Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kompetencia alapú idegen nyelvi

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kompetencia alapú idegen nyelvi"— Előadás másolata:

1

2 Kompetencia alapú idegen nyelvi
programcsomagok Előadó: Hegyiné Mladoniczki Éva, igazgató Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

3 Fő cél Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia megalapozása és folyamatos fejlesztése, amely képessé teszi az egyént arra, hogy nyelvi eszközök alkalmazásával cselekedjen, úgy hogy az általános iskola végére minden diák legalább egy élő idegen nyelvből elérje a Közös Európai Referenciakeret A1 szintjét.

4 Általános fejlesztési célok
Megismerési és tanulási vágy „ébren” tartása. Kreativitás fejlesztése. Interkulturális nyitottság fenntartása. Önismeret és önbizalom fejlesztése. Együttműködési készség fejlesztése. Prezentációs készség fejlesztése.

5 Nyelvi fejlesztési célok
Beszédértés Összefüggő beszéd Interakció Olvasás Kreatív írás

6 A programcsomagok jellemzői
Figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait, érdeklődését, ismereteit Beszédszándékok és szituációk köré szerveződnek A tanulók értelmes tevékenységek során kommunikatív feladatok végrehajtása közben sajátítják el az idegen nyelvet

7 A programcsomagok jellemzői
Érvényesül a tantárgyközi szemlélet A komplexitás Projektmunka Kooperatív tanulásszervezés Differenciált tananyagfeldolgozás Tudatos képességfejlesztés IKT alapú támogatás Moduláris felépítés

8 Moduláris felépítés Öt tanórára kínál egy adott témában fejlesztési feladatot A nyelvtanár választja ki az adott nyelvi csoporthoz, szükségleteihez igazítva Alkalmas egy adott nyelvkönyv kiegészítésére Egy-egy fejezet kiválasztására Egy téma bővítésére, bevezetésére Egy-egy nyelvi készség kiemelt fejlesztésére

9 Programcsomagok PROGRAMCSOMAGOK Mese-Mondóka Kreatív kommunikáció
Projektek a nyelvórán Internet a nyelvórán

10 Mese-Mondóka Cél: Az idegen nyelvi kommunikatív kommunikáció megalapozása, elsősorban a beszédkészség területén a célnyelvi kultúra gyermekirodalmának anyagából. Anyanyelvihez hasonló idegen nyelvi szituáció teremtése. Ezáltal kedv ébresztése a nyelvtanulás iránt. Dalok, mondókák tanulása; közös olvasás során egyre aktívabban kapcsolódnak be, így sajátítják el a nyelvi elemeket. Komplex nyelvi készségfejlesztés. Autentikus források. Fokozatosan előtérbe kerül az önálló olvasás, s a kreatív íráskészség fejlesztése.

11 Kreatív kommunikáció Cél:
Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése egy adott témakörhöz kapcsolódóan, amelyek közel állnak a korosztály mindennapos tevékenységéhez: A beszéd, a szövegértés, a szókincsfejlesztés, a beszédalkotás kiemelten hangsúlyos. Mindezt úgy, hogy a nyelvhasználat elszakadjon az iskolától, a tanulástól, s valós eszközhasználattá váljon.

12 Projektek a nyelvórákon
Cél: A nyelvi kompetenciák fejlesztése olyan tematikus feladatok kapcsán, melyek a tantárgyközi szemléletet erősítik - mindezt ötvözve az együttműködési készség fejlesztésével - az önállóságra neveléssel. Egy produktum létrehozása egy közös cél érdekében.

13 Internet a nyelvórákon
Cél: A nyelvórákon építsen az Internet által kínált lehetőségekre: információszerzés, feldolgozás, kreatív írás, digitális kommunikáció. A tevékenységek technikailag egymásra épülnek, egyre összetettebbek

14 Gesundheit ABC

15 Gesundheit ABC

16 Gesundheit ABC

17 Gesundheit ABC

18 Értékelési javaslatok
Portfólió Egymás értékelése Tanulói önértékelés Egy tanuló értékeli a csoport munkáját Csoportmegbeszélés Tanulói napló vagy eredménylista

19 Összefoglalva Állandó tevékenység változatos munkaformákkal
Autentikus anyagok használata Felfedező tanulás Játékosság Sokcsatornás tanulás Önállóságra nevelés

20 Összefoglalva Társadalmi igényeknek, életkornak és érdeklődési körnek való megfelelés. Célnyelvi környezet megteremtése. Hatékony nyelvelsajátítás. Általános és nyelvi kompetenciák fejlesztése. Ösztönzés, sikerélmény nyújtása. Személyiségformálás. Meglévő ismeretek új kontextusba helyezése. Hagyományos tanár-diák szerep megváltozása.

21

22 Köszönöm a figyelmet!

23


Letölteni ppt "Kompetencia alapú idegen nyelvi"

Hasonló előadás


Google Hirdetések