E2E2 B2B2 E1E1 D Y mennyisége E’ 1 D’ E’ 2 E’ 3 E’ 4 B’ 1 =B’ 2 mennyisége A termelés és a csere együttes általános egyensúlya

24 Általános egyensúly

25 b)a termelés általános egyensúlyi feltétele c) a termelési lehetőségek görbéje alapján: = Általános egyensúly feltételei: a ) A csere általános egyensúlyi feltétele MRT = d) Összevontan: MRT = MRS A = MRS B

26 Walras-törvény Az aggregált túlkereslet értéke minden lehetséges árválasztás mellett nulla Általánosságban: k piac esetén olyan árrendszert kell találni, ahol „k-1” piac egyensúlyban van. Ekkor a k-adik jószág piacán is automatikusan kialakul az egyensúly

27 A jóléti közgazdaságtan I. alaptétele A walrasi decentralizált, kompetitív árak működtette piaci cseremechanizmus eredményeképpen létrejövő egyensúlyi állapot Pareto-hatékony

28 A jóléti közgazdaságtan II. alaptétele Mindig található olyan árvektor, amely a készletek megfelelő kezdeti eloszlása (W) esetén egy előre kiválasztott Pareto-hatékony állapotot (E) versenyegyensúlyi állapottá tesz, feltéve, hogy az egyének preferencia rendszere (U) konvex. Következménye: a jövedelemelosztási és a hatékonysági problémák elkülöníthetők!

29 Tesztek: 416. oldal: 1-10., 19-35. Számítási feladatok: 426. oldal: 1-2., 11. 432. oldal: 30, 33-34.

30 Társadalmi jólét

31 a csere, a termelés, illetve a gazdaság egésze szempontjából több olyan Pareto-hatékony elosztás létezik, amelyekre érvényesülnek az általános egyensúly feltételei. a csere, a termelés, illetve a gazdaság egésze szempontjából több olyan Pareto-hatékony elosztás létezik, amelyekre érvényesülnek az általános egyensúly feltételei. Vajon melyiket választja ki egy társadalom ezek közül? Milyen szempontok alapján dönt? Vajon melyiket választja ki egy társadalom ezek közül? Milyen szempontok alapján dönt?

32 Preferenciák aggregálása 1. többségi szavazás A személy B személy C személy XYZ YZX Zxy A szereplők először X és Y alternatíváról szavazzanak, majd a győztes alternatívát vessék össze Z. alternatívával. A szereplők első lépésben Y és X alternatívát értékeljék, majd ezután vonjuk be a szavazásba a Y. alternatívát! Hasonlítsuk össze a kapott eredményt! Milyen következtetést vonhatunk le?

33 Arrow-féle lehetetlenségi – tétel: Bármely teljes, reflexív és tranzitív egyéni preferencia együtteshez a társadalmi döntési mechanizmusnak ugyanilyen tulajdonságokkal rendelkező társadalmi preferencia-rendszert kell hozzárendelnie. Bármely teljes, reflexív és tranzitív egyéni preferencia együtteshez a társadalmi döntési mechanizmusnak ugyanilyen tulajdonságokkal rendelkező társadalmi preferencia-rendszert kell hozzárendelnie. Két alternatívát összevetve igaznak kell lennie, hogy amennyiben mindenki számára A. jobb, mint B, akkor a társadalmi preferenciában is érvényesülnie kell ennek az értékelésnek. Két alternatívát összevetve igaznak kell lennie, hogy amennyiben mindenki számára A. jobb, mint B, akkor a társadalmi preferenciában is érvényesülnie kell ennek az értékelésnek. Az egyes alternatívák közötti preferencia nem függhet más alternatívától, annak rangsorolásától. Az egyes alternatívák közötti preferencia nem függhet más alternatívától, annak rangsorolásától. Nincs olyan szavazási rendszer, amely legalább az egyik feltételt ne sértené meg! 1972-ben kapta meg a közgazdasági Nobel-díjat.

34 Társadalmi jóléti függvény Egyéni hasznossági függvények alapján erkölcsi, etika elveket követve határozhatjuk meg Egyéni hasznossági függvények alapján erkölcsi, etika elveket követve határozhatjuk meg az egyéni hasznossági függvények egyszerű aggregálása az egyéni hasznossági függvények egyszerű aggregálása W(u 1, …… u n ) = W(u 1, …… u n ) =

35 Társadalmi jóléti függvény2. az egyéni hasznossági függvények súlyozott átlaga az egyéni hasznossági függvények súlyozott átlaga minimax, vagy rawlsi (Rawlisian) jóléti függvény: W(u 1, …… u n )= minimax, vagy rawlsi (Rawlisian) jóléti függvény: W(u 1, …… u n )=

36 U2U2 U1U1 AW2W1W3W2W1W3 A társadalmi jólét maximalizálása

37 2.jószág W 2 /2 „A” fogyasztó W 1 /2 „B” fogyasztó W 2 /2 1.jószág W 1 /2 A W Megcserélt elosztás Méltányosság, igazságosság Megcserélt elosztás

38 Összegezés a tökéletes verseny mind a termékek, mind pedig az erőforrások felhasználása során Pareto-hatékony elosztás eredményez. a tökéletes verseny mind a termékek, mind pedig az erőforrások felhasználása során Pareto-hatékony elosztás eredményez. a társadalmi jólét optimumának meghatározásánál nem egyértelműek a hatékonysági és jóléti kritériumok a társadalmi jólét optimumának meghatározásánál nem egyértelműek a hatékonysági és jóléti kritériumok a hatékonyság növekedése nem feltétlenül jelenti a társadalmi jólét növekedését a hatékonyság növekedése nem feltétlenül jelenti a társadalmi jólét növekedését tökéletes verseny esetén kialakuló elosztás egyben igazságos elosztásnak is tekinthető. tökéletes verseny esetén kialakuló elosztás egyben igazságos elosztásnak is tekinthető.


Letölteni ppt "Általános egyensúlyi elmélet L.Walras: 1834-1910 Francis Ysidro Edgeworth 1845-1926."

Hasonló előadás


Google Hirdetések