Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A projektkiválasztás eljárásai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A projektkiválasztás eljárásai"— Előadás másolata:

1 A projektkiválasztás eljárásai
Polgár Tibor Nyugat- dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

2 Projektkiválasztás Egyfordulós pályázat Kétfordulós pályázat
Kiemelt projektek 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet az irányadó A projekt-kiválasztás teljes folyamatára előírt határidők: bíráló bizottság felállítása nélkül: 50 nap bíráló bizottság felállítása esetén: 75 nap Amennyiben a projekt javaslat támogatási igénye meghaladja az 1 milliárd forintot, akkor a határidő 15 nappal az 5 milliárd forintot, akkor a határidő 45 nappal meghaladja a fenti határidőket A határidőkbe az esetleges hiánypótlás ideje nem számít bele.

3 Egyfordulós projekt-kiválasztás lépései
Érkeztetés Formai ellenőrzés Tartalmi értékelés Döntés, Jóváhagyás Projektgazda értesítése a döntésről, döntés közzé tétele Pályázat beérkezése a) Postai úton b) Személyes átvétel Iktatás EMIR iktatószám és alapadatok

4 Érkeztetés Benyújtási kritériumok ellenőrzése
Pályázat a meghatározott formában (összefűzve, adatlap elektronikus formában kitöltve), példányszámban, beadási határidőn belül Döntés a pályázat regisztrációjáról A benyújtási kritériumok ellenőrzésének megfelelően a pályázat regisztrálásra vagy elutasításra kerül. Értesítés a pályázat elutasításáról Benyújtási kritériumok nem teljesítése esetén a pályázat elutasításra kerül.

5 Érkeztetés EMIR segítségével Pályázat feltöltése EMIR-be
Beadástól számított 2 munkanapon belül Értesítés pályázat regisztrációjáról regisztráció az iktatástól számított 5 munkanapon belül regisztrációs levél kiküldésének határideje a benyújtási kritériumok ellenőrzésétől számított 2 munkanap – befogadás!

6 Formai ellenőrzés Projekt dosszié megnyitása
Pályázat életútja nyomon követhető Jogosultsági ellenőrzés a regisztrációt követően 3 munkanapon belül ha egyértelműen teljesül: következhet a teljességi ellenőrzés ha egyértelműen nem teljesül: az elbírálásból kizárásra kerül nem állapítható meg egyértelműen: hiánypótlás

7 Formai ellenőrzés Teljességi ellenőrzés
formanyomtatvány kitöltése, dokumentumok megléte benyújtási kritériumok ellenőrzését követően 8 munkanapon belül kell lefolytatni A pályázat hiánypótlása az összes hiányosságot meg kell nevezni a vizsgálat lefolytatását követő 2 napon belül ki kell küldeni csak egy hiánypótlási lehetőség van - 15 nap áll rendelkezésre a válaszadásra ha hiánypótlásra a megadott határidő leteltétől számított 5 napon belül nem kerül sor, a pályázat elutasításra kerül a hiánypótlási dokumentumokat 15 napon belül kell elbírálni Döntés pályázat befogadásáról Befogadás vagy elutasítás

8 Formai ellenőrzés Értesítés pályázat elutasításáról
Jogosultsági/teljességi feltétel nem teljesülése vagy Nem megfelelő hiánypótlás (hiányosan vagy egyáltalán nem hiánypótolt) esetén Értesítés befogadásról teljesülnek a jogosultsági és teljességi feltételek 15 munkanapon belül értesíteni kell a pályázót EMIR-adatok ellenőrzése adatok pontosságának vizsgálata

9 Egyszerűsített értékelés lehetősége
Tartalmi értékelés 30 nap áll rendelkezésre Egyszerűsített értékelés lehetősége az egyes projektek támogatási igénye nem haladja meg az 50 millió forintot NFÜ egyszerűsített bíráló bizottságot állít fel (itt max 3 fő) ,tagot a KSZ és az NFÜ jelölhet a projekt kiválasztási szempontok mérlegelést igényelnek (nem normatív jellegű támogatás) Szakértők 50 Mft támogatás felett legalább 2 fő, személyüket NFÜ hagyja jóvá megfelelő szakértelem és pénzügyi ismeret – 3 év operatív program, az akcióterv és a támogatási konstrukció tartalmának ismerete a vonatkozó jogszabályok, értékelési, pontozási módszer ismerete

10 Bíráló Bizottság (BB, létszám 3, 5, de max. 7 fő)
Tartalmi értékelés Bíráló Bizottság (BB, létszám 3, 5, de max. 7 fő) Értékelő lapok alapján: összesített értékelő táblázatot készít Jelen lehetnek: elnök (NFÜ), tagok (RFT, NFÜ, KSZ, nem kormányzati szakmai szervezet - szavazati joggal), megfigyelők, titkár (KSZ, szavazati jog nélkül), megfigyelők Egyszerű többséggel dönt a bizottság a bíráló bizottság javaslatot tesz a támogatásban részesítendő pályázatokra az elért pontszám és a szöveges értékelés alapján az átlagpontszám alapján a legmagasabbtól a legalacsonyabb pontszámig a pályázatokat sorrendbe kell rendezni, a legmagasabb pontszámot kapott pályázatokat támogatják Emlékeztető készül az ülésről, 8 napon belül

11 Tartalmi értékelés Újraértékelés lehetősége
BB ülés keretében, értékelő tábla alapján, szavazó tagok pontszámainak átlagolásával BB elrendelheti a pályázat újbóli szakértői értékelését Tisztázó kérdés lehetősége Előzetes helyszíni szemle lehetősége – KSZ végzi

12 Pályázó értesítése Értékelés folyamán a résztvevők számára titoktartási kötelezettség – kivéve a projektjavaslatnak az eljárásban történő előrehaladását Csökkentett összegű támogatás vagy elutasítás esetén a KSZ részletes indoklást ad Pályázó az értesítés után jogosult az értékelő lapokat és a BB ülés emlékeztetőjét megismerni Alapadatok nyilvánosak beleértve a kapott pontszámot- internetes közzététel NFÜ honlapon

13 Kétfordulós projekt-kiválasztás
CÉL: Az elutasításra kerülő projekteket ne kelljen részletesen kidolgozni, A projektek lehető legjobb minőségben kerüljenek kidolgozásra.

14 Alkalmazási területek
Források szűkösen állnak rendelkezésre Általában a jelentős előkészítést igénylő projektek- és az összetett, többkomponensű beruházások esetében. Célszerű, ha a projektek viszonylag nagyok, és a projektek száma viszonylag kicsi, mivel időigényes! Elsősorban állami vagy önkormányzati kedvezményezettek esetében alkalmazandó

15 Határidők: Első forduló
Kétfordulós projekt-kiválasztás Határidők: Első forduló a benyújtási határidőtől (folyamatos elbírálásnál a projekt javaslat beérkezésétől) számított 75 nap a döntésről történő értesítésig Második forduló: a projekt javaslat részletes kidolgozását követően a projektek kiválasztása során a projekt javaslat beérkezésétől számított 75 nap a döntésről történő értesítésig

16 }Max.7 5 nap Benyújtás után Érkeztetés
Formai és jogosultsági vizsgálat Szakmai értékelés Bíráló bizottsági döntés Pályázó Értesítése Ezáltal kiválasztásra kerülnek azok, amelyek a projektfejlesztési szakaszba léphetnek.

17 Kétfordulós projekt-kiválasztás
Értesítés a pályázat regisztrációjáról a második fordulóban nem kerül rá sor, a projektgazda az on-line tájékoztatóból tájékozódhat Jogosultsági és teljességi ellenőrzés Kétfordulós pályázat második fordulójában is meg kell vizsgálni minden jogosultsági és teljességi szempontot Kétfordulós eljárás második forduló Szempontok az értékelés során: Az első forduló értékelési szempontjai, magasabb szakmai minimum pontszámmal

18 Az értékelő javasolhatja a projekt további átdolgozását:
Kétfordulós projekt-kiválasztás Értékelés formája: a projektek egymással nem versenyeznek a támogatás elnyeréséért, így a projektek megfelelőségét önmagukban kell vizsgálni Az értékelő javasolhatja a projekt további átdolgozását: A projektdokumentáció átdolgozásra javasolt részének pontos megjelölésével – feltételeket, költségcsökkentést (max 25%) is javasolhat: Az átdolgozás szöveges indoklásával Az átdolgozásra vonatkozó részletes szakmai/műszaki szempontokkal

19 Projektfejlesztési szakasz
Ha teljesen kidolgozott a projekt akkor nincs, de maximum egy év! A projektek a közreműködő szervezettől projektfejlesztési szolgáltatásokban részesülnek, A projekt 1 év elteltével elveszíti a jogát arra, hogy a második fordulóban pályázatot nyújtson be.

20 Projektfejlesztési szakasz
A két forduló között a projektfejlesztés egy előre (közvetlenül az első fordulót követően) meghatározott útvonalterv mentén halad (KSZ és a pályázó közösen dolgozzák ki) Mérföldöveket határoznak meg, amelyeket a projektfejlesztési szakaszban a projekteknek fokozatosan teljesíteniük kell, és amelyek megtételét a KSZ értékeli és igazolja.

21 Második forduló Kizárólag az első fordulóban kiválasztott projektek vehetnek részt A projektek a benyújtás sorrendjében, egyedileg kerülnek elbírálásra, nem egymással versenyeznek, hanem egy kritériumrendszernek kell megfelelniük – magasabb szakmai pontszám minimum (75%). A formai, jogosultsági és szakmai vizsgálatokra, értékelésekre a második fordulóban is sor kerül. A bíráló bizottság alkalmazása a második fordulóban opcionális. A második fordulót sikeresen teljesítő projektek megkezdhetik a projektmegvalósítást

22 Kiemelt projektek Kiemelt projektnek, illetve nagyprojektnek az akciótervben történő előzetes nevesítésére javaslatot tehet az érintett miniszter, az érintett Regionális Fejlesztési Tanács, az NFÜ.

23 Kiemelt projektek Kétfordulós pályázat logikája Különbségek:
RFÜ mint az RFT munkaszervezete előminősítést végez, NFÜ érkezteti, RFÜ, mint közreműködő szervezet formai értékelést végez Előértékelést NFÜ szervezi, KSZ bevonásával, értékelők - legalább 5 éves szakmai tapasztalat szükséges Bíráló Bizottság (zsűri) elnöke és titkára az NFÜ kétharmados döntés Lehetséges döntési kimenetek: AT nevesítés, Továbbfejlesztés, Újraértékelendő, Elutasított AT nevesítés nem garancia a támogatásra, kétfordulós pályázatnál rövidebb fejlesztési szakasz (6+3 hónap fejlesztési szakasz) KSZ projektfejlesztési támogatást nyújt

24 RFT szerepe az értékelés során
16/2006 MeHVM-PM együttes rendelet szabályozza Bíráló Bizottsági szavazó tag jelölése: 50 Mft támogatás felett mindig A jelölt tag az RFT álláspontját képviseli 3 év szakmai gyakorlat, konstrukció szakmai, pénzügyi ismerete, összeférhetetlenség hiánya szükséges

25 RFT szerepe az értékelés során
Egyfordulós pályázat esetén, amennyiben az Akcióterv előírta A projekt támogatása nem haladja meg az 1 milliárd forintot A projekt az értékelés során a szakmai minimumot eléri (50-60%) Kétfordulós ROP pályázat esetén mindig, amennyiben Egyéb operatív programok 2 fordulós, 1 milliárd Ft feletti támogatási igényű projektjei esetén, ha azok nem uniós kötelezettségből adódnak

26 RFT szerepe az értékelés során
Véleményezés módja: Az RFT számára megküldött előterjesztés a szakmai értékelés során kapott pontszámot nem tartalmazhatja, azt csak a Bíráló Bizottság tagjai ismerhetik meg a BB ülés előtt az eljárásrendnek megfelelően. KSZ összefoglalót küld az RFT-nek a szakmai minimumot teljesítő projektekről : pályázat címe, pályázó neve, EMIR regisztrációs szám, megvalósulás helyszíne, legfontosabb indikátorok, a pályázat megvalósításának tervezett kezdete és befejezése, elszámolható költségek összesen (Ft), igényelt támogatás összege (Ft), Pályázat rövid összefoglalása, a projekt adatlap 2.8-as pontja alapján, illetve amennyiben szükséges kiegészítve a projekt adatlap 5. pontban leírtakkal. Pályázat egyszerűsített költségvetése.

27 RFT szerepe az értékelés során
RFT 20 napon belül véleményez: Régió szempontjából „Kiemelkedően jelentős”, „Jelentős”, „Kevésbé jelentős” kategóriák – két szélső kategória arányát NFÜ korlátozhatja (30%, 7 projekt esetén 2 projekt). Részletes indoklás szükséges a két felső kategória esetén Amennyiben ellentmondás van az RFT vélemény és az értékelés közt, a KSZ újraértékelést rendel el RFT és NFÜ egyetértésének hiányában az NFÜ kéri a Kormány jóváhagyását

28 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A projektkiválasztás eljárásai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések