Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hazai innovációs feladatok, a NIH szerepe és tevékenysége Dr. Peredy Zoltán Főosztályvezető-helyettes Stratégiai Főosztály Platformnap Innovatív Gyógyszerek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hazai innovációs feladatok, a NIH szerepe és tevékenysége Dr. Peredy Zoltán Főosztályvezető-helyettes Stratégiai Főosztály Platformnap Innovatív Gyógyszerek."— Előadás másolata:

1 Hazai innovációs feladatok, a NIH szerepe és tevékenysége Dr. Peredy Zoltán Főosztályvezető-helyettes Stratégiai Főosztály Platformnap Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló NTP Budapest, 2012.01.17.

2 www.nih.gov.hu | 2. 2014. szeptember 9. Új nemzetközi policy környezet Nemzetközi stratégiák: EUROPE 2020 - Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája (2010) INNOVATION UNION (Europe 2020 Flagship Initiative), (2010) OECD Innovation Strategy - Innováció a növekedés megerősítésére, valamint a globális és szociális kihívásokra, (2010) Green Growth Strategy (OECD stratégia, 2011) OECD innovation for development strategy Új policy megközelítés – a válság után …(?)

3 www.nih.gov.hu | 3. 2014. szeptember 9. Hazai stratégiai portfolió Új policy megközelítés Hazai stratégiák: Új Széchenyi Terv (2011. január 15.) –V. prioritás: Tudomány – Innováció Nemzeti Reform Program (2011) Készülő stratégiák: Magyar Növekedési Terv (vitaanyag) KFI stratégia (a támogatás- ösztönzés új alapokra helyezése) NIH stratégia Ágazati innovációs stratégiák

4 www.nih.gov.hu | 4. 2014. szeptember 9. A K+F+I új kormányzati struktúrája K o r m á n y Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács (NKITT) MTA NEFMIKIM NGMNFM OTKA MRK (Magyar Rektori Konferencia) SZTNH (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala) NFÜ (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) NIH (Nemzeti Innovációs Hivatal) Tudományos, szakmai, vállalkozói, és társadalmi szervezetek Akadémiai kutatóintézetek Felsőoktatási intézmények Vállalkozások, KFI szolgáltatók Közreműködő szervezetek (MAG) Parlamenti bizottságok Innovációs és Fejlesztési Eseti Bizottság Innováció Koordináció (államtitkári/elnöki értekezlet)

5 www.nih.gov.hu | 5. 2014. szeptember 9. Az Országgyűlés új eseti bizottsága Innovációs és Fejlesztési Eseti Bizottság (Az Országgyűlés 76/2011. (X. 14.), és 81/2011. (X. 28.) OGY határozata) Feladata: az Országgyűlés kutatás-, fejlesztés- és innováció politikai tevékenységének elősegítése; az innovációt érintő törvények áttekintése; a kutatásról és fejlesztésről közvetlenül rendelkező törvények, kormány-, illetve miniszteri rendeletek áttekintése; a kutatási és fejlesztési, innováció- és tudománypolitikai tevékenység kormányzati kezelésének módja, szervezeti rendjének áttekintése, hatékonyságának vizsgálata, valamint a tudomány és a gazdaság kapcsolatának erősítés. A bizottság munkájáról évente a magyar tudomány ünnepéig, november 3-áig jelentést készít az Országgyűlés számára.

6 www.nih.gov.hu | 6. 2014. szeptember 9. Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) A Kormány a 303/2010. (XII.23.) Korm. rendelettel 2011. január 1-jével létrehozta a Nemzeti Innovációs Hivatalt (NIH) és meghatározta jogi státuszát, működési feltételeit és feladatait. –„A Nemzeti Innovációs Hivatal a kutatás- fejlesztésért és technológiai innovációért felelős miniszter irányítása alatt működő központi hivatal.” –„A Kormány kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős szervként a Hivatalt jelöli ki.” A NIH-re vonatkozó új SZMSZ 2011. júniusban hatályba lépett (www.nih.gov.hu)

7 www.nih.gov.hu | 7. A Nemzeti Innov á ci ó s Hivatal (NIH) k ü ldet é se „A K+F és az innováció területén olyan államigazgatási együttműködési struktúrák, kooperációs hálózatok, valamint innovációs elemző és szolgáltató kapacitások kiépítése és működtetése, amelyek Magyarország és az EU gazdaságstratégiai céljainak megvalósítása érdekében elősegítik a nemzeti innovációs rendszer szereplőinek hatékony munkáját, és a hazai, illetve nemzetközi együttműködését.”

8 www.nih.gov.hu | 8. 2014. szeptember 9. A NIH funkciói és tevékenységének négy pillére NIH Államigazga- tási funkciók Szolgáltatási, ügynökségi funkciók Közvetítő, kooperációs funkciók Innovációs szolgáltató és menedzs- ment rendszerek, hálózatok fejlesztése Innovációs elemző tudásbázis, és információs adatbázis Hatékony szervezet EU-s és nemzetközi KFI együtt- működések KFI stratégia és stratégiai monitoring, értékelés

9 www.nih.gov.hu | 9. 2014. szeptember 9. A NIH tevékenysége (1) 1)KFI stratégia és stratégiai monitoring, értékelés  Közreműködés a KFI stratégia tervezésében (NGM) és megvalósításában, részstratégiák és elemző anyagok készítése  Hazai és nemzetközi stratégiák (EU, OECD) összehangolásában közreműködés  Kiemelt ágazatok (ÚSZT) innovációs stratégia- készítésének koordinálása  A KFI szakterület képviselete más szakterületi fejlesztési stratégiákban  KFI stratégiák, programok stratégiai monitorozása, és szakmai értékelése

10 www.nih.gov.hu | 10. 2014. szeptember 9. A NIH tevékenysége (2) 2)Innovációs elemző tudásbázis és informá- ciós KFI adatbázis (TéT Obszervatórium)  Tényeken alapuló stratégiai tervezés, elemzések  Innovációs szolgáltatások megalapozása (partnerkeresés, pályázatok alanyai)  Obszervatóriumi szolgáltatások (államigazgatás, kutatók, vállalkozók)  Integrált KFI adatbázis  Hazai és nemzetközi KFI trendek; kiadványok  Közreműködés a KFI statisztika módszertani fejlesztésében

11 www.nih.gov.hu | 11. 2014. szeptember 9. A NIH tevékenysége (3) 3)Innovációs szolgáltató és menedzsment rendszerek, hálózatok fejlesztése  Innovációs szolgáltatások fejlesztése, módszertani megalapozása  Innovációs szolgáltatások hálózatos, rendszerszerű tervezése, szervezése  Az innovatív ötletek megvalósítását segítő mentori rendszer kiépítése  Fókuszált ágazati KFI programok szakmai koordinálása  Regionális innováció segítése

12 www.nih.gov.hu | 12. 2014. szeptember 9. A NIH tevékenysége (4) 4)EU-s és nemzetközi KFI együtt- működések  Közreműködik az EU tagállami feladatokban  Összefogja az EU KFI kertprogramokkal kapcsolatos hazai tevékenységet (22 tematikus program esetén: program-tanácsok, PC, nemzeti kapcsolattartók hálózata, NCP)  Multilaterális KFI együttműködések gondozása  Kétoldalú KFI kapcsolatok szakmai gondozása, 36 országra kiterjedően  Kétoldalú KFI programok gondozása  TéT attaséi hálózat szakmai koordinálása

13 www.nih.gov.hu | 13. Egy ú j lehetős é g, a PcP A kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés (Pre-commercial Procurement, továbbiakban PcP) egy két- vagy három szakaszos, versenyalapú beszerzési folyamat, az állami támogatás (de minimis) kizárásával. A modell alapelve a K+F leválasztása a végtermék kereskedelmi léptékű bevezetéséről, tárgya ezért kizárólag K+F szolgáltatás beszerzése (nem tartalmazza a kereskedelmi célú fejlesztési tevékenységet). A PcP modell előnye, hogy ennek alkalmazásával a közintézmény saját, elsősorban financiális nehézségeire testre szabott, anyagilag vállalható terméket/szolgáltatást kaphat. A megfogalmazott közérdekű probléma megoldására a versenyben kiválasztott vállalkozások különböző megoldási javaslatokkal állnak elő. A többlépcsős folyamat során közbenső értékelések teszik lehetővé, hogy a legjobb megoldásokat ajánlók kerüljenek kiválasztásra. A PcP projektek végső szakaszában jellemzően legalább két vállalkozás kap megbízást, ami biztosítja a versenyhelyzetet jövőbeli kereskedelmi léptékű közbeszerzésekhez.

14 www.nih.gov.hu | 14. A PCP programok jellemzően az alábbi célokat szolgálhatják:  A. a közszolgáltatások színvonalának növelése; B. közpolitikai célok elérése; C. a technológiatranszfer ösztönzése a gazdaságban új technológiák kifejlesztése révén; D. a versenyképesség növelését (állami és privát egyaránt); E. megoldás új kihívásokra (öregedő európai társadalom – új irányok, megoldások az egészségügyben). F. Lehetőséget biztosít a közszféra szereplőinek, hogy olyan vállalkozásokkal működhessenek együtt, amik egyéb esetben – méretüket vagy kapacitásukat tekintve – nem indulhatnának közbeszerzéseken.

15 www.nih.gov.hu | 15. PcP folyamata

16 www.nih.gov.hu | 16. PcP helyzete Európában SI, FR, GR, DE, LV, MT, RO, LU, BG, SK, CZ, EE, CH, PO, CY IT, IE, SE, ES, AT, LT, PO, NO FI, DK, HUBE, UK, NL Növekvő érdeklődés Keretprogram tervezése Keretprogram- tervezet kész Működő pilot- projektet* * Egyelőre csak 1 PcP folyamatot ismer el az Európai Bizottság (UK Energia-Technológiai Intézet), mint nem állami támogatást. Más kezdeményezések (UK SBIR, NL SBIR, BE / flandriai pilot) esetében még folyik azok Bizottsági vizsgálata.

17 www.nih.gov.hu | 17. Példák PcP alkalmazásra Szúrás mentes vércukorszint mérő (Non-invasive Glucose Meter) - UK

18 www.nih.gov.hu | 18. Mobil betegszoba (Temporary Side Room) - UK

19 www.nih.gov.hu | 19. 2014. szeptember 9. Köszönöm a figyelmet! További információ: Dr. Peredy Zoltán főosztályvezető-helyettes Nemzeti Innovációs Hivatal Stratégiai Főosztály E-mail: zoltan.peredy@nih.gov.huzoltan.peredy@nih.gov.hu Web: www.nih.gov.huwww.nih.gov.hu


Letölteni ppt "Hazai innovációs feladatok, a NIH szerepe és tevékenysége Dr. Peredy Zoltán Főosztályvezető-helyettes Stratégiai Főosztály Platformnap Innovatív Gyógyszerek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések