Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szombathely, 2006.12.13 1 Európai Területi Együttműködés 2007-2013 A HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAMOK JÖVŐJE A RÉGIÓBAN Polgár Tibor képviseletvezető,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szombathely, 2006.12.13 1 Európai Területi Együttműködés 2007-2013 A HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAMOK JÖVŐJE A RÉGIÓBAN Polgár Tibor képviseletvezető,"— Előadás másolata:

1 Szombathely, 2006.12.13 1 Európai Területi Együttműködés 2007-2013 A HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAMOK JÖVŐJE A RÉGIÓBAN Polgár Tibor képviseletvezető, VÁTI KHT.

2 Szombathely, 2006.12.13 2 Új célterületek A Strukturális Alapok új célterületeinek egyike Célterületek 200-2006 –1. célterület: fejlődésben elmaradt térségek –2. célterület: a gazdasági szerkezetváltáson átmenő térségek –3. célterület: oktatási, képzési és foglalkoztatási rendszerek Célterületek 2007-2013 –konvergencia célkitűzés a fejlődésben lemaradt tagállamok és régiók (új tagállamok, régi 1. célterület néhány térsége) egy főre jutó bruttó nemzeti termék (GDP) alacsonyabb, mint a közösségi átlag 75%-a ERFA, ESZA vagy Kohéziós Alap –regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés Közösség konvergencia célkitűzés alá nem tartozó területei Unió gazdagabb térségei ERFA, ESZA – európai területi együttműködés célkitűzés

3 Szombathely, 2006.12.13 3 Az INTERREG folytatása Az INTERREG 2007-től gyakorlatilag az Európai Unió új célterülete Határon átnyúló, transznacionális és interregionális együttműködések (regionális politika) támogatása Támogatásra jogosult területek –határon átnyúló együttműködés: a Közösség NUTS III szintű szárazföldi vagy tengeri határok mentén fekvő régiói –transznacionális együttműködés: a Bizottság a transznacionális térségek listáját programok szerint határozza meg a résztvevő országokkal egyeztetve –interregionális együttműködés: a Közösség egész területe

4 Szombathely, 2006.12.13 4 Finanszírozás A célkitűzésben rendelkezésre álló forrás –Határ menti: 73.86% –Transznacionális: 20.95% –Interregionális: 5.19% A programokra az Európai Regionális Fejlesztési Alap nyújt támogatást További határon átnyúló programok ERFA forrásból –európai szomszédsági és partnerségi eszköz (ENPI) –előcsatlakozási segítségnyújtási eszköz (IPA)

5 Szombathely, 2006.12.13 5 Vezető partner elv Lead Partner Principle (LPP) Az ERFA rendelet 19. cikkelye kimondja, hogy.... a projektben legalább két országból kell, hogy részt vegyenek kedvezményezettek, akik az alábbi 4 együttműködési kritériumból legalább kettőt teljesítenek: közös tervezés közös megvalósítás közös személyzet közös finanszírozás (At-Hu programban kötelező lesz)

6 Szombathely, 2006.12.13 6 Az ERFA rendelet 20. cikke kimondja továbbá, hogy...... a vezető partnert a partnerek közösen választják ki, s az:  előkészíti a partnerségi megállapodást, amely – többek között – szabályozza a támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi lebonyolítás rendjét, ideértve a jogtalanul kifizetett összegek visszatérítésére irányuló megegyezéseket is;  Felelős a teljes művelet végrehajtásáért – a többi partner szerepét a partnerségi megállapodás szabályozza  biztosítja, hogy a partnerek által elszámolt kiadások jogosultak, valósak és megfelelnek a jóváhagyott projektben a partnerre háruló tevékenységeknek A vezető partner felelőssége (1)

7 Szombathely, 2006.12.13 7  meggyőződik arról, hogy a partnerek által elszámolt kiadásokat az erre jogosult könyvvizsgálók jóváhagyták  a partnerek nevében megköti a támogatási szerződést  fogadja a kifizetéseket és továbbítja azokat a partnerek felé  monitoring, jelentéstételi és általános információs célbók a program felé a kapcsolattartó pont  elsősorban felelős a jogosulatlan kifizetések visszatérítéséért A vezető partner felelőssége (2)

8 Szombathely, 2006.12.13 8 Általános felelősség:  Minden partnernek aktív szereper kell játszani a projekt tervezésében és lebonyolításában  A kulcskövetkeztetések, a projekt stratégiában bekövetkezett változások és egyéb fontos döntések csak közösen hozhatók  A vezető partner a projekt adminisztratív „feje”, tartalmi ügyekben azonban minden partnernek azonos jogai vannak A partnerek felelőssége (1)

