Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Tilk Péter, 1 A helyi önkormányzatok az Alaptörvényben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Tilk Péter, 1 A helyi önkormányzatok az Alaptörvényben."— Előadás másolata:

1 dr. Tilk Péter, tilk@ajk.pte.hu 1 A helyi önkormányzatok az Alaptörvényben

2 dr. Tilk Péter, tilk@ajk.pte.hu2 Kiindulási alapok az új önkormányzati rendszer „megismeréséhez” - Alaptörvény - Ötv.-tervezet - friss alkotmánymódosítások - folyamatban levő vagy új törvényi szabályok

3 dr. Tilk Péter, tilk@ajk.pte.hu 3 A területi beosztás - F) cikk: főváros, megye, város, község - - az Alaptörvény nem nevesíti a fővárosi kerületeket - - Ötv.-tervezet: megjelenik a járás; megyei város lesz az MJV helyett; nagyközség kategória nem szerepel

4 dr. Tilk Péter, tilk@ajk.pte.hu 4 A feladatellátás során kötelezően figyelembe veendő szempontok jelennek meg. N) cikk (1) bekezdés: „Magyarország a kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható költségvetési gazdálkodás elvét érvényesíti”; (3) bekezdés: a helyi önkormányzatok „feladatuk ellátása során” ezt az elvet „kötelesek tiszteletben tartani”.

5 dr. Tilk Péter, tilk@ajk.pte.hu 5 Vagyon, gazdálkodás elvei - 38. cikk (1) bekezdés: „a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon”. - (3) bekezdés: „[n]emzeti vagyont csak törvényben meghatározott célból lehet átruházni, törvényben meghatározott kivételekkel az értékarányosság követelményének figyelembevétele mellett”. - (4) bekezdés: „[n]emzeti vagyon átruházására vagy hasznosítására vonatkozó szerződés csak olyan szervezettel köthető, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint az átruházott vagy hasznosításra átengedett nemzeti vagyon kezelésére vonatkozó tevékenysége átlátható”. - (5) bekezdés: törvényesség, a célszerűség és az eredményesség követelményei szerinti gazdálkodás

6 dr. Tilk Péter, tilk@ajk.pte.hu 6 Vagyon, gazdálkodás, tulajdon 34. cikk (5) bekezdés: törvény a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében a helyi önkormányzat törvényben meghatározott mértékű kölcsönfelvételét vagy más kötelezettségvállalását feltételhez, illetve a Kormány hozzájárulásához kötheti. Az önkormányzati tulajdon alkotmányos szerepe is csökken. → Alkotmány 12. § módosítása („Helyi önkormányzati tulajdonnak az állam vagy helyi önkormányzat részére történő ingyenes átadásáról törvény rendelkezhet”) → megyei intézmények átvétele; Esztergom intézményeinek átvételére irányuló tervezet

7 dr. Tilk Péter, tilk@ajk.pte.hu 7 Feladat-és hatáskörök - - szemléletváltás az 1989-1990-es szabályozáshoz képest - - az Alaptörvény nem tartalmazza az „önkormányzati alapjogok” kategóriát

8 dr. Tilk Péter, tilk@ajk.pte.hu 8 Feladat-és hatáskörök - - helyi önkormányzat részére kötelező feladat- és hatáskört csak törvény állapíthat meg - - önkormányzat „kötelező feladat- és hatásköreinek ellátásához azokkal arányban álló költségvetési, illetve más vagyoni támogatásra jogosult” → kérdés, az utóbbi milyen garanciákat kap majd - önkormányzat és az állami szervek „együttműködnek” → az „együttműködés” során inkább az állam akarata érvényesül – pl. tulajdon ingyenes „átadásának” kérdése.

9 dr. Tilk Péter, tilk@ajk.pte.hu 9 Feladat-és hatáskörök - nincs szó a feladat-és hatáskörök alkotmánybírósági, bírósági védelméről sem. Az AB hatáskörök is átalakulnak, a védelem szintje tovább csökkenhet. AB vizsgálati joga is szűkül! - megjelenik a kötelező társulás lehetősége

10 dr. Tilk Péter, tilk@ajk.pte.hu 10 Rendeletalkotás - - a rendelet „más jogszabállyal” nem lehet ellentétes - - kihirdetést követően haladéktalanul megküldi a kormányhivatalnak - - a kormányhivatal kezdeményezheti a rendelet törvényességi szempontú felülvizsgálatát a bíróságnál

11 dr. Tilk Péter, tilk@ajk.pte.hu 11 Rendeletalkotás - - bíróság dönt a rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről - - bíróság dönt a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapításáról - - DE: Alkotmánybíróság dönt az Alaptörvénybe ütközésről → az esetlegesen párhuzamos eljárások kezelést igényelnek → kormányhivatal vezetője nem fordulhat közvetlenül az AB- hoz

12 dr. Tilk Péter, tilk@ajk.pte.hu 12 Rendeletalkotás - - a kormányhivatal vezetője rendeletalkotási (pótlási) jogot kap - - a alaptörvényi szabályozás bonyolult, indokolatlan eljárási megoldásokkal - - törvényben számos nyitott kérdést kezelni kell - több probléma is felmerülhet

13 dr. Tilk Péter, tilk@ajk.pte.hu 13 Szervezet - - az Alaptörvény már nem nevesíti a jegyzőt - - a képviselő-testület sarkalatos törvényben meghatározottak szerint bizottságot választhat, és hivatalt hozhat létre → bizonyos lakosságszám alatt nem feltétlenül lesz bizottság → az önálló hivatal feltételekhez köthető (pl. lakosságszám).

14 dr. Tilk Péter, tilk@ajk.pte.hu 14 Szervezet Ennek veszélye: az 1000 fő alatti településből kb. 1700 van. 2000 fő alattiból kb. 2300-2400 van → a kb. 3200-ból összesen 800-nak lenne önálló hivatala → komoly szervezést igényel → lakossági ellenállást generálhat → „ál” közös hivatalok jöhetnek létre Ebbe a körbe városok is beleeshetnek – pl. Visegrád.

15 dr. Tilk Péter, tilk@ajk.pte.hu 15 A törvényességi felügyelet - - ellenőrzésnél erősebb; konkrétumok az új Ötv.- ből derülnek ki → Alaptörvény: rendeletpótlási jog → Ötv.: egyéb eszközök (pl. személyi döntések ideiglenes meghozatala; döntés végrehajtásának felfüggesztése, törvényességi felügyeleti bírság stb.) - feloszlatás kérdése: változatlan szabályok. DE: Esztergom-előterjesztés

16 dr. Tilk Péter, tilk@ajk.pte.hu 16 A választás - képviselő és polgármester: ötévente

17 dr. Tilk Péter, tilk@ajk.pte.hu 17 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Dr. Tilk Péter, 1 A helyi önkormányzatok az Alaptörvényben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések