Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Országos Egyházi TISZK Minőségirányítási rendszerének bemutatása Bikal, 2011. február 10. Menner Ákos © Szöllősi és Társai Bt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Országos Egyházi TISZK Minőségirányítási rendszerének bemutatása Bikal, 2011. február 10. Menner Ákos © Szöllősi és Társai Bt."— Előadás másolata:

1 Országos Egyházi TISZK Minőségirányítási rendszerének bemutatása Bikal, 2011. február 10. Menner Ákos © Szöllősi és Társai Bt.

2 Minőségirányítási rendszer kiépítésének célja Hatékony, átlátható irányítási rendszer kialakítása, - a célokból megtervezett (elképzelt) folyamatok – Jogszabályokból levezethető folyamatok A fenntartó(k), a tulajdonosok, az intézmények, és a partnerek együttműködésének átgondolt megtervezése, megvalósítása, értékelése és fejlesztése, Az együttműködés standardjainak meghatározása, a szervezeti kultúra fejlesztése Folyamatos fejlesztés alapjainak megteremtése

3 1.A TISZK közös céljainak áttekintése, elemzése 2.A célrendszer teljesülése érdekében kialakítandó közös folyamatok meghatározása, a jogszabályok miatt közös folyamatok meghatározása, a hatékonyság javítása érdekében az együttműködésben kialakítható közös folyamatok 3.A folyamatszabályozás lépései, szabályozási lehetőségek, eszközök, módszerek meghatározása 4.folyamatszabályozások elkészítése: felelősök, határidők, résztvevők, lépések, stb. 5.Minőségirányítási Kézikönyv elkészítése 6.Bevezetés: Fenntartói elfogadás, IMIP Az Irányítási rendszer kialakításának folyamata

4 A TISZK közös folyamatainak listája elkészült (bemutatásra került az Igazgatóknak 2010. 10.25.-én). TISZK közös folyamatok véleményezésre és elfogadásra kerültek (véleményezése IT és fenntartóknak elküldésre került, menedzsment jóváhagyta). Folyamattérkép (nyíl diagram) elkészült és bemutatása is megtörtént. Dokumentumpiramis elkészült. Szervezeti és hatásköri mátrix elkészült (Menedzsment jóváhagyta, régiófelelősök véleményezték). MIR IK felépítése elkészült (menedzsment jóváhagyta). Hol tartunk most?

5 Közös folyamatok tartalmi elemei meghatározásra kerültek(régiófelelősök véleményezték). Folyamatszabályozások MIB által elkészültek. Az Irányítási Kézikönyv véleményezése a menedzsment és a régiófelelősök által megtörtént. Az Eljárási Utasítások véleményezése az Igazgatók, Menedzsment és a régiófelelősök által megtörtént. Vélemények az Irányítási Kézikönyvvel és az eljárási utasításokkal kapcsolatban nem érkeztek. IMIP-ek törvényi megfelelősségének vizsgálata megtörtént Hol tartunk most?

6 Irányítási rendszer felépítésének bemutatása Célok Törvények Jogszabályok Együttműködés keretei Elvárások TISZK Irányítási Kézikönyv Fenntartói MIP DÖNTÉSHOZATALI REND SZERINT

7 TISZK Szabályozási rendszer

8 A dokumentum célja, hogy meghatározza, rögzítse a TISZK: létrehozásával, működtetésével kapcsolatos célokat, szervezeti egységeinek funkcióit és egymáshoz való viszonyukat, szereplőit és a felelősségi köröket, szervezetén belüli kapcsolatokat és kommunikációs formákat, fórumokat, a TISZK partnerkapcsolatai rendszerét, a TISZK folyamatait, amelyekben az intézményeknek vagy/és a fenntartóknak érintettségük van. Minőségirányítási Kézikönyv bemutatása

9 Az 1. és 2. fejezetben bemutatja az Egyházi TISZK küldetését és a TISZK céljait. A 3. fejezetben az Egyházi TISZK szervezeti felépítése, rendszere kerül bemutatásra. Meghatározásra kerülnek az Egyházi TISZK-ben résztvevő partnerintézmények, valamint szervezeti ábrán, és táblázatos formában kerülnek rögzítésre az Egyházi TISZK működéséhez kapcsolódó szervezeti és partneri egységek, illetve azok döntési- véleményezési és javaslattételi jogkörei.3. fejezetben A 4. fejezet a fogalmak egységes kezelése érdekében szükséges fogalommagyarázatokat és a rövidítések értelmezését tartalmazza.4. fejezet Minőségirányítási Kézikönyv felépítése

10 – Az 5. fejezetben az Irányítási Kézikönyv kezelésével kapcsolatos követelmények kerültek rögzítésre, valamint az Irányítási Kézikönyv és egyéb dokumentumok kapcsolata kerül bemutatásra.5. fejezetben A 6. fejezet a Vezetőségi átvizsgálás folyamatát tartalmazza, melynek célja a TISZK hatékony működésének és a tevékenységek eredményességének rendszeres vizsgálata.6. fejezet A TISZK-en belüli kommunikáció folyamatának szabályait, valamint a partnerkapcsolati rendszert foglalja magában a 7. fejezet.7. fejezet. Az Egyházi TISZK-ben résztvevő intézmények munkatársaival, illetve a TISZK Menedzsmenttel és a Minőségirányítási Bizottsággal közösen kerültek meghatározásra és szabályozásra azok a folyamatok, melyek a TISZK együttműködése szempontjából közös összehangolást igényelnek. A szabályozások táblázatos formában készültek el, melyek az IK mellékletében kerültek rögzítésre. Az e fejezetben rögzített együttműködési folyamatokat az Egyházi TISZK partnerintézményei saját IMIP-jükbe is beillesztik, illetve ezek a folyamatok a fenntartói MIP-ekben is megjelennek. Minőségirányítási Kézikönyv felépítése

11 Főbb folyamatok bemutatás Stratégiai tervezés Éves munka tervezésének folyamata Beiskolázás folyamata Forrásszerzés, nyilvántartás, elosztás Tananyagfejlesztés folyamata Szakmai programok módosításának és jóváhagyásának folyamata

12 A folyamat célja: A stratégiai tervezés célja a partnerek és döntéshozók bevonásával a TISZK célrendszerének kialakítása, megismertetése és éves tervekre való lebontása. Elvárt eredmény: Elfogadott stratégiai terv Folyamat főbb tartalmi elemei: Stratégiai tervezés bemenő információinak és adatainak összegyűjtése, javaslatok összegyűjtése (Igazgatók, egyéb partnerek) Bemenő információk elemzése, bemutatása, véleményeztetése, elvárások, prioritások összegyűjtése Stratégiai terv javaslat készítése a helyzetelemzés és az elvárások alapján Stratégiai terv javaslat bemutatása, módosítási javaslatok beépítése, elfogadtatása a Taggyűléssel Stratégia terv megismertetése a partnerekkel és az intézményekkel Stratégiai terv éves szintű lebontása, a feladatok beillesztése a fenntartók intézkedési tervébe, valamint az IK-ra vonatkozó rész beillesztése az fenntartói MIP-be. Fenntartók és intézmények stratégiai dokumentumainak felülvizsgálata (TISZK szintű és intézményi szintű éves tervek) Éves munkatervek megvalósulása, beszámolóinak begyűjtése A stratégiai terv éves szintű vezetői felülvizsgálata, javaslat a felülvizsgálat folyamatának indítására STRATÉGIAI TERVEZÉS FOLYAMATA (alprojekt is)

13 ÉVES MUNKA (RENDEZVÉNYEK TERVEZÉSE) TERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA Folyamat célja: A TISZK éves munkatervének rendezvénytervének) elkészítése A folyamat eredménye: : Az éves közös rendezvényterv megléte, mely alapján meghatározásra kerülnek olyan rendezvények, ahol az Országos Egyházi TISZK intézményeinek képviselői, évente legalább egyszer részt vesznek Folyamat főbb elemei: TISZK-en belül a tervezett programok, ülések, képzések összegyűjtése, lehetőleg pontos időpontokkal Az adatgyűjtő dokumentum és az előzetes időpontok kiküldése az iskoláknak és a fenntartóknak) Az iskolák és fenntartók átnézik és kiegészítik a rendezvénynaptárt (saját fix időpontok, egyéb javaslatok) Az iskolák megküldik a kiegészített dokumentumokat Előzetes munkatervi javaslatok tartalmának egyeztetése, a munkaterv részletes, végleges kidolgozása A TISZK éves munkatervének elfogadása Adatgyűjtés a munkaterv végrehajtásával kapcsolatban Visszacsatolás, fejlesztés

14 BEISKOLÁZÁS (alprojekt is) Folyamat célja: Az RFKB előírásai alapján történő beiskolázási egyeztetési rendszer működtetése: munkaerő-piaci igényeket tükröző szakmakínálat kialakítása; erőforrások hatékony kihasználása Folyamat főbb tartalmi elemei: Intézményi beiskolázási terv javaslatok megküldése a TISZK-nek. Munkaerő-piaci igények összegyűjtése (TISZK szakmai vezető és Intézményi felelősök) Beiskolázási tervek, munkaerő-piaci igények összesítése (TISZK szakmai vezető és Intézményi felelősök) Beiskolázási terv javaslat készítése (TISZK szakmai vezető) Javaslat véleményeztetése (Igazgatók és Taggyűlés) Javaslat megtárgyalása Egyeztetés az RFKB-val RFKB javaslat és beiskolázási terv összehangolása Egyeztetés a fenntartókkal a konkrét számokról Végleges beiskolázási terv elkészítése Beiskolázási terv elfogadása

15 Forrásszerzés, nyilvántartás, elosztás (alprojekt is) Folyamat célja: Az összegyűjtött források nyilvántartása és elosztása Elvárt eredmény: A megszerzett források optimalizált elosztása. Fejlesztési tervek készítése az adatok elemzése alapján, elhelyezkedési, illetve továbbtanulási arány javulása Folyamat főbb tartalmi elemei: Fejlesztési igények felmérése Forráslehetőségek feltárása Pályázati források és szakképzési hozzájárulások begyűjtése VIR Forráskezelő moduljának feltöltése a forrásokra vonatkozó adatokkal Javaslat készítése Taggyűlés számára a források felhasználásáról, felosztásáról Döntés a forráselosztásra (szakképzési hozzájárulás, pályázati források) tett javaslatról Megállapodások megkötése a források egy részének továbbadására, fogadására Szerződések véglegesítése, aláírása, visszaküldése az intézményekbe Források, eszközök fogadásának előkészítése, fogadása Források felhasználása Elszámolás a felhasznált forrásokkal, beszámoló készítése VIR Forráskezelő moduljának feltöltése a források felhasználására vonatkozó adatokkal Folyamat értékelése, fejlesztése

16 TANANYAGFEJLESZTÉS (alprojekt is) Folyamat célja: Közös szakmacsoportokban a TISZK-szinten használható tananyagok kifejlesztése a TISZK modultérkép alapján, a tananyagok rendszeres aktualizálása, korszerűsítése. Folyamat lépései: Helyzetfelmérés, adatgyűjtés, elemzés, a modultérkép alapján a közös tananyag-fejlesztési területek meghatározása Intézményi javaslatok továbbítása TISZK szakmai vezetőnek Javaslatok összegyűjtése, fejlesztési terv kidolgozása Fejlesztések megszervezése (vásárlás, adaptálás, kidolgozás) Tananyagok kipróbálása Visszacsatolás, fejlesztés Tananyag elhelyezése a közös tananyag adatbankban

17 SZAKMAI PROGRAMOK VÉLEMÉNYEZÉSE ÉS JÓVÁHAGYÁS A Folyamat főbb tartalmi elemei: TISZK szakmai vezető: a szakmai programhoz ajánlás készítése, elvárások megfogalmazása Intézmények: szakmai programok kidolgozása Intézmények: tantestület jóváhagyja Taggyűlés egyetértési jogát gyakorolja Fenntartó jóváhagyja a szakmai programot.

18 A TISZK-kel kapcsolatban megfogalmazott Fenntartói elvárások átvezetése az IMIP-be. Az Intézményi Minőségirányítási Programba jelenjenek meg az Egyházi TISZK céljai. Az Intézményi Minőségirányítási Programba és a minőségirányítási rendszerük dokumentációjába jelenjenek meg a TISZK közös folyamatai, kapcsolódási pontjaik. Történjen hivatkozás az Egyházi TISZK Minőségirányítási Kézikönyvére és az Egyházi TISZK Minőségirányítási rendszerére. A TISZK stratégiai céljainak éves lebontása kerüljön beépítésre az intézményi éves munkatervekbe. Az Egyházi TISZK Irányítási Kézikönyve váljon az IMIP mellékletévé. Javaslat az IMIP módosításokra

19 Rendelkezésre álló IMIP

20 IMIP törvényi megfelelősség vizsgálat eredményei

21 Teljesítményértékelés

22 Önértékelés

23 Az alprojektekben elkészülő folyamatok összehangolása és integrálása az Irányítási Kézikönyvbe. Irányítási Kézikönyv és eljárási utasítások elfogadása a fenntartók által. Irányítási Kézikönyv hatályba léptetése. Az Intézményi Minőségirányítási Programok és Fenntartói MIP módosítása. További feladatok

24 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Országos Egyházi TISZK Minőségirányítási rendszerének bemutatása Bikal, 2011. február 10. Menner Ákos © Szöllősi és Társai Bt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések