Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A 2010. évi vis maior tartalék támogatás követelményeiről Dr. Kása Róbert TEFFO Főosztályvezető Békéscsabai Kormányhivatal.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A 2010. évi vis maior tartalék támogatás követelményeiről Dr. Kása Róbert TEFFO Főosztályvezető Békéscsabai Kormányhivatal."— Előadás másolata:

1 1 A 2010. évi vis maior tartalék támogatás követelményeiről Dr. Kása Róbert TEFFO Főosztályvezető Békéscsabai Kormányhivatal

2 2 A fontosabb szabályokról 2010. január 31-étől - a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010.(I.28.) Kormány rendelet hatályba lépésével - megváltozott a támogatás igénylési rendje, részvevői. Az eljárás lebonyolításában a regionális fejlesztési tanácsok helyett az illetékes államigazgatási hivatalok kaptak szerepet, amelyet jelenleg a Kormányhivatal végez. 2010. évi központi költségvetésben eredetileg 1,1 milliárd forintot különítettek el a célra.

3 3 A fontosabb szabályokról 1. A támogatás célja az egyes természeti károkból adódó indokolt és szükséges védekezési kiadások megtérítése, valamint 2. Önkormányzati / társulási tulajdonban lévő, kötelező feladatot ellátó építményekben, a vis maior események okozta károk helyreállítása. A pályázat beadási határideje folyamatos. Kivételesen, különösen súlyos csapáskor a lakosság egyszeri szoc. támogatása (3. § (10))

4 4 A vis maior támogatások eljárási rendje 1. Három részből áll : Bejelentés / Igénylés / Ellenőrzés a bejelentési szakasz: amelyben az önkormányzatnak az előre nem látható esemény bekövetkezésétől, illetve a védekezés megkezdésétől számított 5 munkanapos, jogvesztő határidőn belül, elektronikus úton és faxon kell megtennie. Módja: az Ebr42 információs rendszert használva, 1. sz. mell. -> adatlapon.

5 5 Ebr42 információs rendszer:

6 6 kitöltött bejelentő adatlapot mutat be:

7 7 A vis maior támogatások eljárási rendje 1. A bejelentést követő legkésőbb 20 munkanapon belül általunk koordinált legalább 2 fős bizottság helyszíni vizsgálatot végez. Amelyen részt vesznek az alábbi szervek: az illetékes Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, (védekezésnél 5 napon belül is) Ár-, illetve belvíz elleni védekezés esetén a területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság, Utakban, kompokban, hidakban keletkezett károk esetében a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ.

8 8 A vis maior támogatások eljárási rendje 2. 2. szakaszban kerül sor a támogatás tulajdonképpeni igénylésére. Ezt az önkormányzatoknak a fenti bejelentést követő 22 munkanapon belül kell megtenniük! (jogvesztő) Ebr42 -> 5. sz. mell. adatlapon. A jogszabályban részletesen meghatározott okiratokból, nyilatkozatokból, bizonylatokból, számlákból, szerződésekből, igazolásokból, és egyéb dokumentumokból álló írásos pályázati anyag benyújtásával. (hiánypótlás 1 alk.) MÁK: 1 eredeti + 3 másolat, Kormh. + 1 más.

9 9 A vis maior támogatások eljárási rendje 2. A támogatási igényekről - a Kormányhivatal véleményének figyelembevételével - a Belügyminiszter dönt. A támogatói okiratban megfogalmazott miniszteri döntés elkülönítetten tartalmazza: a támogatással elismert számlával igazolt védekezési költségekhez, illetve a szakértői véleménnyel alátámasztott helyreállítási költségekhez biztosított támogatás összegét és mértékét. A miniszteri döntést követően a védekezési költségekhez kapcsolódó támogatásokat a minisztérium utalványozása alapján a Kincstár folyósítja.

10 10 A vis maior támogatások eljárási rendje 3. A 3. szakaszban történik meg a támogatás felhasználásának ellenőrzése. A támogatottnak a befejezési határidőt követő 22 munkanapon belül, de legkésőbb a támogatásnak a számlájára érkezését követő egy éven belül a Korm. r. 6. mellékletében lévő adatlap és hiteles bizonylatok benyújtásával kell a támogatás felhasználásáról elszámolnia. Helyreállítás esetén újra helyszíni szemle! MÁK dönt, Kormányhivatal észrevételt tehet.

11 11 Nem támogathatók: a gépbeszerzések, a megelőző munkálatok, a fejlesztések, a 3. § (10) bekezdésben foglaltak kivételével, (különösen súlyos esetben …) a rovar- és kártevőirtás költségei, a folyó jellegű működési kiadások. Ha a védekezés költsége ill. a károk helyreállítása az önkorm.-tól, társulástól a rendelkezésére álló források alapján elvárható!

12 12 Jellemző hiányosságok: A 2010-es útmutató (6. o) alapján csak az a támogatási kérelem felel meg a formai követelményeknek, amelyik: tartalmazza az előírt kötelező mellékleteket, (Korm r. 4. § (3) bek.) az eredeti pld. minden oldala szignózott, a megfelelő helyen cégszerűen aláírt, összefűzött, (tartalomjegyz., oldalszámozás, mell.) Szükséges a kérelemben szereplő igények (károk, költségek) táblázatos formában történő összesítése egyes költségsoroknak naptári napok szerinti kimutatása.

13 13 Jellemző hiányosságok: A számlán szereplő időpont korábbi, mint a bejelentés. Az igénylés adatlapján szereplő helyszínek eltérnek a „Bejelentő adatlapon” közöltektől. Nincsenek a költségeket alátámasztó bizonylatok, gépüzemnapló, a vállalkozói megbízási szerződés és a kiállított számla hiteles másolata. Hiányzik a számlákkal igazolt költségeket alátámasztó költségvetés, kalkuláció, részletes teljesítésigazolások. A személyi kiadások bér és járulékai költségkalkulációja nem került csatolásra a kapcsolódó jelenléti ívvel. A támogatást igénylő Adatlapon rögzített költségigény eltér a dokumentációhoz csatolt számla értékétől. A … Kft. által kiállított számla nem az Önkorm. nevére szól.

14 14 Jellemző hiányosságok: Több esetben nem voltak csatolva az alábbi iratok: a vis maior bejelentés és az arról szóló fax vagy e-mail elküldését alátámasztó visszaigazolás, a képviselő-testület határozata a jóváhagyott saját forrás összegéről, és az önkormányzat a saját erejéből a vis maior helyzetet részben tudja megoldani, (van minta) a bejelentés tárgyáról készített fotódokumentáció, a R. 1. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatok, a benyújtott eredeti és másolati dokumentációból hiányzik a 2010. évi költségvetési rendelet (A R. az 5. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti magasabb mértékű – 90%- os – támogatás igénylése esetén kötelező!).

15 15 A 2011. évi vis maior támogatás szabályai? Az új kormányrendelet várhatóan februárban elején lép hatályba. (2010. január 26-i kormányülés tárgyalja). Várható változások: Határidők naptári napban lesznek meghatározva, és növekedni fognak. 40 napos határidő lesz az igény benyújtására. Új mellékletek (ill. módosul a tartalmuk). Előleg kérelemre külön melléklet lesz.

16 16 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "1 A 2010. évi vis maior tartalék támogatás követelményeiről Dr. Kása Róbert TEFFO Főosztályvezető Békéscsabai Kormányhivatal."

Hasonló előadás


Google Hirdetések