Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A évesek rajzfejlődése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A évesek rajzfejlődése"— Előadás másolata:

1 A 12-14 évesek rajzfejlődése
„Intellektuális-realista” korszak Kárpáti Andrea

2 12-14 évesek gondolkodása Clauss-Hiebsch (1977):
Kategórikus észleléskezdete, jelenségek osztálybasorolása, a látvány rendszerbe helyezése, A gondolkodás ekkor kezd átlépni a konkrét fogalmi szintről az absztrakt gondolkodás szintjére A verbalitás, a fogalmi absztrakció elsorvasztja, illusztratív szerepbe kényszeríti a vizuális kifejezés formáit Nagy László (1905): Analízis különösen intenzív A szintetizálás nem elégséges , s így a magasabb szintű szintézis elmarad A spontán gyermekrajz fejlődése megáll H. Gardner (1980): U alakú görbe évesen „rajzi törés”

3 A vizuális nyelv kétféle idiómája alakul ki. Az ún
A vizuális nyelv kétféle idiómája alakul ki. Az ún. „iskolai” (school art style) és a szabadidős rajzi stílus.

4

5

6 VIKTOR LÖWENFELD a 12-16 évesekről
Victor Löwenfeld a serdülés idejére teszi a két fő ábrázolási típus differenciálódását. Optikus és vizuális típusú gyermekek Haptikus vagy motorikus típus Löwenfeld két részre bontja a kamaszkori rajzi fejlődés időszakát Csoport korszak, vagy szemléleti realizmus kora (9-12 életév) Nem „rajzi törés”, hanem nyelvváltás: a gyermekrajz motívumvilágára a kortársak vannak a legnagyobb hatással Erősen megnő a realista ábrázolás Pszeudo-naturalista korszak (12-14 életév) A tér- és mozgásábrázolás jelentősen fjlődik, ám a rajz elveszti spontaneitását, sablonossá válik. Elégedetlenség, a képességek hiányának felismerése

7

8

9 12-14 évesek rajzainak jellemzői
Már csak akkor rajzol ha kérik rá. A vizuális-haptikus észlelésért felelős jobb agyfélteke már háttérbe szorul a nyelvi funkciókért felelős bal agyféltekével szemben. A közlés domináns módja ekkor már a beszéd és az írás. A képek funkciója az én-kifejezés helyett egyre inkább a leképezés, ábrázolás. Csökken a grafikus nyelv jelentősége az élmények és indulatok feldolgozásában. A kamaszok rajzai sem alkotójuk, sem felnőtt közönségük számára nem hordoznak már esztétikai (művészeti) értéket.

10

11

12 Az emberábrázolás fejlődése
Burt (1921) „fej-láb” emberke: (tadpole figure, azaz ebihal, Kopffüssler, homme tetard)) „vonalséma”: a karokat egy-egy vonal reprezentálja körvonalséma: arc és ruha részleteit is ábrázolja „kevert profil” (two-eyed profil): az orr profilból az arc szemből, mindkét szem látszik teljes profil jelenség szerű ábrázolás: „élethű”, de nem perspektivikus

13 Az emberalak mozgása mozgásjelzés nélküli figura,
„merev mozgású” alak, kimerevített gesztusokkal (7 éves kor alatt a leggyakoribb), izületben mozgó alak, behajlított könyökkel és térddel, mindenütt mozgó alak

14 Az ember alak mozgásábrázolásának fejlődése (Forrás: Paál, 1977)

15 Emberrajzok 2-12 éves korig
Emberrajzok 2-12 éves korig. (Magyar iparművészeti Egyetem Vizuális Nevelési Gyűjteménye)

16 Ide egy képet kell beszúrni!
„Valaha sokkal jobban rajzoltam, a rajzaim sokkal érdekesebbek voltak. Viszont most háromezerszer jobban megy a perspektíva! (Tíz éves lány, Kay szövegét idézi Gardner, 1980, 143. old) Ide egy képet kell beszúrni!

17 Kiskamaszok alkotásai: kísérletezés a vizuális nyelv minőségeivel
Kiskamaszok alkotásai: kísérletezés a vizuális nyelv minőségeivel. a) textúra- és színtanulmány b) hideg és meleg színekből összeállított geometrikus kompozíció c) Képkiegészítés, folytatás: Cézanne tájképének részletéből tájkép festése éves fiúk és lányok munkái. (Magyar iparművészeti Egyetem Vizuális Nevelési Gyűjteménye)

18 12-14 évesek rajzainak jellemzői
Már ritkán találkozunk grafikus átfordítással. A motívum világ, színpreferencia és a szívesen alkalmazott kompozíciós szerkezetek szempontjából egyre jelentősebb a (szub)kultúra, az emberi környezet szerepe. Az ábrázolás a leképezéstől a megjelölés felé tolódik el. Megjelennek az ábrázolást kiegészítő feliratok is, kedvelt műfaj lesz a képregény.

19 Rajzi törés vagy nyelvváltás?
A rajzfejlődés megtorpanása azonban csak az európai és észak-amerikai kultúrákban általános tapasztalat. Távol-Keleten az arab világban a rajzfejlődés nem áll meg - kamasz csak idiómát (műfajt, technikát, médiumot) vált. Példák a kisgyermekkori ábrázolási tapasztalatok felhasználására kamaszok alkotásain. (Magyar iparművészeti Egyetem Vizuális Nevelési Gyűjteménye)

20 Rajzi törés vagy nyelvváltás?
Székácsné (1971): Családi ösztönzés, hagyományos vizuális kultúra beépülése a mindennapokba fenntartja a rajzolási kedvet. Nem mutatnak visszaesést, elszegényedést a roma gyermekek rajzai sem (pszichorealizmus). Rokoníthatók az expresszionizmus, a szürrealizmus képi, formai világával (Pongrácz és Várnagy, 1996, 17. old.) 1. 2. Két japán „kamaszrajz”; fametszet (manga). 1. Születés 2. Hófútta utca este (Forrás: Székácsné, 1973, 5. és 22. kép)

21 Roma gyermekek festményei és szőttesei:
példák a szubkultúrára jellemző egyéni színvilágra és motívumkincsre. Pongrácz Éva művész-tanár KREATEAM Stúdiójából, Pécs

22 Gaul és Kárpáti, (1997): Megfelelő fejlesztés mellett a vizuális képességek a kamaszkorban sem hanyatlanak. Ellenkezőleg:lényeges fejlődést mutatnak. Két lap egy projekt-feladatból. (Magyar iparművészeti Egyetem Vizuális Nevelési Gyűjteménye)

23 (Magyar iparművészeti Egyetem Vizuális Nevelési Gyűjteménye)
Expresszív szinkronizációs feladat kiváló megoldásai évesek munkái. (Magyar iparművészeti Egyetem Vizuális Nevelési Gyűjteménye)

24 A Vizuális Narratív Teszt (VNT)
A figura szerkezete: képes útmutató a pontozáshoz A képmező megkoponálása Esztétikai minőség, kreatívitás A témaábrázolás szintje (motívum- és kompozícióválasztás) A motívumok változatossága Expresszivitás (kifejezőerő – a címben választott történet hatásos megjelenítése) A vonalvezetés minősége Textúra Kontrasztok

25 A vizuális narratív szerkezete
A rajz kommunikatív funkcióját emeli ki A narratív szerkezetének megválasztása érzékelteti, mennyire van tisztában a gyermek a kompozíciós típusok jelentéshordozó szerepével. A hat képmezőn megfigyelt kompozíciós típusok közül egy , az egész képregény színvonalát érzékeltető képkockát választunk A tartalom A színkezelés A színkezelés szintje: ötletszerű színhasználattól a tudatos, kifejező színkompozícióig. A színkezelés minősége: árnyalatok, kontrasztok előállításának technikai színvonala

26 12-14 évesek képregényei A képregény- és rajzfilmkultúra jelen van a gyermekek mindennapjaiban, de nincs jelen vizuális nyelvükben. Realista hangvétel, a mindennapi témák (napirend, iskolai élet, társas szórakozás színhelyei) jellemzők. Az agresszivitás főként a lányok rajzait jellemzi Nem a fantázia hős birodalmában, hanem a mindennapi élet jeleneteiben mutatkozik Jelképek sorává alakítja át a látványt és ezt az absztrakciót teszi papírra, felsorolásszerűen, lineárisan

27

28

29

30

31


Letölteni ppt "A évesek rajzfejlődése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések