Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kovalens kötés különböző atomok között.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kovalens kötés különböző atomok között."— Előadás másolata:

1 Kovalens kötés különböző atomok között.
Kovalens kötés II. Kovalens kötés különböző atomok között.

2 Egészítsd ki a szöveget!
Kémiai reakciók során a kiindulási anyagokban lévő kötések ,és jönnek létre. A változás hajtóereje az, hogy -szerkezet alakuljon ki. Ennek egyik módja hogy kovalens kötés jön létre, melyet hoz létre. Ennek eredményeként a klórmolekulában mindegyik klóratom körül elektron lesz, mert így éri el a -szerkezetet. A hidrogén- molekulában azonban csak elektron tartozik mindkét atomhoz, mert felszakadnak új kötések nemesgáz közös elektronpár nyolc nemesgáz két két elektronnal a hélium nemesgáz-szerkezetét alakítja ki.

3 A klórmolekula kötésben lévő elektronjai melyik klóratomhoz tartoznak jobban?
Egyikhez sem. Mindkét klóratomhoz egyformán taroznak. Miért? Mert minden klóratom elektronvonzó-képessége ugyanakkora. Mi történik ha a klóratom egy másik nagy elektronvonzó-képességű atommal ütközik? ???

4 Különböző elektronvonzó-képességű nemfémes atomok ütközése
Hidrogénatomok + klóratomok : Melyik atomnak nagyobb az elektronvonzó-képessége? A klóratomé. + =

5 Melyik atomhoz tartozik jobban a kötésben lévő elektronpár?
A klóratomhoz. Ez a kötés is kovalens kötés? ??? Igen, de a kötő elektronpár negatív töltése eltolódik a klóratom felé, POLÁRIS kovalens kötésről beszélünk.

6 Milyen formában fordul elő a természetben a hidrogén, a klór?
Gázhalmazállapotban, molekuláris formában. Hogyan lesznek a molekulákból atomok? A kötéseket fel kell szakítani. Milyen kötéseket kell felszakítani? Kovalens kötéseket. A kötések felszakításához mit kell befektetni? Energiát.

7 Modellezzük ezt a folyamatot!

8 A vízmolekula kialakulása
Milyen atomokból áll a vízmolekula? Oxigénatomokból és hidrogén atomokból. Mely elemi gázok reakciójával jön létre a vízmolekula? Hidrogéngáz és oxigéngáz. Ezekben a gázokban milyen kémiai részecskék vannak? Hidrogénmolekulák, oxigénmolekulák.

9 Mert az elemmolekulák stabilak.
Elemekből atomok Történik-e változás, ha a két gázt összekeverem? Nem. Miért nem? Mert az elemmolekulák stabilak. Mit kell tenni, hogy a folyamat bekövetkezzen? Az elemmolekulák kötéseit fel kell szakítani, energiát kell befektetni?

10 Atomokból vegyület Az oxigén atom körül hány vegyérték elektron kering? 6 Hány elektront szeretne közössé tenni? Kettőt. A hidrogén atom körül hány vegyérték- elektron kering? 1 Hány elektront tud közössé tenni? Egyet. Hány hidrogénatom fog kapcsolódni egyetlen oxigénatomhoz? Kettő.

11 Modellezzük: 2 H2+ O2 = 2 H2O

12 2 db, egyszeres poláris kovalens kötés.
A vízmolekula Mi tartja össze a molekulát? 2 db, egyszeres poláris kovalens kötés. Hány nem kötő elektronpár van a molekulában? 2 Hogyan hatnak ezek egymásra, illetve a kötő elektronpárokra? Taszítják egymást. Milyen lesz e miatt a molekula alakja? V alakú.

13 Az ammóniamolekula. Milyen atomokból áll az ammóniamolekula?
Nitrogén-, és hidrogénatomokból Mely elemi gázok molekuláira lesz szükségünk? Nitrogénmolekulára, hidrogénmolekulákra. Szakítsuk fel ezen molekulák kötéseit! Hány párosítatlan elektronja lesz a nitrogén atomnak? 3 Tehát hány elektront képes közössé tenni? 3-at Ehhez hány hidrogén atomra van szükség? Háromra.

14 Számoljunk! Egy nitrogénmolekula kötéseit felszakítva hány nitrogénatom keletkezik? Kettő. Ehhez a két nitrogénatomhoz összesen hány hidrogénatomra van szükség? 6-ra Ez a 6 H hány hidrogénmolekulából szabadul fel? 3 molekulából.

15 Modellezzük! N2 + 3 H2 = 2 NH3

16 Piramis alakú lesz a molekula.
A molekula alakja Milyen kötések tartják össze az ammóniamolekulát? 3 db egyszeres poláris kovalens kötés. Hány nemkötő elektronpár van a molekulában? Egy. Hogyan befolyásolja ez a molekula alakját? Piramis alakú lesz a molekula.

17 Alkosd meg a metánmolekulát!
Milyen atomokból indulunk ki? Hány elektron közössé tételére képesek ezek az atomok? Hány darab és milyen kovalens kötés kialakulása várható? Van-e a molekulában nemkötő elektronpár? Milyen lesz a molekula alakja?

18 A szén-dioxid molekula
Milyen atomokból áll a molekula? Szén és oxigén atomokból Hány vegyértékelektronja van a szén atomnak? 4 Hány elektron közössé tételére képes? Az oxigénnek hány vegyértékelektronja van? 6 Ebből hány párosítatlan? 2

19 Hány elektronpár létesít kapcsolatot az oxigén és a szén között?
Az oxigénatom két párosítatlan elektronját közössé teszi a szénatom két párosítatlan elektronjával. Ekkor az oxigén körük 8 elektron kering, a szénatom körül csak 6. Ezért a szénatom a másik két párosítatlan elektronját egy másik oxigénatom két párosítatlan elektronjával teszi közössé.

20 Kétszeres kötés a vegyületmolekulában.
Mi tartja össze a szén-dioxid molekulát? 2 db kétszeres kovalens kötés. Van-e nemkötő elektronpár a molekulában? Igen. Melyik atom körül? Hány ? Az oxigének körül 2-2, összesen 4 elektronpár. Milyen lesz a molekula alakja? Egyenes, lineáris.


Letölteni ppt "Kovalens kötés különböző atomok között."

Hasonló előadás


Google Hirdetések