Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kommunikáció írásban In: Pálinkás Jenő: Üzleti kommunikáció. LSI Oktatóközpont, Budapest, 2000. pp.145-165.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kommunikáció írásban In: Pálinkás Jenő: Üzleti kommunikáció. LSI Oktatóközpont, Budapest, 2000. pp.145-165."— Előadás másolata:

1 Kommunikáció írásban In: Pálinkás Jenő: Üzleti kommunikáció. LSI Oktatóközpont, Budapest, pp

2 Az üzleti kommunikáció írásos megnyilvánulásai  Üzleti élet levelei  Szerződésekkel kapcsolatos kommunikáció  Jelentés  Pályázat  Belső szabályzatok  Vállalat és társadalmi környezete közötti írásos kapcsolatok  Vállalatazonosító szignálok

3 Az üzleti élet levelei  Hivatalos levél  Értesítés  Felszólítás  Kifogásolás  Engedélyezés  Igazolás  Határozat  Fellebbezés  Bejelentés  Panaszos levél  Feljegyzés  Jegyzőkönyv

4 A hivatalos levél Céges papír Küldő (neve, címe, telefon- és faxszáma) CímzettHivatkozási szám Ügyintéző (neve, telefonszáma) Tárgy:Megszólítás Üzenet szövege Keltezés (város megjelöléssel) ElköszönésAláírásMellékletek

5 Hivatalos levél Gyakori hibák  Címtévesztés  A címzett nevének, beosztásának helytelen írása (Igen tisztelt Vezérigazgató Asszony!)  Helyesírási és nyelvhelyességi hibák  Elválasztás – a számítógép nem tud helyesen elválasztani!  Csoportos levélküldés: címzett – tartalom összhangban legyen!  Sajátos jelzéssel ellátott levelek („Sajátkezű felbontásra!”) → jelzés tiszteletben tartása!!

6 Értesítés  Valakit (személy, szervezet) tájékoztatunk valamilyen megtörtént, vagy bekövetkező eseményről  biztosító: kárfelmérés – helyszíni szemle  Felvételi iroda: állásinterjú időpontja

7 Felszólítás  Udvarias figyelmeztetés, felszólítás a kötelezettség teljesítésére  Szankciók ismertetése lehetséges  Késedelmi kamat felszámolása  Szállítás késleltetése  Szolgáltatás felfüggesztése  Kötbér fizetése

8 Kifogásolás  A megrendelt áru hibásan (gyártási hiba, sérülés) vagy hiányosan (nem megfelelő mennyiség vagy összetétel) érkezik

9 Engedélyezés  Több fajta  Munkavállaló számára:  Munkarenddel kapcsolatos  Vállalat eszközeinek magáncélra történő használata  Kötelezettségek alóli felmentés  Szervezeti egység számára:  Munkarenddel kapcsolatos  Más vállalat számára:  Étterem használatának engedélyezése  Ideiglenes parkolási engedélyek

10 Igazolás  Pontosan rögzíteni kell:  Kinek, milyen célból állították ki  Egyértelműen megjelölni a tényt, amiről az igazolás szól (az esemény megtörténte, körülmény, viszony megléte)  Aláíró – aláírási jogosultsága legyen!!

11 Meghatalmazás  Hivatali és magánéletben alkalmazott  Tartalmi elemei:  meghatalmazott neve  meghatalmazás tárgya  jogosultság  meghatalmazás érvényességi ideje  kiállítás dátuma  meghatalmazó és meghatalmazott adatai  aláírás  Magánéletben: 2 tanú szükséges

12 Határozat  Hivatalos szervek, testületek döntéseit rögzíti és az illetékesek tudomására hozza  Formai elemek:  A határozatot hozó szerv megnevezése  Szerv, személy megnevezése, akire vonatkozik  Határozat azonosító kódja  Meghozott döntés és annak indoklása  Döntést alátámasztó körülmények, iratok  Záró rész: aláírások, bélyegző, dátum, hol készült, kik kapják

13 Fellebbezés  Szervezet, magánszemély írhat  Ha a határozat (megváltoztatása) megítélése szerint nem indokolt  Indokokkal alátámasztani!  Fontos:  tárgyilagos, higgadt, meggondolt hangnem  bizonyító erő  érvelés módja

14 Bejelentés  Ha valamely szerv részére fontos lehet bizonyos információk, tények ismerete  Szóban is történhet!  Írásban: ha szükséges a bejelentés tényének tárgyszerű bizonyítása

15 Panaszos levél  Bejelentéssel rokon  Fontos:  a tárgyszerűség és a bizonyító erő,  azon körülmények rögzítése, amely alapján a panasz tárgya kivizsgálható lesz  Névtelen levelekkel nem foglalkoznak

16 Feljegyzés  Gyakori ügyirat  Valamilyen teendőről, ügyről készül a közvetlen felettes, vagy a vállalat vezetősége részére  Tartalmi jegyek:  Kinek  Milyen témában  Mikor készült  Ki készítette  Mellékeltek összefüggéseiről tájékoztatni  Korábbi események, várható kapcsolódási felületek

17 Jegyzőkönyv  Események, tények, megállapodások írásbeli rögzítése  Szó szerinti jegyzőkönyv:  Pontosan követi az eseményeket  Mi és hogyan történt  Kivonatos jegyzőkönyv:  Eseményeket tömörítve jeleníti meg  Leglényegesebb momentumok kiemelése

18 Szerződésekkel kapcsolatos kommunikáció Szerződési formák:  Munkajogi szerződés  Adásvételi szerződés  Szállítási szerződés  Bérleti szerződés  Kölcsönszerződés  Lízingszerződés  Bizományosi szerződés  Vállalkozási szerződés

19 Munkaszerződés előkészítése  Üzenet kibocsátása  Érdeklődés  Kapcsolatfelvétel kezdeményezése  Személyes találkozás  Alku

20 Munkaszerződés előkészítése - Toborzás  A szervezet igényeinek megfelelő számú és összetételű munkaerő biztosítása  Módszerek:  Spontán jelentkezők fogadása  Saját adatbank alapján behívások  Belső munkatársak ajánlásai  Álláshirdetések  Munkaközvetítők ajánlatai  Állásbörzék  Vállalati nyílt napok  Pályázatok kiírása  Ösztöndíjas rendszer alkalmazása  Szakmai szövetségek ajánlásai  Vezető-kereső cégek igénybevétele

21 Munkaszerződés  Munkaviszony létrejötte – munkaszerződéssel  Írásos dokumentum!!  Csak közös elhatározással módosítható  Tartalmi elemei:  Személyi adatok  Munkakör, besorolás, munkaidő  Bérbesorolás  Munkavégzés helye  Próbaidő, felmentési idő  Béren kívüli juttatások

22 Belső szabályzatok  SzMSz: általános működés szabályozása  Őrzésvédelmi szabályzat  Tűzvédelmi szabályzta  Minőségvédelmi szabályzat  Egyes szakterületek szabályai:  Irattározási szabályzat  Készletgazdálkodási szabályzat  Szállítási szabályzat

23 A vállalat és társadalmi környezet közötti írásos kapcsolatok  Sajtó  Napilapok, folyóiratok, szakfolyóiratok  Vállalati újság  Vállalati életről – szűk körű terjesztés  Vállalati kiadványok  Cégismertető, termékismertetők, minőségtanúsítás okmányai  Könyvek  Üzleti célokat szolgál  Szakterület fejlődése, technikai színvonala  Fogyasztóval való levelezés  Hagyományos levelezés  Web-kommunikáció

24 Vállalatazonosító szignálok  Belső értékek megjelenítése a külvilág felé  Külvilág számára: vállalat azonosítása  Egyedi megkülönböztető jegyek  Márka és védjegy  Design és csomagolás  Vállalati arculat

25 Pályázat  Számos terület  Külföldi tanulmányút  Pénzügyi támogatás rendezvényhez, kutatómunkához, könyvíráshoz  Munkakör betöltése  Előnyei:  Pályázó felkészülhet a feladatvégzésre  Követelmények, adottságok, esélyek rendszerszemléletű áttekintése  Fontos: pályázó és pályázat kiíró közötti kommunikáció

26 ÁLLÁSKERESÉS Önéletrajz, motivációs levél, személyes interjú

27 Egy állás megpályázása  Önvizsgálat  Önéletrajz megírása  Cél: Személyes interjú

28 Az önéletrajz típusai I.  Magyar típusú (hagyományos) - Fogalmazásokhoz hasonló szerkezeti felépítés jellemzi (bevezetés, tárgyalás, befejezés).  Amerikai típusú - R övid, lényegre törő - Áttekinthető - Tagolt, vázlatszerű elrendezés.  Kompetencia típusú / Európai Uniós - A merikai típusú tagolást követ. - Újszerű a kompetenciák és képességek megjelölése. - Nincs hobbi kategória.

29 Az önéletrajz típusai II.  Kronologikus önéletrajz - Elvégzett iskolák, munkakörök fordított időrendben! - Könnyen áttekinthető.  Funkcionális önéletrajz - Egyes képességeink, illetve elért eredményeink köré rendeződik. Mikor célszerű? Mikor célszerű? - Ha most végeztünk tanulmányainkkal. - Ha most végeztünk tanulmányainkkal. - Sokféle munkakörben dolgoztunk. - Sokféle munkakörben dolgoztunk.

30 Önéletrajz formátuma  Kézzel írt önéletrajz esetén: - Fehér A/4es lapra kell elkészíteni. - Fehér A/4es lapra kell elkészíteni.  Gépelt önéletrajz esetén: - Általánosan elfogadott betűtípusokat használjunk! (Arial, Times New Roman) - Ne vigyük túlzásba a dőlt betű, vastag betű vagy aláhúzás alkalmazását. - Következetes tagolás! A rendezetlen, helyesírási és nyelvhelyességi hibákkal, javításokkal és áthúzásokkal teli önéletrajz nem vet jó fényt a szerzőre!

31 Önéletrajz elemei 1.Személyes adatok (név, születési hely, idő, cím, telefon, cím). (név, születési hely, idő, cím, telefon, cím). 2.Iskolai végzettség 3.Tanfolyamok 4.Munkahelyek 5.Egyéb projektek (sikeres munkák) 6.Számítástechnikai ismeretek 7.Nyelvtudás, jogosítvány 8.Hobbi, szabadidős tevékenység

32 Angol nyelvű önéletrajz  Helyesírás  Helyes fordítás Mit ne fordítsunk le?  Utca helyett NEM kell street  Név

33 Motivációs levél  Önéletrajzhoz hasonló karakter (írott vagy nyomtatott forma, azonos betűtípus és nagyság, margók, tagolás, stb.).  Átlátható, könnyen olvasható.  Egyszerű, tényszerű, rövid.  Egyenes, nyílt, célratörő.  Cél a figyelemfelkeltés!

34 Motivációs levél tartalmi elemei  Fontos tartalmi elemek: - Cím, megszólítás - Hivatkozás - Önéletrajz összefoglalása - Motiváció, célok meghatározása - Személyiségének jellemzése - Időpontkérés személyes találkozóra - Aláírás

35 Felvételi beszélgetés  Pontos megérkezés  Nyugodt, figyelmet tükröző, udvarias viselkedés  Korábbi szakmai sikerek, előnyös tulajdonságok  Kérdések: - képzettség - szakmai tapasztalat - képességek, kézségek - motiváció - magánélettel kapcsolatos


Letölteni ppt "Kommunikáció írásban In: Pálinkás Jenő: Üzleti kommunikáció. LSI Oktatóközpont, Budapest, 2000. pp.145-165."

Hasonló előadás


Google Hirdetések