Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dunaújvárosi Főiskola Tanárképző Intézet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dunaújvárosi Főiskola Tanárképző Intézet"— Előadás másolata:

1 Dunaújvárosi Főiskola Tanárképző Intézet
„Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0 A HEFOP es projektek fejlesztéseinek eredményeként létrejött kompetencia-alapú pedagógusképzésről általában Dr. Kelemen Gyula főiskolai tanár Dunaújvárosi Főiskola Tanárképző Intézet 2008.november 20.

2 Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán
Létezik-e olyan intézmény, szervezet, akinek fel lehet tenni azt az alapvető kérdést, hogy mit jelent kompetens tanárnak lenni; mit jelent a tanítás tanulása? A képzést folyamatként kell tekinteni, ahol a hallgatóból kezdő tanár majd tapasztalt szakember válik. Minden kompetenciamodellnek vissza kellene tükröznie a gyakorlottá válás útjának központi jellegét. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

3 Új pedagógus kompetenciák létrejöttének okai
A globalizáció Az egész életen át tartó tanulás szükségessége Az informatika térhódítása A megnövekedett a pedagógusok társadalmi felelőssége „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

4 Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán
Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli: A magas színvonalú tömegoktatást Az oktatás gyakorlatias irányba való elmozdítását „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

5 A felsőoktatás körébe tartozó képzések
felsőfokú szakképzés alapképzés mesterképzés az egységes, osztatlan képzés a doktori képzés szakirányú továbbképzés A tanári szakképzettség az új képzési szerkezetben a mesterfokozatot nyújtó képzésben szerezhető meg. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

6 Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán
A mérnöktanári szakok képzésének célja olyan szakemberek képzése, akik: a mérnöki ismeretek mellett pedagógiai ismeretekkel is rendelkeznek; felkészültséget szereznek az általános és középiskolai, a vállalati és a magánoktatásban folyó tanári és oktatásszervezési munka végzésére; mérnöki tudásukat vezetéselméleti és pszichológiai ismeretekkel is bővítik; jártasságra tesznek szert a műszaki tárgyak oktatásában; alkalmassá válnak vállalati vezetői beosztás ellátására is. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

7 A képzés pedagógiai tartalmát három modulterület határozza meg:
a pedagógiai és pszichológiai általános elméleti és gyakorlati ismeretek, képességek megszerzése, a szakmódszertan és határtudományi modulok, a hallgatóknak tanítási gyakorlatokat kell végezni, mely meghatározó jellegű a mérnöktanár-képzés során. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

8 A műszaki pedagógusképzés három modellje:
párhuzamos (konkurens) képzési modell követő (konszekutív) képzési modell munkában megvalósuló képzés (in-service) „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

9 Párhuzamos (konkurens) képzési modell
A képzés egész ideje alatt, vagy annak hosszabb időszakában a műszaki és pedagógiai képzés párhuzamosan halad. Előnye, hogy nagyobb lehetőséget biztosít : a fokozatos pedagógiai tapasztalatszerzésre, a pedagógiai pálya iránti motiváció elmélyülésére, a pedagógiai képzési tartalom szakszerű szervezésére. A párhuzamos nappali tagozatú műszaki pedagógusképzés karakteres változatait a holland, a francia és a magyar rendszerek mutatják. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

10 Követő (konszekutív) képzési modell
A pedagógiai képzési szakasz a műszaki képzési szakasz befejeződése után kezdődik. Előnye: a képzés gazdaságossága, a későbbi pályamódosítások elősegítése. Tipikus megvalósítása az angol és a magyar egyetemi szintű műszaki pedagógusképzésben figyelhető meg. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

11 A munkában megvalósuló képzés (in-service)
A pedagógiai képzést szintén befejezett műszaki képzésre építi. Sajátossága : hallgatók gyakorló pedagógusok, képzésükben az őket alkalmazó középfokú szakmai iskolák aktív szerepet vállalnak . Ilyen képzésre mutat példát Ausztria és Olaszország, ahol a műszaki pedagógusképzésnek kizárólag ez a formája létezett. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

12 A kettős diploma előnyei:
a mérnöktanár jelöltek műszaki gyakorlatot szereznek, amely bemutatja az adott térség ipari technológiáit, azon hallgatókat, akik nem tanárként helyezkednek el, hanem az iparban vállalnak munkát, a pszichológiai és pedagógiai ismereteik segítik az elhelyezkedésüket, többirányú továbbképzési, továbbtanulási lehetőséget biztosít. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

13 Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán
A kompetencia fogalma Nincs egyértelmű meghatározása: Pedagógiai szempontból nézve (Bruner szerint) operatív intelligencia. Az emberi erőforrással való gazdálkodás szerint a kritérium szintnek megfelelő hatékony (kiváló) teljesítmény. Munkakör elemzésen alapuló kompetencia (DACUM ) egy adott foglalkozás feladatainak elvégzéséhez szükséges tudást, magatartás-formákat, attitűdöket és képességeket jelent. Az OECD szerint a kompetencia dinamikus jelenség, az oktatás, képzés a szakmai és személyes tapasztalatok együttese, meghatározott funkció teljesítésére való alkalmasságot jelent. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

14 Az angolszász meghatározás:
szükséges ismeret a végrehajtáshoz szükséges gyakorlat a végrehajtás közbeni viselkedés „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

15 A kompetencia öt alapvető tulajdonsága
A kompetencia „informálisnak” tartott képességek együttese, amely alapvetően különbözik a hagyományos képzésben elvárt képességektől. A kompetencia mindig cselekvéshez kapcsolódik, pontosan körül-írható, lehetővé teszi a feladatok elvégzését. Nem létezik önmagában, a probléma megoldásától, illetve a használó személytől függetlenül. A kompetencia mindig egy meghatározott összefüggéshez, konkrét szituációhoz kapcsolódik és főként az átvihetőség, az átjárhatóság elméleti problémáját veti fel. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

16 Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán
A kompetenciák lényegében három képességcsaládot érintenek: a tudást, a generikus ismeretanyagot; a know-how-t, vagyis a jártasságokat és készségeket; a kapcsolatteremtő képességet és/vagy a szociális viselkedési formákat. Ezek a képességek integrálódtak, strukturáltak és egymásra épültek. Olyan forrástőkét alkotnak, amelyek egymással keveredve lehetővé teszik magát a tevékenységet, ezáltal a teljesítményt. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

17 A kompetencia-alapú képzés előnyei:
a résztvevők a saját szakmájuk teljesítéséhez szükséges kompetenciákat sajátítanak el, magabiztosabbá válnak, a képzési időt hatékonyabban használják ki, a képző tanár a tanulás elősegítőjeként, nem pusztán információátadóként vesz részt a tanulási folyamatban, sokkal több képzési időt szánnak egyéni munkára vagy kiscsoportos munkára, illetve minden egyes résztvevő képességének értékelésére. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

18 A kompetencia-alapú képzés korlátai:
A tanárok előzetes képzése és folyamatos ellenőrzése nélkül lehet, hogy a kompetencia-alapú képzés keretében oktató tanárok gyorsan visszacsúsznak a hagyományos elvek szerint tanító tanárok szerepébe, a „tanítsunk úgy, ahogy minket tanítottak” tendenciának megfelelően. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

19 Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán
A kompetencia-alapú képzés keretében folyó kurzus csak annyira lesz hatékony, amennyire a kompetenciák meghatározása során használt folyamat. Amikor kis vagy egyáltalán semmilyen figyelmet sem szentelünk a munkához szükséges és elengedhetetlen készségek beazonosítására, akkor az ezt eredményező képzési kurzus valószínűleg hatástalan lesz. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

20 Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán
A kurzust lehet, hogy kompetencia-alapú képzésként tartják számon, de meghatározott és kijelölt kompetencia-alapú képzési anyagok és megközelítések (például tanulási útmutatók) nélkül csak a kompetencia alapú képzés egy kis részeként használható fel, és valószínűleg az ezt eredményező kurzus így nem lesz igazán kompetencia-alapú. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

21 Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán
Aggodalmak a kompetencia rendszerű képzés bevezetésével kapcsolatosan: Fenyeget-e a veszélye annak, hogy megjelennek: a nyers behaviorista fogalmak; a túlzott tökéletességre törekvő nézetek, a kompetencia erősen adminisztratív, hivataloskodó fogalmai; a szakmák mechanikus előírásai; az atomisztikus kompetencia modellek; a más területekről (pl.: gazdasági, irányítási) származó kompetencia modellek, a kompetenciák összefüggéstelen beszámolói? „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

22 Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán
Képesek leszünk-e: egyszerre megőrizni és átalakítani a tanári professzionalizmus fogalmait; elkerülni a túl lényegre törő előírásokat a „hasznos gyakorlatokat” illetően; folytatni az átfogóbb szemléletek: kritikus, értékelő, reflektív, elemző személyes tulajdonságok, attitűdök, felfogások, állásfoglalások, értékek felvételét, helyes-e ezeket a kompetencia kereteibe foglalni; más tulajdonságokkal a teljesítményt túlhaladni; inkább a minőségbeli különbségeket leírni, mint a minimális kompetenciák csapdájába esni? „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

23 Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán
Várhatóan a kompetenciák: az eredményekre fognak összpontosítani és közvetlenül az értékelési rendszerekhez lesznek felhasználva; az alapképzési tanterveket irányítják, vagy minimum követelmény-ként lesznek kezelve; veszélyt jelentenek-e a tanítás erkölcsi, kognitív és interperszonális jellegére, a tanári munka komplexitásáról alkotott eszmék és a tanítás tanulásának sokoldalúságára; figyelmen kívül hagyják-e a gyerekek és a tanárjelöltek tanulásának folyamatát; annyira vonzóak lesznek-e a tanárképzésben is, mint azon kívül? „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

24 Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán
A kompetenciákkal kapcsolatos fogalmak eredete: a hozzáértő, gyakorló szakemberekről alkotott meggyőződésekből, összegyűjtött véleményekből (kormányi, legfelsőbb illetékeseké); munkaköri leírásokból, célkitűzésekről szóló kimutatásokból; funkcionális analízisekből nyert specifikus/általános kompetencia-listákból, professzionális folyamatok, illetve szerepek elemzéséből; tanulmányi szakértők, civil alkalmazottak íróasztal mellett elkészült munkáiból, politikai követeléseiből? „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

25 Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán
Tanulságok A fenti aggodalmakat és megállapításokat a magyar tanárképzés kompetencia-alapú fejlesztésekor tanulsággént kell kezelni. A kompetenciáknak dinamikusnak kell lenniük, tehát a kompetencialisták bebetonozása és változtathatatlanná tétele veszélyes a jövő számára. A kompetencia bármilyen konstrukciójának olyannak kell lennie, ami folyamatosan támogatja a tanulást és segíti a tanári fejlődést. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

26 A kompetenciák mérései
A kompetencia kimeneti követelmény elemei a standardokban vannak megfogalmazva. Standard: Valamely munkának szokásos mértéke, egységnyi mérhető része, minőségileg bemérhető (szabványos) előírás. Egységes állandó színvonal. A kompetencia végrehajtásához szükséges viselkedés és gyakorlat. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

27 1.Tanulmányi standardok jellemzői
Pontos cél és kimenet meghatározása Kézségek pontos megfogalmazása A tudáselemek meghatározottak Egyértelmű megértési szintek A gyakorlat pontos leírása A szerepek meghatározása és elsajátítási útjának bemutatása „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

28 2. Döntési felelősség kérdésének meghatározása
Tesztek kidolgozása Tanári felkészültség ellenőrzése Tanárok továbbképzése Iskolák felelősségre vonását biztosító program „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

29 3. Irányítási rendszer átalakítása
Az intézmények felelősek legyenek a standard elérését biztosító oktatási módszerek, és eszközök kidolgozásáért Világos és egységes - az elemitől a középiskola és felsőoktatás befejezéséig tartó – kompetencia alapú tanterv „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

30 Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán
Kompetenciák mérései Munkakörelemzéstől az értékelésig Munkakörelemzés DACUM tábla Feladatelemzés Kompetencia profil Tananyag (Modulok) Tanulási útmutatók „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

31 Szerepe a pedagógus képzésben
Egy adott tanulmányi egység megkezdésekor közölni kell a hallgatóval a feladatbankban meghatározott követelményeket. A tanulás céljainak kijelölésével határozzuk meg az elérendő végső eredményt (kompetenciát), és a részképességeket (részkompetenciák). A célkitűzéseknek három fő eleme van: elérendő teljesítmény (norma), hallgatói gyakorlatok, tevékenységformák, teljesítés feltételei. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

32 A teljesítmény mérés kidolgozása
A kompetenciák kialakítása a hagyományos számonkérési módszerek helyett az autentikus teljesítménymérést, értékelést igénylik. Autentikus felmérések: Olyan fontos és lényegi problémákkal és kérdésekkel foglalkoznak, amelyeknél a tanulóknak kreatívan és hathatósan használniuk kell a tudásukat (konstruktív gondolkodás). „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

33 Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán
Az autentikus felmérési modellek Teljesítmény Probléma magoldások, kísérletek levezetése, valamely képesség/koncepció megtanítása Termék Vizuális megjelenítés, táblázat /grafikon/, koncepciótérkép, írásbeli/szóbeli jelentés „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

34 Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán
Személyes kommunikáció Egyéni vagy csoportos interjúk: tanárokkal, adminisztrátorokkal, közösségi tagokkal, szülőkkel, munkatársakkal folytatott megbeszélések; lehetővé teszik a tudás mélységének kutatását és felmérését. Megfigyelés és anekdotikus nyilvántartás A tanulási folyamat közvetlen megfigyelése. A tanárok által létrehozott adatok, ellenőrző listák, elbeszélések/beszámolók elemzése, nyilvántartás vezetése. A hibák és tévesztések elemzése és stratégiaelemzés. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

35 Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán
Portfolió Reprezentatív munka összegyűjtése önértékeléssel és magyarázatokkal, a tapasztalatok bizonyítá-sával és elismerésekkel, valamint néhány saját válogatás. A portfólió hatására átalakul a pedagógus szerepe. A tanuló feladata az ismeretek össze-gyűjtése, elemzése, értékelése, bemutatása, a gyakorlatias tudás. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

36 Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán
A mérnöktanár képzésben – itt a Dunaújvárosi Főiskolán is – a modulok feldolgozáskor a tanár és a hallgató közös munkáján alapuló oktatási módszereket preferálunk. Az eddigi tanulmányoktól eltérően nem csak a „hagyományosan” megszokott zárthelyi dolgozattal találkozhatnak, hanem a portfólió módszerét alkalmazva sajátítják el a tananyagot és értékelik önmagukat. A portfóliós munkavégzés során egyénileg és teamben is dolgozniuk kell, így sajátítva el az önértékelés módszerét és a team munka alapelveinek alkalmazását. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

37 Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán
Munkaportfólió Segítségével a tanár és a hallgató rendszeresen megvitatja a hallgató előrehaladását egy adott tárgyból, vagy egy adott projektben. Ebben a portfólióban a hallgató az összes, a tanulási folyamathoz tartozó dokumentumot gyűjti. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

38 Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán
Kutatási portfólió Célja, hogy bemutassa a hallgató kutatási projektjét és annak eredményeit. A kutatás témája bármilyen pedagógiai probléma lehet. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

39 Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán
Bemutató portfólió: A munkaportfólióból csak a legjobbakat válogatja össze egy világosan megadott szempontsor szerint. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

40 Kompetencia alapú portfólió
Olyan dokumentumokat tartalmaz, amelyek a hallgató bizonyos kompetenciáit mutatja be. Azt, hogy a meglétét milyen dokumentumok bizonyítják a legjobban, az összeállítója dönti el. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

41 Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán
Értékelési portfólió Alternatív osztályozást, értékelést szolgáló portfólió. Arra szolgál, hogy a tanár a hagyományos osztályozással szemben a hallgató teljesítményét holisztikusan, az összes jellemző dokumentum segítségével ítélhesse meg. Ezt a portfóliót magánál tartja, hogy év végén a hallgató összes munkáját áttekintve adhasson értékelést és jegyet. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

42 A tanári kompetenciák főbb tartalmi területei
A tanári hivatás gyakorlásához különféle személyiség-vonások meglétére és szakmai felkészültségre van szükség. A kompetenciák a szakmai felkészültség komponenseit: a tudást, az attitűdöket/nézeteket és a képességeket foglalják magukba. A tanárképzés képesítési követelményeinek elemzésével megbízott kutatócsoport 8 kompetenciaterületet preferált, melyek a következők: „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

43 Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán
A tanuló személyiségfejlesztése Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése Szaktudományi, szaktárgyi és tantervi tudás integrálása A pedagógiai folyamat tervezése A tanulási folyamat szervezése és irányítása A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése Szakmai együttműködés és kommunikáció Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

44 A kompetenciák alakulásának mérése a képzés során
A nyolc kompetencia területtel kapcsolatosan kutatást végeztünk a masters szakos hallgatók körében. A felvételkor és a kimenet előtt mértük a kompetenciákkal kapcsolatos képességeiket, beállítódásaikat. Kérdőíves felmérés segítségével vizsgáltuk, hogy a hallgatók az egyes kompetenciákhoz kapcsolódóan: milyen mértékben rendelkeznek az adott kompetenciával, mennyire tartják fontosnak azt, milyen gyakorisággal használják. A mérés önbevallás alapján történt, melynek hibahatárát figyelembe kell vegyük az eredmény értékelésénél. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

45 Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán
„Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

46 Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán
„Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

47 Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán
„Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

48 Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán
„Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

49 Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán
„Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

50 A tanuló személyiségfejlesztése
„Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

51 Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán
„Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

52 Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán
„Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

53 Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése
„Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

54 Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán
„Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

55 Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán
„Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

56 Szaktudományi, szaktárgyi és tantervi tudás integrálása
„Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

57 Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán
„Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

58 Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán
„Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

59 A pedagógiai folyamat tervezése
„Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

60 Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán
„Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

61 Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán
„Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

62 A tanulási folyamat szervezése és irányítása
„Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

63 Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán
„Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

64 Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán
„Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

65 Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán
A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

66 Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán
„Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

67 Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán
„Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

68 Szakmai együttműködés és kommunikáció
„Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

69 Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán
„Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

70 Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán
„Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

71 Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
„Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

72 Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán
„Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

73 Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán
„Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

74 Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán
A masters tanárképzés nagy kihívást jelent a képzésben résztvevő összes munkatársamnak. A számunkra is újdonságokat jelentő metodikai eljárások, értékelési rendszerek, a portfólió alapú folyamatos értékelés és vizsgáztatás napi feladatot ró ránk. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

75 Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán
A jövő pedagógusainak nem csak saját tanítási stílusukra kell koncentrálniuk, hanem alkalmazkodniuk kell a tanulók egyéni tanulási stílusához is. A kihívás az, hogy nő az új tudás megjelenésének a sebessége, és gyorsul a tudásmegoszlás fejlődése is, és a tudás az iskolákon kívül más forrásokból hamarabb, szélesebb körben hozzáférhetővé válik. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

76 Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0


Letölteni ppt "Dunaújvárosi Főiskola Tanárképző Intézet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések