Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 A HEFOP 3.3.2.-es.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 A HEFOP 3.3.2.-es."— Előadás másolata:

1 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 A HEFOP 3.3.2.-es projektek fejlesztéseinek eredményeként létrejött kompetencia-alapú pedagógusképzésről általában Dr. Kelemen Gyula főiskolai tanár Dunaújvárosi Főiskola Tanárképző Intézet 2008.november 20.

2 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 2 Létezik-e olyan intézmény, szervezet, akinek fel lehet tenni azt az alapvető kérdést, hogy mit jelent kompetens tanárnak lenni; mit jelent a tanítás tanulása? A képzést folyamatként kell tekinteni, ahol a hallgatóból kezdő tanár majd tapasztalt szakember válik. Minden kompetenciamodellnek vissza kellene tükröznie a gyakorlottá válás útjának központi jellegét.

3 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 3 Új pedagógus kompetenciák létrejöttének okai A globalizáció Az egész életen át tartó tanulás szükségessége Az informatika térhódítása A megnövekedett a pedagógusok társadalmi felelőssége

4 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 4 Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli: A magas színvonalú tömegoktatást Az oktatás gyakorlatias irányba való elmozdítását

5 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 5 A felsőoktatás körébe tartozó képzések felsőfokú szakképzés alapképzés mesterképzés az egységes, osztatlan képzés a doktori képzés szakirányú továbbképzés A tanári szakképzettség az új képzési szerkezetben a mesterfokozatot nyújtó képzésben szerezhető meg.

6 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 6 A mérnöktanári szakok képzésének célja olyan szakemberek képzése, akik: a mérnöki ismeretek mellett pedagógiai ismeretekkel is rendelkeznek; felkészültséget szereznek az általános és középiskolai, a vállalati és a magánoktatásban folyó tanári és oktatásszervezési munka végzésére; mérnöki tudásukat vezetéselméleti és pszichológiai ismeretekkel is bővítik; jártasságra tesznek szert a műszaki tárgyak oktatásában; alkalmassá válnak vállalati vezetői beosztás ellátására is.

7 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 7 A képzés pedagógiai tartalmát három modulterület határozza meg: a pedagógiai és pszichológiai általános elméleti és gyakorlati ismeretek, képességek megszerzése, a szakmódszertan és határtudományi modulok, a hallgatóknak tanítási gyakorlatokat kell végezni, mely meghatározó jellegű a mérnöktanár-képzés során.

8 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 8 A műszaki pedagógusképzés három modellje: párhuzamos (konkurens) képzési modell követő (konszekutív) képzési modell munkában megvalósuló képzés (in-service)

9 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 9 Párhuzamos (konkurens) képzési modell A képzés egész ideje alatt, vagy annak hosszabb időszakában a műszaki és pedagógiai képzés párhuzamosan halad. Előnye, hogy nagyobb lehetőséget biztosít : a fokozatos pedagógiai tapasztalatszerzésre, a pedagógiai pálya iránti motiváció elmélyülésére, a pedagógiai képzési tartalom szakszerű szervezésére. A párhuzamos nappali tagozatú műszaki pedagógusképzés karakteres változatait a holland, a francia és a magyar rendszerek mutatják.

10 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 10 Követő (konszekutív) képzési modell A pedagógiai képzési szakasz a műszaki képzési szakasz befejeződése után kezdődik. Előnye: a képzés gazdaságossága, a későbbi pályamódosítások elősegítése. Tipikus megvalósítása az angol és a magyar egyetemi szintű műszaki pedagógusképzésben figyelhető meg.

11 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 11 A munkában megvalósuló képzés (in-service) A pedagógiai képzést szintén befejezett műszaki képzésre építi. Sajátossága : hallgatók gyakorló pedagógusok, képzésükben az őket alkalmazó középfokú szakmai iskolák aktív szerepet vállalnak. Ilyen képzésre mutat példát Ausztria és Olaszország, ahol a műszaki pedagógusképzésnek kizárólag ez a formája létezett.

12 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 12 A kettős diploma előnyei: a mérnöktanár jelöltek műszaki gyakorlatot szereznek, amely bemutatja az adott térség ipari technológiáit, azon hallgatókat, akik nem tanárként helyezkednek el, hanem az iparban vállalnak munkát, a pszichológiai és pedagógiai ismereteik segítik az elhelyezkedésüket, többirányú továbbképzési, továbbtanulási lehetőséget biztosít.

13 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 13 A kompetencia fogalma Pedagógiai szempontból nézve (Bruner szerint) operatív intelligencia. Az emberi erőforrással való gazdálkodás szerint a kritérium szintnek megfelelő hatékony (kiváló) teljesítmény. Munkakör elemzésen alapuló kompetencia (DACUM ) egy adott foglalkozás feladatainak elvégzéséhez szükséges tudást, magatartás-formákat, attitűdöket és képességeket jelent. Az OECD szerint a kompetencia dinamikus jelenség, az oktatás, képzés a szakmai és személyes tapasztalatok együttese, meghatározott funkció teljesítésére való alkalmasságot jelent. Nincs egyértelmű meghatározása:

14 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 14 Az angolszász meghatározás: szükséges ismeret a végrehajtáshoz szükséges gyakorlat a végrehajtás közbeni viselkedés

15 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 15 A kompetencia öt alapvető tulajdonsága 1.A kompetencia „informálisnak” tartott képességek együttese, amely alapvetően különbözik a hagyományos képzésben elvárt képességektől. 2.A kompetencia mindig cselekvéshez kapcsolódik, pontosan körül-írható, lehetővé teszi a feladatok elvégzését. Nem létezik önmagában, a probléma megoldásától, illetve a használó személytől függetlenül. 3.A kompetencia mindig egy meghatározott összefüggéshez, konkrét szituációhoz kapcsolódik és főként az átvihetőség, az átjárhatóság elméleti problémáját veti fel.

16 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 16 4.A kompetenciák lényegében három képességcsaládot érintenek: a tudást, a generikus ismeretanyagot; a know-how-t, vagyis a jártasságokat és készségeket; a kapcsolatteremtő képességet és/vagy a szociális viselkedési formákat. 5.Ezek a képességek integrálódtak, strukturáltak és egymásra épültek. Olyan forrástőkét alkotnak, amelyek egymással keveredve lehetővé teszik magát a tevékenységet, ezáltal a teljesítményt.

17 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 17 A kompetencia-alapú képzés előnyei: a résztvevők a saját szakmájuk teljesítéséhez szükséges kompetenciákat sajátítanak el, magabiztosabbá válnak, a képzési időt hatékonyabban használják ki, a képző tanár a tanulás elősegítőjeként, nem pusztán információátadóként vesz részt a tanulási folyamatban, sokkal több képzési időt szánnak egyéni munkára vagy kiscsoportos munkára, illetve minden egyes résztvevő képességének értékelésére.

18 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 18 A kompetencia-alapú képzés korlátai: A tanárok előzetes képzése és folyamatos ellenőrzése nélkül lehet, hogy a kompetencia-alapú képzés keretében oktató tanárok gyorsan visszacsúsznak a hagyományos elvek szerint tanító tanárok szerepébe, a „tanítsunk úgy, ahogy minket tanítottak” tendenciának megfelelően.

19 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 19 A kompetencia-alapú képzés keretében folyó kurzus csak annyira lesz hatékony, amennyire a kompetenciák meghatározása során használt folyamat. Amikor kis vagy egyáltalán semmilyen figyelmet sem szentelünk a munkához szükséges és elengedhetetlen készségek beazonosítására, akkor az ezt eredményező képzési kurzus valószínűleg hatástalan lesz.

20 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 20 A kurzust lehet, hogy kompetencia- alapú képzésként tartják számon, de meghatározott és kijelölt kompetencia-alapú képzési anyagok és megközelítések (például tanulási útmutatók) nélkül csak a kompetencia alapú képzés egy kis részeként használható fel, és valószínűleg az ezt eredményező kurzus így nem lesz igazán kompetencia-alapú.

21 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 21 Aggodalmak a kompetencia rendszerű képzés bevezetésével kapcsolatosan: a nyers behaviorista fogalmak; a túlzott tökéletességre törekvő nézetek, a kompetencia erősen adminisztratív, hivataloskodó fogalmai; a szakmák mechanikus előírásai; az atomisztikus kompetencia modellek; a más területekről (pl.: gazdasági, irányítási) származó kompetencia modellek, a kompetenciák összefüggéstelen beszámolói? Fenyeget-e a veszélye annak, hogy megjelennek:

22 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 22 Képesek leszünk-e: egyszerre megőrizni és átalakítani a tanári professzionalizmus fogalmait; elkerülni a túl lényegre törő előírásokat a „hasznos gyakorlatokat” illetően; folytatni az átfogóbb szemléletek: kritikus, értékelő, reflektív, elemző személyes tulajdonságok, attitűdök, felfogások, állásfoglalások, értékek felvételét, helyes-e ezeket a kompetencia kereteibe foglalni; más tulajdonságokkal a teljesítményt túlhaladni; inkább a minőségbeli különbségeket leírni, mint a minimális kompetenciák csapdájába esni?

23 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 23 Várhatóan a kompetenciák: az eredményekre fognak összpontosítani és közvetlenül az értékelési rendszerekhez lesznek felhasználva; az alapképzési tanterveket irányítják, vagy minimum követelmény-ként lesznek kezelve; veszélyt jelentenek-e a tanítás erkölcsi, kognitív és interperszonális jellegére, a tanári munka komplexitásáról alkotott eszmék és a tanítás tanulásának sokoldalúságára; figyelmen kívül hagyják-e a gyerekek és a tanárjelöltek tanulásának folyamatát; annyira vonzóak lesznek-e a tanárképzésben is, mint azon kívül?

24 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 24 A kompetenciákkal kapcsolatos fogalmak eredete: a hozzáértő, gyakorló szakemberekről alkotott meggyőződésekből, összegyűjtött véleményekből (kormányi, legfelsőbb illetékeseké); munkaköri leírásokból, célkitűzésekről szóló kimutatásokból; funkcionális analízisekből nyert specifikus/általános kompetencia-listákból, professzionális folyamatok, illetve szerepek elemzéséből; tanulmányi szakértők, civil alkalmazottak íróasztal mellett elkészült munkáiból, politikai követeléseiből?

25 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 25 Tanulságok A fenti aggodalmakat és megállapításokat a magyar tanárképzés kompetencia-alapú fejlesztésekor tanulsággént kell kezelni. A kompetenciáknak dinamikusnak kell lenniük, tehát a kompetencialisták bebetonozása és változtathatatlanná tétele veszélyes a jövő számára. A kompetencia bármilyen konstrukciójának olyannak kell lennie, ami folyamatosan támogatja a tanulást és segíti a tanári fejlődést.

26 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 26 A kompetenciák mérései A kompetencia kimeneti követelmény elemei a standardokban vannak megfogalmazva. Standard: Valamely munkának szokásos mértéke, egységnyi mérhető része, minőségileg bemérhető (szabványos) előírás. Egységes állandó színvonal. A kompetencia végrehajtásához szükséges viselkedés és gyakorlat.

27 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 27 1.Tanulmányi standardok jellemzői Pontos cél és kimenet meghatározása Kézségek pontos megfogalmazása A tudáselemek meghatározottak Egyértelmű megértési szintek A gyakorlat pontos leírása A szerepek meghatározása és elsajátítási útjának bemutatása

28 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 28 2. Döntési felelősség kérdésének meghatározása Tesztek kidolgozása Tanári felkészültség ellenőrzése Tanárok továbbképzése Iskolák felelősségre vonását biztosító program

29 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 29 3. Irányítási rendszer átalakítása Az intézmények felelősek legyenek a standard elérését biztosító oktatási módszerek, és eszközök kidolgozásáért Világos és egységes - az elemitől a középiskola és felsőoktatás befejezéséig tartó – kompetencia alapú tanterv

30 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 30 Kompetenciák mérései Munkakörelemzéstől az értékelésig Munkakörelemzés DACUM tábla Feladatelemzés Kompetencia profil Tananyag (Modulok) Tanulási útmutatók

31 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 31 Szerepe a pedagógus képzésben Egy adott tanulmányi egység megkezdésekor közölni kell a hallgatóval a feladatbankban meghatározott követelményeket. A tanulás céljainak kijelölésével határozzuk meg az elérendő végső eredményt (kompetenciát), és a részképességeket (részkompetenciák). A célkitűzéseknek három fő eleme van: elérendő teljesítmény (norma), hallgatói gyakorlatok, tevékenységformák, teljesítés feltételei.

32 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 32 A teljesítmény mérés kidolgozása A kompetenciák kialakítása a hagyományos számonkérési módszerek helyett az autentikus teljesítménymérést, értékelést igénylik. Autentikus felmérések: Olyan fontos és lényegi problémákkal és kérdésekkel foglalkoznak, amelyeknél a tanulóknak kreatívan és hathatósan használniuk kell a tudásukat (konstruktív gondolkodás).

33 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 33 Az autentikus felmérési modellek  Teljesítmény Probléma magoldások, kísérletek levezetése, valamely képesség/koncepció megtanítása  Termék Vizuális megjelenítés, táblázat /grafikon/, koncepciótérkép, írásbeli/szóbeli jelentés

34 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 34  Személyes kommunikáció Egyéni vagy csoportos interjúk: tanárokkal, adminisztrátorokkal, közösségi tagokkal, szülőkkel, munkatársakkal folytatott megbeszélések; lehetővé teszik a tudás mélységének kutatását és felmérését.  Megfigyelés és anekdotikus nyilvántartás A tanulási folyamat közvetlen megfigyelése. A tanárok által létrehozott adatok, ellenőrző listák, elbeszélések/beszámolók elemzése, nyilvántartás vezetése. A hibák és tévesztések elemzése és stratégiaelemzés.

35 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 35  Portfolió Reprezentatív munka összegyűjtése önértékeléssel és magyarázatokkal, a tapasztalatok bizonyítá- sával és elismerésekkel, valamint néhány saját válogatás. A portfólió hatására átalakul a pedagógus szerepe. A tanuló feladata az ismeretek össze- gyűjtése, elemzése, értékelése, bemutatása, a gyakorlatias tudás.

36 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 36 A mérnöktanár képzésben – itt a Dunaújvárosi Főiskolán is – a modulok feldolgozáskor a tanár és a hallgató közös munkáján alapuló oktatási módszereket preferálunk. Az eddigi tanulmányoktól eltérően nem csak a „hagyományosan” megszokott zárthelyi dolgozattal találkozhatnak, hanem a portfólió módszerét alkalmazva sajátítják el a tananyagot és értékelik önmagukat. A portfóliós munkavégzés során egyénileg és teamben is dolgozniuk kell, így sajátítva el az önértékelés módszerét és a team munka alapelveinek alkalmazását.

37 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 37 Munkaportfólió Segítségével a tanár és a hallgató rendszeresen megvitatja a hallgató előrehaladását egy adott tárgyból, vagy egy adott projektben. Ebben a portfólióban a hallgató az összes, a tanulási folyamathoz tartozó dokumentumot gyűjti.

38 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 38 Kutatási portfólió Célja, hogy bemutassa a hallgató kutatási projektjét és annak eredményeit. A kutatás témája bármilyen pedagógiai probléma lehet.

39 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 39 Bemutató portfólió: A munkaportfólióból csak a legjobbakat válogatja össze egy világosan megadott szempontsor szerint.

40 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 40 Kompetencia alapú portfólió Olyan dokumentumokat tartalmaz, amelyek a hallgató bizonyos kompetenciáit mutatja be. Azt, hogy a meglétét milyen dokumentumok bizonyítják a legjobban, az összeállítója dönti el.

41 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 41 Értékelési portfólió Alternatív osztályozást, értékelést szolgáló portfólió. Arra szolgál, hogy a tanár a hagyományos osztályozással szemben a hallgató teljesítményét holisztikusan, az összes jellemző dokumentum segítségével ítélhesse meg. Ezt a portfóliót magánál tartja, hogy év végén a hallgató összes munkáját áttekintve adhasson értékelést és jegyet.

42 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 42 A tanári kompetenciák főbb tartalmi területei A tanári hivatás gyakorlásához különféle személyiség- vonások meglétére és szakmai felkészültségre van szükség. A kompetenciák a szakmai felkészültség komponenseit: a tudást, az attitűdöket/nézeteket és a képességeket foglalják magukba. A tanárképzés képesítési követelményeinek elemzésével megbízott kutatócsoport 8 kompetenciaterületet preferált, melyek a következők:

43 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 43 1.A tanuló személyiségfejlesztése 2.Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése 3.Szaktudományi, szaktárgyi és tantervi tudás integrálása 4.A pedagógiai folyamat tervezése 5.A tanulási folyamat szervezése és irányítása 6.A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése 7.Szakmai együttműködés és kommunikáció 8.Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

44 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 44 A kompetenciák alakulásának mérése a képzés során A nyolc kompetencia területtel kapcsolatosan kutatást végeztünk a masters szakos hallgatók körében. A felvételkor és a kimenet előtt mértük a kompetenciákkal kapcsolatos képességeiket, beállítódásaikat. Kérdőíves felmérés segítségével vizsgáltuk, hogy a hallgatók az egyes kompetenciákhoz kapcsolódóan: milyen mértékben rendelkeznek az adott kompetenciával, mennyire tartják fontosnak azt, milyen gyakorisággal használják. A mérés önbevallás alapján történt, melynek hibahatárát figyelembe kell vegyük az eredmény értékelésénél.

45 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 45

46 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 46

47 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 47

48 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 48

49 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 49

50 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 50 A tanuló személyiségfejlesztése

51 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 51

52 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 52

53 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 53 Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése

54 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 54

55 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 55

56 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 56 Szaktudományi, szaktárgyi és tantervi tudás integrálása

57 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 57

58 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 58

59 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 59 A pedagógiai folyamat tervezése

60 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 60

61 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 61

62 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 62 A tanulási folyamat szervezése és irányítása

63 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 63

64 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 64

65 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 65 A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése

66 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 66

67 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 67

68 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 68 Szakmai együttműködés és kommunikáció

69 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 69

70 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 70

71 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 71 Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

72 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 72

73 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 73

74 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 74 A masters tanárképzés nagy kihívást jelent a képzésben résztvevő összes munkatársamnak. A számunkra is újdonságokat jelentő metodikai eljárások, értékelési rendszerek, a portfólió alapú folyamatos értékelés és vizsgáztatás napi feladatot ró ránk.

75 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 75 A jövő pedagógusainak nem csak saját tanítási stílusukra kell koncentrálniuk, hanem alkalmazkodniuk kell a tanulók egyéni tanulási stílusához is. A kihívás az, hogy nő az új tudás megjelenésének a sebessége, és gyorsul a tudásmegoszlás fejlődése is, és a tudás az iskolákon kívül más forrásokból hamarabb, szélesebb körben hozzáférhetővé válik.

76 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 76 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "„Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 A HEFOP 3.3.2.-es."

Hasonló előadás


Google Hirdetések