Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2. óra Kognitív folyamatok KOMÜ I. évfolyam A szociálpszichológia alapjai I. 2005. 02.21. Serfőző Mónika.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2. óra Kognitív folyamatok KOMÜ I. évfolyam A szociálpszichológia alapjai I. 2005. 02.21. Serfőző Mónika."— Előadás másolata:

1 2. óra Kognitív folyamatok KOMÜ I. évfolyam A szociálpszichológia alapjai I. 2005. 02.21. Serfőző Mónika

2 Kogníció = megismerés Kognitív folyamatok: érzékelés – észlelés érzékelés – észlelés figyelem információfeldolgozás figyelem információfeldolgozás emlékezet emlékezet képzelet képzelet gondolkodás (magasabbrendű kognitív folyamat) gondolkodás (magasabbrendű kognitív folyamat)

3 Az információfeldolgozás folyamata     ÉRZÉKELÉS érzékszervek ingerek FIGYELEM ÉSZLELÉS agy szenzoros tár RTM rövid távú memória HTM hosszú távú memória EMLÉKEZET FELISMERÉS ismételgetés - elhalványulás - kiszorítás konszolidáció

4 Érzékelés ingerek → receptorsejtek → idegek → agykérgi területek → érzékletek ingerek → receptorsejtek → idegek → agykérgi területek → érzékletek ingererősség és –minőség kódolása ingererősség és –minőség kódolása eltérő érzékelési képességek (legkisebb ingererősség, érzékelhető különbség) eltérő érzékelési képességek (legkisebb ingererősség, érzékelhető különbség)

5 Észlelés A különböző érzékleti benyomásokat szervezzük, értelmezzük, azoknak jelentést tulajdonítunk

6 Észlelési funkciók, folyamatok tárgyak észlelése, kiemelése az ingermezőből (alakészlelés) tárgyak észlelése, kiemelése az ingermezőből (alakészlelés) tárgyak térbeli helyzetének észlelése (távolság- vagy mélységészlelés, mozgásészlelés) tárgyak térbeli helyzetének észlelése (távolság- vagy mélységészlelés, mozgásészlelés) tárgyak felismerése, azonosítása tárgyak felismerése, azonosítása észlelési konstanciák észlelési konstanciák

7 Tárgyak észlelése a) Alak – háttér észlelés (Gestalt)

8 Tárgyak észlelése b) perceptuális szerveződés jó folytatás elve hasonlóság elve közelség elve zártság elve [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [

9 Tárgyak térbeli helyzetének észlelése térbeli irányok észlelése térbeli irányok észlelése távolságészlelés távolságészlelés mozgásészlelés mozgásészlelés

10 Távolsági jelzőmozzanatok lineáris perspektívarelatív nagyságrelatív magasságárnyékolás takarás részletgazdagság

11 Távolságészlelés (binokuláris diszparitás)

12 Mozgás észlelése látszólagos mozgás (mozifilm = folyamatosan egymás után, gyorsan vetített képek sorozata) látszólagos mozgás (mozifilm = folyamatosan egymás után, gyorsan vetített képek sorozata) indukált mozgás (mintha a Hold mozogna a felhőkben) (= a nagyobb tárgyat látjuk mozdulatlannak) indukált mozgás (mintha a Hold mozogna a felhőkben) (= a nagyobb tárgyat látjuk mozdulatlannak) valódi mozgás – mozgásjelzők: elrendezés változása, háttérhez viszonyított változások valódi mozgás – mozgásjelzők: elrendezés változása, háttérhez viszonyított változások

13 Indukált mozgás

14 Tárgyak felismerése Az a képesség, hogy a tárgyat hozzárendeljük egy kategóriához, és így jelentést adunk neki. tárgyak elemi vonásainak észlelése (geonok) FELISMERÉS mentális reprezentációk, sémák előhívása

15 Észlelési konstanciák = annak észlelése, hogy a környezet megváltozása ellenére a tárgyak bizonyos tulajdonságai változatlanok maradnak alakkonstancia alakkonstancia színkonstancia színkonstancia nagyságkonstancia nagyságkonstancia

16 Érzékelés és észlelés különbsége hangok / dallam hallása hangok / dallam hallása piros-zöld színfoltok látása / 27-es szám látása piros-zöld színfoltok látása / 27-es szám látása kétértelmű ábrák (ugyanazt a fizikai ingert kétféleképpen is észlelhetünk, azaz értelmezhetünk) kétértelmű ábrák (ugyanazt a fizikai ingert kétféleképpen is észlelhetünk, azaz értelmezhetünk) optikai csalódások: az észlelés (az értelmezés, jelentés) nem felel meg az inger fizikai tulajdonságainak optikai csalódások: az észlelés (az értelmezés, jelentés) nem felel meg az inger fizikai tulajdonságainak

17 Kétértelmű ábrák

18 Kontextushatás

19 Optikai csalódások, illúziók

20 Aimes szoba

21

22

23

24 Escher

25

26 Figyelem 1.A figyelem szelektív, kiemelő folyamat, az észlelés összpontosítása, amelynek következtében az ingerek egy korlátozott köre hangsúlyosabban tudatosul. 2.Erőfeszítési folyamat, amelynek során mentális energiánkat akaratlagosan egy meghatározott feladatra fordítjuk. 3.Éber állapotot fenntartó folyamat, hatékony készenlét az információk vételére.

27 Az információfeldolgozás folyamata     ÉRZÉKELÉS érzékszervek ingerek FIGYELEM ÉSZLELÉS agy szenzoros tár RTM rövid távú memória HTM hosszú távú memória EMLÉKEZET FELISMERÉS ismételgetés - elhalványulás - kiszorítás konszolidáció

28 Szelektív figyelem Spontán, önkéntelen figyelem (tájékozódási reakció) erős erős szokatlan szokatlan mozgó ingerek váltják ki mozgó ingerek váltják ki hirtelen hirtelen változó változó biológiai biológiai felszólító jelleg felszólító jelleg észlelő beállítódása észlelő beállítódása Szándékos, akaratlagos figyelem akaratlagos odafordulás, tudatos választás akaratlagos odafordulás, tudatos választás

29 Figyelemfelkeltés a reklámokban

30 Tökéletes-e a szelektálás, a szűrés? Stroop-jelenség KÉK ZÖLD SÁRGA FEKETE PIROS SÁRGA KÉK ZÖLD FEKETE KÉK PIROS ZÖLD

31 Szelektív figyelem Kognitív Valahol képességeink a egyik Mátra leglátványosabb egyik jelensége sűrű az, erdejében hogy a ki II. tudunk világháborúban szűrni valaki egy eldugott üzenetet sok egy aranyat. másikból. Bár Ezt több úgy tucat csináljuk, szerencsevadász hogy meg figyelmünket akarta olyan már jelzőingerekre szerezni, irányítjuk, eddig mint nem a sikerült betűtípus. nekik. Kognitív Valahol képességeink a egyik Mátra leglátványosabb egyik jelensége sűrű az, erdejében hogy a ki II. tudunk világháborúban szűrni valaki egy eldugott üzenetet sok egy aranyat. másikból. Bár Ezt több úgy tucat csináljuk, szerencsevadász hogy meg figyelmünket akarta olyan már jelzőingerekre szerezni, irányítjuk, eddig mint nem a sikerült betűtípus. nekik.

32 Figyelem megosztása figyelmi kapacitás modellje (Kahnemann): mindig egy adott figyelmi kapacitással rendelkezünk (ennek mennyisége pl. függ aktuális állapotunktól is!), ezt tudjuk megosztani tevékenységek között figyelmi kapacitás modellje (Kahnemann): mindig egy adott figyelmi kapacitással rendelkezünk (ennek mennyisége pl. függ aktuális állapotunktól is!), ezt tudjuk megosztani tevékenységek között automatikus és kontrollált cselekvések: vannak olyan tevékenységek, amelyeket automatikusan tudunk végezni, nem igényelnek tudatos figyelmi erőfeszítést (automatikus cselekvések) ill. vannak olyan tevékenységek, amelyek nagy figyelmi erőfeszítést, odafordulást igényelnek (kontrollált cselekvések) — A gyakorlás, tapasztalás révén a kontrollált cselekvések automatikussá válhatnak. (pl. autóvezetés, gépírás, annak megtanulása révén) automatikus és kontrollált cselekvések: vannak olyan tevékenységek, amelyeket automatikusan tudunk végezni, nem igényelnek tudatos figyelmi erőfeszítést (automatikus cselekvések) ill. vannak olyan tevékenységek, amelyek nagy figyelmi erőfeszítést, odafordulást igényelnek (kontrollált cselekvések) — A gyakorlás, tapasztalás révén a kontrollált cselekvések automatikussá válhatnak. (pl. autóvezetés, gépírás, annak megtanulása révén)

33 Figyelem tulajdonságai figyelem terjedelme: hányféle ingert tudunk egyszerre megragadni, befogni a figyelmünkkel (7±2) figyelem terjedelme: hányféle ingert tudunk egyszerre megragadni, befogni a figyelmünkkel (7±2) figyelem tartóssága: mennyi ideig tudunk kitartóan, megszakítás nélkül egy dologra figyelni figyelem tartóssága: mennyi ideig tudunk kitartóan, megszakítás nélkül egy dologra figyelni figyelem megosztása: hányféle, figyelmet kívánó tevékenységet tudunk végezni egyidejűleg figyelem megosztása: hányféle, figyelmet kívánó tevékenységet tudunk végezni egyidejűleg figyelem átvitele: mennyire könnyű vagy nehéz átirányítani a figyelmünket egyik dologról a másikra figyelem átvitele: mennyire könnyű vagy nehéz átirányítani a figyelmünket egyik dologról a másikra

34 Emlékezet és felejtés                       

35 Az információfeldolgozás folyamata     ÉRZÉKELÉS érzékszervek ingerek FIGYELEM ÉSZLELÉS agy szenzoros tár RTM rövid távú memória HTM hosszú távú memória EMLÉKEZET FELISMERÉS ismételgetés - elhalványulás - kiszorítás konszolidáció

36 Emlékezeti tárak szenzoros tár RTM rövid távú memória HTM hosszú távú memória  érzékszervi benyomások  ingermodalitás szerint  1-3 sec  pillanatfelvételek  korlátozott kapacitás (7±2)  akusztikus, vizuális kódolás  1-2 perc  kiszorítás, elhalványulás  munkamemória  korlátlan kapacitás  szemantikus kódolás  korlátlan időtartam  nem felejtünk, csak nem tudjuk előhívni ismételgetés

37 1 8 4 8 1 9 5 6 2 0 0 4

38 tömbösítés

39 S S S F L N P F N Y S N P

40 SÜSS FEL NAP FÉNYES NAP a már ismert információ értelmet ad az értelmetlen betűsornak

41 Hogyan lehet növelni a memóriából való előhívás sikerességét? (emlékezeti stratégiák) Feldolgozás mélységének elve: A felidézés sikeressége a feldolgozáson és az előhívási módszereken múlik.  Minél mélyebb a feldolgozás annál könnyebb az előhívás. Feldolgozás mélységének elve: A felidézés sikeressége a feldolgozáson és az előhívási módszereken múlik.  Minél mélyebb a feldolgozás annál könnyebb az előhívás. Cselekvés szerepe: aktivitás kapcsolódik a rögzítéshez Cselekvés szerepe: aktivitás kapcsolódik a rögzítéshez Kontextushatás: a bevésés, rögzítés körülményei (pl. helye) között sikeresebb a felidézés Kontextushatás: a bevésés, rögzítés körülményei (pl. helye) között sikeresebb a felidézés Szervezés: jegyzet, vázlat, ábra készítés Szervezés: jegyzet, vázlat, ábra készítés Értelmes kapcsolatok kialakítása: már elraktározott ismeretekhez kapcsoljuk a rögzítendő anyagot Értelmes kapcsolatok kialakítása: már elraktározott ismeretekhez kapcsoljuk a rögzítendő anyagot

42 Mnemotechnikai eszközök mechanikus tanulás esetére amikor pontosan, szöveghűen meg kell tanulnunk valamit, pl. tényeket, adatokat, fogalmakat rímalkotás rímalkotás mozaikszó alkotás mozaikszó alkotás mondatalkotás mondatalkotás helyek módszere helyek módszere kulcsszó módszer kulcsszó módszer képtelen képzettársítás képtelen képzettársítás

43 Emlékezeti rendszerek a hosszú távú memóriában procedurális emlékezet: eszköztudás (pl. egy mozdulatra, cselekvés sorra való emlékezés) procedurális emlékezet: eszköztudás (pl. egy mozdulatra, cselekvés sorra való emlékezés) epizodikus emlékezet: saját élményeink tárolása epizodikus emlékezet: saját élményeink tárolása szemantikus emlékezet: olyan ismeretek tárolása, amelyeknek nincs személyes vonatkozása szemantikus emlékezet: olyan ismeretek tárolása, amelyeknek nincs személyes vonatkozása

44 Az emlékezet konstruktív természete séma

45 Az érzelmek hatása az emlékezetre villanófény-emlék villanófény-emlék hangulat kongruencia hangulat kongruencia szorongás szorongás


Letölteni ppt "2. óra Kognitív folyamatok KOMÜ I. évfolyam A szociálpszichológia alapjai I. 2005. 02.21. Serfőző Mónika."

Hasonló előadás


Google Hirdetések