Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kommunikáció írásban In: Pálinkás Jenő: Üzleti kommunikáció. LSI Oktatóközpont, Budapest, 2000. pp.145-165.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kommunikáció írásban In: Pálinkás Jenő: Üzleti kommunikáció. LSI Oktatóközpont, Budapest, 2000. pp.145-165."— Előadás másolata:

1 Kommunikáció írásban In: Pálinkás Jenő: Üzleti kommunikáció. LSI Oktatóközpont, Budapest, 2000. pp.145-165.

2 Az üzleti kommunikáció írásos megnyilvánulásai  Üzleti élet levelei  Szerződésekkel kapcsolatos kommunikáció  Jelentés  Pályázat  Belső szabályzatok  Vállalat és társadalmi környezete közötti írásos kapcsolatok  Vállalatazonosító szignálok

3 Az üzleti élet levelei  Hivatalos levél  Értesítés  Felszólítás  Kifogásolás  Engedélyezés  Igazolás  Határozat  Fellebbezés  Bejelentés  Panaszos levél  Feljegyzés  Jegyzőkönyv

4 A hivatalos levél Céges papír Küldő (neve, címe, telefon- és faxszáma) CímzettHivatkozási szám Ügyintéző (neve, telefonszáma) Tárgy:Megszólítás Üzenet szövege Keltezés (város megjelöléssel) ElköszönésAláírásMellékletek

5 Hivatalos levél Gyakori hibák  Címtévesztés  A címzett nevének, beosztásának helytelen írása (Igen tisztelt Vezérigazgató Asszony!)  Helyesírási és nyelvhelyességi hibák  Elválasztás – a számítógép nem tud helyesen elválasztani!  Csoportos levélküldés: címzett – tartalom összhangban legyen!  Sajátos jelzéssel ellátott levelek („Sajátkezű felbontásra!”) → jelzés tiszteletben tartása!!

6 Értesítés  Valakit (személy, szervezet) tájékoztatunk valamilyen megtörtént, vagy bekövetkező eseményről  biztosító: kárfelmérés – helyszíni szemle  Felvételi iroda: állásinterjú időpontja

7 Felszólítás  Udvarias figyelmeztetés, felszólítás a kötelezettség teljesítésére  Szankciók ismertetése lehetséges  Késedelmi kamat felszámolása  Szállítás késleltetése  Szolgáltatás felfüggesztése  Kötbér fizetése

8 Kifogásolás  A megrendelt áru hibásan (gyártási hiba, sérülés) vagy hiányosan (nem megfelelő mennyiség vagy összetétel) érkezik

9 Engedélyezés  Több fajta  Munkavállaló számára:  Munkarenddel kapcsolatos  Vállalat eszközeinek magáncélra történő használata  Kötelezettségek alóli felmentés  Szervezeti egység számára:  Munkarenddel kapcsolatos  Más vállalat számára:  Étterem használatának engedélyezése  Ideiglenes parkolási engedélyek

10 Igazolás  Pontosan rögzíteni kell:  Kinek, milyen célból állították ki  Egyértelműen megjelölni a tényt, amiről az igazolás szól (az esemény megtörténte, körülmény, viszony megléte)  Aláíró – aláírási jogosultsága legyen!!

11 Meghatalmazás  Hivatali és magánéletben alkalmazott  Tartalmi elemei:  meghatalmazott neve  meghatalmazás tárgya  jogosultság  meghatalmazás érvényességi ideje  kiállítás dátuma  meghatalmazó és meghatalmazott adatai  aláírás  Magánéletben: 2 tanú szükséges

12 Határozat  Hivatalos szervek, testületek döntéseit rögzíti és az illetékesek tudomására hozza  Formai elemek:  A határozatot hozó szerv megnevezése  Szerv, személy megnevezése, akire vonatkozik  Határozat azonosító kódja  Meghozott döntés és annak indoklása  Döntést alátámasztó körülmények, iratok  Záró rész: aláírások, bélyegző, dátum, hol készült, kik kapják

13 Fellebbezés  Szervezet, magánszemély írhat  Ha a határozat (megváltoztatása) megítélése szerint nem indokolt  Indokokkal alátámasztani!  Fontos:  tárgyilagos, higgadt, meggondolt hangnem  bizonyító erő  érvelés módja

14 Bejelentés  Ha valamely szerv részére fontos lehet bizonyos információk, tények ismerete  Szóban is történhet!  Írásban: ha szükséges a bejelentés tényének tárgyszerű bizonyítása

15 Panaszos levél  Bejelentéssel rokon  Fontos:  a tárgyszerűség és a bizonyító erő,  azon körülmények rögzítése, amely alapján a panasz tárgya kivizsgálható lesz  Névtelen levelekkel nem foglalkoznak

16 Feljegyzés  Gyakori ügyirat  Valamilyen teendőről, ügyről készül a közvetlen felettes, vagy a vállalat vezetősége részére  Tartalmi jegyek:  Kinek  Milyen témában  Mikor készült  Ki készítette  Mellékeltek összefüggéseiről tájékoztatni  Korábbi események, várható kapcsolódási felületek

17 Jegyzőkönyv  Események, tények, megállapodások írásbeli rögzítése  Szó szerinti jegyzőkönyv:  Pontosan követi az eseményeket  Mi és hogyan történt  Kivonatos jegyzőkönyv:  Eseményeket tömörítve jeleníti meg  Leglényegesebb momentumok kiemelése

18 Szerződésekkel kapcsolatos kommunikáció Szerződési formák:  Munkajogi szerződés  Adásvételi szerződés  Szállítási szerződés  Bérleti szerződés  Kölcsönszerződés  Lízingszerződés  Bizományosi szerződés  Vállalkozási szerződés

19 Munkaszerződés előkészítése  Üzenet kibocsátása  Érdeklődés  Kapcsolatfelvétel kezdeményezése  Személyes találkozás  Alku

20 Munkaszerződés előkészítése - Toborzás  A szervezet igényeinek megfelelő számú és összetételű munkaerő biztosítása  Módszerek:  Spontán jelentkezők fogadása  Saját adatbank alapján behívások  Belső munkatársak ajánlásai  Álláshirdetések  Munkaközvetítők ajánlatai  Állásbörzék  Vállalati nyílt napok  Pályázatok kiírása  Ösztöndíjas rendszer alkalmazása  Szakmai szövetségek ajánlásai  Vezető-kereső cégek igénybevétele

21 Munkaszerződés  Munkaviszony létrejötte – munkaszerződéssel  Írásos dokumentum!!  Csak közös elhatározással módosítható  Tartalmi elemei:  Személyi adatok  Munkakör, besorolás, munkaidő  Bérbesorolás  Munkavégzés helye  Próbaidő, felmentési idő  Béren kívüli juttatások

22 Belső szabályzatok  SzMSz: általános működés szabályozása  Őrzésvédelmi szabályzat  Tűzvédelmi szabályzta  Minőségvédelmi szabályzat  Egyes szakterületek szabályai:  Irattározási szabályzat  Készletgazdálkodási szabályzat  Szállítási szabályzat

23 A vállalat és társadalmi környezet közötti írásos kapcsolatok  Sajtó  Napilapok, folyóiratok, szakfolyóiratok  Vállalati újság  Vállalati életről – szűk körű terjesztés  Vállalati kiadványok  Cégismertető, termékismertetők, minőségtanúsítás okmányai  Könyvek  Üzleti célokat szolgál  Szakterület fejlődése, technikai színvonala  Fogyasztóval való levelezés  Hagyományos levelezés  Web-kommunikáció

24 Vállalatazonosító szignálok  Belső értékek megjelenítése a külvilág felé  Külvilág számára: vállalat azonosítása  Egyedi megkülönböztető jegyek  Márka és védjegy  Design és csomagolás  Vállalati arculat

25 Pályázat  Számos terület  Külföldi tanulmányút  Pénzügyi támogatás rendezvényhez, kutatómunkához, könyvíráshoz  Munkakör betöltése  Előnyei:  Pályázó felkészülhet a feladatvégzésre  Követelmények, adottságok, esélyek rendszerszemléletű áttekintése  Fontos: pályázó és pályázat kiíró közötti kommunikáció

26 ÁLLÁSKERESÉS Önéletrajz, motivációs levél, személyes interjú

27 Egy állás megpályázása  Önvizsgálat  Önéletrajz megírása  Cél: Személyes interjú

28 Az önéletrajz típusai I.  Magyar típusú (hagyományos) - Fogalmazásokhoz hasonló szerkezeti felépítés jellemzi (bevezetés, tárgyalás, befejezés).  Amerikai típusú - R övid, lényegre törő - Áttekinthető - Tagolt, vázlatszerű elrendezés.  Kompetencia típusú / Európai Uniós - A merikai típusú tagolást követ. - Újszerű a kompetenciák és képességek megjelölése. - Nincs hobbi kategória.

29 Az önéletrajz típusai II.  Kronologikus önéletrajz - Elvégzett iskolák, munkakörök fordított időrendben! - Könnyen áttekinthető.  Funkcionális önéletrajz - Egyes képességeink, illetve elért eredményeink köré rendeződik. Mikor célszerű? Mikor célszerű? - Ha most végeztünk tanulmányainkkal. - Ha most végeztünk tanulmányainkkal. - Sokféle munkakörben dolgoztunk. - Sokféle munkakörben dolgoztunk.

30 Önéletrajz formátuma  Kézzel írt önéletrajz esetén: - Fehér A/4es lapra kell elkészíteni. - Fehér A/4es lapra kell elkészíteni.  Gépelt önéletrajz esetén: - Általánosan elfogadott betűtípusokat használjunk! (Arial, Times New Roman) - Ne vigyük túlzásba a dőlt betű, vastag betű vagy aláhúzás alkalmazását. - Következetes tagolás! A rendezetlen, helyesírási és nyelvhelyességi hibákkal, javításokkal és áthúzásokkal teli önéletrajz nem vet jó fényt a szerzőre!

31 Önéletrajz elemei 1.Személyes adatok (név, születési hely, idő, cím, telefon, e-mail cím). (név, születési hely, idő, cím, telefon, e-mail cím). 2.Iskolai végzettség 3.Tanfolyamok 4.Munkahelyek 5.Egyéb projektek (sikeres munkák) 6.Számítástechnikai ismeretek 7.Nyelvtudás, jogosítvány 8.Hobbi, szabadidős tevékenység

32 Angol nyelvű önéletrajz  Helyesírás  Helyes fordítás Mit ne fordítsunk le?  Utca helyett NEM kell street  Név

33 Motivációs levél  Önéletrajzhoz hasonló karakter (írott vagy nyomtatott forma, azonos betűtípus és nagyság, margók, tagolás, stb.).  Átlátható, könnyen olvasható.  Egyszerű, tényszerű, rövid.  Egyenes, nyílt, célratörő.  Cél a figyelemfelkeltés!

34 Motivációs levél tartalmi elemei  Fontos tartalmi elemek: - Cím, megszólítás - Hivatkozás - Önéletrajz összefoglalása - Motiváció, célok meghatározása - Személyiségének jellemzése - Időpontkérés személyes találkozóra - Aláírás

35 Felvételi beszélgetés  Pontos megérkezés  Nyugodt, figyelmet tükröző, udvarias viselkedés  Korábbi szakmai sikerek, előnyös tulajdonságok  Kérdések: - képzettség - szakmai tapasztalat - képességek, kézségek - motiváció - magánélettel kapcsolatos


Letölteni ppt "Kommunikáció írásban In: Pálinkás Jenő: Üzleti kommunikáció. LSI Oktatóközpont, Budapest, 2000. pp.145-165."

Hasonló előadás


Google Hirdetések