Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A projektkiválasztás eljárásai Polgár Tibor Nyugat- dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A projektkiválasztás eljárásai Polgár Tibor Nyugat- dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség."— Előadás másolata:

1 A projektkiválasztás eljárásai Polgár Tibor Nyugat- dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

2 2 Projektkiválasztás Egyfordulós pályázat Kétfordulós pályázat Kiemelt projektek 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet az irányadó A projekt-kiválasztás teljes folyamatára előírt határidők:  bíráló bizottság felállítása nélkül: 50 nap  bíráló bizottság felállítása esetén: 75 nap Amennyiben a projekt javaslat támogatási igénye meghaladja  az 1 milliárd forintot, akkor a határidő 15 nappal  az 5 milliárd forintot, akkor a határidő 45 nappal meghaladja a fenti határidőket A határidőkbe az esetleges hiánypótlás ideje nem számít bele.

3 3 Érkeztetés Formai ellenőrzés Tartalmi értékelés Döntés, Jóváhagyás Projektgazda értesítése a döntésről, döntés közzé tétele Érkeztetés Pályázat beérkezése a) Postai úton b) Személyes átvétel Iktatás EMIR iktatószám és alapadatok Egyfordulós projekt-kiválasztás lépései

4 4 Benyújtási kritériumok ellenőrzése Pályázat a meghatározott formában (összefűzve, adatlap elektronikus formában kitöltve), példányszámban, beadási határidőn belül Döntés a pályázat regisztrációjáról A benyújtási kritériumok ellenőrzésének megfelelően a pályázat regisztrálásra vagy elutasításra kerül. Értesítés a pályázat elutasításáról Benyújtási kritériumok nem teljesítése esetén a pályázat elutasításra kerül. Érkeztetés

5 5 EMIR segítségével Pályázat feltöltése EMIR-be Beadástól számított 2 munkanapon belül Értesítés pályázat regisztrációjáról  regisztráció az iktatástól számított 5 munkanapon belül  regisztrációs levél kiküldésének határideje a benyújtási kritériumok ellenőrzésétől számított 2 munkanap – befogadás ! Érkeztetés

6 6 Projekt dosszié megnyitása Pályázat életútja nyomon követhető Jogosultsági ellenőrzés  a regisztrációt követően 3 munkanapon belül  ha egyértelműen teljesül: következhet a teljességi ellenőrzés  ha egyértelműen nem teljesül: az elbírálásból kizárásra kerül  nem állapítható meg egyértelműen: hiánypótlás Formai ellenőrzés

7 7 Teljességi ellenőrzés  formanyomtatvány kitöltése, dokumentumok megléte  benyújtási kritériumok ellenőrzését követően 8 munkanapon belül kell lefolytatni A pályázat hiánypótlása  az összes hiányosságot meg kell nevezni  a vizsgálat lefolytatását követő 2 napon belül ki kell küldeni  csak egy hiánypótlási lehetőség van - 15 nap áll rendelkezésre a válaszadásra  ha hiánypótlásra a megadott határidő leteltétől számított 5 napon belül nem kerül sor, a pályázat elutasításra kerül  a hiánypótlási dokumentumokat 15 napon belül kell elbírálni Döntés pályázat befogadásáról Befogadás vagy elutasítás Formai ellenőrzés

8 8 Értesítés pályázat elutasításáról  Jogosultsági/teljességi feltétel nem teljesülése vagy  Nem megfelelő hiánypótlás (hiányosan vagy egyáltalán nem hiánypótolt) esetén Értesítés befogadásról  teljesülnek a jogosultsági és teljességi feltételek  15 munkanapon belül értesíteni kell a pályázót EMIR-adatok ellenőrzése  adatok pontosságának vizsgálata Formai ellenőrzés

9 9 30 nap áll rendelkezésre Egyszerűsített értékelés lehetősége  az egyes projektek támogatási igénye nem haladja meg az 50 millió forintot  NFÜ egyszerűsített bíráló bizottságot állít fel (itt max 3 fő),tagot a KSZ és az NFÜ jelölhet  a projekt kiválasztási szempontok mérlegelést igényelnek (nem normatív jellegű támogatás) Szakértők 50 Mft támogatás felett legalább 2 fő, személyüket NFÜ hagyja jóvá  megfelelő szakértelem és pénzügyi ismeret – 3 év  operatív program, az akcióterv és a támogatási konstrukció tartalmának ismerete  a vonatkozó jogszabályok, értékelési, pontozási módszer ismerete Tartalmi értékelés

10 10 Bíráló Bizottság (BB, létszám 3, 5, de max. 7 fő)  Értékelő lapok alapján: összesített értékelő táblázatot készít  Jelen lehetnek: elnök (NFÜ), tagok (RFT, NFÜ, KSZ, nem kormányzati szakmai szervezet - szavazati joggal), megfigyelők, titkár (KSZ, szavazati jog nélkül), megfigyelők  Egyszerű többséggel dönt a bizottság  a bíráló bizottság javaslatot tesz a támogatásban részesítendő pályázatokra az elért pontszám és a szöveges értékelés alapján  az átlagpontszám alapján a legmagasabbtól a legalacsonyabb pontszámig a pályázatokat sorrendbe kell rendezni, a legmagasabb pontszámot kapott pályázatokat támogatják  Emlékeztető készül az ülésről, 8 napon belül Tartalmi értékelés

11 Újraértékelés lehetősége  BB ülés keretében, értékelő tábla alapján, szavazó tagok pontszámainak átlagolásával  BB elrendelheti a pályázat újbóli szakértői értékelését Tisztázó kérdés lehetősége Előzetes helyszíni szemle lehetősége – KSZ végzi

12 Pályázó értesítése Értékelés folyamán a résztvevők számára titoktartási kötelezettség – kivéve a projektjavaslatnak az eljárásban történő előrehaladását Csökkentett összegű támogatás vagy elutasítás esetén a KSZ részletes indoklást ad Pályázó az értesítés után jogosult az értékelő lapokat és a BB ülés emlékeztetőjét megismerni Alapadatok nyilvánosak beleértve a kapott pontszámot- internetes közzététel NFÜ honlapon

13 CÉL:  Az elutasításra kerülő projekteket ne kelljen részletesen kidolgozni,  A projektek lehető legjobb minőségben kerüljenek kidolgozásra. Kétfordulós projekt-kiválasztás

14 14 Alkalmazási területek  Források szűkösen állnak rendelkezésre  Általában a jelentős előkészítést igénylő projektek- és az összetett, többkomponensű beruházások esetében.  Célszerű, ha a projektek viszonylag nagyok, és a projektek száma viszonylag kicsi, mivel időigényes !  Elsősorban állami vagy önkormányzati kedvezményezettek esetében alkalmazandó

15 15 Határidők: Első forduló a benyújtási határidőtől (folyamatos elbírálásnál a projekt javaslat beérkezésétől) számított 75 nap a döntésről történő értesítésig Második forduló:  a projekt javaslat részletes kidolgozását követően a projektek kiválasztása során a projekt javaslat beérkezésétől számított 75 nap a döntésről történő értesítésig Kétfordulós projekt-kiválasztás

16 16 Benyújtás után  Érkeztetés  Formai és jogosultsági vizsgálat  Szakmai értékelés  Bíráló bizottsági döntés  Pályázó Értesítése  Ezáltal kiválasztásra kerülnek azok, amelyek a projektfejlesztési szakaszba léphetnek. } Max.7 5 nap

17 17 Értesítés a pályázat regisztrációjáról a második fordulóban nem kerül rá sor, a projektgazda az on-line tájékoztatóból tájékozódhat Jogosultsági és teljességi ellenőrzés Kétfordulós pályázat második fordulójában is meg kell vizsgálni minden jogosultsági és teljességi szempontot Kétfordulós eljárás második forduló Szempontok az értékelés során: Az első forduló értékelési szempontjai, magasabb szakmai minimum pontszámmal Kétfordulós projekt-kiválasztás

18 18 Kétfordulós projekt-kiválasztás Értékelés formája:  a projektek egymással nem versenyeznek a támogatás elnyeréséért, így a projektek megfelelőségét önmagukban kell vizsgálni Az értékelő javasolhatja a projekt további átdolgozását:  A projektdokumentáció átdolgozásra javasolt részének pontos megjelölésével – feltételeket, költségcsökkentést (max 25%) is javasolhat:  Az átdolgozás szöveges indoklásával  Az átdolgozásra vonatkozó részletes szakmai/műszaki szempontokkal

19 19 Projektfejlesztési szakasz  Ha teljesen kidolgozott a projekt akkor nincs, de maximum egy év!  A projektek a közreműködő szervezettől projektfejlesztési szolgáltatásokban részesülnek,  A projekt 1 év elteltével elveszíti a jogát arra, hogy a második fordulóban pályázatot nyújtson be.

20 20 Projektfejlesztési szakasz  A két forduló között a projektfejlesztés egy előre (közvetlenül az első fordulót követően) meghatározott útvonalterv mentén halad (KSZ és a pályázó közösen dolgozzák ki)  Mérföldöveket határoznak meg, amelyeket a projektfejlesztési szakaszban a projekteknek fokozatosan teljesíteniük kell, és amelyek megtételét a KSZ értékeli és igazolja.

21 21 Második forduló  Kizárólag az első fordulóban kiválasztott projektek vehetnek részt  A projektek a benyújtás sorrendjében, egyedileg kerülnek elbírálásra, nem egymással versenyeznek, hanem egy kritériumrendszernek kell megfelelniük – magasabb szakmai pontszám minimum (75%).  A formai, jogosultsági és szakmai vizsgálatokra, értékelésekre a második fordulóban is sor kerül. A bíráló bizottság alkalmazása a második fordulóban opcionális.  A második fordulót sikeresen teljesítő projektek megkezdhetik a projektmegvalósítást

22 Kiemelt projektek Kiemelt projektnek, illetve nagyprojektnek az akciótervben történő előzetes nevesítésére javaslatot tehet  az érintett miniszter,  az érintett Regionális Fejlesztési Tanács,  az NFÜ.

23 Kiemelt projektek  Kétfordulós pályázat logikája  Különbségek:  RFÜ mint az RFT munkaszervezete előminősítést végez, NFÜ érkezteti, RFÜ, mint közreműködő szervezet formai értékelést végez  Előértékelést NFÜ szervezi, KSZ bevonásával, értékelők - legalább 5 éves szakmai tapasztalat szükséges  Bíráló Bizottság (zsűri) elnöke és titkára az NFÜ  kétharmados döntés  Lehetséges döntési kimenetek: AT nevesítés, Továbbfejlesztés, Újraértékelendő, Elutasított  AT nevesítés nem garancia a támogatásra, kétfordulós pályázatnál rövidebb fejlesztési szakasz (6+3 hónap fejlesztési szakasz)  KSZ projektfejlesztési támogatást nyújt

24 RFT szerepe az értékelés során 16/2006 MeHVM-PM együttes rendelet szabályozza Bíráló Bizottsági szavazó tag jelölése:  50 Mft támogatás felett mindig  A jelölt tag az RFT álláspontját képviseli  3 év szakmai gyakorlat, konstrukció szakmai, pénzügyi ismerete, összeférhetetlenség hiánya szükséges

25 RFT szerepe az értékelés során Egyfordulós pályázat esetén, amennyiben  az Akcióterv előírta  A projekt támogatása nem haladja meg az 1 milliárd forintot  A projekt az értékelés során a szakmai minimumot eléri (50- 60%) Kétfordulós ROP pályázat esetén mindig, amennyiben  A projekt támogatása nem haladja meg az 1 milliárd forintot  A projekt az értékelés során a szakmai minimumot eléri (50- 60%) Egyéb operatív programok 2 fordulós, 1 milliárd Ft feletti támogatási igényű projektjei esetén, ha azok nem uniós kötelezettségből adódnak

26 RFT szerepe az értékelés során Véleményezés módja:  Az RFT számára megküldött előterjesztés a szakmai értékelés során kapott pontszámot nem tartalmazhatja, azt csak a Bíráló Bizottság tagjai ismerhetik meg a BB ülés előtt az eljárásrendnek megfelelően.  KSZ összefoglalót küld az RFT-nek a szakmai minimumot teljesítő projektekről : pályázat címe, pályázó neve, EMIR regisztrációs szám, megvalósulás helyszíne, legfontosabb indikátorok, a pályázat megvalósításának tervezett kezdete és befejezése, elszámolható költségek összesen (Ft), igényelt támogatás összege (Ft), Pályázat rövid összefoglalása, a projekt adatlap 2.8-as pontja alapján, illetve amennyiben szükséges kiegészítve a projekt adatlap 5. pontban leírtakkal.  Pályázat egyszerűsített költségvetése.

27 RFT szerepe az értékelés során  RFT 20 napon belül véleményez: Régió szempontjából „Kiemelkedően jelentős”, „Jelentős”, „Kevésbé jelentős” kategóriák – két szélső kategória arányát NFÜ korlátozhatja (30%, 7 projekt esetén 2 projekt). Részletes indoklás szükséges a két felső kategória esetén  Amennyiben ellentmondás van az RFT vélemény és az értékelés közt, a KSZ újraértékelést rendel el  RFT és NFÜ egyetértésének hiányában az NFÜ kéri a Kormány jóváhagyását

28 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A projektkiválasztás eljárásai Polgár Tibor Nyugat- dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség."

Hasonló előadás


Google Hirdetések