Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Takács Sándor 1 A KOMBINATORIKA TÁRGYA Kérdések: 1. n elemet hányféleképpen lehet egymás mellé tenni (permutáció). 2. n elemből hányféleképpen.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Takács Sándor 1 A KOMBINATORIKA TÁRGYA Kérdések: 1. n elemet hányféleképpen lehet egymás mellé tenni (permutáció). 2. n elemből hányféleképpen."— Előadás másolata:

1 Készítette: Takács Sándor 1 A KOMBINATORIKA TÁRGYA Kérdések: 1. n elemet hányféleképpen lehet egymás mellé tenni (permutáció). 2. n elemből hányféleképpen lehet kiválasztani k elemet úgy, hogy a sorrend nem számít (kombináció). 3. n elemből hányféleképpen lehet kiválasztani k elemet úgy, hogy a sorrend számít (variáció). Példák. a.Hányféleképpen tölthető ki egy lottószelvény? b.Hány értelmes vagy értelmetlen szó képezhető a MATEMATIKA szó betűiből? c.Hányféleképpen lehet négy játékos között kiosztani az 52 lapos francia kártyát? d.Hány háromjegyű szám képezhető az 1, 2, 3, 5 számjegyekből? e.Hányféle módon ülhet le 6 személy egy padra egymás mellé, és hányféleképpen helyezkedhet el egy kerek asztal körül?

2 Készítette: Takács Sándor 2 Permutációk DEFINÍCIÓ. n különböző elem egy meghatározott sorrendben való elhelyezését az n elem egy permutációjának nevezzük. Példa. Legyen: a, b, c. Permutációk pl.: b c a, c a b, a c b, stb. –Mennyi a permutációk száma? –Vegyük az {1,2,3} halmazt. A lehetséges permutációk 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3

3 Készítette: Takács Sándor 3 P n : n számú elem összes permutációinak száma: P n = n(n - 1)(n - 2)...3 2 1 = n! (n faktoriális) Megjegyzés. 1.n! = n(n-1)! ezért a fenti képlet így is írható: P n = nP n-1 (rekurzív képlet). 2.Definíció szerint 0! = 1. 3.A fenti tételt indukcióval bizonyítjuk! Példa. Írjuk le 4 elem lehetséges permutációit abcdabdc acbd acdb adbc adcb bacdbadc bcad bcda bdac bdca cabd cadb cbad cbda cdab cdba dabc dacb dbac dbca dcab dcba

4 Készítette: Takács Sándor 4 Megjegyzés. 1. Az n növekedésével az n! nagyon erősen növekszik. Például 10!=3 628 800 2. Az n! közelítésére a Stirling formulát használhatjuk. Eszerint Feladatok. 1.Hány olyan tízjegyű szám van, amelyben minden számjegy csak egyszer fordul elő? 2.Hányféle sorrendben állítható 3 férfi és 4 nő, ha azt akarjuk, hogy a férfiak és nők felváltva következzenek egymás után? 3.Az 1,2,3,4,5 elemeknek hány olyan permutációja van, amelynek harmadik eleme 1-es?

5 Készítette: Takács Sándor 5 4.Az 1,2,3,4,5,6,7,8 számjegyekből készíthető nyolcjegyű számok közül hány kezdődik 125-el? 5.Hány olyan permutációja van az 1,2,3,4,5,6,7,8 elemeknek, amelyben az első három helyet a 6,7,8 elemek foglalják el valamilyen sorrendben, s az utolsó helyen az 5-ös áll? 6.Hány ötjegyű páratlan szám készíthető az 1,2,3,4,5 számjegyekből? 7.Hányféleképpen lehet 8 gépre 8 munkást elosztani, ha az első gépre csak 2 munkás jöhet számításba? 8.Hányféleképpen lehet egy kerek asztal körül 20 embert elhelyezni, ha kettő közülük okvetlenül egymás mellé akar ülni? 9.Hányféleképpen foglalhat helyet egymás mellett 4 férfi és 4 nő úgy, hogy a férfiak és nők felváltva kövessék egymást? 10.Egy dobozban 20 alkatrész van, köztük 5 selejtes. Hányféleképpen vehetjük ki egyenként a 20 alkatrészt úgy, hogy utoljára a selejteseket vegyük ki? 11.Adott a síkon n pont, amelyek között nincs három olyan, amely egy egyenesre esik. Valamelyik pontból kiindulva, az egyes pontokat egyenes szakaszokkal összekötve zárt n-szögeket rajzolunk. Hány különböző n-szöget kaphatunk?

