Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Személyiségzavarok Zeley Réka klinikai szakpszichológus

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Személyiségzavarok Zeley Réka klinikai szakpszichológus"— Előadás másolata:

1 Személyiségzavarok Zeley Réka klinikai szakpszichológus
PPKE Mediátor szakirányú továbbképzés, Pszichopatológia 2010. április 30.

2 Definíció a belső élmények és a viselkedés olyan átfogó, tartós rugalmatlan mintája, amely jelentősen eltér az egyént körülvevő kultúra elvárásaitól - a normál személyiségvonások szélsőséges megnyilvánulásai, amelyeknek következtében a személy vagy környezete szenved a személyiségzavarból adódó problémák érintik: a kognitív funkciókat (önmaga és mások, ill. a külvilág eseményeinek észlelése, értelmezése) az érzelmi szférát (érzelmi válasz mértéke, labilitása, adekvációja) az indulatok kontrollját a szociális beilleszkedést, társas kapcsolatokat már gyermek- vagy serdülőkorban mutatkozhatnak a tünetek nem betegség, agykárosodás vagy valamely pszichiátriai állapot következménye, hanem a személy állandó tulajdonsága (II. tengely DSM-IV-ben)

3 Megjelenés, összkép Elsősorban az életvezetés alapján állíthatjuk fel a diagnózist: életvezetésük egyenetlen, ami leginkább az alábbi területeken jelentkezik: szocializáció, elsősorban az eredeti család iskoláztatás (magatartási zavarok, bukások) pályaválasztási problémák, gyakori váltások új meg új tervek, vállalkozások és ezek félbemaradása gyakori munkahely-váltások, munkahelyi konfliktusok párválasztási nehézségek, kapcsolati kudarcok (konfliktuózus házasság, válások, gyakori partnerváltás) hatósággal való összeütközések, törvénysértések

4 Osztályozás „Különc” csoport (1) Paranoid személyiségzavar
(2) Szkizoid személyiségzavar (3) Szkizotípiás személyiségzavar „Dramatikus” csoport (1) Antiszociális személyiségzavar (2) Borderline személyiségzavar (3) Nárcisztikus személyiségzavar (4) Hisztrionikus személyiségzavar Szorongó csoport (1) Szorongó (vagy elkerülő) személyiségzavar (2) Függő (dependens) személyiségzavar (3) Kényszeres személyiségzavar

5 „Különcök” 1.Paranoid bizalmatlan, gyanakvó
érzékeny, sértődékeny, haragtartó hajlamos mások cselekedeteinek negatív, ártalmas szándékot tulajdonítani nézeteiben bigott, dogmatikus, gyakran fanatikus krónikus igazságkereső ingerlékeny, féltékeny, nincs humorérzéke általában kerüli a szoros kapcsolatokat

6 Paranoid zavarok Paranoid Paranoia Paranoid szkizofrénia szem.zavar
- bizarr téveseszme - nem bizarr, logikusan - bigott, dogmatikus, fanatikus felépített téveseszme nézetek - hallucinációk (beszéd) - hallucináció csak pl. - krónikus igazságkereső szaglási, tapintási (érthető beszéd nem) - észlelészavar - nincs befolyásoltatás - nincs befolyásoltatás érzés (pl. irányítottság) érzés - én-érzés megvált. - a személyiség nagy része - bizalmatlan, gyanakvó (pl. kicserélték) érintetlen marad, - kerüli a szoros kapcs.-kat - szoc./fogl. diszfunkció (t.e.rendszer letokolt, - érdeklődés, készt.hiány viszonylag normális kapcs.) - nincs humorérzéke - gondolk. túl konkrét - világos, rendezett gond. - negatív, ártó szándék /absztrakt tulajdonítás - tárgy nélküli szorongás - érz.és vis.összhangban van - érzékeny, sértődékeny, - harag, erőszakosság a téveseszmével haragtartó, ingerlékeny, féltékeny, - ált. 30 év fölött kezdődik – érett felnőttkortól - fiatal felnőttkortól - akut / krónikus - krónikus, - élethossziglan tartó befolyásolhatatlan attitűd

7 „Különcök” 2. Szkizoid a szociális kapcsolatok iránt közönyös
az érzelmi kapcsolatokban nem is leli örömét érzelmi kifejezőkészsége szegényes távolságtartó, hűvös, gyakran magányos kritika vagy dicséret ill. a szociális normák, hagyományok iránt érzéketlen szívesen merül el fantáziálásban, magányos tevékenységekben

8 „Különcök” 3. Szkizotípiás
furcsa hiedelmei vannak, mágikus gondolkodásra hajlamos magatartása különc, bizarr megjelenése szokatlan, excentrikus beszéde, gondolkodása furcsa, homályos, körülményes szokatlan érzékszervi élményei lehetnek bizalmatlan, gyanakvó hűvös és megközelíthetetlen közeli szociális kapcsolatok kialakításának és fenntartásának nehézsége – szociális helyzetekben szorongás (inkább paranoiditás, mint negatív önértékelés miatt) előfordulhatnak pszichotikus epizódok is

9 „Szkizo-” Szkizofrénia Szkizoid szem.zav. Szkizotípiás zavar
- Észlelés zavara szokatlan érzéksz. élmények (látvány szétesik, hallucinációk) - Gondolkodászavar - fantáziálás, - furcsa hiedelmek, mágikus (téveseszm., gond.be/el, magányos tevékenys. gondolk. konkrét/absztrakt) beszéd, gondolk. furcsa, - Kifejezőkészség zavara homályos, körülményes (neologizma, inkoh.) - Mozgászavar (modoros, kataton) megjelenés excentrikus - Érzelmek zavara - érz.kifejezőkészsége - bizalmatlan, gyanakvó (sivár, közönyös, inadekvát) szegényes hűvös és megközelíthetetlen - Én-érzés zavara (deperszonalizáció) - Társas kapcs. zavara - szoc.kapcsolatok iránt - szociális szorongás, közeli (autizmus, zárkózottság) közönyös, távolságtartó, kapcs. nehezen alakít ki hűvös, gyakran magányos - Akarati élet zavara magatartás különc, bizarr

10 „Dramatikusok” 1. Antiszociális
felelőtlenség és antiszociális magatartás a szociális normákat és mások jogait nem veszi figyelembe frusztrációs toleranciája alacsony, gyakoriak az agresszív megnyilvánulások empátiát, ill. bűntudatot nem érez szociális kapcsolatokat könnyen létesít, de megtartani azokat nem tudja („nem tanul, nem szorong, nem szeret”) gyakran már gyermek- vagy serdülőkorban megjelenik: hazudozás, lopás, verekedés, kegyetlenkedés, drogfogyasztás, iskolakerülés vetíti elő

11 „Dramatikusok” 2. Borderline
érzelmi kiegyensúlyozatlanság: szeszélyes hangulatingadozás (szeretet- gyűlölet) társas kapcsolatok: fél az elhagyatástól, kapcsolatai intenzívek, de nem tartósak impulzivitás: váratlan dühkitörések, akár önpusztító magatartás formájában is (falcolás, szögek lenyelése stb.), az impulzusok korlátlan kirobbanása a következmények figyelembevétele nélkül az énkép instabilitása, töredezettsége: hiányoznak a szilárd belső célok, tervek, belső ürességet érez fekete-fehér látásmód, idealizálás-devalválás, hasítás határproblémák, kritikátlanság

12 „Dramatikusok” 3. Hisztrionikus
túlzott emocionalitás – érzelmei felszínesek, változékonyak figyelemfelkeltés társas helyzetekben inadekvátan csábító, provokatív beszéde teátrális, hangulatkeltő könnyen befolyásolható, sodorható kapcsolatait mélyebbnek, szorosabbnak tekinti, mint amilyenek a valóságban

13 „Dramatikusok” 4. Nárcisztikus
önmagát különlegesnek, felsőbbrendűnek véli környezetétől állandó csodálatot vár sikerről, hatalomról, kiválóságról fantáziál a kritikát nem tűri empátiás készsége alig van, mások szempontjait nem tudja figyelembe venni gőgös, fennhéjázó viselkedés

14 „Szorongók” 1. Elkerülő állandó feszültség, félénkség, aggodalmaskodás
rettegés a kritikától kisebbrendűség gyötri mindenkitől feltétlen szeretetet vár el, és csak olyan kapcsolatba megy bele, ahol ezt tapasztalja intim kapcsolataiban is zárkózott, fél a megszégyenüléstől, nevetségessé válástól új helyzetektől fél a bizonytalan kimenetel miatt gyakran együtt jár a dependens szem. zavarral

15 Elkerülő szem.zavar./ Szociális fóbia
- félelem olyan, szociális vagy előadói helyzettől, amelyben idegenek vagy mások lehetséges figyelmének van kitéve. - félelem attól, hogy viselkedése (vagy a szorongás látható jelei ) miatt zavarba jöhet vagy megalázó helyzetbe kerülhet - helyzethez kötött pánikroham, gyerekeknél: sírás, megdermedés - felismeri, hogy félelme túlzott vagy ésszerűtlen. - szorongás, elkerülő viselkedés - jelentősen kihat a napi tevékenységre, a teljesítményre, a szociális aktivitásra vagy kapcsolatokra - 25 éves kor előtt alakul ki - állandó feszültség, félénkség, aggodalmaskodás - rettegés a kritikától - kisebbrendűség gyötri - mindenkitől feltétlen szeretetet vár el, és csak olyan kapcsolatba megy bele, ahol ezt tapasztalja - intim kapcsolataiban is zárkózott, fél a megszégyenüléstől, nevetségessé válástól - új helyzetektől fél a bizonytalan kimenetel miatt - gyakran együtt jár a dependens szem. zavarral

16 „Szorongók” 2. Dependens
magát erőtlennek, gyámoltalannak éli meg másokra támaszkodik, mindenben másoktól függ az elhagyással, szakítással szemben különösen sérülékeny, az egyedüllétet nehezen viseli önmagát másoknak rendeli alá saját érdekeit és kívánságait nehezen fejezi ki magával kapcsolatos döntéseket nehezen hoz felelősséget nehezen vállal élete különböző területein

17 „Szorongók” 3. Kényszeres
Lesz ez még így se! (1997) magatartásában és gondolkodásában merev sémák tökéletességre törekvés perfekcionista, mindent előre megfontol lelkiismeretes és megbízható, de igen kevéssé spontán az irreleváns információkat nem képes kellően gátolni, lassú és körülményes, igen nehezen, lassan dönt aggályoskodó nehezen tud másokkal együttműködni nincsenek kényszergondolatok v. kényszercselekedetek (vö.OCD)

18 A személyiségzavarok kialakulásának okai
genetikai tényezők szerepe (külön nevelt egypetéjű ikreknél is magasabb a személyiségzavarok konkordanciája) biológiai okok: minimális agyi károsodás esetén a későbbi személyiségzavar gyakoribb a pszichoanalitikus iskola a gyermekkor fejlődésének konfliktusaira vezeti vissza a tanuláselmélet hibás tanulási folyamatokkal magyarázza

19 Előfordulás, kórlefolyás
az átlagpopulációban 5-15% körül pszichiátriai betegpopulációban ennél jóval gyakoribb (pl. depressziósok között kb. 50%) az antiszociális, szkizoid és kényszeres személyiségzavar férfiaknál, míg a dependens ill. szorongó személyiségzavar nőknél gyakoribb

20 Kezelés a cél inkább a személyiségzavar okozta korlátozottságok valamelyes kompenzációja semmint a teljes gyógyulás elsősorban pszichoterápia, amelyben a kapcsolat szerepe kiemelkedő Alapvető: a motiváció fenntartása a kapcsolat megtartása, hiszen csak hosszú távú kezelés hozhat eredményt apró lépések módszere direktebb eljárások elsősorban szélsőséges affektív megnyilvánulások esetén gyógyszeres kezelés is szóba jön.


Letölteni ppt "Személyiségzavarok Zeley Réka klinikai szakpszichológus"

Hasonló előadás


Google Hirdetések