Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP-5.2.2-08/1. és TÁMOP-5.2.2-08/2. A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet programok elterjesztése országos szinten, kiemelt figyelemmel.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP-5.2.2-08/1. és TÁMOP-5.2.2-08/2. A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet programok elterjesztése országos szinten, kiemelt figyelemmel."— Előadás másolata:

1 TÁMOP /1. és TÁMOP /2. A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet programok elterjesztése országos szinten, kiemelt figyelemmel a leghátrányosabb helyzetű térségekre c. konstrukció

2 Nyertes pályázatok folyamatban Beérkezett pályázatok száma: Kmr: 5 db
Konvergencia: 73 db Megkötött támogatási szerződések száma: folyamatban Lekötött forrás: Kmr: Ft Konvergencia: Ft

3 Támogatási szerződés Törzsszöveg (projektgazdával előzetesen egyeztetve, de: nem módosítható) Mellékletek: Részletes költségvetés (egyeztetve), Források, Számszerűsíthető eredmények, Változások a pályázatban foglaltakhoz képest (BB döntés, egyéb, technikai változások), Előlegigénylésről szóló nyilatkozat, Nyilatkozat kötelezettségvállalásról, további nyilatkozatok… Általános Szerződési Feltételek

4 Szerződésmódosítás Kötelező kezdeményezni haladéktalanul amennyiben:
a projekt megvalósításának befejezése az eredeti támogatási szerződésben meghatározott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik (projekt kezdés esetén: max. 3 hónap, változás-bejelentés – de: be nem jelentése szerződésszegésnek minősül!) a projekt összköltségének összesen 20 százalékát meghaladó mértékben változik a költségek költségkategóriák szerinti bontása az eredeti támogatási szerződésben rögzített bontáshoz képest;

5 Szerződésmódosítás az eredeti támogatási szerződésben rögzített bármely indikátor értékének várható teljesülése nem éri el a célérték 90%-át; változik a projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője. Kérelem formanyomtatványa letölthető: (Jogszabályok, dokumentumok) Projekt záró dátuma után nem fogadható be!

6 Szerződésmódosítás Határidők:
Kérelem és esetleges mellékletei beérkezését követő 30. nap (KSZ: módosítás tervezetének megküldése, vagy elutasítás indoklással) Módosított TSZ aláírása: kézhezvételtől számított 15. nap (Kedvezményezett)

7 Szerződésmódosítás KSZ elállhat ha a TSZ aláírását követő 12 hónapon belül (többek között az alábbiak miatt – ÁSZF 9. pont): a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokat nem rendeli meg, illetve az erre irányuló szerződést harmadik féllel nem köti meg; időközi kifizetési kérelem benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását nem igazolja (Nem teljesülése: szerződésszegés) kedvezményezett köteles visszafizetni az előleget a támogatást nyújtó szervezetnek, amennyiben a kedvezményezett nem nyújt be kérelmet időközi fizetésre a támogatást nyújtó szervezethez az előleg fizetésétől számított nyolc hónapon belül, illetve a benyújtott fizetési kérelem a támogatás nem rendeltetésének megfelelő használatát bizonyítja – 217/1998. ámr §. (4) b)

8 Változás bejelentés A változást követő 8 napon belül tájékoztatni kell a KSZ-t. A változások nem érik el a szerződésmódosítás feltételeiként megjelölt mértéket (projekt záró dátum, költségkategóriák közötti átcsoportosítás, indikátorok csökkenése), vagy adatváltozás (nem minősül módosítási kérelemnek). Formanyomtatványon (www.esza.hu). KSZ elfogadja, vagy elutasítja (nem támogatható, vagy szerződésmódosítás); HP lehet.

9 Projekt előrehaladási jelentés (PEJ)
TSZ hatályba lépésétől hathavonta egy alkalommal Minden Pej-t a Pályázó tájékoztató felületen keresztül kell feltölteni és egy példányban papíron is be kell nyújtani. On-line PEJ kitöltő (www.nfu.hu – Pályázó tájékoztató – ÚMFT pályázó tájékoztató) Beadásának határideje: a jelentés tárgyát képező időszak utolsó naptári napjától számított 10. munkanap Jelszó (regisztrációs levélben megküldve, de: ügyfélszolgálaton keresztül újra megkérhető)

10 Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)
Kötelező mellékletek Közbeszerzési kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek A helyszíni ellenőrzések során tett megállapítások alapján készített intézkedési terv

11 Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)
Kitöltési útmutatók Hiánypótlás lehetséges – EGY ALKALOMMAL ( nap) Esetleg szerződésmódosítás Támogatás felfüggesztése, vagy a TSZ megszüntetése Pályázati útmutató E1. pont – bevontakról adatszolgáltatás – pontosítás alatt (nem, életkor, iskolai végzettség, régió (beleértve hátrányos helyzetű kistérség), hátrányos helyzet, megcélzott és megszerzett képesítés)

12 Tájékoztatás és nyilvánosság
Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei Arculati kézikönyv Pályázati útmutató C1.1 alapján: III. számú kommunikációs csomag, „C” típusú tájékoztatási tábla (kötelező és ajánlott elemek)

13 Dokumentumok megőrzése, fenntartás
Minden, a projekttel kapcsolatos dokumentumra vonatkozóan: Szerződés hatálya: záró projekt-előrehaladási jelentés elfogadásának napjáig a szolgáltatást minimum a projekt befejezését követő 1 évig 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett -, hogy a támogatásból beszerzett eszközök rendeltetésében és tulajdonjogviszonyban változás nem történik, használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik Elkülönített nyilvántartás (számviteli is) Legalább december 31-ig megőrizni Fenntartási időszak kezdete: projekt fizikai megvalósítását követő nap 5 év, évente fenntartási jelentés (formanyomtatványon)

14 Vége Köszönöm a figyelmet! Fischl Erika Programvezető ESZA Nonprofit Kft.


Letölteni ppt "TÁMOP-5.2.2-08/1. és TÁMOP-5.2.2-08/2. A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet programok elterjesztése országos szinten, kiemelt figyelemmel."

Hasonló előadás


Google Hirdetések