6 Készítette: Takács Sándor 6 ISMÉTLÉSES PERMUTÁCIÓ DEFINÍCIÓ. Adott n elem, amelyek között r (r≤n) különböző található: a 1, a 2, …,a r. Az a 1 elem k 1 -szer a 2 elem k 2 –szer ……………….. a r elem k r - szer fordul elő, és k 1 +k 2 +…+k r = n Az adott n elem egy meghatározott sorrendjét ezen elemek egy ismétléses permutációjának nevezzük. A lehetséges ismétléses permutációk számát a következőképpen jelöljük: Készítsük el az a,b,b permutációit! a,b,b b,a,b b,b,a b,a,b b,b,a a,b,b b,a,b b,b,a

7 Készítette: Takács Sándor 7 Példa. Az 1, 1, 2, 3 elemek esetén: Példa. A MATEMATIKA szó betűiből alkotott összes ismétléses permutációk száma: 

8 Készítette: Takács Sándor 8 Feladatok 1.Egy bolt 5 dolgozója közül 2 fő 25 éves, 1 fő 32 éves, 2 fő 40 éves. Életkoraik szerint hány lehetséges sorrendbe rendezhetők? 2.Hányféleképpen tölthetjük ki egy 13 mérkőzést tartalmazó totószelvény egy oszlopát, ha 8 mérkőzést 1-esre, 2 mérkőzést x-esre és 3 mérkőzést 2-esre tippelünk? 3.Határozzuk meg az 1,2,2,3,3,3 elemek permutációinak számát! Ezek közül hány olyan van, amelyben az első helyen a kettes számjegy áll? 4.Az 1 és 2 számjegyek felhasználásával hány olyan nyolcjegyű számot készíthetünk, amelyben az 1-esek száma egyenlő a 2-esek számával? 5.A KOMBINATORIKA betűinek hány permutációja van? 6.Az 1,1,2,2,3,3 számjegyekből hány olyan hatjegyű szám készíthető, amely 12-vel kezdődik?

9 Készítette: Takács Sándor 9 Feladatok 7.Az 1,2,3,4,5 számjegyekből úgy készítünk tízjegyű számokat, hogy minden számjegyet kétszer felhasználunk. Ezek közül hány kezdődik 135-el? 8.Hány hatjegyű páros szám alkotható a 2,2,3,5,6,6 számjegyekből? 9.Hányféle sorrendben húzhatunk ki egy dobozból 5 fehér és 4 fekete golyót, ha csak azokat a húzásokat tekintjük különbözőknek, amelyekben a színek más sorrendben következnek? 10.Hány ötjegyű szám készíthető a 0,1,1,3,3 számjegyekből? Írjuk fel őket! 11.Hány nyolcjegyű szám készíthető a 0,0,0,3,3,3,4,4 számjegyekből?

10 Készítette: Takács Sándor 10 12.Mutassuk meg, hogy: 13.Igazoljuk, hogy ha k≥1 és egész szám, akkor fennáll a következő egyenlőség: 14.Mutassuk meg, hogy minden n ≥1 egész számra igaz a következő egyenlőség: n!=(n-1)(n-1)!+(n-2)(n-2)!+…+1  1!+1 15.Legyen (a 1, a 2,…,a n ) az 1,2,…,n számoknak egy tetszőleges permutációja. Bizonyítsuk be, hogy a következő szorzat páros szám, ha n páratlan:

11 Készítette: Takács Sándor 11 Variációk DEFINÍCIÓ. Legyen n különböző elem; k elemet (n≥ k) kell kiválasztanunk, minden elemet legfeljebb egyszer, és a sorrend is számít  n elem k-ad osztályú variációja. Példa: Írjuk fel a,b,c,d másodosztályú variációit! (a,b) (a,c) (a,d) (b,a) (b,c) (b,d) (c,a) (c,b) (c,d) (d,a) (d,b) (d,c)

12 Készítette: Takács Sándor 12 Variációk 2.Hány háromjegyű számot készíthetünk az 1,2,3,4,5,6 számjegyekből, ha minden szám csak egymástól különböző számjegyeket tartalmazhat? 3.Hány háromjegyű számot készíthetünk az 0,1,2,3,4,5 számjegyekből, ha minden szám csak egymástól különböző számjegyeket tartalmazhat? 4.Hány olyan nyolcjegyű szám van, amiben a számjegyek nem ismétlődhetnek? 5.20 munkásból 15-öt kell futószalag elé állítani. Hányféleképpen lehetséges ez, ha a futószalaghoz állítás sorrendjét is figyelembe vesszük? 6.10 munkahely mindenikére kell küldenünk egy szakmunkást, és vele egy segédmunkást. Hányféleképpen lehetséges ez, ha a vállalat 10 szakmunkással és 12 segédmunkással rendelkezik? Feladatok: 1. Hozzuk egyszerűbb alakra:

13 Készítette: Takács Sándor 13 7.Hányféleképpen ültethetünk egy padra 5 fiú és 4 lány közül 5 személyt úgy, hogy két fiú, vagy két láyn ne kerüljön egymás mellé? 8.Egy dobozból, amelyben 8 piros és bizonyos számú fehér, számozott golyó van, egymás után visszatevés nélkül 1280-féleképpen húzható ki három golyó úgy, hogy két piros vagy két fehér golyó ne következzék egymás után. Hány fehér golyó van a dobozban? 9.Lehetséges-e, hogy n elem permutációinak száma egyenlő ugyanezen elemek valahányad osztályú ismétlés nélküli variációinak a számával?

14 Készítette: Takács Sándor 14 Ismétléses variáció Definíció:Adott n különböző elem. Ha n elem közül k elemet úgy választunk ki, hogy egy elem többször is sorra kerülhet, és a kiválasztás sorrendje is számít, akkor az n elem egy k-adosztályú ismétléses variációját kapjuk. Példa: Írjuk fel a,b,c,d másodosztályú ismétléses variációit! (a,a) (a,b) (a,c) (a,d) (b,a) (b,b) (b,c) (b,d) (c,a) (c,b) (c,c) (c,d) (d,a) (d,b) (d,c) (d,d)

15 Készítette: Takács Sándor 15 Ismétléses variáció Feladat: Állítsuk elő az 1,2 elemek negyedosztályú ismétléses variációit! (1 1 1 1) (1 1 1 2) (1 1 2 1) (1 2 1 1) (2 1 1 1) (1 1 2 2) (1 2 1 2) (1 2 2 1) (2 2 1 1) (2 1 2 1) (2 1 1 2) (1 2 2 2) (2 1 2 2) (2 2 1 2) (2 2 2 1) (2 2 2 2) Példa: 1. Egy kockával ötször dobunk egymás után. Hány különböző dobássorozatot kapunk, ha a dobások sorrendje is számít? 2. Hatjegyű telefonszámok esetén mennyi az automata telefonközpont összes lehetséges állomásainak a száma? 3. Hány különböző módon tölthető ki egy 13 találatos totószelvény? 6565 10 6 3 13

16 Készítette: Takács Sándor 16 Kombináció Definíció:Adott n különböző elem. Ha n elem közül k elemet (0 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.hu/8/2216563/slides/slide_16.jpg", "name": "Készítette: Takács Sándor 16 Kombináció Definíció:Adott n különböző elem.", "description": "Ha n elem közül k elemet (0

17 Készítette: Takács Sándor 17 Kombinációk 1.Hány szelvényt kell kitölteni ahhoz, hogy biztosan legyen 5-ösöm a LOTTÓ-n? Megjegyzés: A bizonyítás alapja a köv. összefüggés:

18 Készítette: Takács Sándor 18 Ismétléses Kombináció Definíció:Adott n különböző elem. Ha n elem közül k elemet úgy választunk ki, hogy egy elem többször is sorra kerülhet, és a kiválasztás sorrendje nem számít, akkor az n elem egy k- adosztályú ismétléses kombinációját kapjuk. Példa: Írjuk fel a,b,c,d másodosztályú ismétléses kombinációit! (a,a) (a,b) (a,c) (a,d) (b,b) (b,c) (b,d) (c,c) (c,d) (d,d)

19 Készítette: Takács Sándor 19 binomiális együttható; Ezekből az alábbi Pascal háromszöget kapjuk. Binomiális tétel Példa: fejtsük ki: (x 2 -2y 3 ) 5

20 Készítette: Takács Sándor 20 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1 Pascal háromszög

21 Készítette: Takács Sándor 21 l. Szimmetria: 2. Összegtulajdonság: 3. Az n-edik sor összege: 4. Bernoulli egyenlőtlenség: Tulajdonságok


Letölteni ppt "Készítette: Takács Sándor 1 A KOMBINATORIKA TÁRGYA Kérdések: 1. n elemet hányféleképpen lehet egymás mellé tenni (permutáció). 2. n elemből hányféleképpen."

Hasonló előadás


Google Hirdetések