Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mediátor képzés Kártérítés. Kártérítés fogalma A polgári jogi felelősség legfontosabb és leggyakoribb megnyilvánulása. A polgári jogi felelősség legfontosabb.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mediátor képzés Kártérítés. Kártérítés fogalma A polgári jogi felelősség legfontosabb és leggyakoribb megnyilvánulása. A polgári jogi felelősség legfontosabb."— Előadás másolata:

1 Mediátor képzés Kártérítés

2 Kártérítés fogalma A polgári jogi felelősség legfontosabb és leggyakoribb megnyilvánulása. A polgári jogi felelősség legfontosabb és leggyakoribb megnyilvánulása. A polgári jogi felelősség tárgya olyan a társadalomra káros és veszélyes magatartások, ami ellen jogrendszerünk védelmet kíván nyújtani. A polgári jogi felelősség tárgya olyan a társadalomra káros és veszélyes magatartások, ami ellen jogrendszerünk védelmet kíván nyújtani. Vagyoni szankciót alkalmaz, amely Vagyoni szankciót alkalmaz, amely a kárral egyenlő mértékű és a kárral egyenlő mértékű és a károsultat illeti. a károsultat illeti. A célja, hogy a károsultat - amennyire lehetséges - olyan helyzetbe hozza, mintha be sem következett volna a kár. A célja, hogy a károsultat - amennyire lehetséges - olyan helyzetbe hozza, mintha be sem következett volna a kár.

3 Kártérítési alakzatok „aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni." -általános szabály „aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni." -általános szabály Speciális alakzatok: Speciális alakzatok: a veszélyes üzem, a veszélyes üzem, a gyermekek által okozott kár, a gyermekek által okozott kár, az állatok által okozott kár, az állatok által okozott kár, az épületről lehulló tárgyak által okozott kár, az épületről lehulló tárgyak által okozott kár, új alakzatok - külön törvényekben. új alakzatok - külön törvényekben.

4 Szerződésen kívüli károkozás Nincs elvi különbség a között, hogy a károkozó és a károsult szerződéses kapcsolat volt-e. Nincs elvi különbség a között, hogy a károkozó és a károsult szerződéses kapcsolat volt-e. A szerződésen kívüli (deliktuális) károkozás szabályait kell alkalmazni a szerződésszegéssel okozott (kontaktuális) kár megtérítésére is. A szerződésen kívüli (deliktuális) károkozás szabályait kell alkalmazni a szerződésszegéssel okozott (kontaktuális) kár megtérítésére is. Különbségek: Különbségek: a kártérítés a szerződésszegéssel okozott kár nem mérsékelhető méltányosságból a kártérítés a szerződésszegéssel okozott kár nem mérsékelhető méltányosságból a károsultnak kötelező érvényesíteni kárigényét, ha a szerződést állami költségvetésből teljesítik. a károsultnak kötelező érvényesíteni kárigényét, ha a szerződést állami költségvetésből teljesítik.

5 A kártérítés tényállási elemei 1. a károkozás jogellenes 2. a magatartás felróható legyen a károkozónak 3. okozati összefüggés 4. kár bekövetkezése A kár bekövetkezte feltétlenül szükséges eleme, DE nem kell ún. ténylegesen felmerült kár, állhat elmaradt haszonból is. A kár bekövetkezte feltétlenül szükséges eleme, DE nem kell ún. ténylegesen felmerült kár, állhat elmaradt haszonból is.

6 A bizonyítási teher Ha sikertelen a bizonyítás, akkor ennek következményeit az adott fél viseli. Ha sikertelen a bizonyítás, akkor ennek következményeit az adott fél viseli. Speciális bizonyítási tehermegosztás: Speciális bizonyítási tehermegosztás: A károsultnak azt kell csak bizonyítani, hogy kár érte, és hogy mekkora ennek összege, illetve az okozati összefüggést a károkozó magatartása és a kár között. A károsultnak azt kell csak bizonyítani, hogy kár érte, és hogy mekkora ennek összege, illetve az okozati összefüggést a károkozó magatartása és a kár között. A károkozót terheli annak bizonyítása, hogy magatartása nem volt jogellenes, vagy nem volt felróható (tehát hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható volt). A károkozót terheli annak bizonyítása, hogy magatartása nem volt jogellenes, vagy nem volt felróható (tehát hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható volt).

7 Kimentő felelősségi rendszer a jogellenességet és a felróhatóságot vélelmezni kell, és a károkozónak kell bizonyítani ezek hiányát. a jogellenességet és a felróhatóságot vélelmezni kell, és a károkozónak kell bizonyítani ezek hiányát. "mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható." "mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható." Kárenyhítési kötelezettség Kárenyhítési kötelezettség

8 Többek általi károkozás Főszabály: egyetemlegesen tartoznak a kárt megtéríteni azok, akik azt közösen okozták. Főszabály: egyetemlegesen tartoznak a kárt megtéríteni azok, akik azt közösen okozták. = a károsult bármelyiktől követelheti a teljes kár megtérítését, egészen addig amíg az teljesen meg nem térült. A károkozók elszámolnak – megtérítési igény A károkozók elszámolnak – megtérítési igény

9 Veszélyes üzemért való felelősség Veszélyes üzem= csekély hiba is aránytalanul súlyos károkat eredményezhet. Veszélyes üzem= csekély hiba is aránytalanul súlyos károkat eredményezhet. A felelősség objektív jellegű: a felelősséget megalapozza a jogellenesség, a kár valamint a kettő között fennálló okozati összefüggés, vagyis a károkozó vétkessége nem feltétele a kártérítési felelősség megállapításának. A felelősség objektív jellegű: a felelősséget megalapozza a jogellenesség, a kár valamint a kettő között fennálló okozati összefüggés, vagyis a károkozó vétkessége nem feltétele a kártérítési felelősség megállapításának. Kimentés: Kimentés: a károkozónak két körülmény együttes fennállását kell bizonyítania: egyfelől, hogy a kárt elháríthatatlan ok idézte elő, másfelől, hogy ez az ok a veszélyes üzemi tevékenység körén kívül esik. a károkozónak két körülmény együttes fennállását kell bizonyítania: egyfelől, hogy a kárt elháríthatatlan ok idézte elő, másfelől, hogy ez az ok a veszélyes üzemi tevékenység körén kívül esik. Veszélyes üzemek találkozása: Veszélyes üzemek találkozása: Annak a veszélyes üzemnek az üzembentartója tartozik megtéríteni a kárt, amelyik magatartása felróható volt. Annak a veszélyes üzemnek az üzembentartója tartozik megtéríteni a kárt, amelyik magatartása felróható volt. Ha a magatartás senkinek nem felróható, úgy ki-ki viseli a maga kárát. Ha a magatartás senkinek nem felróható, úgy ki-ki viseli a maga kárát.

10 A kártérítés módja A kártérítési kötelezettség = a felelős személynek a károsultat olyan helyzetbe kell hoznia, amilyenben a károsodás előtt volt. A kártérítési kötelezettség = a felelős személynek a károsultat olyan helyzetbe kell hoznia, amilyenben a károsodás előtt volt. 1. az eredeti állapot helyreállítása. 1. az eredeti állapot helyreállítása. Kivéve: Kivéve: 1. az eredeti állapot helyreállítása nem lehetséges 2. azt a jogosult alapos okból nem kívánja. 2. pénzbeli megtérítés. 2. pénzbeli megtérítés. 3. természetben való megtérítés. 3. természetben való megtérítés. 4. bíróság ezeket kombinálja. 4. bíróság ezeket kombinálja. A károsultnak a kártérítés módozatai között nincs választási lehetősége. A károsultnak a kártérítés módozatai között nincs választási lehetősége. A károsult és a felelős személy viszonyának, valamint az eset körülményeinek és a törvényben előírt szempontoknak a figyelembevételével azt a kártérítési módot kell alkalmazni, amely a teljes jóvátétel elvének gyakorlati érvényesülését a legcsekélyebb sérelemmel és a legeredményesebben biztosítja, a törvény adta sorrend szerint. A károsult és a felelős személy viszonyának, valamint az eset körülményeinek és a törvényben előírt szempontoknak a figyelembevételével azt a kártérítési módot kell alkalmazni, amely a teljes jóvátétel elvének gyakorlati érvényesülését a legcsekélyebb sérelemmel és a legeredményesebben biztosítja, a törvény adta sorrend szerint. A bíróság a kártérítés olyan módját is választhatja, amely ellen mind a károsult, mind a károkozó tiltakozik. A bíróság a kártérítés olyan módját is választhatja, amely ellen mind a károsult, mind a károkozó tiltakozik.

11 A kártérítés mértéke Teljes kártérítés elve Teljes kártérítés elve Káronszerzés tilalma Káronszerzés tilalma Kár: vagyoni és nem vagyoni rész. Kár: vagyoni és nem vagyoni rész. Vagyoni rész Vagyoni rész ténylegesen felmerült kár ténylegesen felmerült kár elmaradt haszon elmaradt haszon indokolt költségek. indokolt költségek. Járadék -amennyiben a jövedelem kiesés a károsult vagy hozzátartozói tartását szolgálja. Járadék -amennyiben a jövedelem kiesés a károsult vagy hozzátartozói tartását szolgálja.

12 Nem vagyoni kár = a vagyonilag ki nem fejezhető, nem mérhető értékekben, az ún. személyiségi jogokban keletkezett kárt jelenti. = a vagyonilag ki nem fejezhető, nem mérhető értékekben, az ún. személyiségi jogokban keletkezett kárt jelenti. Nem közvetlen vagyoni hatással, hanem más módon befolyásolják a károsult életét. Nem közvetlen vagyoni hatással, hanem más módon befolyásolják a károsult életét. Pénzben kell kifejezni azt a sérelmet, aminek alapvető jellemzője, hogy nem vagyoni jellegű. Pénzben kell kifejezni azt a sérelmet, aminek alapvető jellemzője, hogy nem vagyoni jellegű. Teljes kártérítés elve. Teljes kártérítés elve.


Letölteni ppt "Mediátor képzés Kártérítés. Kártérítés fogalma A polgári jogi felelősség legfontosabb és leggyakoribb megnyilvánulása. A polgári jogi felelősség legfontosabb."

Hasonló előadás


Google Hirdetések