9 Szombathely, 2006.12.13 9 Az ERFA rendelet 20. cikkének 2. bekezdése szerint a partnerek formális kötelezettségei:  Minden partner felelős a jóváhagyott pályázatban rá háruló feladatok elvégzéséért  Minden partner felelős az általa benyújtott elszámolásokban szereplő szabálytalanságokért A partnerek felelőssége (2)

10 Szombathely, 2006.12.13 10  megerősíti a határon átnyúló együttműködést – program szinten: megnő a folyamatok és a dokumentáció harmonizálásának igénye – projekt szinten: csak a mindkét oldal számára valós határon átnyúló hasznot jelentő projektek kerülhetnek jóváhagyásra  Tisztázza a partnerek felelősségét (egy szerződés, egy számla, egy felelős VP)  Európa szerte számos Interreg IIIA programban működik már (ld.: www.interact-eu.net/mt) Érvek a vezető partner elv mellett

11 Szombathely, 2006.12.13 11 Következmények (1)  A projektfejlesztés időszakában szoros követésre, tanácsadásra lesz szükség a megnőtt információs igény miatt  A programmenedzsment intenzív információs és képzési támogatást kell, hogy nyújtson: a VP-nek meg kell értenie a felelősségét és ezt megfelelőképpen kommunikálnia kell a partnerei felé  A VP-nek megfelelő forrásokat kell allokálni a projekt menedzsment feladatokra.  Minden partnernek félre kell tenni az együttműködés finanszírozását szolgáló forrásokat  A partnerség megalapozása, a szerepek meghatározása és a költségvetés megosztása miatt a projektfejlesztés időigénye megnő

12 Szombathely, 2006.12.13 12 Következmények (2)  kevesebb, nagyobb projekt várható  a gyakorlottabb pályázók esélyei megnőnek az első időszakban  a közvetlen „people-to-people” tevékenységek támogatására meg kell keresni a kisprojekt alapok folytatásának további lehetőségeit  A számos program (1 ROP és 4 Területi együttműködési OP a régióban) és az erősebb uniós elvárások megnövelik a koordináció szükségességét program (RFT, Közös Monitoring Bizottságok) és projektszinten (Kedvezményezettek és partnereik) egyaránt  Nő az intézményi hálózatok jelentősége: Eurégió(k), településszövetségek, határmenti Tanácsok, tematikus hálózatok

13 Szombathely, 2006.12.13 13 Magyarországot érintő 3. Célterületi programok 2007 után Határ menti együttműködések programjai a jelenlegi tervek szerint (7 program, 7 évre mintegy 300 millió euró a teljes magyar keret) osztrák-magyar határ menti program (érintettek Győr-Moson-Sopron, Zala, Vas megyék) mintegy 96 millió euró várható költségvetéssel a hét évre, a határ két oldalára szlovén-magyar határ menti program (Vas és Zala) mintegy 29 meur várhatóan a hét évre magyar-horvát határ menti program (Zala) – mintegy 60 meur várhatóan a hét évre magyar-szlovák határ menti program (Győr-Moson-Sopron) mintegy 185 meur várhatóan a hét évre magyar-szlovák-ukrán-román program- várhatóan mintegy 60-70 meur magyar-román határ menti program - várhatóan mintegy 200 meur magyar-szerb határ menti program – várhatóan mintegy 40-60 meur

14 Szombathely, 2006.12.13 14 AT – HU 2007-2013 Ausztria – Magyarország Határon Átnyúló Program 2007 – 2013 Tervezett finanszírozás: 34.52 M EUR ERFA (Magyarország), 47.763 M EUR ERFA (Ausztria)

15 Szombathely, 2006.12.13 15 AT – HU 2007 – 2013 tervezett stratégia C1/1 Gazdasági együttműködés C1/2 Munkaerő Fenntartható növelése C1/3 A közszolgáltatások infrastruktúra- és szolgáltatás- fejlesztése P1 Innováció, integráció és versenyképesség P2 Fenntartható fejlődés és elérhetőség C2/1 Közlekedés és a régió elérhetőségének javítása C2/2 Társadalmi és kulturális együttműködés C2/3 Természeti erőforrások felhasználásának javítása T 1/1 Kutatás és technológia KKV együttműködés és marketing Turisztika, kulturális örökségvédelem B2B tevékenységek Klaszter-fejlesztés T 1/2 Munkaerő-piaci együttműködés HR tevékenységek Társadalmi integráció és esélyegyenlőség T 1/3 Közszolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások T 2/1 Logisztika, információs- kommunikációs tevékenységek Határ menti összeköttetések és a régió elérhetőségének javítása T 2/2 Önkormányzati együttműködések Térségfejlesztés Emberek közötti kapcsolatépítés Határ menti együttműködési hálózatok T 2/3 Megújuló energiaforrás, energiahatékonyság Kockázat-megelőzés, víz- és hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, környezettudatosság

16 Szombathely, 2006.12.13 16 AT – HU intézmények Közös Monitoring és Projektkiválasztó Bizottság Irányító Hatóság, Eisenstadt Közreműködő Szervezet, Első szintű ellenőrzés, Bécs, St. Pölten, Eisenstadt, Graz Közreműködő Szervezet, Első szintű ellenőrzés, VÁTI Közös Szakmai Titkárság, Sopron Költségigazoló Hatóság Ausztria ERFA Kifizető Egység Ausztria Audit Hatóság Ausztria - Mo-i partnerintézmény

17 Szombathely, 2006.12.13 17 Két új két oldalú program 2007-2013 Szlovénia – Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 – 2013 –Tervezett finanszírozás: 14.65 M EUR ERFA (Magyarország), 13 M EUR ERFA (Szlovénia) Magyarország – Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program –Tervezett finanszírozás: 35 M EUR ERFA (Magyarország), 15 M EUR IPA (Horvátország)

18 Szombathely, 2006.12.13 18 SI – HU 2007-2013 tervezett stratégia 1. prioritás: Az együttműködési terület vonzerejének növelése –Közös turisztikai célpontok fejlesztése –Kulturális örökségmegőrzés és fejlesztés –Határ menti közlekedési kapcsolódások fejlesztése 2. prioritás: Fenntartható fejlődés –Területfejlesztési együttműködés –Egészségmegőrzés –Környezetvédelem és környezetgazdálkodás –Hatékony energiafelhasználás

19 Szombathely, 2006.12.13 19 SI – HU akciók tervezett tartalma (1.) Közös turisztikai célpontok fejlesztése –Marketing stratégiák, üzleti tervek –Új turisztikai termékek –Turisztikai infrastruktúra javítása: szálláshelyek, kerékpáros / gyalogos túraútvonalak Kulturális örökségmegőrzés és fejlesztés –Kulturális örökség tekintetében kis léptékű felújítási tevékenységek –Tapasztalatcsere és együttműködés helyi rádiók, TV-k, kiadók között –Kulturális intézmények közötti együttműködés (múzeumok, könyvtárak, archívumok) –Közös művészeti események, fesztiválok, kiállítások (írók, festőművészek) –A helyi kulturális értékek nemzetközi szinten történő népszerűsítése Határ menti közlekedési kapcsolódások fejlesztése –Határ menti utak fejlesztésével kapcsolatos kisebb beruházások –Tömegközlekedés fejlesztése –Közlekedésfejlesztési tanulmányok: piackutatás, megvalósíthatósági tanulmány

20 Szombathely, 2006.12.13 20 Területfejlesztési együttműködés –Területfejlesztési intézmények kapcsolatépítése –Munkaerőpiaci szolgáltatások Egészségmegőrzés –Intézményi együttműködés –Egészség - monitoring rendszer fejlesztése Környezetvédelem és környezetgazdálkodás –Természetvédelmi területek / parkok irányításával kapcsolatos problémák –Értékőrző tevékenységek –Környezetgazdálkodás, megoldások a zaj-, porszennyezés, hulladék- és vízgazdálkodás területein –Kockázat-megelőzés, környezetvédelem: közös stratégiák, tervek –Vízbázis-védelem Hatékony energiafelhasználás –Megújuló energiaforrások használata – minta projektek, legjobb gyakorlatok SI – HU akciók tervezett tartalma (2.)

21 Szombathely, 2006.12.13 21 SI – HU intézmények Kifizető és Költségigazoló Hatóság Szlovénia Közös Monitoring Bizottság Irányító Hatóság, Ljubljana Közös Szakmai Titkárság, Maribor Nemzeti Hatóság, Budapest Információs Pont, Magyarország Közreműködő Szervezet, Első szintű ellenőrzés, Maribor Közreműködő Szervezet, Első szintű ellenőrzés, VÁTI

22 Szombathely, 2006.12.13 22 IPA –Előcsatlakozási támogatási eszköz –Tagjelölt és potenciális tagjelölt országok számára –2. komponens keretében határ menti együttműködés lehetősége a szomszédos tagországgal IPA határon átnyúló programok –Tagország: ERFA –Tagjelölt ország: IPA –IPA egységes szabályrendszert teremt, részletes végrehajtási szabályozás még nem ismert –Várhatóan hasonló mechanizmusok, mint az Európai Területi Együttműködési Programok esetében

23 Szombathely, 2006.12.13 23 HU – HR 2007 -2013 tervezett stratégia (1) 1. prioritás: Közös gazdasági térség –1.1. beavatkozási terület: Közös gazdasági és munkaerő-piaci fejlesztés Határ menti partnerkereső infrastruktúra – fejlesztés Határ menti munkaerő-piaci mobilitás elősegítése Közös helyi – regionális stratégiák, programok, hálózatok –1.2. beavatkozási terület: Komplex ökoturisztikai fejlesztési program a Mura-Dráva-Duna menti területen Közös stratégiai és területfejlesztési terv Ökoturisztikai infrastruktúra Tájvédelem Közös marketing Magán befektetők ösztönzése Környezetvédelmi beavatkozások

24 Szombathely, 2006.12.13 24 HU – HR 2007 -2013 tervezett stratégia (2) 2. prioritás: A kultúra, az oktatás és a nyelv mint közös fejlesztési területek –2.1. beavatkozási terület: Közös oktatási és kulturális térség Határ menti projektek az oktatásban, diákcsere programok Közös kutatás – fejlesztés és innováció Komplex kulturális együttműködési projektek Közös kulturális örökségvédelmi projektek –2.2. beavatkozási terület: Kétnyelvűség a határrégióban Nyelvoktatás Kétnyelvűség

25 Szombathely, 2006.12.13 25 HU – SK 2007-2013 Magyarország – Szlovákia Területi Együttműködési program 2007-2013 Tervezett finanszírozás: ~105 M EUR ERFA (Magyarország), ~71 M ERFA (Szlovákia)

26 Szombathely, 2006.12.13 26 HU – SK 2007-2013 stratégia

27 Szombathely, 2006.12.13 27 HU – SK beavatkozási területek tervezett tartalma (1.) 1.1. Határ menti üzleti együttműködés –Építés, beszerzés, infrastrukturális beruházások, felújítás –Információs rendszerek –Üzleti találkozók –Tervezési tevékenységek, tanulmányok 1.2. Kutatás, fejlesztés, technológia –Beruházási tevékenységek –Új partnerségek, együttműködések –Közös kutatási tevékenységek –Tervezési tevékenységek, tanulmányok 1.3. Turisztikai fejlesztés –Infrastrukturális beruházások –Többnyelvű információs források –Intézményi együttműködés –Elektronikus promóciós anyagok –Turisztikai termékek

28 Szombathely, 2006.12.13 28 1.4. Együttműködés az egészségügyben és kockázat-megelőzés –Tanulmányok, tervezési tevékenységek –Sürgősségi ellátás fejlesztése – információs rendszerek –Egészségügyi intézményekben dolgozók készségfejlesztése –Eszközbeszerzés 1.5. Hálózatépítés, partnerség, projektmenedzsment-kapacitás fejlesztése –Együttműködés területfejlesztés területén –Fejlesztési tervek, programok, stratégiák –Projektmenedzsment tevékenységek fejlesztése –PR tevékenységek 1.6. Humánerőforrás-fejlesztés –Tréningek, oktatási tevékenységek –Ösztöndíjprogramok, tanfolyamok –Munkanélkülieknek és megváltozott képességű embereknek nyújtott szolgáltatások –Intézmények közötti kapcsolatépítés 1.7. Emberek közötti kapcsolatépítés –Rendezvények, konferenciák, kiállítások, szemináriumok –Diákcsere –Hagyományőrző tevékenységek HU – SK beavatkozási területek tervezett tartalma (2.)

29 Szombathely, 2006.12.13 29 2.1. Környezetvédelem –Árvízvédelem, vízvédelem –Hulladékgazdálkodás –Megújuló energiatermelés 2.2. Természetvédelem –Nemzeti parkok közötti együttműködés –PR tevékenységek –Programok, stratégiák 2.3. Kisebb utak építése, kerékpárutak, tömegközlekedés –Beruházás és tervezés 2.4. Határátkelés megkönnyítése a határfolyókon –Beruházás és tervezés 2.5. Információs társadalomhoz való hozzáférés javítása –Beruházás és tervezés HU – SK beavatkozási területek tervezett tartalma (3.)

30 Szombathely, 2006.12.13 30 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Polgár Tibor VÁTI, Nyugat-Dunántúli Képviselet polgart@vati.hu www.interreg.hu


Letölteni ppt "Szombathely, 2006.12.13 1 Európai Területi Együttműködés 2007-2013 A HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAMOK JÖVŐJE A RÉGIÓBAN Polgár Tibor képviseletvezető,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések