Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A SZOVJETUNIÓ TÖRTÉNETE. Mit jelent a Szovjetunió fogalom? Szovjet zászló és címer Szovjetunió tagállamai és területe Teljes neve: Szovjet Szocialista.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A SZOVJETUNIÓ TÖRTÉNETE. Mit jelent a Szovjetunió fogalom? Szovjet zászló és címer Szovjetunió tagállamai és területe Teljes neve: Szovjet Szocialista."— Előadás másolata:

1 A SZOVJETUNIÓ TÖRTÉNETE

2 Mit jelent a Szovjetunió fogalom? Szovjet zászló és címer Szovjetunió tagállamai és területe Teljes neve: Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Orosz rövidítése: CCCP (SzSzSzR) Saját meghatározása szerint: Európai és ázsiai szocialista demokráciák önkéntes államszövetsége Valójában: Az orosz birodalom átalakult kommunista diktatúrává, és erőszakosan beolvasztotta a környező államokat. Létezésének időszaka: 1917 – 1991 Fővárosa, nyelve: Moszkva, orosz

3 A „nagy októberi forradalom” -1917 elején több forradalom rázta meg az orosz birodalmat, amelyek következtében lemondott a trónról II. Miklós cár, Oroszország demokratikus köztársasággá vált. -német támogatással hazatért külföldről Lenin, aki újjászervezte a kommunista (bolsevik) pártot. -a kommunista párt nem tudod nyerni a szabad választásokon, ezért Lenin vezetésével államcsínnyel szerezték meg a hatalmat 1917. november 7-én (okt. 23.). Ezt az eseményt nevezték a kommunisták „nagy októberi forradalomnak”.

4 Lenin kormányzása (1917 – 1924) -Az októberi forradalom után Vlagyimir Iljics Uljanov, azaz Lenin lett Szovjet-Oroszország vezetője. -hosszú és véres polgárháborúban legyőzték a kommunista-ellenes csapatokat (fehérek) -közben kiépült a kommunista diktatúra: betiltották a többi pártot, az emberi jogokat, üldözték az egyházat, államosítottak minden magántulajdont. -a kommunista gazdaságpolitika, a kollek- tivizálás miatt az ország a csőd szélére került, ezért Lenin ideiglenesen megengedte a kisgazdálkodást és kisvállalkozást (NEP). -1922-ben Oroszországból Szovjetunió lett. - 1924. január 21-én meghalt Lenin.

5 Sztálin uralma (1924 – 1953) -Lenin halála után Joszif Dzsugaszvili, azaz Sztálin szerezte meg a Szovjetunió feletti hatalmat. Kímélet- lenül leszámolt mindenkivel, aki veszélyeztethette a hatalmát (tisztogatások) -a KGB nevű titkosrendőrség terrorral tartotta rette- gésben a lakosságot. Létrejöttek a GULAG-táborok, amelyekben több millió ember halt meg, mert nem voltak (jó) kommunisták. Nagyrészük kulák volt, vagyis tehetséges parasztok, kisvállalkozók, értelmiségiek, akik nem feleltek meg a kommunista pártnak. -a II. világháborúban Sztálin eleinte a németekkel, majd az amerikaiakkal szövet- kezett, azért hogy területeket szerezzen. Kiterjesztette hatalmát Kelet-Európára is. -1953. március 5-én Sztálin meghalt.

6 Nikita Hruscsov (1953 – 1964) -Sztálin halála után Nikita Hruscsov került a Szovjetunió élére. - Hruscsov elítélte a sztálini terrort, enyhítette a diktatúrát, és a gazdasági fejlesztésre tette a hangsúlyt. -az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc azonban bebizonyította, hogy nincs demokratikus kommunizmus, hiszen Hruscsov parancsára a vörös (szovjet) hadsereg vérbe fojtotta a magyar felkelést. -Hruscsov idején a hidegháború, vagyis a szovjet-amerikai versengés elérte a csúcspontját, amikor 1963-ban szovjet atomrakétákat telepítettek Kubába. Az AEÁ támadással fenyegetőzött, ezért Hruscsov visszavonta a rakétákat. -1964-ben a kommunista párt leváltotta Hruscsovot a SzU éléről.

7 Leonid Brezsnyev és utódai (1964 – 1985) Brezsnyev (1964-1983) Andropov (1983-1984) Csernyenko (1984-1985) -Hruscsov után Leonid Brezsnyev került hatalomra. Gyenge képességű vezető volt, kormányzása idején megnövekedett a KGB befolyása. Közben a hideg- háborúban az AEÁ minden területen megelőzte a SzU-t. -A kommunista birodalom válságát tovább mélyítette az Afganisztán ellen folytatott háború (1980-1988). -Közben a SzU továbbra is elfojtotta a kelet- európai reformokat (1963 – Csehszlovákia, 1980 – Lengyelország) -Brezsnyev halála után a KGB soraiból kerültek ki a vezetők: Andropov és Csernyenko. -Haláluk után a kommunista párt fiatal vezetőt akart, aki kivezeti a SzU-t a válságból.

8 Gorbacsov és a SzU bukása (1985 – 1991) - 1985-ben Mihail Gorbacsov került a SzU élére, aki megpróbálta modernizálni azt. Reformjai a peresztrojka (gazdasági reformok) és a glasznoszty (az emberi jogok fokozatos bevezetése). -az 1986-os csernobili atomrobbanás megmutatta a SzU fejlet- lenségét. -1989-ben Kelet-Európában megbukott a kommunizmus, ennek hatására a nem-orosz területek el akartak szakadni a SzU-tól, az oroszok nem elégedtek meg a reformokkal, hanem teljes demokráciát akartak. -1991 augusztusában a régi kommunisták államcsínyt követtek el, de az oroszok fellázadtak, és Borisz Jelcin vezetésével meg- buktatták a kommunista pártot. -1991. december 25-én Gorbacsov lemondott, és megszűnt a Szovjetunió.

9 A Szovjetunió jelentősége A Szovjetunió 74 éves története átformálta a világot és a történelmet. A kommunista diktatúra kiterjesztette hatalmát a világ nagy részére. Kb. 60-70 millió ember halt meg a GULAG-táborokban, kínzásokban, börtönökben, stb. Az állami gazdál- kodás miatt megszűnt a hagyományos társadalom, a kelet-európai gazdaság messze lemaradt a fejlődésben Nyugat-Európához és az AEÁ-hoz viszonyítva. A Szovjetunió bukása után Oroszország elvesztette világuralmi hatalmát, de a szovjet katonai erő még birtokában van.


Letölteni ppt "A SZOVJETUNIÓ TÖRTÉNETE. Mit jelent a Szovjetunió fogalom? Szovjet zászló és címer Szovjetunió tagállamai és területe Teljes neve: Szovjet Szocialista."

Hasonló előadás


Google Hirdetések