Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Európai Unió intézményei Az Európai Unió Tanácsa Az Európai Tanács Az Európai Bizottság Az Európai Parlament Az Európai Közösségek Bírósága Az Európai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Európai Unió intézményei Az Európai Unió Tanácsa Az Európai Tanács Az Európai Bizottság Az Európai Parlament Az Európai Közösségek Bírósága Az Európai."— Előadás másolata:

1

2 Az Európai Unió intézményei Az Európai Unió Tanácsa Az Európai Tanács Az Európai Bizottság Az Európai Parlament Az Európai Közösségek Bírósága Az Európai Számvevőszék Gazdasági és Szociális Bizottság Régiók Bizottsága Európai Beruházási Bank Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Az Európai Ombudsman

3 Az Európai Unió Tanácsa Tanács = Miniszterek Tanácsa Az EU kormányközi alapon működő döntéshozó, jogalkotó szerve tagjai: az adott témáért felelős tagállami miniszterek 9 szektorális tanács székhelye: Brüsszel működése: Soros elnökség intézménye COREPER: állandó képviselők bizottsága Tanácsi munkacsoportok Főtitkárság

4 A Tanács szavazási formái: egyszerű többséggel  eljárási kérdésekben minősített többséggel  az ügyek döntő részében a minősített többségi szavazási eljárás esetén az egyes tagállamok szavazati súlya népességük arányában eltérő. A tanácsi szavazatok száma: 345 (255 szavazat és a népesség legalább 62 %-a kell egy döntés elfogadásához) Magyarországnak 12 szavazata van a Tanácsban Egyhangúlag  konszenzussal, a legjelentősebb kérdésekben 4

5 5 Tagállamok Népesség (millió fő) Szavazatok száma Tagállamok Népesség (millió fő) Szavazatok száma Németország82,03829Bulgária8,23010 Egyesült Királyság 59,24729Ausztria8,08210 Franciaország58,96629Szlovákia5,3937 Olaszország57,61229Dánia5,3137 Spanyolország 39,39427Finnország5,1607 Lengyelország38,66727Írország3,7447 Románia22,48914Litvánia3,7017 Hollandia15,76013Lettország2,4394 Görögország10,53312Szlovénia1,9784 Csehország10,29012Észtország1,4464 Belgium10,21312Ciprus0,7524 Magyarország10,09212Luxemburg0,4294 Portugália9,98012Málta0,3793 Svédország8,85410 Összesen 481,181345

6 Ez Európai Tanács Az Unió csúcsszerve, stratégiai kérdésekben dönt, kijelöli a fejlődés általános irányvonalát tagjai: az EU állam- és kormányfői működése: a Maastrichti Szerződés intézményesítette évente legalább két ülés (június, december) és két – de lehet több is – rendkívüli vagy informális ülés (március, október). ülésein a bizottság elnöke is részt vesz, munkáját a külügyminiszterek és egy bizottsági tag segíti e testület a tagállamok közötti kompromisszumok megkötésének fő színtere. „package deal” - egyezség csomag

7 Helyszínek soros elnökség: Írország (2013. január–június) Litvánia (2013. július–december) Görögország (2014. január–június) Olaszország (2014. július–december) Lettország (2015. január–június) Luxembourg (2015. július–december)

8 Az Európai Bizottság A közösségi érdekeket képviselő kormányszerűen működő szupranacionális szerv, melynek feladata a közösségi döntések előkészítése. tagjai: 27 biztos (elnök + 5 alelnök) 5 éves megújítható időszakra megalakulása: az Elnököt a tagállamok kormányai közösen jelölik személyét az EP jóváhagyja a Tagokat a tagállamok és az új elnök közösen jelölik. a testület egészét: az EP jóváhagyja, jóváhagyása után a tagállamok kormányai közösen nevezik ki az új bizottságot. székhelye: Brüsszel

9 A jelenlegi bizottság (2010 óta) José Manuel Durao Barrosso Portugália

10 Az Európai Bizottság működése: a biztosok alá 36 szervezeti egység tartozik (24 Főigazgatóság) hatáskörei: jogalkotási javaslatok beterjesztése a közösségi kompetenciába tartozó területeken (kizárólagos jogkör), delegált jogalkotói és végrehajtói hatáskör, az EU költségvetése tervezetének elkészítése, a „szerződés őre” ellenőrzi a tagállamok közösségi jognak megfelelő magatartását, jelentéseket készít az Unió gazdasági, szociális és jogi helyzetéről, beszámolási kötelezettséggel tartozik az EP-nek, felelős az EK külső képviseletéért.

11 Az Európai Parlament Az Unió állampolgárainak érdekeit képviseli a közösségi döntéshozatalban társjogalkotó szerv. tagjai: 736 közvetlenül választott képviselő 5 éves időszakra székhelye: Strasbourg (Brüsszel-Luxemburg) Intézményi szerepének fejlődése: Montánunió, EGK, Euratom Közgyűlése - delegált képviselők vitafóruma 1962. Közgyűlésből Európai Parlament 1970. Szerepet kap a közösségi költségvetés elfogadásában 1979. A képviselőket a tagállamok állampolgárai közvetlenül választják 2001. Nizzai Szerződés társjogalkotó szervvé válik, az esetek többségében már nem lehet nélküle döntést hozni

12 Az Európai Parlament hatásköre: társjogalkotó, társdöntéshozó szerv az EU Tanácsa mellett a Bizottság elnöke és testülete kinevezésének jóváhagyása, működésének ellenőrzése (bizalmatlansági indítvány) jóváhagyási jogkör a közösségek külső országokkal kötött szerződései tekintetében politikai kezdeményező szerep működése: a képviselők pártfrakciókba tömörülnek politikai hovatartozás szerint belső szervezeti egységek: Elnökök Konferenciája, Büró, 20 szakbizottság 4 hetes periódusos ülésezés: 1plenáris hét + 2 bizottsági hét + 1 frakció hét

13 A Parlament összetétele

14 Az Európai Bíróság Biztosítja a közösségi jog egységes értelmezését, alkalmazását és védelmét, továbbá az EU intézményeinek jogszerű működését. tagjai: a tagállamok közös beleegyezésével 6 évre választott 15 bíró. A bírák felét három évente kicserélik vagy megújítják. A bírák elnököt választanak 3 évre maguk közül. működése: ülései: teljes ülés, 3vagy 5 tagú kamarákban munkáját 8 főügyész segíti: a főügyész összefoglalja az adott ügyet 1989. Elsőfokú bíróság: 15 bíróból áll  tehermentesíti a bíróságot ülései: 3 vagy 5 tagú kamarákban, kivételesen teljes ülés székhelye: Luxemburg

15 A Bíróság eljárása kötelezettség teljesítésének elmulasztása miatti eljárás semmissé nyilvánítási eljárás intézkedés elmulasztása miatti eljárás kártérítési eljárás fellebbviteli eljárás véleménykérési eljárás előzetes döntéshozatali eljárás

16 Az Európai Számvevőszék Az EU adófizetői érdekeinek védelmében jár el. feladata: ellenőrzi az EU költségvetésének felhasználását vizsgálatairól éves jelentést készít. tanácsadó funkciót is betölt. tagjai: 15 számvevő, minden tagállam 1 számvevőt delegál, a Tanács nevezi ki 6 éves megújítható időtartamra, maguk közül elnököt választanak. székhelye: Luxemburg

17 Egyéb intézmények Gazdasági és Szociális Bizottság Régiók Bizottsága Európai Beruházási Bank Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Európai Ombudsman


Letölteni ppt "Az Európai Unió intézményei Az Európai Unió Tanácsa Az Európai Tanács Az Európai Bizottság Az Európai Parlament Az Európai Közösségek Bírósága Az Európai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések