Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ELTE, TTK, Kémiai Intézet Molekulaspektroszkópiai Laboratórium Laboratórium vezető: Császár Attila, csaszar@chem.elte.hu Áttekintés A Laboratórium fő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ELTE, TTK, Kémiai Intézet Molekulaspektroszkópiai Laboratórium Laboratórium vezető: Császár Attila, csaszar@chem.elte.hu Áttekintés A Laboratórium fő."— Előadás másolata:

1 ELTE, TTK, Kémiai Intézet Molekulaspektroszkópiai Laboratórium Laboratórium vezető: Császár Attila, Áttekintés A Laboratórium fő célja Új szerkezetvizsgálati módszerek fejlesztése az elméleti és kísérleti molekulaspektroszkópia területén. Légkörkémiai, asztrokémiai és biológiai érdekességű molekulák és molekulakomplexek spektroszkópiai tanulmányozása elméleti és kísérleti módszerekkel. Fő kutatási módszerek Infravörös, VCD és mátrixizolációs kísérleti molekulaspektroszkópia, nagypontosságú számítógépes molekuláris spektroszkópia, variációs alapú rezgési-forgási színkép számítások, potenciális energia és tulajdonság hiperfelületek meghatározása és alkalmazása. Egyéb kutatások Bármely olyan kutatás, amely akár tematikusan, akár módszereiben az elméleti kémiához, illetve a kvantumkémiához, valamint a molekula-spektroszkópiához (IR, VCD, MW, NMR) köthető. Berendezések Mátrixizolációs infravörös spektrométer. Beowulf számítógépes klaszterek. A belső tagok elérhetősége ábécérendben Császár Attila, DSc egyetemi tanár Magyarfalvi Gábor, PhD egy. adjunktus Tarczay György, PhD egy. adjunktus Néhány társult tag elérhetősége ábécérendben Bazsó Gábor III. vegyész Czakó Gábor PhD hallgató Fábri Csaba IV. vegyész Furtenbacher Tibor PhD hallgató Mátyus Edit PhD hallgató Solt Iván PhD hallgató Szidarovszky Tamás IV. vegyész Hazai (OTKA) és nemzetközi (EU, USA) kutatási témák témavezetők szerint Tarczay György: . Mátrixizolációs infravörös spektroszkópiai vizsgálatok. Kis gyökök és instabil rendszerek kvantumkémiai számításokkal segített spektroszkópiai vizsgálata. Konformációs és kiralitás vizsgálatok biomimetikus rendszerekre. Császár Attila: Kis molekulák teljes rezgési-forgási spektroszkópiája. Számítógépes molekulaspektroszkópia. Ab initio termokémia. Bio- és biomimetikus molekulák szerkezetvizsgálata. Magyarfalvi Gábor: . Molekulák mágneses tulajdonságainak és a mágne-ses hatásokon alapuló spektroszkópiák (NMR, VCD) elmélete. Mátrixizolá-ciós spektroszkópia. Kvantumkémia parallel számítógépeken. Két példa Peptidmodellek konformációs vizsgálata mátrixizolációs IR és VCD technikákkal Az alacsonyhőmérsékletű nemesgázba fagyasztott molekulák egymás között illetve a mátrix között fellépő kölcsönhatása jóval kisebb, mint oldószerben. Ennek következménye a jó felbontású, információban gazdag spektrum. A földi üvegházhatás tudományos igényességű megértése A legfontosabb üvegház hatású gázok kis molekulák: H2O, CO2, N2O és CH4. Hatásuk pontos megértéséhez szükséges az összes rezgési-forgási-elektronikus átmenetnek, illetve az ezeknek megfelelő színképeknek az is-merete. (Ezen adatok sok más területen is fontosak, például égések vizsgá-lata, asztrokémia és asztrofizika, valamint kozmológia.) Minthogy az átmenetek száma még háromatomos molekulák esetén is milliárdos nagyságrendű, a megkívánt ismeretek kísérleti meghatározása nem csupán nehézkes, hanem lehetetlen. A feladatra alkalmas számítógépes spektroszkópiai (elektron-szerkezet és magmozgás) eljárások fejlesztése fontos cél, melyet nemzetközi együttműködésben valósítunk meg. Szükséges a potenciális energia (PES) és tulajdonság (pl. DMS) felületek meghatározása, valamint ezek segítségével szintetikus színképek számítása variációs módszerekkel. A különböző területeken folyó fejlesztőmunka főbb eredményei az alábbi programrendszerek: MARVEL: Measured Active Rotational-Vibrational Energy Levels. A programrendszer a kísérletileg mérhető átmenetekből számít empirikus energiaszinteket, a bizonytalanságok megfelelő figyelembe vételével (aktív adatbázisok építése különböző méretű molekulákra, pl. H2O és CH4). DOPI: Discrete variable representation – Orthogonal coordinates – direct Product basis – Iterative diagonalization. Belső koordinátákban dolgozó, három- és többatomos molekulák teljes színképének, valamint spektrosz-kópiai paramétereknek variációs alapon történő meghatározására szolgáló programrendszer. DEWE: Discrete variable representation – Eckart-Watson Hamiltonian – Exact inclusion of PES. Tetszőleges méretű, félmerev molekula színképé-nek meghatározására szolgáló programrendszer. Az említett programrendszerek állandó fejlesztés alatt állnak, hiszen a szükséges számítások heteket-hónapokat, de akár éveket is igényelhetnek, nem beszélve a szükséges PES és DMS felületek ab initio illetve empírikus meghatározásáról. A víz molekulára vonatkozó eredményeinket illetően lásd az alábbi közle-ményt: Science 2003, 299, A mátrixizolációs készülék, amely biomolekulák konformereinek vizsgálatára alkalmas. A készülék segítségével reaktív gyököket, reakció intermediereket is tanulmányozhatunk. Egy peptidmodell oldatban, alacsony hőmérsékletű Ar, Kr mátrixokban felvett spektruma, valamint a számított spektrum. A spektrumok összehasonlításával három konformert sikerült azonosítani. Számított Ar mátrix Kr mátrix Oldat (DMSO) (CH2Cl2) Az MI-IR-VCD spektroszkópiával kapcsolatban elért eredményeinket illetően lásd az alábbi közleményt: Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 118,


Letölteni ppt "ELTE, TTK, Kémiai Intézet Molekulaspektroszkópiai Laboratórium Laboratórium vezető: Császár Attila, csaszar@chem.elte.hu Áttekintés A Laboratórium fő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések