Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kármentesítés és revitalizáció az egykori Csepel Művek területén

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kármentesítés és revitalizáció az egykori Csepel Művek területén"— Előadás másolata:

1 Kármentesítés és revitalizáció az egykori Csepel Művek területén
KÁRMENTESÍTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI című konferencia Kármentesítés és revitalizáció az egykori Csepel Művek területén 2013. március 21. April 5, 2017

2 Eddigi kapcsolódó munkáink
Állapotfelmérés és stratégiai terv a volt Csepel Művek Gyártelep kármentesítési feladataira, Megrendelő: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Kidolgozó: COWI Magyarország - Wessling Hungary - Agruniver Holding Konzorcium Budapest Csepel - Barnamezős Revitalizációs Terv és Beruházási Program, Megrendelő: Budapest, XXI. kerület Csepel Önkormányzata Finanszírozó: INTERREG IV.B (Dél-Kelet Európai Transznacionális Program keretében finanszírozott ReTIna (Revitalisation of Traditional Industrial Areas) Hagyományos Ipari Területek revitalizációja nemzetközi projekt Kidolgozó: ReTIna Masterplan Konzorcium Konzorciumvezető: COWI Magyarország Kft., névváltozás következtében: TRENECON COWI Kft. Konzorciumi tag: Roeleveld-Sikkes Architects International B.V. Tatabánya Közlekedésfejlesztési Konzorcium

3 Az eddigi munkák főbb céljai
Az állapotfelmérés célja a terület szennyezettségének megismerése, aktualizálása, értékelése (Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy ez nem a jogszabályi előírásoknak megfelelő tényfeltárás, az állapotfelmérés a stratégiai terv alapját képezi) a stratégiai tervezési feladatok elvégzéséhez szükséges alapadatok, információk előállítása: jogszabályok, a területre vonatkozó hatósági előírások, programok, tulajdonviszonyok feltárása , felelősség elemzése góconként , az épített értékek számbavétele, érdekcsoportok feltárása, nemzetközi tapasztalatok áttekintése. A kármentesítési stratégiai terv célja: az optimális kármentesítési beavatkozások a kármentesítési stratégia célkitűzésének meghatározása intézkedési terv készítése Barnamezős Revitalizációs Terv és Beruházási Program a terület adottságait, aktuális problémáit és lehetőségeit felvázoló részletes helyzetelemzés a terület fejlesztésének rövid, közép és hosszú távú célrendszerének meghatározása A célok megvalósítására a terület jövőbeni funkciót határozza meg változatelemzés során. Intézkedési Terv kidolgozása a meghatározott stratégiai irányok, és célok eléréséhez szükséges lépésekről Tatabánya Közlekedésfejlesztési Konzorcium

4 A terület elhelyezkedése, városszerkezeti kapcsolatai
HELYZETFELTÁRÁS A terület elhelyezkedése, városszerkezeti kapcsolatai Tatabánya Közlekedésfejlesztési Konzorcium

5 A terület tulajdonlásának múltja és jelene
HELYZETFELTÁRÁS A terület tulajdonlásának múltja és jelene Múlt 1892-től 1948-ig a Weiss család, az 1948-tól 1988-ig a Magyar Állam, azt követően is, hogy a szervezeti rendszerét illetően egységes gyár az 1960-as években 15 önálló vállalatot tömörítő Trösztté alakult, majd annak felbomlását követően 1983-tól a Tröszt irányítása alá tartozó vállalatokat és intézményeket minisztériumi felügyelet alatt működő, teljes jogú önálló vállalatokká alakították át, s ennek során 10 önálló, 3 közös és 2 kisvállalatot alapítottak. Felszámolások és privatizáció: a terület szétaprózódása Jelen 444 cég működik, ebből 373 cég, vagy magánszemély tulajdonosa a területnek. A fennmaradó cégek bérlői státuszban működnek a területen. Önkormányzati tulajdon szinte csak az utakra, közterültekre korlátozódik, állami tulajdon pedig jelképes arányt képvisel. Tatabánya Közlekedésfejlesztési Konzorcium

6 A jelenlegi területhasználat
HELYZETFELTÁRÁS A jelenlegi területhasználat A terület északi határán található a rendező pályaudvar, így itt dominál a közlekedési funkció. A volt Csepel Művek területének északi és középső részén az ipari (nehézipar, gépgyártás, élelmiszeripar, szolgáltatóipar, erőmű) és logisztikai, raktározási funkció mellett egyre jelentősebb a szerepe a kereskedelmi és szolgáltató funkciónak is, valamint kis területen városias beépítésű intézményi területek is találhatók. A szolgáltató funkciók előretörésére is vannak példák. Délen, a Dunához közeli részen nagyobb használaton kívüli területek is találhatók, valamint nagyobb szerepe van a kereskedelmi funkciónak is. A terület infrastrukturális ellátottsága gazdag, a jelenlegi működés a potenciális kapacitások alig 30%-át hasznosítja. Az infrastruktúra sok eleme elavult, használaton kívüli vagy használhatatlan. 444 cég, mintegy alkalmazott Tatabánya Közlekedésfejlesztési Konzorcium

7 A terület környezeti állapota
HELYZETFELTÁRÁS A terület környezeti állapota Cr Észak, Cr Nyugat, VOCl Nyugat, VOCl Kelet Pakura: a vizsgált terület É-i részén szabad fázisú pakura szennyeződés, a tároló tartályaival együtt van jelen TPH Észak: a góc és a hozzá tartozó szennyezett talajvizű terület a Csepel Művek területének É-i részén található TPH Dél: szennyezett talajvizű terület Ni: a vizsgált terület északi részén Zn: a vizsgált terület északi részén Hulladék Dél: a területen fellelhető veszélyes és nem veszélyes hulladékok Egyéb, le nem határolt szennyezőanyagok is előfordulhatnak Tatabánya Közlekedésfejlesztési Konzorcium

8 Kármentesítési beavatkozások részletes változatelemzése
4 elemzési szint Előzetes szűrés Góc, góccsoport szintű változatok elemzése CSM szintű változatok elemzése A projektek kialakíthatósága 2 szcenárió A változatok (6 db) közül nem vetjük el egyiket sem, hanem rangsort állítunk fel a változatok között A javasolt tényfeltárás elvégzése után újra el kell végezni az elemzést CSM szintű változat Sorrend A) Teljes terület ex situ kezelése 1 B) Északi területen pakura és TPH szennyezés in situ kezelése, többi területen ex situ kezelés 3 C) Északi területen pakura in situ kezelése, többi területen ex situ kezelés 4 D) Északi, Nyugati és VOCl keleti terület közös lokalizációja továbbá VOCl szennyezés és Cr Nyugat ex situ kezelése 6 E) Északi és Nyugati terület közös lokalizációja továbbá VOCl szennyezés és Cr Nyugat ex situ kezelése 5 F) Északi terület lokalizációja továbbá VOCl szennyezés és Cr Nyugat ex situ kezelése 2 Tatabánya Közlekedésfejlesztési Konzorcium

9 A kármentesítés támogathatósága
A támogatási lehetőségek alapelvei (várhatóan az elvek nem változnak az új támogatási periódusban) Ha a szennyezőt nem lehet azonosítani, vagy nem lehet a költségek viselésére kötelezni, a munka elvégzéséért felelős személy részére támogatás adható. A kármentesítés támogatható lehet más fejlesztésekhez kapcsolódóan is, ha az szükséges a másik cél eléréséhez. Ilyen esetekben más támogatási szabály szerint is finanszírozható lehet a kármentesítés. (Pl. regionális, de minimis, kulturális stb.) Az esetekben többségében megállapítható volt, hogy a szennyező jogutód nélkül megszűnt. DE: Nem zárható ki, hogy a projektterület peremén, vagy ahhoz közel elhelyezkedő szennyezések a vizsgált területen kívül üzemelő szennyezőforrások tevékenységére, vagy a múltban történt, nem dokumentált és előttünk ismeretlen haváriára vezethető vissza. Ahol felszámolás, privatizáció, átalakulás, területvásárlás történt, ott is meg kell győződni, hogy magánjogi szerződésben nem történt-e felelősség átvállalása. Az elemzés nem keletkeztet kötelezettséget, illetve – mint arra több alkalommal is utal – nem váltja ki a szükséges hatósági eljárásokat, viszont adattartalmánál és megállapításainál fogva megfelelően alkalmazható ezen eljárások előkészítésére, megalapozására. Tatabánya Közlekedésfejlesztési Konzorcium

10 A terület fejlődését befolyásoló tervezett külső fejlesztések
HELYZETFELTÁRÁS A terület fejlődését befolyásoló tervezett külső fejlesztések Tatabánya Közlekedésfejlesztési Konzorcium

11 Fejlesztési változatok
Tatabánya Közlekedésfejlesztési Konzorcium

12 Javasolt fejlesztési irányok
Tatabánya Közlekedésfejlesztési Konzorcium

13 Javasolt fejlesztési irányok területenként
I. Főkapu környéke: bejárat és környezetének fejlesztése A terület fejlesztésének célja rövidtávon, a bejárati zóna környezetének minőségi megújítása, elsősorban arculat és imázs javítás, a területre érkezők első benyomásának javítása céljából. Közép és hosszú távú cél: Városközponthoz jelenleg is intenzíven kapcsolódó terület városi kapcsolatainak további erősítése (pl.: kereskedelem, szolgáltatás, esetleg intézményi funkciók, illetve kulturális funkciók). A fejlesztések során az értékvédelmi szempontok figyelembevétele szükséges és indokolt, a rendelkezésre álló értékesebb csarnokok új funkcióval való megtöltése. II. Központi út, mint a terület fő közlekedési útjára fűződő, lokális pontszerű fejlesztések A Csepel Művek "főútja" a Központi út minőségi megújítása mellett kialakítandó út menti parkokkal, térbővületekkel, városi terekkel élhetőbbé, barátságosabbá tehető, amely a terület túlépítettsége - miatt a kevésbé értékes épületállomány bontásával érhető el. Az érintett területen számos értékes ipari épület, értékes csarnok található, amelyek felújításával, és új funkcióval való feltöltésével megőrizhető az egykori indusztriális arculat. Az út felújítása rövidtávú célkitűzés, azzal párhuzamosan egymástól független, önálló fejlesztések ugyancsak rövidtávon megindíthatók a Központi út mentén. A fejlesztési terület fontos szakasza a víztorony és térsége, amely középtávon a megújult Csepel Művek kereskedelmi központjává válhat. Tatabánya Közlekedésfejlesztési Konzorcium

14 Javasolt fejlesztési irányok területenként
III. Déli pólusterület, alapvetően Duna-parti fejlesztési lehetőségekre alapozva A rendelkezésre álló szabad területek, és a Duna közelsége révén ezen a területeken szabadidős / rekreációs funkciók megtelepítése, helyi lakosság számára elérhető Duna-parti sétány kialakítása, vízi sport lehetőségek fejlesztése javasolható közép, illetve hosszú távon a terület tulajdonjogi helyzetének rendezését, valamint az érintett területen szükséges kármentesítési beavatkozások elvégzését követően. IV. Színesfém utcától északra fekvő intenzív foglalkoztatási terület fejlesztése A terület mindkét esetben foglalkoztatási zónaként kerül fejlesztésre, a fővárosi fejlesztések középtávon történő megvalósítása esetén azonban ipari funkciók mellett / helyett sokkal inkább a kereskedelem, logisztika és irodafunkciók térnyerésével, természetesen illeszkedve az északról megnyíló terület és a híd másik oldalán található Szabadkikötő Intermodális Logisztikai Központ területén található tevékenységekkel. Tatabánya Közlekedésfejlesztési Konzorcium

15 Az intézkedési terv struktúrája
Tatabánya Közlekedésfejlesztési Konzorcium

16 A revitalizációs terv nagyvonalú költségbecslése
Költségbecslés, millió Ft Megalapozás Fejlesztés Működtetés összesen Alsó Felső I. Fejlesztési Stratégia - funkciók, vonzerők 26 42 2 147 3 578 II. Fejlesztés infrastrukturális feltételeinek megteremtése 564 1 610 8 238 17 480 970 1 617 9 772 20 707 III. Fejlesztés jogi feltételeinek megteremtése 7 13 IV. Fejlesztés finanszírozási feltételeinek megteremtése 55 127 V. Végrehajtás intézményrendszere 113 188 263 438 375 625 VI. Tájékoztatás (PR, kommunikáció) 11 21 32 63 Összesen 774 2 000 3 138 5 237 Tatabánya Közlekedésfejlesztési Konzorcium

17 Főbb intézkedések I. Fejlesztési Stratégia - kiszámítható, vonzó, területileg meghatározott jövőkép Fejlesztési elképzelések beintegrálása a kerület egyéb fejlesztési dokumentumaiba Területre vonatkozó részletes épületaudit elkészítése Bontási koncepció elkészítése Csepel Művek területére vonatkozó zöldfelület és közösségi terek fejlesztésére vonatkozó koncepció és program Bértelephelyek fejlesztési koncepciója Közintézmények elhelyezésére irányuló koncepcióterv készítése Mindezek alapján az első 3 éves beavatkozási terv kidolgozása Szabályozási terv felülvizsgálat, módosítási eljárás megindítása / a területre vonatkozó új szabályozási terv készítésének megindítása, elvégzése Építészetileg értékes védett, illetve védelemre javasolt épületek esetén a szükséges védettségi eljárások lefolytatása, védettségi szint emelése II. Fejlesztés infrastrukturális és környezeti feltételeinek megteremtése Belső úthálózat fejlesztési koncepció A terület kármentesítési feladatainak elvégzésére vonatkozó Kormányhatározat elkészítése, sürgős tényfeltárások, területhasználati korlátozások A szükséges tényfeltárási munkák elvégzése, beavatkozási tervek elkészítése A területen szükséges kármentesítési projektek előkészítési feladatai teljes körűen Tatabánya Közlekedésfejlesztési Konzorcium

18 Főbb intézkedések III. Fejlesztés jogi feltételeinek megteremtése
Naprakész tulajdonosi és bérlői adatbázis kialakítása Helyi adók rendszerének felülvizsgálata, fejlesztések kapcsán kivethető és a terület további fejlesztésébe visszaforgatható új adók rendszerének vizsgálata Közműfejlesztési hozzájárulások rendszerének kidolgozása Fejlesztések kapcsán köthető településrendezési szerződések feltételeire vonatkozó vizsgálatok, elemzések - majd feltételrendszer kidolgozása Telekosztások továbbfolytatása IV. Fejlesztés finanszírozási feltételeinek megteremtése Finanszírozási stratégia készítése A terület fejlesztése szempontjából releváns kisebb projektötletek projektté fejlesztése az elérhető támogatási források megszerzéséért, pályázatok benyújtása érdekében (tulajdonosok szakmai segítése, támogatása) Szakmai javaslatok, egyezetések lefolytatása a következő programozási időszak pályázati konstrukciónak tervezése, kialakítása során (mind barnamező, mind ipari park, mind környezeti kármentesítés témakörében) Tatabánya Közlekedésfejlesztési Konzorcium

19 Főbb intézkedések V. Végrehajtás intézményrendszere
Menedzsment terv kidolgozása VI. Tájékoztatás (PR, kommunikáció) Részletes Kommunikációs Stratégia és Program (ez utóbbi 3 évre), majd éves feladatterv (a kezdeti feladatokra) Helyi, fővárosi és állami támogatottság megszerzése a volt Csepel Művek terület hosszú távú megújítását illetően Intenzív egyeztetések a tulajdonosokkal, érintettekkel - támogatottság megszerzése A terület revitalizációjával kapcsolatos elképzeléseket, célokat tartalmazó első ismertető kiadványok Befektetési portfolió elkészítése, befektetői konferencia Interaktív holnap kialakítása és működtetése Országos road show a barnamezős revitalizáció népszerűsítésére a volt Csepel Művek példáján keresztül Építészeti feladatok Első építészeti beavatkozások: a Bejárati Zóna megújítása Színesfém utcától északra fekvő "B" zóna megújításának megkezdése terület lazítása bontásokkal, utak felújítása Tatabánya Közlekedésfejlesztési Konzorcium


Letölteni ppt "Kármentesítés és revitalizáció az egykori Csepel Művek területén"

Hasonló előadás


Google Hirdetések