Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Diplomáciai mentességek és kiváltságok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Diplomáciai mentességek és kiváltságok"— Előadás másolata:

1 Diplomáciai mentességek és kiváltságok

2 a feladatok teljesítése érdekében → kiváltságok és mentességek
nem örökre szól(nak) ha a fogadó ország úgy látja, jogszerűen meg is vonhatja tőlük 1961: Bécsi Szerződés 1963: Bécsi Szerződés

3 Kiváltság - mentesség Kiváltság:
különleges jogok, amelyek a diplomáciai képviselő működésének zavartalan ellátásához feltétlenül szükségesek pozitív fogalom, adok valami pluszt, ami több, mint az, ami a fogadó állam állampolgárainak jár. Mentesség: azok a könnyítések, tiszteleti és egyéb előjogok, amelyek a diplomáciai képviselő feladatának végzését könnyítik nem ad pluszt, hanem az adott ország állampolgáraihoz képest ad felmentést valami alól. pl: adómentesség.

4 Bécsi Szerződés (1961) preambulum (ünnepélyes része) tartalmazza a főbb elvet: 1. 1. feladat teljesítéséhez kapcsolódó kiváltság és mentesség. 2. 2. szokásjogon alapulnak 3. 3. nem az egyéneké a kiváltság és mentesség 4. 4. cél: békés egymás mellett élés, együttműködés és egységes értelmezés 5. 5. Nem zárja ki a viszonossági elveket, azt hogy az országok kétoldalúan szabályozzák a kiváltságokat és mentességeket. 6. 6. Nem jelentenek egyoldalú előnyt sem

5 Mentességek Fő területei: 1: személyi mentesség
2: hivatalos helyiségek mentessége 3: a küldő országgal való érintkezés szabadsága

6 Személyi mentesség „A diplomáciai képviselő személye sérthetetlen” – Bécsi szerződés 29.cikkelye. letartóztatás vagy őrizetbe vétel ellene nem alkalmazható A fogadó állam felelős a diplomáciai képviselő biztonságáért → köteles a védelméről gondoskodni mentes a fogadó állam joghatósága alól kivétel ingatlan, tevékenység, amely nincs kapcsolatban a hivatali működésével „persona non grata”  ország elhagyására kötelezhető Diplomata hozzátartozója nem tagja a külképviseletnek, de az azonos háztartásban élő hozzátartozó csak a saját állama által vonható felelősségre

7 Hivatalos helyiségek mentessége
Bécsi Konferencia: a hivatalos helyiségek sérthetetlensége hivatali épület – lakás céljára szolgáló épület a képviselet helyiségébe a fogadó állam joghatóságai a képviselet vezetőjének jóváhagyása nélkül nem léphetnek be mentesek mindenféle kutatás, igénybevétel, adó és illeték vagy végrehajtás alól a képviselet nem élhet vissza ezen mentességével!

8 A küldő országgal való érintkezés szabadsága
hivatalos ügyeikben teljesen szabadon tartsanak kapcsolatot saját államukkal, állampolgáraikkal, valamint a többi diplomáciai képviselettel kora középkor: szerződések → a követek, futárok szabad mozgásának biztosítása diplomáciai küldemények sérthetetlenséget, vámmentességet ill. vámvizsgálat alóli mentességet élveznek → diplomáciai futárok → KÜM alkalmazásában Csak a hivatalos csomagokra érvényes!!

9 Kiváltságok a dokumentumot aláíró államok vállalták, hogy egymás diplomáciai képviselőinek biztosítják mindazokat a körülményeket amelyek elengedhetetlenül szükségesek munkájuk zavartalanságához vám és illetékmentesség tiszteleti előjogok (lobogó és címerhasználat követségi épületen, gépkocsin és fogadásokon, díszpáholyok biztosítása)

10 A diplomáciai kiváltságok és mentességek: a diplomáciai képviselő sérthetetlensége
a legősibb és alapvetőbb a személyi mentesség = a diplomáciai képviselő ellen a letartóztatás vagy őrizetbe vétel semmiféle formája nem alkalmazható a fogadó állam kötelezettsége: a diplomáciai képviselő személyi biztonsága megőrzéséről a legnagyobb mértékben gondoskodik köteles megakadályozni a személy szabadsága és méltósága bármely megsértését

11 A diplomáciai kiváltságok és mentességek: Diplomáciai képviselő joghatóság alóli mentessége
= a diplomáciai mentességet élvező személy büntetőügyekben minden esetben, polgári és államigazgatási ügyekben szintén mentes a fogadó állam joghatósága alól. Kivétel polgári és államigazgatási joghatósági mentesség alól: a diplomáciai képviselőnek a fogadó állam területén fekvő ingatlantulajdonára vonatkozó dologi jogi perek olyan hagyatéki eljárással kapcsolatos perek, amelyben a diplomáciai képviselő magánszemélyként szerepel olyan perek, amelyek a diplomáciai képviselő által a fogadó államban, hivatalos tevékenysége körén kívül folytatott bármilyen szabad foglalkozásával vagy kereskedelmi tevékenységével kapcsolatos. Diplomáciai képviselők nem kötelesek tanúvallomást tenni. A diplomáciai képviselő mentessége a fogadó állam joghatósága alól nem vonja őt ki a küldő állam joghatósága alól. Ha a diplomáciai képviselő a fogadó államban bűncselekményt követ el, a fogadó állam a kérdéses diplomáciai képviselőt „persona non grata”-nak nyilvánítja. Az igazgatási jellegű jogszabályok a diplomáciai képviselőkre is kötelezőek. A közlekedési szabálysértésről felvett jegyzőkönyvet a fogadó állam külügyminisztériuma diplomáciai úton általában továbbítja a küldő államhoz.

12 A diplomáciai kiváltságok és mentességek: vám és adómentesség
vám és adómentesség = a képviselő mentes minden adó és illeték alól a mentesség nem terjed ki a képviselő magántulajdonában lévő ingatlannal kapcsolatos adókra és illetékekre, örökösödési illetékre, magánjövedelem után járó adókra és illetékekre Nem mentes továbbá a diplomáciai képviselő a szolgáltatások után járó díjak alól Átköltözési és személyi szükségleteire szolgáló ingóságok mentesek a behozatalai vámok alól Személyi poggyásza mentes a vámvizsgálat alól,  kivéve komoly indok esetén. Diplomáciai képviselő mentes a személyes szolgáltatások, közmunka, katonai terhek alól. Mentes a fogadó államban esetleg hatályban lévő társadalombiztosítási szabályok alól

13 Kiváltságokat és mentességeket élvezők köre
a diplomáciai képviseletek vezetői és a diplomáciai személyzet tagjai és családjuknak háztartásukban élő tagjai, amennyiben nem a fogadó állam állampolgárai a diplomáciai képviseletek igazgatási és műszaki személyzete és családtagjaik a polgári és államigazgatási joghatóság alóli mentességük nem terjed ki a hivatali kötelességeik teljesítése körén kívül eső ténykedéseikre vámmentességük csak az első berendezésük céljára behozott tárgyakra vonatkozik

14 Kiváltságokat és mentességeket élvezők köre
a diplomáciai képviselet kisegítő személyzetének azon a tagjai, akik nem állampolgárai a fogadó országnak joghatóság alóli mentességben csak a hivatali kötelességük teljesítése során végzett tevékenységük tekintetében részesülnek az a diplomáciai képviselő, aki állampolgára a fogadó államnak, csak a hivatali kötelezettségeinek teljesítése során kifejtett ténykedése tekintetében részesül a joghatóság alóli mentességben és sérthetetlenségben

15 Viszonosság elve A diplomáciai mentességek és kiváltságok vizsgálatánál fontos tudnunk, hogy ezek nem külső kényszer hatására jöttek létre, hanem a alapvetően a viszonosság elve értelmében.

16 Köszönöm a figyelmet! 


Letölteni ppt "Diplomáciai mentességek és kiváltságok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések